Zhivasept (Живасепт) Rapid S за дезинфекция на повърхности 1л.

Прод.код 85291 / Тегло 1.20 кг.

Марка ЖИВАСЕПТ | ZHIVASEPT
Оценка на продукта
4.05 от 5 ( 82 оценки)
16,99 лв.
Запази в любими Запази в любими

ZHIVASEPT RAPID S ЖИВАСЕПТ РАПИД S 

готов за употреба разтвор за бърза дезинфекция на повърхности 

Приложение 

Живасепт рапид S е предназначен за бърза дезинфекция на алкохолустойчиви повърхности и предмети, включително малки и трудно достъпни, в здравни и лечебни заведения, в предприятия за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение и промишленоста и в бита. 

Свойства 

Живасепт рапид S е готов за употреба разтвор, несъдържащ алдехиди, феноли и четвъртични амониеви съединения. Представлява балансирана синергично действаща комбинация от алкохоли за постигане на бърза и сигурна дезинфекция. Активните му съставки са биоразградими. Не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е съвместим с различни материали. Препаратът има нисък алергичен потенциал и не оказва дразнещо действие при многократна употреба. 

Аерозолната форма на препарата позволява лесно третиране на малки и трудно достъпни повърхности. 

Третираните повърхности и предмети могат да бъдат използвани незабавно след изтичане на експозиционното време, без последващо изплакване с вода. 

Външен вид: Прозрачна течност с приятен аромат 

рН 5.5 – 7.0 

Състав на препарата 

Всеки 100 g Живасепт рапид S съдържат: 

Активни вещества: 

45 g Пропан 1-ол (CAS 71-23-8) 

30 g Пропан 2-ол (CAS 67-63-0) 

5 g Етанол (CAS № 64-17-5) 

Други съставки: 

Инхибитор на корозия, парфюмна композиция.

Спектър на действие 

Бактерицидно (включително MRSA), микобактерицидно (включително туберкулоцидно), ограничено вирусоцидно (Adeno, Noro, Vaccinia - вируси с обвивка) и фунгицидно действие. Микробиологична активност    Метод на изпитване             Експозиция 

Бактерицидно действие 

(P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, E.hirae)        EN 1276          1 min 

Фунгицидно действие 

(C.albicans, A.niger)   EN 1650          1 min 

Бактерицидно действие 

(P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, E.hirae)        EN 13697/EN13727    1 min 

Бактерицидно действие 

(MRSA)            EN 1040          1 min 

Фунгицидно действие 

(C.albicans, A.niger)   EN 13697/EN13624    1 min 

Микобактерицидно действие 

(M.terrae, M.avium) EN 14348        1 min 

Вирусоцидно действие (Adeno, Noro, Vaccinia)    EN 14476        3 min 

Указания за употреба 

Живасепт рапид S представлява готов за употреба разтвор. Прилага се чрез напръскване на третираните повърхности, посредством спрей помпата на флакона от около 30 см разстояние, или чрез забърсване, в съотвтствие с времето на експозиция (вж. таблица за приложение)

Внимание! Биоцидът да не се прилага върху или в близост до уреди, включени в елекрическата мрежа. Да не се прилага на повърхности в близост до топлинни източници и открит пламък. 

След изтичане на времето на въздействие обработените обекти могат да се използват незабавно, без изплакване с вода.

Условия на съхранение 

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки, отделно от питейна вода, хранителни продукти, напитки и фуражи. Да не се излага на пряка слънчева светлина и топлина. Да се съхранява при температури не по-високи от 30оС, далече от топлинни източници и открит пламък. Да не се пуши в помещението, в което се съхраняват опаковките. Да не се съхранява в близост със силни оксидиращи агенти и концентрирани киселини. 

Предупреждения и предпазни мерки 

Запалим. Предизвиква сериозно дразенене на очите. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При вдишване: Осигуряване достъп на чист въздух на пострадалия. Да се поддържа нормална телесна температура. При неразположение или възникване на признаци на интоксикация, да се потърси незабавно медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, да не се дават течности през устата, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета 

Третиране на отпадъчни количества и опаковки 

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност. 

Опаковка: 

Флакон 1л с помпа за разпръскване

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!