ИРБЕК 150MГ X 28 ТАБЛЕТКИ

Прод.код 44032 / Тегло 0.20 кг.

Марка
НЕО БАЛКАНИКА | NEO BALKANIKA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ИРБЕК ТБ 150MГ X 28

1. Какво представлява Ирбек 150 mg таблетки и за какво се използва
Ирбек 150 mg таблетки принадлежи към групата лекарствени продукти, известни като антагонисти на ангиотензин - Прецепторите. Ангиотензин-Н е вещество, което се образува в организма и се свързва с рецепторите в кръвоносните съдове, като предизвиква тяхното свиване. Това води до повишаване на кръвното налягане. Ирбек 150 mg таблетки предотвратява свързването на ангиотензин - и с тези рецептори, като това води до отпускане на съдовете и понижаване на кръвното налягане, Ирбек 150 mg таблетки забавя развитието на нарушение на бъбречната функция при пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2.
Ирбек 150 mg таблетки се използва при възрастни за лечение на високо кръвно налягане (есенциална хипертония) и за предпазване на бъбреците при пациенти с високо кръвно налягане, диабет тип 2 и лабораторни данни за увредена бъбречна функция.
2. Какво трябва да знаете, преди да, преди да приемете Ирбек 150 mg таблетки
Не приемайте Ирбек 150 mg таблетки
ако сте алергични към ирбесартан или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
ако сте бременни след третия месец. (Освен това, за предпочитане е да избягвате Ирбек и в ранния период на бременността - вижте раздела относно бременност).
ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ирбек 150 mg таблетки
ако имате тежко повръщане или диария;
ако имате проблеми с бъбреците;
ако имате проблеми със сърцето;
ако Ви предстои хирургична операция или да Ви се дават анестетици е необходимо да информирате Вашия лекар;
трябва да кажете на Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна (или че може да забременеете). Ирбек не се препоръчва в ранния период на бременността и не трябва да се приема, ако сте бременни след третия месец, тъй като в тази фаза може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе (вижте раздела относно бременност);
ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
АСЕ инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета;
алискирен.
Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.
Вижте също информацията озаглавена „Не приемайте Ирбек 150 mg таблетки"
Деца и юноши
Този лекарствен продукт не трябва да се използва при деца и юноши, тъй като безопасността и ефикасността все още не са напълно установени.
Други лекарства и Ирбек 150 mg таблетки
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства.
Може да е необходимо Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки: Ако приемате АСЕ-инхибитор или алискирен (вижте също информацията, озаглавена „ Не приемайте Ирбек 150 mg таблетки “ и „Предупреждения и предпазни мерки“).
Обикновено, Ирбек 150 mg таблетки не взаимодейства с други лекарства. Специални предпазни мерки (напр. кръвни изследвания) може да са подходящи, ако приемате:
калиеви добавки,
калий-съдържахди заместители на сол,
калий-съхраняващи лекарства (като някои диуретици),
литий-съдържащи лекарства.
Подобно на другите лекарства за понижаване на кръвното налягане, ефектът на ирбесартан може да бъде намален, когато приемате нестероидни противовъзпалителни средства.
Ирбек 150 mg таблетки с храна и напитки
Ирбек 150 mg таблетки може да се приема със или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат с вода.
Бременност и кърмене
Бременност
Трябва да кажете на Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна (или че може да забременеете). В обичайния случай Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете да приемате Ирбек, преди да забременеете, или веднага щом узнаете, че сте бременна, като ще Ви посъветва да вземате друго лекарство, вместо Ирбек. Ирбек не се препоръчва в ранния период на бременността и не трябва да се приема, ако сте бременни след третия месец, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва след третия месец на бременността.
Кърмене
Информирайте Вашия лекар ако кърмите, или възнамерявате да започнете да кърмите. Ирбек не се препоръчва за употреба от майки, които кърмят, и Вашият лекар може да избере друго лечение, ако желаете да кърмите, особено ако бебето Ви е новородено или е родено преждевременно
Шофиране и работа с машини
Малко вероятно е Ирбек 150 mg таблетки да въздейства върху Вашата способност за шофиране или работа с машини. Въпреки това, рядко по време на лечението на високото кръвно налягане, може да възникнат замаяност или отпадналост. Ако почувствате това, говорете с Вашия лекар, преди да пристъпите към шофиране или работа с машини.
Не са провеждани проучвания за влиянието върху способността за шофиране и работа с машини.
Ирбек 150 mg таблетки съдържат лактоза монохидрат
Ирбек 150 mg таблетки съдържат лактоза монохидрат (вижте “Съдържание на опаковката и допълнителна информация”). Ако Вашият лекар Ви е казвал, че страдате от непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да приемете това лекарство.
3. Как да приемате Ирбек 150 mg таблетки
Винаги приемайте Ирбек 150 mg таблетки точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Обичайната доза е 150 mg веднъж дневно. По-късно, в зависимост от повлияването на Вашето кръвно налягане, дозата може да бъде повишена до 300 mg веднъж дневно.
Максималният ефект за понижаване на кръвното налягане трябва да се постигне 4-6 седмици след началото на лечението.
При пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2, се препоръчва приема на поддържаща доза от 300 mg веднъж дневно, за лечение на свързаното бъбречно заболяване.
При някои пациенти, като тези на хемодиализа или над 75 години, лекарят може да препоръча по-ниска доза, особено в началото на лечението.
Ирбек 150 mg таблетки е предназначен за перорално приложение може да се приема със или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат с вода. Трябва да се опитате да приемате дневната си доза приблизително по едно и също време всеки ден. Важно е да продължите да приемате Ирбек 150 mg таблетки, докато Вашият лекар не Ви каже друго.
Ако сте приели повече от необходимата доза Ирбек 150 mg таблетки
Ако случайно приемете твърде много таблетки, или дете погълне няколко, незабавно потърсете Вашия лекар.
Твърде високата доза може да причини замаяност, чувство на слабост, ускорена сърдечна дейност или сърцебиене.
Ако сте пропуснали да приемете Ирбек 150 mg таблетки
Ако случайно сте пропуснали дневната доза, просто приемете следващата доза както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Някои реакции може да са сериозни и да изискват медицински грижи.
Както при останалите лекарства от тази група, при пациенти приемащи ирбесартан, са докладвани редки случаи на алергични кожни реакции (обрив, уртикария), както и локализиран оток на лицето,
устните и/или езика. Ако получите някои от тези симптоми или имате затруднено дишане, спрете приема на това лекарство и незабавно потърсете Вашия лекар.
Нежелани реакции, съобщени в клинични изпитвания при пациенти, лекувани с ирбесартан са:
Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души): ако страдате от високо кръвно налягане и диабет тип 2 с бъбречно заболяване, изследванията на кръвта могат да покажат повишаване на калия.
Чести (могат да засегнат до I на 10 души): замаяност, гадене/повръщане, отпадналост и повишени плазмени нива на креатин киназа. При пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2 с бъбречно заболяване: ниско кръвно налягане и замаяност (особено при изправяне от легнало или седнало положение), болка в ставите или мускулите и намалени нива на хемоглобин (пигмент в червените кръвни клетки).
Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души): учестена сърдечна дейност, зачервяване, кашлица, диария, нарушено храносмилане, проблеми със сексуалната активност, болка в гръдния кош.
Някои нежелани реакции са съобщени след пускането на Ирбек на пазара. Нежеланите реакции с неизвестна честота са: виене на свят, главоболие, нарушение на вкуса, шум в ушите, мускулни крампи, болки в ставите и мускулите, нарушена чернодробна функция, повишение на нивата на калий в кръвта, нарушена бъбречна функция и възпаление на малките кръвоносни съдове, засягащо главно кожата (състояние, известно като левкоцитокластен васкулит). Нечести случаи на жълтеница (пожълтяваме на кожата и/или бялото на очите) също са били съобщавани.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. "Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.:+359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Ирбек 150 mg таблетки
Да се съхранява на място, недостъпно за деца,
Не използвайте Ирбек 150 mg таблетки след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и върху блистера след „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изваждайте таблетките от блистера, докато не сте готови да приемете лекарството.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Ирбек 150 mg таблетки
Активното вещество е ирбесартан.
Другите съставки са: микрокристална целулоза (Е460), кроскармелоза натрий (Е468), лактоза монохидрат, магнезиев стеарат (Е572), силициев диоксид, колоиден безводен (Е551), царевично нишесте, повидон К29/32 (Е-1201) и хидрогенирано рициново масло.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!