СПЕРСАДЕКС КОМП КОЛИР 5МЛ

Прод.код 1344 / Тегло 0.20 кг.

Марка
ЛАБОРАТОРИИ ТЕА | LABORATORIES THEA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Сперсадекс Комп. 5mg/ml / lmg/ml капки за очи, разтвор /

Spersadex® Comp. 5mg/ml / lmg/ml eye drops, solution

Хлорамфеникол/Дексаметазонов натриев фосфат

(chloramphenicol/dexamethasone sodium phosphate)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1.   Какво представлява Сперсадекс Комп, и за какво

2.   Преди да използвате Сперсадекс Комп.

3.   Как да използвате Сперсадекс Комп.

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Сперсадекс Комп.

6.   Допълнителна информация

1.   КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СПЕРСАДЕКС КОМП. И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Сперсадекс Комп съдържа две активни вещества хлормафеникол и дексаметазон. Прилага се под формата на капки за очи.

Сперсадекс Комп. се използва при възпаление на предния очен сегмент при пациенти, при които е показана кортикостероидна терапия и е налице съпътстваща бактериална инфекция, чувствителна на хлорамфеникол или висок риск за такава инфекция.

2.   ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СПЕРСАДЕКС КОМП.

Не прилагайте Сперсадекс Комп. при:

свръхчувствителност към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на Сперсадекс Комп.

наранявания и язвени процеси на роговицата, Херпес симплекс и други вирусни инфекции, микози и други гъбични инфекции

сериозни заболявалия на кръвоносната система и нарушена чернодробна функция наличие на фамилно обусловена недостатъчност във функцията на костния мозък бебета на възраст от 0 до 27 дни

редки случаи да доведе до костномозъчна аплазия

Продължителната употреба може да доведе до вторични инфекции на растежа на нечувствителни бактерии. Кортикостероидите може да доведатдо^скиранб, или екзацербация на инфекцията на окото.

г:

Продължителната употреба на кортикостероиди може да причини патологично повишение на вътреочното налягане. При хора с предразположение и тези с известна глаукома, трябва редовно да се следи вътреочното налягане, особено в случаите на продължително лечение.

Интензивната дългосрочна терапия е възможно да доведе до образуване или влошаване на катаракта. Продуктът не трябва да се използва в продължение на повече от 10 дни.

При заболяванията, причиняващи изтъняване на роговицата или склерата е описана перфорация при хронична употреба на локални стероиди. Необходимо е внимание при едновеменното прилагане на локални стероиди, като дексаметазон и локални НСПВС.

Ако липсва подобрение след 3 дни лечение, консултирайте се с Вашия лекар.

Употребата на стероиди, непосредствено след операция на катаракта, може да забави зарастването и да повиши честотата на образуване на були.

Информирайте Вашия лекар ако страдате от диабет преди да започнете лечение. Може да сте предразположени към повишение на вътреочното налягане и/или образуването на катаракта. Вашият лекар ще обсъди с Вас ползите от лечението.

Не се препоръчва ползването на контактни лещи при инфекции на окото, тъй като те може да спомогнат за разпространението на микроорганизмите. Бензалкониевият хлорид може да предизвика дразнене на окото и е известно, че обезцветява меките контактни лещи.

Капките за очи не са предназначени за инжектиране. Те никога не трябва да се инжектират

Приложение при деца

Необходимо е предпазливо поведение при прилагане на кортикостероиди при кърмачета (на възраст от 28 дни до 3 месеца) и деца на възраст под 2 години.

Прием на други лекарства

Сперсадекс Комп. не трябва да се прилага заедно с бактерицидни вещества (пеницилин, цефалоспорини, гентамицин, тетрациклини, полимиксин В, ванкомицин, сулфадиазин). Бактериостатичните антибиотици може да потиснат бактерицидните антибиотици и не трябва да се прилагат по време на лечение с лекарства, които увреждат хемопоезата, със сулфанилурейни продукти, кумаринови производни, хидантоини или метотрексат.

Бременност н кърмене

Сперсадекс Комп, не трябвала се прилага на бременни жени или новородени бебета. Подобно на тях кърмещи майки не трябва да използват Сперсадекс Комп.

Шофиране и работа с машини

Всеки пациент, който е имал замъглено виждане или някакво зрително нарушение, не трябва да шофира или работи с машини до възстановяване на нормалното зрение.

3.   КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СПЕРСАДЕКС КОМП.

За очно приложение

Възрастни

Прилага се 1 капка 3-5 пъти дневно в конюнктивалния сак в продължение на не повече от 10 дни. Остри случаи: до 1 капка на всеки час.

Деца   

Сперсадекс Комп. не трябва да се използва при новородени (на възраст от 0 След прилагане на капките за очи е необходимо да се притисне вътрешния ъгь^' затварянето на очите за 3 минути.   

Ако се налага прилагане на повече от едно лекарство за очи трябва да се спазйа поне интервал между приложението на отделните лекарствени продукти.

Пациенти в напреднала възраст

Не се налага промяна в дозировката при пациенти в напреднала възраст.

Ако сте използвали повече от необходимото количество

Предозирането при локално приложение е нетипично. Ако по невнимание лекарството бъде взето през устата, информирайте незабавно Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Сперсадекс Комп. може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Тъй като Сперсадекс Комп. съдържа комбинация от дексаметазон и хлорамфеникол, може да се очакват нежеланите реакции, наблюдавани при всяко от активните вещества. Липсват доказателства от следрегистрационните проучвания за допълнителна токсичност след съвместното приложение на двете съединения.

Нарушения на кръвта и лимфната система

В литературата се съобщават редки случаи на понякога необратими кръвни дискразии (апластична анемия, панцитопения, левкопения, тромбоцитопения и агранулоцитоза) с фатален изход след употреба на продукти за очно приложение, съдържащи хлорамфеникол.

Нарушения на имунната система

В литературата са публикувани случаи на анафилактични реакции към локално приложен хлорамфеникол. Рядко се съобщават алергични реакции под формата на екзема на ъглите на устата.

Нарушения на нервната система

В редки случаи след приложение на хлорамфеникол се наблюдава обратим неврит на зрителния нерв. Нарушения на очите

Най-често съобщаваните нежелани реакции са тези, които са показателни за дразнене или реакции на свръхчувствителност (сърбеж, зачервяване, подуване, усещане.за чуждо тяло, или друг признак за дразнене, лисващ преди започване на терапията). Съобщава се и за парене в окото и смъдене след накапване, както и замъглено виждане.

Нежеланите реакции, свързани с местна стероидна терапия, включват повишаване на вътреочното налягане с възможно развитие на глаукома (увреждане на зрителния нерв, зрителната острота и нарушения на зрителното поле), образуване на задна субкапсуларна катаракта, вторична инфекция на окото след потискане на отговора на пациента. Възможноо е забавено заздравяване на раните и изтъняване на роговицата и/или перфорация на булбуса.

При употребата на стероиди за очно приложение са възможни също птоза и мидриаза.

Стомашно-чревни нарушения  

След приложение на хлорамфеникол пациентът може да има горчив вкус в устата (дискез)^)/ф

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, не описани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване (вижте данните по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

България

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

5.   КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СПЕРСАДЕКС КОМП.

Да се съхранява в хладилник (2°С - 8 °С).

Да не се използва след срока на годност отбелязан върху етикета на опаковката.

Затворете флакона веднага след употреба. Не ползвайте продукта в продължение на повече от един месец след първоначалното отваряне на опаковката. Препоръчително е да се унищожи всяко останало количество лекарство след приключване на лечението.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

6.   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Сперсадекс Коми,

Активните вещества са хлорамфеникол (5 mg/ml) и дексаметазон (1 mg/ml) под формата на натриев фосфат (dexamethasone sodium phosphate).

Другите съставки са бензалкониев хлорид, макрогол 400, макроглицерол рицинолеат, динатриев едетеат, натриев хидроксид, вода за инжекции.

Сперсадекс Комп. се предлага във флакон с гутатор от 5 ml, поставен в картонена кутия. Всяка опаковка съдържа 1 флакон с капки за очи.

Притежател на разрешението за употреба

Laboratoires ТНЕА,

12 rue Louis Bleriot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Франция

Производител

EXCEL VISION,

Rue de la LombardiSre 07100 Anonay Франция

Дата на последна редакция на листовката: април 2015

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах