Подробно търсене

Заяви нова карта за лоялен клиент

ФОРМУЛЯР ЗА КЛИЕНТСКА КАРТА

 

С изпращането удостоверявам, че съм запознат/а с Общите условия на Програмата за лоялни клиенти. Давам съгласието си, съдържащите се в този формуляр лични данни, да бъдат съхранявани и използвани за нуждите на Програмата за лоялни клиенти на аптеки „Медея“. Давам съгласието си да получавам търговски и маркетингови съобщения (включително ценови листи и търговски каталози) относно дейността на аптеки „Медея“.

 

ЗАЩО КАРТА МЕДЕЯ?

С клиентска карта МЕДЕЯ Вие ставате част от нашата програмата за лоялни клиенти. Основната цел на програмата е да Ви възнаградим затова, че сте наш постоянен клиент. С нея искаме да покажем, че ние държим на Вас. В качеството си на наш клиент Вие не само получавате професионална фармацевтична консултация и любезно обслужване, но и спестявате средства. Карта МЕДЕЯ Ви дава право на отстъпка веднага при пазаруване. Освен това получавате бонус от нас. Този бонус се натрупва по Вашата карта МЕДЕЯ и можете да го използвате за покупка на продукти във верига аптеки „Медея“. Имате възможност от отстъпката да се възползват и членовете на Вашето семейство, след като им бъдат издадени карти МЕДЕЯ, а сумата от бонуса да се натрупва към една от тези карти

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ВАШАТА КАРТА МЕДЕЯ?

Издаването на карта МЕДЕЯ е безплатно и става бързо и лесно. Трябва само да попълните четливо приложения формуляр, като задължително предоставите валиден мобилен номер и го предадете на обслужващия Ви персонал. След като предоставите уникалния ПИН-код, който ще получите като SMS на място в аптеката, картата ще ви бъде дадена веднага и можете да я използвате дори за настоящата покупка. Карта МЕДЕЯ може да бъде използвана във всички обекти от верига аптеки „Медея“. Моля, попълнете формуляра с точни лични данни, за да получавате информация от нас и да се възползвате от актуални промоции и инициативи. АКМА КО ЕООД, АЛЕКТО ГРУП ЕООД, БЕСТ ДЕЙ ЕООД, ИНТЕР ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ИНТЕР ТУРС ООД, МЕДЕЯ ФАРМАКО ЕООД, НАНАКО ЕООД, ПОДИУМ БУТИК ЕООД, СИТИФАРМАКО ЕООД, ФАРМА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ФАРМАСТАНДАРТ ЕООД, ЛАКРЕС ЕООД, БЕСТ ДЕЙ ЕООД, СИТИТРАСТ ЕООД, ВИТОТРЕНД ЕООД, със седалище и адрес на управление София 1618, р-н Витоша, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ЗАПАД, бул. БЪЛГАРИЯ № 98, офис 7 В, са дружества, регистрирани по Търговския закон на Република България, всички заедно наричани аптеки „Медея“ и са регистрирани администратори на лични данни в Комисия за защита на личните данни, по повод на данните, предоставяни доброволно от КЛИЕНТИТЕ във връзка с регистрацията им в програмата за лоялни клиенти. Съобразно закона за защита на личните данни КЛИЕНТЪТ има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил при попълване на формуляра за регистрация, както и на поправка в тези данни.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Карта МЕДЕЯ се издава безплатно на физически лица над 18 години, както и на юридически лица. Притежателите на клиентска карта получават отстъпка в размер до 5 % (пет процента) при покупка на стоки и представяне на карта Медея. Картата може да бъде сканирана или заснета с мобилно устройство. Освен тези 5%, клиента получава и 2% от стойността на всяка покупка като бонус, който се натрупва по неговата карта МЕДЕЯ. Сумата от бонуса може да бъде използвана за покупка на продукти във верига аптеки „Медея“. Сумата от бонуса може да бъде използвана от клиента в момент, когато той реши, но не по-рано от един ден след покупката и след задължително предоставяне на карта (пластика). Ако натрупаната сума по карта МЕДЕЯ е по-ниска от цената на продукта, клиентът доплаща разликата в цената. Ако натрупаната сума е по-висока от цената на продукта, разликата се запазва по карта МЕДЕЯ на клиента. Натрупаната сума не може да бъде изтеглена. Карта МЕДЕЯ се издава за неограничен срок. Картата е собственост на верига аптеки „Медея“. При загуба или повреда на картата, се издава нова карта МЕДЕЯ срещу такса в размер на 2 (два) лв. Отстъпката се възстановява при предоставяне на верни лични данни. Правото на отстъпка не важи за: детски храни и памперси, лекарствени продукти с жълта и зелена рецепта, лекарствени продукти по рецепти на НЗОК, за скъпоструващи лекарства (над 200 лв.) и стоки на промоционални цени. Условията за използване на карта МЕДЕЯ могат да се променят. Информацията ще бъде публикувана на: www.aptekamedea.bg Приемайки настоящите общи условия, КЛИЕНТИТЕ изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни при издаване на карта Медея да бъдат обработвани от аптеки „Медея“ в случай на извършена покупка на стока. Всички доброволно предоставени от КЛИЕНТА данни се съхраняват, обработват и използват от аптеки „Медея“ за целите на рекламата, промотирането, комуникацията и за маркиране на извършените покупки и ползването на съответните отстъпки. Аптеки „Медея“ си запазват правото да използват личните данни за разкриване на идентичността на КЛИЕНТА в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридическа процедура или за да спазят настоящите общи условия.