Програма лоялен клиент

ФОРМУЛЯР ЗА КЛИЕНТСКА КАРТА

 

С изпращането удостоверявам, че съм запознат/а с Общите условия на Програмата за лоялни клиенти. Давам съгласието си, съдържащите се в този формуляр лични данни да бъдат съхранявани и използвани за нуждите на Програмата за лоялни клиенти на аптеки Медея. Давам съгласието си да получавам търговски и маркетингови съобщения (включително ценови листи и търговски каталози) относно дейността на аптеки Медея.

ЗАЩО КАРТА МЕДЕЯ?

С клиентска карта МЕДЕЯ Вие ставате част от нашата Програма за лоялни клиенти.Основната цел на програмата е да Ви възнаградим, затова че сте наш постоянен клиент. С нея искаме да покажем, че ние държим на Вас. В качеството си на наш клиент Вие не само получавате професионална фармацевтична консултация и любезно обслужване, но и спестявате средства.Карта МЕДЕЯ Ви дава право на отстъпка веднага при пазаруване. Освен това получавате бонус от нас. Този бонус се натрупва по Вашата карта МЕДЕЯ и може да го използвате за покупка на продукти във верига аптеки „Медея“.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ВАШАТА КАРТА МЕДЕЯ?

Издаването на карта МЕДЕЯ е безплатно и става бързо и лесно. Трябва само да попълните четливо приложения формуляр, като задължително предоставите валиден мобилен номер и го предадете на обслужващия Ви персонал във всеки един от обектите от веригата на аптеки „Медея”. След като предоставите уникалния ПИН код, който ще получите като SMS на място в аптеката, картата ще Ви бъде дадена веднага и можете да я използвате дори за настоящата покупка. Карта МЕДЕЯ може да бъде използвана във всички обекти от верига аптеки „Медея“. Моля, попълнете формуляра с точни лични данни, за да получавате информация от нас и да се възползвате от актуални промоции и инициативи. Съобразно закона за защита на личните данни КЛИЕНТЪТ има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил при попълване на формуляра за регистрация, както и на поправка в тези данни.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

В сила от 01.01.2019г.

Карта МЕДЕЯ се издава безплатно на физически лица над 18 години и на юридически лица. Притежателите на клиентска карта, получават отстъпка в размер на 3 % (три процента) от стойността на покупката на стоки в аптеки „Медея”, която отстъпка се получава от клиента с представяне на карта Медея при извършване на съответната покупка. Отстъпките се ползват при плащане в брой, с дебитна или кредитна карта. Клиентската карта може да бъде сканирана или заснета с мобилно устройство. Освен тези 3%, клиентът получава и 2% от стойността на всяка покупка като бонус, който се натрупва по неговата карта МЕДЕЯ. Процентите отстъпка и бонус не важат при закупуване на: лекарствени продукти, лекарствени продукти с жълта и зелена рецепта, лекарствени продукти по рецепти на НЗОК, скъпоструващи лекарства (над 200 лв.) и стоки на промоционални цени. Сумата от бонуса може да бъде използвана за покупка на продукти във верига аптеки „Медея“, включително и на лекарствени продукти. Сумата от бонуса не може да бъде използвана за покупка на скъпоструващи лекарства (над 200 лв.). Сумата от бонуса може да бъде използвана от клиента в момент, когато той реши, но не по-рано от един ден след покупката и след задължително предоставяне на карта (пластика). Ако натрупаната сума по карта МЕДЕЯ е по-ниска от цената на продукта, клиентът доплаща разликата в цената. Ако натрупаната сума е по-висока от цената на продукта, разликата се запазва по карта МЕДЕЯ на клиента. Натрупаната сума не може да бъде изтеглена. Клиентска карта по Програмата за лоялни клиенти на аптеки „Медея“ не е банкова карта, не може да бъде продавана или отдавана под наем на трети лица. Карта МЕДЕЯ се издава за неограничен срок. Картата е собственост на верига аптеки „Медея“. При загуба или повреда на картата, се издава нова карта МЕДЕЯ срещу такса в размер на 2 (два) лв. Отстъпката се възстановява при предоставяне на верни лични данни. Процентите отстъпка и бонус по Програмата за лоялни клиенти не важат при стойност на покупката  под 5 (пет) лева. Карта на клиент, която не е използвана в последните 12 месеца, става неактивна и притежателят губи всички права по картата. Общите условия, валидни за използване клиентска карта по Програмата за лоялни клиенти на аптеки „Медея“, са достъпни в електронен вариант на интернет страницата на аптеки „Медея”: www.aptekamedea.bg. Условията за използване на карта МЕДЕЯ могат да се променят. Информацията ще бъде публикувана на: www.aptekamedea.bg. Приемайки настоящите общи условия, КЛИЕНТИТЕ изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от аптеки „Медея“ в случай на извършена покупка на стока. Всички доброволно предоставени от КЛИЕНТА данни се съхраняват, обработват и използват от аптеки „Медея“ за целите на рекламата, промотирането, комуникацията, за маркиране на извършените покупки и ползването на съответните отстъпки. АКМА КО ЕООД, АЛЕКТО ГРУП ЕООД, БЕСТ ДЕЙ ЕООД, ИНТЕР ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ИНТЕР ТУРС ООД, МЕДЕЯ ФАРМАКО ЕООД, НАНАКО ЕООД, ПОДИУМ БУТИК ЕООД, СИТИФАРМАКО ЕООД, ФАРМА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ФАРМАСТАНДАРТ ЕООД, ЛАКРЕС ЕООД, БЕСТ ДЕЙ ЕООД, СИТИТРАСТ ЕООД, ВИТОТРЕНД ЕООД, всички със седалище и адрес на управление София 1618, р-н Витоша, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ –ЗАПАД, бул. БЪЛГАРИЯ № 98, офис 7 В, са дружества, регистрирани по Търговския закон на Република България. Посочените дружества стопанисват аптеки „Медея“ и са регистрирани администратори на лични данни в Комисия за защита на личните данни, по повод на данните, предоставяни доброволно от КЛИЕНТИТЕ във връзка с регистрацията им в Програмата за лоялни клиенти. Аптеки „Медея“ си запазват правото да използват личните данни за разкриване идентичността на КЛИЕНТА в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона или за спазване на настоящите общи условия. Настоящите общи условия са валидни за всички вече издадени клиентски карти по Програмата за лоялни клиенти на аптеки „Медея“. С подписа си удостоверявам, че съм запознат/а с Общитеусловия на Програмата за лоялни клиенти. Давам съгласието си, съдържащите се в този формуляр лични данни да бъдат съхранявани и използвани за нуждите на Програмата за лоялни клиенти на аптеки „Медея“. Давам съгласието си да получавам търговски и маркетингови съобщения (включително ценови листи и търговски каталози) относно дейността на аптеки „Медея“. Запознат съм, че по всяко време мога да се откажа от получаване на посочения вид информация на email: support@aptekamedea.bg.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах