Account

ФЕМОСТОН 2/10МГ Х 28

Прод.код 1545 / Тегло 0.20 кг.

Производител
МАЙЛЪН
Марка
МАЙЛЪН | MYLAN
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Femoston 2/10 film-coated tablets /

Фемостон 2/10 филмирани таблетки 2 mg естрадиол (под формата на хемихидрат)

и 2 mg естрадиол с 10 mg дидрогестерон

 

 

1. Какво представлява Фемостон 2/10 и за какво се използва?

Фармакотерапевтична група: секвенционална хормонозаместителна терапия (комбинация от естрадиол и дидрогестерон).

 

Терапевтични показания:

Хормонозаместителна терапия (ХЗТ) при симптоми на естрогенов дефицит при жени в менопауза.За профилактика на остеопорозата при жени в менопауза с висок риск за поява на фрактури, които имат непоносимост или противопоказания за приложение на други, одобрени за превенция на остеопороза, лекарства.Опитът в терапията на жени над 65 годишна възраст е ограничен.

 

Как действа Фемостон 2/10?

Естрадиол

Лекарственото вещество - естрадиол, е химично и биологично идентичен с произвеждания в човешкия организъм (ендогенен) естрадиол и затова се класифицира като човешки естроген. Естрадиолът е първичен естроген и е най-активният от яйчниковите хормони. Ендогенните естрогени участват в определени функции на матката и допълнителните органи, включително в пролиферацията на ендометриума (нарастването на най-вътрешния слой, на матката) и цикличните промени в маточната шийка и влагалището. Естрогените играят важна роля в 9 метаболизма на костната и мастната тъкани. Освен това естрогените повлияват и автономната нервна система и могат да имат индиректни положителни психотропни въздействия.

Дидрогестерон

Дидрогестеронът е перорален активен прогестерон, който има активност, съпоставима с парентерално приложения прогестерон. В контекста на ХЗТ, дидрогестеронът "продуцира завършен секреторен ендометриум в естрогенчувствителна матка, като осигурява протекция срещу естроген-индуцирания по-висок риск за ендометриална хиперплазия и/или карценогенеза, без да проявява нежеланите лекарствени реакции, характерни за естрогените. Тъй като андрогените подпомагат нарастването на ендометриума, те увеличават риска от ендометриална хиперплазия (силно разрастване на ендометриума) и рак. Добавянето на прогестерон силно намалява естроген-индуцирания риск от ендометриална хиперплазия при жени, които не са хистеректомирани (т.е. матката не е отстранена оперативно).

 

Информация от клинични проучвания

Облекчаване на симптомите на естрогенов дефицит и кървене

Облекчаване на менопаузалните симптоми се постига в първите няколко седмици от терапията. При приложение на фемостон 2/10 възстановяване на месечното кървене настъпва при около 90% от пациентките, като то е със средна продължителност 5 дни. Кървенето започва обикновено в деня на приемане на последната таблетка от прогестагеновата фаза. Внезапно кървене или зацапващо кървене се появява при около 10% от жените. Аменорея (без кървене или зацапване) се установява при 5-15% от жените в един цикъл по време на първата година от лечението. При приложение на фемостон 1/10, 75-80% от жените са имали регулярно кървене. Началният ден и продължителността на кървене, както и броя на жените с интермитентно (периодично) кървене, беше същото, както и при Femoston 2/10, но тук по-голям брой жени са били без каквото и да е месечно кървене (10-25% за цикъл). Профилактика на остеопорозата

Естрогеновата недостатъчност при менопауза се асоциира с ускоряване на костния катаболизъм и намаляване на костната маса. Ефектът на естрогените върху костната минерална плътност е дозо-зависим. Протективният ефект съществува само по време на терапията. След спиране на ХЗТ, костната маса се губи с подобна скорост, като при нелекуваните жени. Резултатите от клиничното проучване WHI и проведените мета-анализни проучвания показват., че приложението на ХЗТ, самостоятелна или комбинирана с прогестаген, главно при здрави жени намалява риска от фрактура на бедрената кост, прешлените или други фрактури, резултат на остеопороза. ХЗТ може да профилактира фрактури при жени с ниска костна плътност и/или налична остеопороза, но данните за това са недостатъчни.

След две годишна терапия с фемостон 2/10, увеличението на костната минерална плътност (КМП) в лумбалбия отдел на гръбначния стълб е било 6.7% ± 3.9% (средно ±SD). Процентът на жени, при които КМП в лумбалния отдел на гръбначния стълб е запазена или увеличена по време на лечението е 94.5%. При Femoston 1/10 увеличението на КМП в лумбалния отдел е било 5.2% + 3.8% (средно ±SD), а процентът жени без промяна или увеличение в КМП на лумбалния отдел е бил 93.0%. Femoston също е имал ефект и върху КМП на бедрената кост. Увеличението след двугодишна терапия с lmg estradiol е било 2.7% ± 4.2% (средно ±SD) измерено за шийката на бедрената кост, 3.5% ± 5.0% (средно ±SD) за трохантера и 2.7% ± 6.7% (средно ±SD) в триъгълника на Wards, а след две години лечение с 2mg estradiol стойностите са били съответно 2.6% ± 5.0%; 4.6% ± 5.0% и 4.1% ± 7.4%. Процентът на жените, при които КМП се е задържала или увеличила в трите бедрени зони след лечение с lmg estradiol е бил 67-78% и 71-88% след лечение с 2mg estradiol.

 

Фармакокинетнчни свойства

Естрадиол

След перорално приложение микронизираният естрадиол се абсорбира бързо, но се метаболизира продължително. Основните неконюгирани и конюгирани метаболити са естрон и естрон сулфат. Тези метаболити могат да подпомогнат естрогенната активност директно или след превръщането им в естрадиол. Естрон сулфат може да бъде подложен на ентерохепатална (между червата и черния дроб) циркулация. В урината главните компоненти са глюкуронидите на естрон и естрадиол.Естрогените се секретират в млякото на кърмещи жени.

 

Дидрогестерон

Средно 63% от перорално приложения маркиран дидрогестерон се излъчва с урината. Екскрецията му завършва в рамките на 72 часа. При хората dydrogesterone се метаболизира напълно.Главният метаболит на дидрогестерон е 20а-дихидродидрогестерон (ДХД) и присъства в урината главно като конюгат на глюкороновата киселина. Обща черта на всички метаболити е, че запазват 4,6 диен-3-1 конфигурацията на основния компонент и отсъствие на 17а-хидроксилиране. Това обяснява липсата на естрогенни и андрогенни ефекти на дидрогестерон. След перорално приложение на дидрогестерон, плазмените концентрации на ДХД са значително по-високи от тези на дидрогестерон. Съотношенията на стойностите на AUC и Стах на ДХД спрямо дидрогестерон са съответно 40 и 25. Дидрогестерон се абсорбира бързо. Стойностите на Ттах за дидрогестерон и ДХД са между 0.5 и 2.5 часа.Времето на полуживот на дидрогестерон и ДХД варира съответно от 5 до 7 и от 14 до 17 часа. Дидрогестерон не се излъчва в урината под формата на прегнандиол, както прогестерона. Ето защо се запазва възможността за анализиране на ендогенната прогестеронова продукция, на базата на прегнандиоловата екскреция.

 

2. Преди да започнете да употребявате Фемостон 2/10

Не приемайте Фемостон 2/10:

• Ако сте алергични към естрадиол или дирогестерон или някое от помощните вещества на фемостон 2/10

• Ако някое от следните състояния се отнася до вас:

• диагностициран или предполагаем рак на млечната жлеза;

• диагностициран или предполагаем естроген-зависим злокачествен тумор (напр. ендометриален рак);• неизяснено генитално кръвотечение;

• нелекувана ендометриална хиперплазия;

• прекаран идиопатичен или наличен венозен тромбемболизъм (дълбока венозна тромбоза; белодробен тромбемболизъм);

• активна или наскоро прекарана артериална тромбемболична болест (напр. гръдна жаба, миокарден инфаркт);

• активно чернодробно заболяване или минало чернодробно заболяване, след което чернодробните ензими не са се върнали в нормалните си стойности;

• известна свръхчувствителност към лекарствените или някое от помощните вещества;

• порфирия;

В случаите, когато лекарството е предписано на жени, които не са в менопауза:

• диагностицирана или подозирана бременност

При употребата на Фемостон 2/10 обръщайте особено внимание при:

За лечение на постменопаузални симптоми, ХЗТ трябва да бъде започната само в случаите, в които симптомите влошават качеството на живот. Във всички случаи трябва да се извърши  внимателна преценка на рисковете и ползите поне веднъж годишно и ХЗТ трябва да бъде продължена само до тогава, до когато ползата все още превъзхожда риска. Медицински преглед / проследяванеПреди започване или подновяване на ХЗТ трябва да бъде снета пълна лична и фамилна анамнеза. Физикалният преглед (включително на тазовите органи и млечните жлези) трябва да бъде извършен с оглед на това и на противопоказанията и специалните предупреждения за лекарството. По време на лечението е препоръчително да бъдат провеждани периодични контролни прегледи, като честотата и характерът им се определят в зависимост от индивидуалните особености на пациентката. Вашият лекар ще Ви информира за промените в гърдите, които трябва да съобщавате на лекар или медицинска сестра. Трябва да бъдат провеждани изследвания, включително мамография, според съвременната практика за проследяване и в зависимост от индивидуалните показания.

Състояния, при които е необходимо наблюдение:

Пациентката трябва да бъде стриктно наблюдавана, ако някое от следните състояния са налични, или наскоро са били налични, и/или са били влошени по време на бременност или предшестваща хормонална терапия. Трябва да се има предвид, че тези състояния особено могат да рецидивират или да се влошат по време на лечението с Фемостон 2/10:

• лейомиома (утеринни фиброми) или ендометриоза;

• анамнеза или рискови фактори за тромбемболични процеси (виж по-долу)

• рискови фактори за естроген-зависими тумори, напр. пряка наследственост за рак на млечната жлеза (сестра, майка);

• хипертония;

• чернодробни увреждания (напр. чернодробен аденом);

• захарен диабет със или без съдово засягане;

• холелитиаза (камъни в жлъчката);

• мигрена или (силно) главоболие;

• системен лупус еритематозус;

• анамнеза за ендометриална хиперплазия (виж по-долу);

• епилепсия;

• астма;

• отосклероза.

Причини за незабавно спиране на терапията:

Лечението трябва да бъде прекратено в случай, че се открият противопоказания (вижте "Не приемайте Фемостон 2/10"), както и във следните ситуации:

• жълтеница или влошаване на чернодробната функция;

• значително повишаване на кръвното налягане-

• поява на мигренозен тип. главоболие;

• бременност;

 

Ендометриална хиперплазия.

Рискът за развитие на ендометриална хиперплазия или ендометриален рак нараства, когато естрогените са приемани самостоятелно за дълги периоди от време (вижте т. 4 "Възможни нежелани лекарствени реакции на Фемостон 2/10")- При нехистеректомирани жени (със запазена матка) прибавянето на прогестаген за минимум 12 дни на цикъл значително намалява риска.

Кървене

Внезапно кървене или зацапващо кървене може да се появи в първите месеци от лечението. Ако внезапно кървене или зацапващо кървене се появи известно време след началото на терапията или продължи след прекъсването й, необходимо е да се търси причината, като може да е необходимо извършване на ендометриална биопсия (вземане на парченце от най-вътрешния слой на матката), за да бъде изключено наличието на ендометриален рак.

Рак на млечната жлеза

При рандомизирано, плацебо-контролирано клинично проучване - Womens's Health Initiative study (WHI) - проучване "Инициатива за женско здраве", както и при епидемиологични проучвания, включително проучването Milion Women Study (MWS) - "Проучване за милион жени", е установено нарастване на риска от рак на млечната жлеза, диагностициран при жени, употребяващи естрогени, естроген-прогестагенови комбинации или тиболон в продължение на няколко години като ХЗТ (вижте т. 4. "Възможни нежелани лекарствени реакции на Фемостон 2/10").

При всички видове ХЗТ нарастване на риска се забелязва след няколко години употреба и вероятността за диагностициране нараства с продължителността на терапията, но се връща към първоначалното ниво няколко (максимум 5) години след спиране на лечението. При MWS беше установено, че относителният риск за развитие на рак на млечната жлеза при терапия с конюгирани конски естрогени (ККЕ) или естрадиол (Е2) е бил по-висок в сравнение със случаите, когато е добавен прогестаген, независимо периодично или регулярно, както и независимо от типа прогестаген. Няма данни за различна степен на риска в зависимост от начина на приложение.

При клиничното проучване WHI продължителното приложение на комбиниран медикамент, съдържащ конюгиран конски естроген и медроксипрогестерон ацетат (ККЕ + МПА), е било свързано с развитието на рак на млечната жлеза, като лезиите (раковите изменения) са били малко по-големи по размери и по-често са били с метастази в регионалните лимфни възли, спрямо лезиите, диагностицирани в плацебо групата.ХЗТ, особено комбинирана естроген-прогестаген, води до увеличаване на плътността на мамографските образи, което може да компрометира радиологичното диагностициране на рака на млечната жлеза.Венозен тромбемболизъмХЗТ е свързана с по-висок относителен риск за развитие на венозен тромбемболизъм (ВТЕ), напр. дълбока венозна тромбоза или белодробен емболизъм. При едно рандомизирано контролирано клинично проучване и при епидемиологични проучвания е установен 2-3 пъти по-висок риск при жените използващи в сравнение с жените неизползващи ХЗТ. При неизползващите ХЗТ е установено, че броят на случаите с ВТЕ, които биха възникнали за 5 годишен период, е около 3 на 1000 жени на възраст 50-59 години и 8 на 1000 жени на възраст 60-69 години. Изчислено е, че при здрави жени, които използват ХЗТ за период от 5 години, броят на допълнителните случаи на ВТЕ за период от 5 години ще бъде между 2 и 6 (средно =4) на 1000 жени на възраст 50-59 години и между 5 и 15 (средно = 9) на 1000 жени на възраст 60-69 години. Появата на тези инциденти най-вече се отнася за първата година от ХЗТ, отколкото за по-късно.

• Общоприетите рискови фактори за ВТЕ включват лична или фамилна анамнеза, тежка форма на затлъстяване (Body Mass Index > 30 kg/m2) и системен лупус еритематозус. Няма единно мнение за ролята на варикозните вени при ВТЕ.

• Пациенти с анамнеза за ВТЕ или склонност към тромбози са с по-висок риск за развитие на ВТЕ. ХЗТ може да повиши този риск. Наличието на лична или фамилна анамнеза за тромбоемболизъм или поредни спонтанни аборти изисква изследване, за да се изключи   тромботична предразположеност. До поставянето на окончателна диагноза или назначаването на антикоагулантна терапия, прилагането на ХЗТ при такива пациенти трябва да се разглежда като противопоказно. Тези жени, които вече са на антикоагулантно лечение, изискват внимателна преценка на съотношението риск-полза при прилагането на ХЗТ.

• Рискът от ВТЕ може временно да бъде повишен при продължително обездвижване, голяма травма или операция. Както при всички пост-оперативни пациенти е необходимо съвестно провеждане на профилактични мерки за предотвратяване на следопреративния венозен тромбемболизъм. Когато се очаква продължително обездвижване след определени операции, предимно коремни или ортопедични на долните крайници, трябва да се обсъди възможността за временно спиране на ХЗТ 4 до 6 седмици по-рано, ако това е възможно. Възобновяването на терапията не бива да става преди жената да е напълно раздвижена.

• Ако след началото на лечението се развие ВТЕ, приемът на лекарството трябва да се спре. Пациентките трябва да се посъветват да потърсят лекуващия си лекар незабавно щом усетят симптомите на евентуално развиващ се тромбоемболизъм (например болезнено подуване на крака, внезапна гръдна болка, задух).

Исхемична болест на сърцето ("гръдна жаба)

В рандомизирани клинични проучвания не са установени положителни ефекти върху сърдечносъдовата система при продължително прилагане на комбинирани конюгирани естрогени с МПА. При две обширни клинични проучвания (WHI и HERS - Heart and Estrogen/progestin Replacement Study - Сърце и Естроген/прогестин заместителна терапия) беше установено вероятно повишаване на риска от сърдечносъдова заболеваемост през първата година от терапията и като цяло липса на положителни ефекти. Съществуват ограничени данни от рандомизирани клинични проучвания, проведени за установяване на ефектите на други лекарства, използвани за ХЗТ, върху сърдечносъдовата заболеваемост или смъртност. Ето защо не е ясно дали тези резултати могат да бъдат отнесени към други продукти, използвани за ХЗТ.

Исхемичен инсулт

При едно обширно рандомизирано клинично проучване (WHI-trial) беше установен, като вторичен ефект, повишен риск от исхемичен инсулт при здрави жени, които са били на продължителна терапия с комбинирани конюгирани естрогени и МПА. При жени, които не използват ХЗТ, е установено, че броят на случаите с инсулт, които биха възникнали за 5 годишен период е около 3 на 1000 жени на възраст 50-59 години и 11 на 1000 жени на възраст 60-69 години. Изчислено е, че при здрави жени, които използват конюгирани естрогени и МПА за период от 5 години, броят на допълнителните случаи на инсулт ще бъде между 0 и 3 (средно =1) на 1000 жени на възраст 50-59 години и между 1 и 9 (средно = 4) на 1000 жени на възраст 60-69 години. Не е установено дали повишеният риск се отнася и за други медикаменти, употребявани за ХЗТ.

 

Овариален рак (рак на яйчника)

При някои епидемиологични проучвания е установено, че при жени с отстранена матка продължителната употреба (минимум 5-10 години) на лекарствени продукти за ХЗТ, които съдържат само естрогени, е свързана с повишен риск за развитие на овариален рак. Не е изяснен въпросът, дали продължителната употреба на комбинирани лекарства за ХЗТ определя различен риск от този при използването на продукти, съдържащи само естроген.

Други състояния

Тъй като естрогените могат да предизвикат задържане на течности, пациентите с нарушена сърдечна или бъбречна функция трябва да бъдат внимателно проследявани. Пациентите с  терминална бъбречна недостатъчност трябва да бъдат стриктно проследявани, тъй като при тях се очаква концентрацията на циркулиращите лекарствени вещества на Фемостон 2/10 да е повишена.

- Жени с предшестваща хипертриглицеридемия трябва да бъдат внимателно мониторирани по време на естроген- или хормон-заместителна терапия, тъй като при такива пациентки, при приложение на естрогени са докладвани редки случаи на значително повишение на плазмените триглицериди, водещо до панкреатит.

- Естрогените повишават нивото на тироид-свързващия глобулин (ТСГ), което води до високи нива на тоталния циркулиращ тироиден хормон (хормон на щитовидната жлеза), установено чрез измерване на протеин-свързващия йодин (ПСЙ), на Т4 (измерени чрез колонен или радиоимунологичен анализ) или на Т3 (чрез радиоимунологичен анализ). Захващането на Т3 е намалено, което води до повишаване на ТСГ. Концентрациите на свободния Т3 и Т4 са непроменени. И други свързващи протеини може да са повишени в серума, напр. кортикоид-свързващия глобулин (КСГ), свързващия глобулин за половите хормони (СГПХ), което съответно води до повишена циркулация на кортикостероиди (хормони на надбъбречните жлези) и полови стероиди. Свободните или биологично активните фракции на хормоните са непроменени. Възможно е повишаването и на други плазмени протеини (ангиотензин/ренин субстрат, алфа-1-антитрипсин, церулоплазмин).

- Няма убедителни доказателства за подобрение на когнитивната (познавателната) функция. Има известни доказателства от проучването WHI в насока повишаване на риска за евентуално развитие на деменция при жени, които започват продължителна терапия на комбинирани конюгирани конски естрогени и МПА след 65 годишна възраст. Не е ясно дали резултатите могат да бъдат отнесени към по-млади жени в менопауза или към приложението на други медикаменти за ХЗТ.

- Пациенти с редки наследствени форми на галактозна непоносимост, лактазен дефицит на Lapp или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да употребяват това лекарство.Само за случаите, в които това лекарство се използва при жени, които не са в менопауза: Този естроген-прогестерон комбиниран лекарствен продукт не е контрацептив. Пациентките, които са в перименопауза трябва да бъдат съветвани да употребяват нехормонални методи за предпазване от бременност.

 

Прием с други лекарства

- метаболизмът на естрогените може да бъде повишен при едновременното им приложение със субстанции, известни като индуциращи ензимите на лекарствения метаболизъм, особено Р450-ензимите, като напр. антиконвулсантите (фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин) и противоинфекциозни (рифампицин, рифабутин, невирапин, ефавиренз).

- ритонавир, нелфинавир, въпреки че са известни като мощни инхибитори, тук проявяват индуциращи свойства при едновременна употреба със стероидни хормони.

- билкови продукти, съдържащи жълт кантарион (звъника), могат да индуцираг метаболизма на естрогените и прогестагените.

- от клинична гледна точка повишеният метаболизъм на естрогените и прогестагените може да доведе до намалени ефекти и промени в маточното кървене.

Не са известни лекарствени взаимодействия на дидрогестерон.Моля, информирайте Вашия лекуващ лекар, ако приемате или сте вземали напоследък някакви други лекарства, включително такива без рецепта.

 

Прием на фемостон 2/10 с напитки и храни

Фемостон 2/10 може да бъде приеман независимо от храненията. Бременност и кърменеФемостон 2/10 не е показан при бременни. Ако възникне бременност по време на терапията с фемостон 2/10, то лечението трябва веднага да се прекъсне.

Клинично не са наблюдавани нежелани лекарствени реакции на дидрогестерон върху фетуса (плода), като данните са от голям брой бременности, възникнали в хода на такава терапия. Резултатите от повечето епидемиологични проучвания до момента потвърждават, че случайната фетална експозиция на комбинирани медикаменти, съдържащи естрогени и прогестагени не е довела до тератогенни или фетотоксични ефекти. Фемостон 2/10 не е показан при кърмещи жени (вижте също точка 1).

 

Шофиране и работа с машини

Фемостон 2/10 не повлиява способността за шофиране или работа с машини.

 

Важна информация за някои от помощните вещества на Фемостон 2/10

Лактоза монохидрат: ако лекар ви е информирал, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към вашия лекуващ лекар преди да започнете да употребявате това лекарство.

 

3. Как да приемате Фемостон 2/10?

Приемат се по 1 таблетка, съдържаща 2 mg естрадиол дневно, през първите 14 дни от 28 дневен цикъл и по 1 таблетка, съдържаща 2 mg естрадиол и 10 mg дидрогестерон дневно през останалите 14 дни.Веднага след 28-дневния цикъл трябва да се започне следващ цикъл на лечение. Трябва да се приема перорално по една таблетка дневно, според показаната на опаковката последователност. Приемът на лекарството трябва да продължи без прекъсване.За започване и продължаване на лечението на постменопаузалните симптоми трябва да се използва минималната ефективна доза за най-краткия период (вижте също т. 2).

 

Фемостон и постменопаузални симптоми

Лечението трябва да започне с Femoston 1/10. Лечението зависи от клиничния отговор и индивидуалните нужди на пациентката. Ако оплакванията, свързани с естрогенен дефицит персистират, дозата би могла да бъде увеличена с използването на Femoston 2/10.

 

Профилактика на остеопорозата

При назначаване на хормонозаместителна терапия за профилактика на постменопаузалната остеопороза трябва да се има предвид известните й ефекти върху костната маса, които са дозозависими (вижте точка 1), и индивидуалната поносимост на лечението.

Ако приемете повече Фемостон 2/10, отколкото трябва:

Двете субстанции - естрадиол и дидрогестерон са с ниска токсичност. Теоретично може да възникнат гадене, повръщане, сънливост или замайване. При предозиране не се налага специфично лечение. Информацията до тук се отнася и за предозиране при деца.

Ако забравите да приеме Фемостон 2/10:

Не взимайте двойна доза (2 таблетки), за да наваксате пропуснатата таблетка.

 Ако забравите да приемете Фемостон 2/10:

Не взимайте двойна доза, за да наваксате пропуснатата таблетка. 

 

4. Възможни нежелани лекарствени реакции на Фемостон 2/10

Както всички лекарства, така и Фемостон 2/10 може да има нежелани лекарствени реакции, въпреки, че те не се проявяват при всички.

Следните нежелани лекарствени реакции са докладвани по време на клинични проучвания и след пускане на лекарството на пазара: Чести (честота 1-10%1:

Главоболие, мигрена, гадене, болка в корема, подуване на корема, спазми в краката, болка и повишена чувствителност на гърдите, внезапно кървене или зацапване, болка в таза, слабост, отслабване/напълняване. Нечести (честота под 1 %)

Гъбички във влагалището, нарастване на размерите на лейомиома, депресия, променено либидо, нервност, замайване, венозен тромбемболизъм, възпаление на жлъчката, алергични кожни реакции, обрив, уртикария, сърбеж, болкав гърба, промени в цервикалната (шийката на матката) ерозия, промени в цервикалната секреция, дисменорея, периферен оток. Редки (честота под 0.1%):Непоносимост към контактни лещи; изостряне на корнеалния ъгъл; промени в чернодробната функция, понякога с астения и общо неразположение, жълтеница и болкав корема; нарастване на гърдите; пременструално-подобен синдром. Много редки (честота под 0.01%). включително изолирани случаи:Хемолитична анемия; хорея; миокарден инфаркт; инсулт; повръщане; хлоазма или мелазма, които могат да персистират и след прекъсване на лечението, еритема мултиформе, еритема нодозум, съдова пурпура, ангиоедем, влошаване на порфирия.

Във всяка от групите по честота, нежеланите лекарствени реакции са изброени по реда на намаляване на сериозността им.

Рак на млечната жлеза

Според резултатите от много епидемиологични проучвания и едно рандомизирано плацебо-контролирано клинично проучване - The Women's Health Initiative (WHI), общият риск за развитие на рак на млечната жлеза нараства с продължителността на ХЗТ при пациентки, които в момента са на или доскоро са били на ХЗТ.

При ХЗТ само с естроген релативният риск (РР), оценен при повторен анализ на оригиналните данни от 51 епидемиологични проучвания (при които в >80% от случаите е прилагана ХЗТ само с естроген), и рискът, изчислен от епидемиологичното проучване Million Women Study (MWS) са подобни - съответно 1.35 (95% CI: 1.21 - 1.49) и 1.30 (95% CI: 1.21-1.40). При няколко епидемиологични проучвания е установено, че рискът като цяло за развитие на рак на млечната жлеза при пациентки на комбинирана ХЗТ - естроген плюс прогестаген, е по-висок, отколкото при самостоятелното приложение на естрогени.При клиничното проучване MWS е установено, че за разлика от жените, които никога не са били на ХЗТ, рискът за развитие на рак на млечната жлеза при жените, получавали различни видове комбинирана ХЗТ (RR=2.00; 95% CI: 1.88-2.12), е по-висок, отколкото при самостоятелното приложение на естрогени (RR=1.30; 95% CI: 1.21 - 1.40) или при приложението на тиболон (RR = 1.45; 95% CI: 1.25-1.68).При клиничното проучване WHI за срок от 5.6 години е отчетен риск 1.24 (95% CI: 1.01 - 1.54) при всички участнички на комбинирана терапия естроген-прогестаген (ККЕ + МПА) в сравнение с пациентките на плацебо.

По-долу е представен абсолютният риск, изчислен от клиничните проучвания MWS и WHI: При MWS е изчислено, спрямо известната в развитите страни честота на рака на малечната жлеза, че: 

• При 32 на всеки 1000 жени, неизползващи ХЗТ, е възможно развитието на рак на млечната жлеза, който се диагностицира на възраст между 50 и 64 години

• На 1000 жени, които са или доскоро са били на ХЗТ, броят на допълнителните случаи на рак на млечната жлеза за съответния период ще бъде:

- за жени на заместителна терапия само с естрогени:

между 0 и 3 (средно = 1.5) при употреба за период от 5 години между 3 и 7 (средно = 5) при употреба за период от 10 години

- за жени на комбинирана ХЗТ с естроген плюс прогестаген

между 5 и 7 (средно = 6) при употреба за период от 5 години между 18 и 20 (средно = 19) при употреба за период от 10 години

При проучването WHI е установено, че след 5.6 годишен период на проследяване на жени на възраст между 50 и 79 години, 8 допълнителни случая на инвазивен рак на млечната жлеза ще са резултат на комбинираната естроген-гестаген ХЗТ (ККЕ + МПА) на 10,000 женски години живот.

Според изчисленията въз основа на данните от клиничното проучване е установено, че:

- В плацебо групата на 1000 жени за период от 5 години ще бъдат диагностицирани около 16 случая с инвазивен карцином на млечната жлеза

- В групата на комбинирана естроген-прогестаген ХЗТ (ККЕ + МПА), броят на допълнителните случаи на 1000 жени ще бъде между 0 и 9 (средно = 4) за период на приложение 5 години.

Броят на допълнителните случаи на карцином на млечната жлеза при жени на ХЗТ и такива, които започват ХЗТ, е най-общо подобен, независимо от възрастта, на която е включено лечението (във възрастовия период от 45 до 65 години) (вижте точка 2).Наблюдавани са и други нежелани лекарствени реакции във връзка с употребата на естроген/прогестаген :

естроген-зависими неоплазми - доброкачествени и злокачествени, напр. ендометриален карцином**/венозният тромбемболизъм, напр. дълбока тромбоза на долните крайници или на тазовите вени, и белодробният тромбемболизъм, са по-чести при пациентки на ХЗТ, отколкото при жени, неупотребяващи ХЗТ. За повече информация вижте точка 2.

**Ендометриален карцином (рак на най-вътрешния слой на матката)При жени със запазена матката, рисък за развитие на ендометриална хиперплазия и ен

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!