ПУЛМИКОРТ ТУРБОХАЛЕР 200МКГ/ДОЗА Х 100ДОЗИ

Прод.код 1201 / Тегло 0.20 кг.

Марка
АСТРА ЗЕНЕКА | ASTRA ZENECA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ПУЛМИКОРТ ТУРБОХАЛЕР 200МКГ/ДОЗА Х 100ДОЗИ

1. Какво представлява Пулмикорт Турбухалер и за какво се използва
Пулмикорт Турбухалер се използва за поддържащо лечение на астма.
Пулмикорт Турбухалер облекчава и предотвратява възпалението на дихателните пътища при астма.
Пулмикорт Турбухалер е предназначен за редовна употреба и не дава бързо облекчение при остри астматични пристъпи. Може да са нужни няколко седмици до настъпване на пълния ефект от лечението.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Пулмикорт Турбухалер
Не използвайте Пулмикорт Турбухалер:
Ако сте алергични (свръхчувствителни) към будезонид.
Обърнете специално внимание при употребата на Пулмикорт Турбухалер
Ако преминете от кортизонови таблетки на Пулмикорт Турбухалер, в някои случаи е възможно възобновяване на Вашите предходни алергични симптоми като хрема и екзема. Освен това може да се чувствате уморени, да имате главоболие, мускулни и ставни болки и понякога гадене и повръщане. Това се дължи на понижаването на общо количество кортизон в тялото, когато заболяването се лекува локално в белите дробове. Тези симптоми изчезват след като приемате известно време терапията.
Свържете се с Вашия лекар, ако имате замъглено зрение или други зрителни смущения
Важно е да кажете на лекаря, ако имате влошена функция на черния дроб.
След всяко приложение трябва да изплаквате устата си с вода, за да се минимизира рискът от развитие на гъбична инфекция на устата и гърлото.
Ако астмата Ви се влоши, трябва да се свържете с лекаря си. Това може да означава, че е нужна промяна в дозировката или е необходимо друго лечение.
При остър астматичен пристъп трябва да използвате Вашето бързодействащо антиастматично лекарство.
Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Някои лекарства могат да повлияят или да бъдат повлияни при лечение с Пулмикорт Турбухалер, напр. такива, които съдържат кетоконазол или итраконазол (съдържащи се в противогъбични препарати), HIV-протеазни инхибитори (като ритонавир и нелфинавир).
Бременност и кърмене
Опитът с лекарството по време на бременност не показва повишен риск от малформации. Все пак трябва да говорите с Вашия лекар, преди да използвате Пулмикорт Турбухалер по време на бременност, тъй като тежестта на астмата може да се промени, което да наложи адаптиране на терапията.
Будезонид се екскретира с кърмата. Въпреки това не се очаква приемът на Пулмикорт Турбухалер в терапевтични дози да окаже влияние върху кърмачето. Пулмикорт Турбухалер може да се използва по време на кърмене.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство. Шофиране н работа с машини
Пулмикорт Турбухалер не засяга способността Ви да шофирате или да работите с машини.
3. Как да използвате Пулмикорт Турбухалер
Винаги използвайте Пулмикорт Турбухалер точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Вашият лекар предписва правилната доза за Вас.
Броят на приемите варира в зависимост от тежестта на астмата Ви.
Вие трябва да използвате Пулмикорт Турбухалер редовно, т.е. всеки ден дори и да нямате симптоми.
Пулмикорт Турбухалер се задейства изцяло при Вашето вдишване. Лекарството преминава по дихателните пътища едновременно с вдишания въздух. Ето защо е важно да се вдишва дълбоко и силно, когато приемате дозата си, вижте „Инструкции за употреба”.
Забележете, че количеството на лекарството е много малко и може да е трудно да се почувства при прием.
Няма да можете да усетите вкуса на лекарството или да го установите по друг начин. Обаче ако сте следвали инструкциите, можете да сте сигурни, че сте инхалирали дозата си.
Ако сте приели повече от необходимата доза Пулмикорт Турбухалер
Ако еднократно приемете по-висока от предписаната Ви доза, може да не изпитате нежелана реакция. Въпреки това, ако за продължителен период от време (месеци) приемате по-високи дози от предписаните, има риск от развитие на нежелани реакции. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
Важно е да приемате дозата, която Ви е предписана или както Ви е посъветвал Вашият лекар. Не трябва да повишавате или понижавате дозата си, без да потърсите медицински съвет.
Ако сте пропуснали да приемете Пулмикорт Турбухалер
Ако забравите да приемете една доза, вземете следващата доза както е обичайно.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Пулмикорт Турбухалер може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Чести (повече от 1 на 100 души са засегнати): Леко дразнене в гърлото, кашляне, дрезгав глас, гъбична инфекция на устната кухина и гърлото.
Нечести (> 1/1 000 до < 1/100 души са засегнати): Катаракта, мускулни спазми, тремор, тревожност, депресия, замъглено зрение.
Редки (по-малко от 1 на 1 000 души са засегнати): Уртикариален или друг вид кожен обрив, ангиоедем (оток на лице, устни, език и/или гърло, понякога комбиниран с трудност при дишане и преглъщане), анафилактична реакция (тежка алергична реакция, която причинява затруднение в дишането или замайване), безпокойство, нервност, промени в поведението (предимно при деца), бронхоспазъм (спазъм на мускулатурата на дихателните пътища), кожни насинявания, загуба на гласа.
Съобщени са следните реакции (развиват се при неизвестен брой потребители): Нарушения на съня, агресия.
Инхалаторните кортикостероиди могат да повлияят нормалната продукция на стероидни хормони в организма Ви, особено ако ги приемате във високи дози за продължителен период от време. Тези реакции включват:
Катаракта (замъгляване на лещата на окото).
Глаукома (повишено вътреочно налягане).
Забавяне на растежа при деца и юноши (рядко).
Повлияване на функцията на надбъбречните жлези (малки жлези в непосредствена близост до бъбреците) (рядко).
Вероятността за развитие на тези реакции е много по-малка при прием на инхалаторни кортикостероиди, отколкото при прием на кортикостероиди под формата на таблетки.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вж. подробна информация по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
България
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
5. Как да съхранявате Пулмикорт Турбухалер
• Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
• Да се съхранява под 30°С. Съхранявайте инхалатора със затворена предпазна капачка.
• Не използвайте Пулмикорт Турбухалер след срока на годност, отбелязан върху опаковката след „Годен до” или „ЕХР”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
• С оглед опазване на околната среда и безопасността, неупотребяваните или с изтекъл срок на годност лекарства трябва да се предадат в аптеката. Употребяваните еднодозови инхалатори трябва да се предадат в аптеката, тъй като минимално количество от лекарството винаги остава в инхалатора.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Пулмикорт Турбухалер
Активното вещество е будезонид. Една доза (инхалация) съдържа 200 микрограма будезонид. Как изглеязда Пулмикорт Турбухалер и какво съдържа опаковката
Пулмикорт Турбухалер е многодозов прахов инхалатор, задействан при вдишване, направен от пластмасови части.
Всеки инхалатор от 200 микрограма съдържа 100 дози.
Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:
AstraZeneca АВ,
S-151 85 SodertSlje,
Швеция
Производител:
AstraZeneca АВ,
S-151 85 S6dertalje,
Швеция

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах