Account

ЦИЛОКСАН 0.3% 5МЛ

Прод.код 1320 / Тегло 0.20 кг.

Производител
АЛКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Марка АЛКОН | ALCON
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ЦИЛОКСАН 3 mg/ml капки за очи и уши, разтвор
CILOXAN 3 mg/ml eye and ear drops, solution
Ципрофлоксацин (като хидрохлорид)/ Ciprofloxacin (as hydrochloride)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява ЦИЛОКСАН и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ЦИЛО
3. Как да използвате ЦИЛОКСАН
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ЦИЛОКСАН
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява ЦИЛОКСАН и за какво се използва?
ЦИЛОКСАН се използва за лечение на повърхностни инфекции на окото (очите) и заобикалящите го площи, а също така и за обострени външни отити (характерни за плувци) и обострени възпаления на средното ухо със секреция поради перфорация на тъпанчето.
ЦИЛОКСАН е представител на група лекарства, наречени антиинфекциозни средства.
Групата на антиинфекциозните средства включва хинолоните (в този случай ципрофлоксацин), които са активни срещу много от микроорганизмите, които могат да инфектират (заразят) окото и ухото.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ЦИЛОКСАН?
Не използвайте ЦИЛОКСАН:
ако сте алергични към ципрофлоксацин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
ако сте алергични (свръхчувствителни) към други антибиотици, наречени хинолони.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате ЦИЛОКСАН.
Общи:
 Използвайте ЦИЛОКСАН при деца на възраст до 1 година, само ако изрично е предписано от Вашия лекар.
Консултирайте се с Вашия лекар ако симптомите Ви се влошат или внезапно се появят отново. Може с употребата на това лекарство, особено след продължителна употреба, да сте станали по-чувствителни към други инфекции.
Ако забележите и първи признаци на кожен обрив или други реакции на свръхчувствителност, включително уртикария, сърбеж или проблеми с дишането, спрете лечението и незабавно се свържете с Вашия лекар. Ако имате сериозни алергични реакции, тогава може да Ви е необходимо спешно лечение.
Ако почувствате болка, подуване или възпаление на сухожилията докато или скоро след като сте използвали това лекарство, спрете лечението и се свържете с Вашия лекар.
Ако сте в напреднала възраст или ако взимате лекарства, наречени „кортикостероиди” -използвани за третиране на състояния като болка и възпаление, астма или кожни проблеми, тогава Вие сте с повишен риск за проблеми със сухожилията по време на лечението с ЦИЛОКСАН. Ако това се случи, спрете лечението и незабавно се консултирайте с Вашия лекар (виж също Част 4. „Възможни нежелани реакции”).
Ако забележите кожни реакции, свържете се с Вашия лекар. Вследствие на употребата на антибиотици се наблюдават реакции на чувствителност на кожата към светлина. Подобни реакции с ципрофлоксацин са редки.
Ако сте имали някакво възпаление или състояние, предхождащо възпалителния процес, спрете лечението и веднага се консултирайте с Вашия лекар.
Ако използвате и други лекарства, моля прочетете също и Част „Употреба на други лекарства”.
Капки за очи
Използвайте ЦИЛОКСАН само за Вашите очи.
Не носете контактни лещи (твърди или меки) по време на лечението с ЦИЛОКСАН.
При пациенти с язва на роговицата и често приложение на ЦИЛОКСАН са наблюдавани бели локални преципитати (остатък от лекарствения продукт), които изчезват след преустановяване на употребата на ЦИЛОКСАН. Преципитатите не изключват продължителната употреба на ЦИЛОКСАН и не оказват неблагоприятно въздействие върху клиничния ход на възстановителния процес.
Капки за уши
Използвайте ЦИЛОКСАН само за Вашите уши.
Необходим е прецизен медицински контрол.
По лекарска преценка ЦИЛОКСАН може да се използва при деца под 1 година за лечение на остър външен отит.
Консултирайте се с Вашия лекар ако някое от изброените предупреждения е приложимо или е било приложимо за Вас.
Други лекарства и ЦИЛОКСАН
Ако използвате и други очни лекарствени продукти, изчакайте поне 5 минути между поставянето на всеки от тях.
Ако използвате маз за очи, тя трябва да бъде поставена последна.
Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.
Уведомете Вашия лекар ако използвате:
лекарства, разреждащи кръвта (варфарин) теофилин (против астма) продукти, съдържащи кофеин
циклоспорин (използва се за предотвратяване на отхвърляне на трансплантанти)
ЦИЛОКСАН с храни и напитки
Не оказва влияние.
Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Шофиране и работа с машини
Приложение в окото
Възможно е непосредствено след поставянето на ЦИЛОКСАН да установите, че зрението Ви е краткотрайно замъглено. Изчакайте докато зрението Ви се проясни, за да шофирате или да работите с машини.
Приложение в ухото
ЦИЛОКСАН не влияе на способността за шофиране и работа с машини.
ЦИЛОКСАН съдържа бензалкониев хлорид
Консервантът (бензалкониев хлорид) в този лекарствен продукт може да причини дразнене на очите и също така да обезцвети меките контактни лещи.
ЦИЛОКСАН съдържа бензалкониев хлорид, който може да причини дразнене на кожата.
3. Как да използвате ЦИЛОКСАН?
Винаги използвайте този лекарствен продукт точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Използвайте ЦИЛОКСАН само за Вашите очи или уши.
Ако след отстраняване на капачката защитният пръстен е разхлабен, свалете го преди употреба.
Приложение в окото
Възрастни и деца
При язви на роговицата, ЦИЛОКСАН трябва да се прилага на следните интервали дори и през нощта:
- през първия ден, препоръчителната доза е по две капки в конюнктивалния сак на засегнатото око (очи) на всеки 15 минути през първите 6 часа, след това - до края на първия ден - по две капки на всеки 30 минути.
- на втория ден, препоръчителната доза е всеки час по две капки в конюнктивалния сак на засегнатото око (очи).
- от 3 до 14 ден, препоръчителната доза е по две капки в конюнктивалния сак на засегнатото око (очи) на всеки 4 часа.
При повърхностни инфекции на окото (очите) и очните придатъци препоръчителната доза е 1 - 2 капки в конюнктивалния сак на засегнатото око (очи) на всеки шест часа.
При тежки инфекции, дозировката през първите два дни може да бъде една или две капки на всеки два часа (през деня).
Обикновено продължителността на терапията е 7-14 дни. Продължителността на лечението е по преценка на Вашия лекар.
Приложение в ухото:
Възрастни и деца на и над 1 година:
Препоръчителната доза е: 4 капки ЦИЛОКСАН в ушния канал, два пъти дневно - сутрин и вечер.
Използвайте по-гореописания начин, освен ако Вашия лекар не ви е предписал нещо различно (напр. при използване на тампон (otowick))
Използвайте ЦИЛОКСАН и в двете уши само, ако така ви е било указано от Вашия лекар. Продължителността на лечението е по преценка на Вашия лекар.
Начин на употреба:
Приложение в окото:
1. Вземете бутилката ЦИЛОКСАН и огледало.
2. Измийте си ръцете.
3. Отвъртете капачката.
4. Дръжте бутилката, насочена надолу, между палеца и средния пръст (фигура 1).
5. Наклонете главата назад. Разтворете клепача, с почистения вече пръст, така че да се образува ‘джоб’ между него и окото. Капката трябва да попадне именно на това място (фигура 2).
6. Приближете апликатора-капкомер на бутилката близо до окото. Използвайте огледалото, ако това Ви улеснява.
7. Не докосвайте окото, клепача, заобикалящата ги площ или други повърхности с върха на апликатора-капкомер. Има опасност от замърсяване на капките.
8. Внимателно натиснете с показалеца основата на обърнатата надолу бутилка, за да изпусне една капка ЦИЛОКСАН (фигура 3).
9. След като поставите ЦИЛОКСАН, освободете долния клепач, затворете окото и нежно натиснете с пръст окото, в ъгълчето при носа (фигура 4). Това ще попречи на ЦИЛОКСАН да премине към другите части на тялото.
10. Ако трябва да използвате капките и в двете очи, повторете всички стъпки и с другото око.
11. Поставете капачката и затворете добре бутилката веднага след употреба.
12. Използвайте само една и съща бутилка.
Приложение в ухото:
1. Измийте си ръцете. Лицето, което поставя ЦИЛОКСАН капки за уши, разтвор трябва да се измие ръцете с вода и сапун (фигура 1).
2. Почистете ухото и затоплете бутилката. Задръжте бутилката ЦИЛОКСАН в ръка една - две минути, за да затоплите разтвора (фигура 2). Внимателно почистете всеки секрет, който може да бъде отстранен лесно от външното ухо. НЕ ПЪХАЙТЕ НИКАКЪВ ПРЕДМЕТ ИЛИ ТАМПОН ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ НА УХОТО,
3. Отвъртете капачката.
4. Дръжте бутилката, насочена надолу, между палеца и средния пръст.
5. Лицето, на което ще се поставя ЦИЛОКСАН трябва да легне с инфектираното ухо нагоре (фигура 3).
6. Приближете върха на бутилката близо до ушния канал.
7. Не докосвайте долната месеста част на ухото или ушния канал, заобикалящите площи или други повърхности с апликатора-капкомер. Така може да се замърсят капките.
8. Внимателно натиснете с показалеца основата на обърнатата надолу бутилка, за да изпусне една капка ЦИЛОКСАН, когато е необходимо (фигура 4).
9. За инфекции на външния ушен канал (ухо на плувец): докато лицето, на което се поставят капките е в легнало положение, лицето, което поставя капките трябва нежно да издърпа долната месеста част на ухото нагоре - надолу. Това ще позволи на капките за уши да преминат през ушния канал (фигура 5).
10. За инфекции на средното ухо: докато лицето, на което се поставят капките е в легнало положение, лицето, което поставя капките трябва нежно да натисне трагуса (фигура 6) пет пъти с помпащи движения. Това ще позволи на капките да преминат през тръбата в тъпанчето и в средното ухо.
11. Лицето, на което са поставени капки за уши трябва да остане в положението, което е поне 60 секунди (фигура 7).
12. Повторете стъпки от 2-10 и с другото ухо, ако и двете уши са възпалени.
13. Поставете капачката и затворете добре бутилката веднага след употреба.
14. Използвайте само една и съща бутилка.
Ако при поставянето капката не попадне в окото или ухото, опитайте отново.
Ако сте поставили повече от необходимото количество ЦИЛОКСАН
Ако е необходимо, ЦИЛОКСАН може да се измие от окото (очите) или ухото (ушите) с хладка вода.
Ако сте поставили прекалено голямо количество в ухото, завъртете се така, че да може излишната течност да изтече от ухото.
Ако случайно сте погълнали ЦИЛОКСАН, свържете се с Вашия лекар. Не се очакват сериозни усложнения.
Ако сте пропуснали да поставите ЦИЛОКСАН
Поставете пропуснатата доза възможно най-скоро. Не поставяйте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Ако обаче вече е време за следващата доза, прескочете пропуснатата и се върнете към вашата обичайна схема на дозировка.
Ако използвате и други лекарствени продукти за очна употреба (капки и маз), изчакайте поне 5 минути между поставянето на отделните лекарства. Мазта за очи трябва да бъде поставена последна.
Ако сте спрели употребата на ЦИЛОКСАН
Не спирайте употребата на това лекарство по-рано, дори и Вашите симптоми да са изчезнали.
При предварително преустановяване на лечението, симптомите на Вашето заболяване могат да се възобновят.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Като всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежелани реакции, които е възможно да настъпят след приложение в окото:
• Чести (засягат 1 до 10 потребители на 100):
 Ефекти в окото: бели преципитати върху очната повърхност (роговица) - очен дискомфорт — зачервяване в окото
 Общи ефекти: лош вкус
• Нечести (засягат 1 до 10 потребители на 1 000)
Ефекти в окото: увреждане или петна по очната повърхност (роговица) -чувствителност към светлина - намалено или замъглено зрение - подуване на окото или клепача — болка в окото - сухота в окото — сърбеж в окото - увеличено слъзоотделяне — очен секрет - образуване на люспи/кристали по ръба на клепача - зачервяване на клепача
Общи ефекти: главоболие - гадене
• Редки (засягат 1 до 10 потребители на 10 000)
Ефекти в окото: увреждане на окото - възпаление в окото —двойно виждане - намалена чувствителност на окото - уморени очи - дразнене в окото
Общи ефекти: свръхчувствителност - замаяност - болка в окото - ечемик на окото - възпаление вътре в носа - секрет от назалните синуси — диария - коремна болка - възпаление на кожата
• С неизвестна честота (не може да бъде оценена от наличните данни):
Общи ефекти: Увреждане на сухожилията
Нежелани реакции, които е възможно да настъпят след приложение в ухото:
• Нечести (засягат 1 до 10 потребители на 1 000)
Ефекти в ухото: болка в ухото — наплив на кръв в ухото - течение от ухото - сърбеж в ухото
Общи ефекти: главоболие - възпаление на кожата - треска
• С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):
Ефекти в ухото: шум в ухото
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.
Съобщаване на нежелани реакция
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване (вижте данните по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате ЦИЛОКСАН?
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след “Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да не се съхранява в хладилник или замразява.
Да се съхранява в плътно затворена опаковка.
Бутилката трябва да се изхвърли 4 седмици след първото отваряне, за да бъдат избегнати евентуални инфекции.
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа ЦИЛОКСАН:
Активното вещество е ципрофлоксацин (като ципрофлоксацин хидрохлорид). Един милилитьр от разтвора съдържа 3 mg ципрофлоксацин {ciprofloxacin).
Другите съставки са: бензалкониев хлорид, натриев ацетат трихидрат (Е262), оцетна киселина (Б260), манитол (Е421), динатриев едетат и пречистена вода. Понякога се добавят малки количества натриев хидроксид и/или хлороводородна киселина за поддържане на нормални киселинни нива (pH нива).
Как изглежда ЦИЛОКСАН и какво съдържа опаковката?
ЦИЛОКСАН е течност (прозрачен, безцветен до бледожълт разтвор) и се доставя в опаковка, съдържаща пластмасова бутилка от 5 ml с капачка на винт.
Притежател на разрешението за употреба:
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25 90429 Nuernberg Германия
Производител:
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14,
B-2870 Puurs,
Белгия
и/или
Alcon Cusi, S.A.
Camil Fabra 58,
0S320 El Masnou,
Barcelona, Испания.
За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
България
Novartis Pharma Services Inc.
Бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов № 44, София 1612 Тел: 02/489 98 28; Факс: 02/489 98 29

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!