Синекод против кашлица от различен произход, 50мг, 10 таблетки

Прод.код 2810 / Тегло 0.04 кг.

Марка
ГЛАКСО СМИТ КЛАЙН ОТС | GSK OTC
Оценка на продукта
4.05 от 5 ( 102 оценки)
9,99 лв.
Запази в любими Запази в любими

Прочетете внимателно цялата листовка* преди да започнете да приемате това лекарство* тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване

3.Как да приемате СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява СИНЕКОД 50 т§ таблетки с удължено освобождаване н за какво се използва

СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване съдържа активи ата съставка бутамиратов

цитрат, която принадлежи към групата лекарствени средства за потискане на кашлицата.

СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване се използва за симптоматично лечение на кашлица от различен произход.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете СИНЕКОД 50 пщ таблетки с удължено

освобождаване

Не приемайте СИНЕКОД 50mg таблетки с удължено освобождаване

 

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате СИНЕКОД 50 удължено освобождаване.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако кашлицата про Други лекарства и СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождав

• ако сте алергични към бутамиратов цитрат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6 и в края на точка 2).

Избягвайте едновременната употреба с други лекарства за лечение на кашлица, защото това може да доведе до задържане на секрет в дробовете Ви.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително лекарства или хранителни добавки, отпуснати без рецепта.

Бременност и кърмене

Ако сте бременнна или кърмите, не приемайте СИНЕКОД 50 т§ таблетки с удължено освобождаване, освен ако не Ви е препоръчано от Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

В редки случаи, СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване може да намали бдителността при някои хора, в сравнение с нормалното състояние. Ако това се прояви при вас, трябва да сте предпазливи в използването на това лекарство при шофиране или работа с машини. Вашето дете трябва да избягва карането на велосипед или скутер в уличното движение, когато използва СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване.

Важна информация за някои от помощните вещества в СИНЕКОД 50 т§ таблетки с удължено освобождаване

Лактоза монохидрат: ако вашият лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към него преди да използвате това лекарство.

3.   Как да приемате СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Не приемайте СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване повече от една седмица без да се посъветвате с Вашия лекар

Юноши на възраст над 12 години: 1 или 2 таблетки дневно.

Възрастни: 2 или 3 таблетки дневно на 8- или 12- часов интервал. Таблетките да се гълтат цели.

Ако сте приели повече от необходимата доза СИНЕКОД 50 т§ таблетки с удължено освобождаване

Ако сте приели повече от необходимата доза от това лекарство, консултирайте се незабавно с Вашия лекар.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани ефекти могат да се появят в редки случаи (могат да засегнат до 1 на всеки 1000 човека)

Сънливост, кожни обриви, гадене, диария.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани съобщите нежелани реакции директно чрез националната систем

Тези нежелани реакции трябва да изчезнат веднага след намаляване на дозата или спиране на лечението.

Изпълнителна агенция по лекарствата, Ул. „Дамян Груев” № 8 1303 София Тел.:+359 2 8903417

Уебсайт: УЛУУ/.Ьда.Ьа

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте в оригиналната опаковка - блистер.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване

Активно вещество: бутамиратов цитрат.

Другите съставки (помощни вещества) са: силициев диоксид, колоиден безводен, повидон, рициново масло, хидрогенирано, магнезиев сте арат, хипромелоза, съполимер на метакрилова киселина-етилакрилат, лактоза монохидат, винена киселина, еритрозин алуминиев лак, титанов диоксид, червен железен оксид, полисорбат 80, талк, полиакрилатна дисперсия.

Как изглежда СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване и какво съдържа опаковката

СИНЕКОД се предлага под формата на перорални капки, разтвор, сироп и таблетки с удължено освобождаване.

СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване са керемиденочервени, лакирани, кръгли, биконвексни филмирани таблетки с надпис РТ от едната страна и знака на 2ута от другата страна. Разпространява се на блистери.

Опаковка: 10 таблетки на блистер.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

СЛахоЗтйЬКНпе Сопзитег НеаШгсаге (ЦК) ТгасНп§ 1лтПес1 980

Производител:

Кюуагбз Сопзитег НеаШ1 ОтЬН, йеЬШПзНаззе 40, 81379 МипсЬеп, Германия

Обединено кралство

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

01ахо8ткЬК1те Сопзитег НеаКЬсаге, тел.02/953-10-34

Дата на последното преразглеждане на листовката.

август 2016

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах