ГЕНТАМИЦИН КРЕМ 0,1% 15ГР

Прод.код 3114 / Тегло 0.20 кг.

Марка АКТАВИС RX | ACTAVIS RX
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

1. Какво представлява Гентамицин медфано 0.1% крем и за какво се използва
Гентамицин медфано 0.1% крем е лекарствен продукт за лечение на бактериални инфекции на кожата, предизвикани от чувствителни агенти. В някои случаи за краткотрайно приложение при декубитални рани (ulcus decubitale) или рани на долните крайници, вследствие на хронична венозна недостатъчност (ulcus cruris).
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Гентамицин медфано 0.1% крем
Не използвайте Гентамицин медфано 0.1% крем
ако сте алергични към гентамицин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
Не е разрешено да се използва Гентамицин медфано 0.1% крем при пациенти с напреднала бъбречна недостатъчност, на които, в резултат на тежка обща инфекция, са инжектирани лекарствени продукти, съдържащи гентамицин или сродни вещества.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Гентамицин медфано 0.1% крем.
Други лекарства и Гентамицин медфано 0.1% крем
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Гентамицин медфано 0.1% крем с храна и напитки
Не са известни взаимодействия.
Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Гентамицин медфано ОЛ % крем не трябва да се използва по време на бременност през първия триместър и през по-нататъшния курс на бременността, освен ако не е крайно необходимо.
Гентамицнн преминава през майчиното мляко, не се абсорбира добре и може да предизвика някои увреждания върху кърмачето.
Шофиране и работа с машини
Няма данни, че Гентамицин медфано 0.1% крем влияе върху способността за шофиране и работа с машини.
Гентамицин медфано 0.1% крем съдържа цетостеарилов алкохол и хлорокрезол.
Цетостеариловият алкохол може да причини локални кожни реакции (контактен дерматит). Хлорокрезолът може да причини алергични реакции.
3. Как да използвате Гентамицин медфано 0.1 % крем
Винаги използвайте това лекарство точно какго е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза е:
Гентамицин медфано 0.1 % крем се нанася на тънък слой върху засегнатите кожни участъци 2-3 пъти дневно след предварително почистване и подсушаване. Засегнатият участък може да бъде покрит с марля или друга тънка превръзка (ако се покрива с превръзка - веднъж дневно).
Продължителност на употреба:
Ефективността на лекарствения продукт се определя и зависи от вида и тежестта на заболяването. В зависимост от резултатите, лекуващият лекар трябва да определи дали да се продължи или промени лечението. Поради риск от алергични реакции, кремът не бива да се прилага повече от 7-10 дни.
Гентамицин медфано 0.1% крем не трябва да се прилага в очите и лигавиците.
Ако сте използвали повече от необходимата доза Гентамицин медфано 0.1% крем
Краткото предозиране на Гентамицин медфано 0.1% крем не води до някакви сериозни странични ефекти. Поради липса на опасност от интоксикация не са необходими спешни мерки след перорален прием на Гентамицин медфано 0.1% крем.
Ако сте пропуснали да използвате Гентамицин медфано 0.1% крем
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Рядко се появява реакция на свръхчувствителност, която се проявява като леко зачервяване или алергичен обрив. Например сърбеж, зачервяване, подуване (оток), мехури по кожата.
При продължителна употреба и върху обширни участъци са възможни системни ефекти.
Възможни са и инфекциозни усложнения, акне, стрии, забавено заздравяване на рани.
Възможна е атрофия на кожата на мястото на апликацията.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.:+35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Гентамицин медфано 0.1% крем
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25°С.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Срок на годност след първо отваряне: 6 седмици
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Гентамицин медфано 0.1% крем
1 g крем съдържа:
Активното вещество е: 1,7 mg Гентамицинов сулфат (Gentamicin sulphate), еквивалентен на Гентамицин (Gentamicin) 1 mg
Другите съставки са: макроголов цетостеарилетер 20, цетостеарилов алкохол, хлорокрезол, натриев дихидрогенфосфат дихидрат, парафин, течен, парафин, бял мек, пречистена вода.
Как изглежда Гентамицин медфано 0.1% крем и какво съдържа опаковката
Гентамицин медфано 0.1% крем е еднородна кремообразна маса с бял до почти бял цвят.
Оригинална картонена опаковка с туба от 15 g крем
Оригинална картонена опаковка с туба от 50 g крем
Оригинална картонена опаковка с туба от 100 g крем
Притежател на разрешението за употреба и производител
medphano Arzneimittel GmbH, Германия.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах