ФЕЛОХЕКСАЛ 10МГ Х 30 ТАБЛЕТКИ

Прод.код 27549 / Тегло 0.20 кг.

Марка САНДОЗ RX | SANDOZ RX
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ФелоХЕКСАЛ® 10 mg

таблетки с удължено освобождаване

FeloHEXAL 10 mg

 

Фелодипин (Felodipine)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
-Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
 


В тази листовка:
1.    Какво представлява ФелоХЕКСАЛ и за какво се използва
2.    Преди да приемете ФелоХЕКСАЛ
3.    Как да приемате ФелоХЕКСАЛ
4.    Възможни нежелани реакции
5.    Как да съхранявате ФелоХЕКСАЛ
6.    Допълнителна информация1.  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЕЛОХЕКСАЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ФелоХЕКСАЛ е калциев антагонист, който разширява кръвоносните съдове и понижава кръвното налягане.
ФелоХЕКСАЛ се използва за лечение на повишено кръвно налягане (есенциална хипертония).2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ФЕЛОХЕКСАЛ
Не приемайте ФелоХЕКСАЛ
-ако сте свръхчувствителни (алергични) към фелодипин (или други калциеви антагонисти от групата на дихидропиридините) или към някоя от другите съставки на продукта при кардиогенен шок
-при наличие на клапен дефект (тежко стеснение на отвора на аортната или митралната клапа)
-при заболяване на сърдечния мускул със стесняване на сърдечната кухина (обструктивна хипертрофична кардиомиопатия)
-при болки в областта на гърдите, появяващи се в покой или при леки физически усилия, дължащи се на нарушения в кръвоснабдяването на коронарните артерии (нестабилна ангина пекторис) до 4-8 седмици след инфаркт на миокарда
-при де компенсирана сърдечна недостатъчност  
-при прекаран мозъчен инсулт през последните 6 месеца
-при тежка бъбречна недостатъчност  
-при тежко нарушение на чернодробната функция   
-при бременност   


Обърнете специално внимание при употребата на ФелоХЕКСАЛ
При определени състояния или необходимост от специални грижи трябва да прилагате ФелоХЕКСАЛ само след консултация с Вашия лекар. Това се отнася също и ако сте страдали преди това от някои от следните заболявания.
ФелоХЕКСАЛ трябва да се прилага внимателно при пациенти с:
-нарушения на проводимостта на сърцето, компенсирана сърдечна недостатъчност, силно учестен пулс и клапни дефекти (стеноза на аортата или митралната клапа) -леко до средно тежко нарушение на чернодробната функция и пациенти в напреднала възрасти (над 65 год.), тъй като понижаващият кръвното налягане ефект може да бъде повишен.
-високостепенно нарушение в провеждането на импулсите в сърцето между
предсърдията и камерите (AV-блок П-pa или Ш-та степен) При чувствителни пациенти съществува риск от понижено кръвоснабдяване на сърдечния мускул с компенсиращо учестяване на пулса (парадоксална ангина пекторис). Това може да доведе до инфаркт на миокарда при чувствителни пациенти.
Тази група продукти (дихидропиридини), към която принадлежи ФелоХЕКСАЛ, може да предизвика изразено спадане на кръвното налягане. В някои случаи съществува риск от понижено кръвоснабдяване, придружено от повишена сърдечна честота. Фелодипин се разгражда от чернодробни ензими (цитохром Р450 ЗА4). Поради това едновременното приложение с лекарствени продукти, които оказват влияние върху тези ензими може да доведе до промени в плазмените концентрации на фелодипин или на лекарствени продукти, приети едновременно. Фелодипин може да окаже влияние върху плазмените концентрации на други лекарствени продукти. Поради тази причина информирайте Вашия лекуващ лекар какви други лекарствени продукти приемате. Едновременният прием на сок от грейпфрут може да повиши концентрацията на фелодипин в кръвта (виж раздел „Прием на ФелоХЕКСАЛ с храна и напитки").
Както при приложение и на други калциеви антагонисти, при пациенти с тежко възпаление на венците и парадонтоза са докладвани случаи на умерено набъбване на венеца. Това набъбване може да се избегне или да се намали като се спазва добра хигиена на зъбите.

Деца под 12 годишна възраст
Няма данни за приложението при деца под 12 години. Поради това продуктът не трябва да се прилага при деца.

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарствени продукти или сте приемали наскоро, дори и такива без лекарско предписание.
Фелодипин се разгражда посредством определени чернодробни ензими (цитохром Р450 ЗА4). Едновременното приложение на лекарствени продукти, оказващи влияние върху тези ензими, може принципно да доведе до следните лекарствени взаимодействия:

Повишаване плазмената концентрация на фелодипин, свързано с едновременно приложение на циметидин (лекарствен продукт за понижаване продукцията на стомашна киселина),еритромицин и производни, телитромицин (лекарствени продукти за лечение на бактериални инфекции), HIV-протеазни инхибитори (лекарствени продукти за лечение на ШУ-инфекции),итраконазол или кетоконазол (лекарствени продукти за лечение на гъбични инфекции).Циклоспорин (лекарствен продукт за потискане на имунната система) може да потисне разграждането на фелодипин, което може да доведе до по-високи плазмени концентрации на фелодипин и да засили риска от нежелани лекарствени реакции. Допълнително продуктът може
да провокира повишаване на плазмените концентрации на циклоспорин.

Понижаване плазмените концентрации на фелодипин се наблюдава при едновременно
приложение с лекарствени продукти като карбамазепин, фенитоин или барбитурати
(лекарствени продукти за лечение на епилептични припадъци) и рифампицин(лекарствен продукт за лечение на бактериални инфекции).
Подобен ефект се очаква при едновременно приложение с продукти, съдържащи жълт кантарион. Поради това едновременното приложение трябва да се избягва.

Лекуващият лекар трябва да прецени дали се налага понижаване на дозата (при повишени плазмени концентрации) или повишаване на дозата (при понижени плазмени концентрации).Ефектът на понижаване на кръвното налягане на продукта може да бъде засилен при едновременно приложение на други лекарствени продукти, понижаващи кръвното налягане и продукти за лечение на депресии (трициклични антидепресанти).  

Едновременното приложение на хидрохлоротиазид (отводняващ лекарствен продукт) може да  потенцира ефекта на понижаване на кръвното налягане на ФелоХЕКСАЛ.
Ако преди това сте приемали отводняващи средства, допълнителното приложение на
ФелоХЕКСАЛ може да доведе до по-нататъшно понижаване на плазмените концентрации на калий.
Плазмената концентрация на дигоксин (лекарствен продукт за лечение на слабост на сърдечния мускул) се повишава при едновременно приложение с ФелоХЕКСАЛ. Поради това Вашият лекуващ лекар ще назначи намалена доза на дигоксин, ако двата продукта се прилагат едновременно.

Прием на ФелоХЕКСАЛ с храни и напитки
ФелоХЕКСАЛ не трябва да се приема едновременно със сок от грейпфрут, тъй като той потиска разграждането на фелодипин в организма и в резултат на това се повишават плазмените концентрации на фелодипин.

Бременност и кърмене
ФелоХЕКСАЛ не трябва да се прилага по време на бременност, тъй като тестове при животни са показали токсични ефекти върху зародиша и плода. Поради тази причина трябва да се изключи наличието на бременност преди лечение с продукта.
ФелоХЕКСАЛ преминава в майчиното мляко. Няма данни за вредните ефекти върху новороденото. Кърменето трябва да се преустанови преди приема на ФелоХЕКСАЛ.

Шофиране в работа с машини
Лечението с ФелоХЕКСАЛ изисква регулярно лекарско наблюдение. Поради индивидулно различните реакции, реактивността може да бъде повлияна до такава степен, че способността за шофиране, работа с машини или работа в нестабилна позиция да бъде нарушена. Това се отнася особено за началото на лечението, когато дозата се повишава или променя, както и в комбинация с алкохол.
Вие няма да можете да реагирате бързо и точно при внезапни и неочаквани ситуации. Не шофирайте автомобил или други превозни средства! Не управлявайте машини и електрически уреди! Не работете в нестабилна позиция! Моля имайте предвид, че приемът на алкохол влошава способността Ви да шофирате!

Важна информация относно някои от съставките на ФелоХЕКСАЛ
Поради съдържанието на лактоза, продуктът не е подходящ при пациенти с редките наследствени заболявания галактозна непоносимост, генетична лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна малабсорбция.

 


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ФЕЛОХЕКСАЛ
Приемайте продукта точно съобразно предписанията на Вашия лекар. Моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте съвсем сигурни.
Ако няма друго предписание, препоръчителната начална доза е 5 mg фелодипин. За тази цел е подходящ ФелоХЕКСАЛ 5 mg. Ако е необходимо, дозата може да бъде повишена на 1 таблетка с удължено освобождаване от ФелоХЕКСАЛ 10 mg веднъж дневно (съответстваща на 10 mg фелодипин) или да бъде приложен допълнително друг лекарствен продукт, понижамщ^ кръвното налягане. Повишаването на дозата трябва да се извършва през интервали най-малко от 2 седмици. Максималната дневна доза е 1 таблетка с удължено освобождаване от ФелоХЕКСАЛ 10 mg (съответстваща на 10 mg фелодипин).

Пациенти в напреднала възраст  
Препоръчителната начална доза при пациенти в напреднала възраст е 2,5 mg фелодипин. Последващо увеличаване на дозата трябва да се извършва с особено внимание.За дози от 2.5 mg трябва да се прилага продукт със съответното количество на лекарственото вещество.


Пациенти с нарушения в бъбречната функция
При пациенти с леко до средно тежко нарушение на бъбречната функция не е необходимо коригиране на дозата. При пациенти с тежко нарушение на бъбречната функция приложението на фелодипин е противопоказно.

Пациенти с нарушения в чернодробната функция
При пациенти с леко до средно тежко нарушение на чернодробната функция началната доза, препоръчана от лекаря, трябва да бъде намалена до минималната терапевтично ефективна доза фелодипин. Дозата може да бъде повишавана само след внимателна преценка на съотношението полза/риск. ФелоХЕКСАЛ 10 mg не трябва да се прилага при пациенти с тежко нарушение на чернодробната функция.
За дози от 2,5 mg трябва да се прилага продукт със съответното количество на лекарственото вещество.
Моля обърнете се към Вашия лекар, ако прецените, че ефектът на продукта е много силен или много слаб.

Начин на приложение
Таблетките с удължено освобождаване се прилагат през устата.
Те трябва да се приемат сутрин с достатъчно количество течност (напр. чаша с вода, но не трябва да се приемат със сок от грейпфрут).
Таблетките с удължено освобождаване трябва да се приемат цели, без да се сдъвкват или счупват. Таблетките могат де се приемат на празен стомах или с лека храна. Необходимо е да се избягва мазна храна.

Лекуващият лекар определя продължителността на прием на продукта.

Ако сте приели повече от необходимата доза ФелоХЕКСАЛ
Ако сте приели по-голямо количество от продукта, могат да се наблюдават изразено разширяване на периферните кръвоносни съдове, значително понижаване на кръвното налягане и в отделни случаи забавена сърдечна дейност. При тези случаи пациентът трябва да се постави в легнало положение с повдигнати крака.
Моля незабавно информирайте Вашия лекар, който да предприеме необходимите терапевтични мерки в случай на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете ФелоХЕКСАЛ
Ако сте забравили приема на продукта, Вие трябва да приемете дозата, предписана от Вашия лекар, при първия възможен случай и следващият прием трябва да се осъществи както обикновено на следващия ден. Не трябва да приемате двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на ФелоХЕКСАЛ
Лечението на високото кръвно налягане обикновено е продължително. Вие никога не трябва да прекъсвате или спирате предварително приема на ФелоХЕКСАЛ 10 mg, без да се консултирате с Вашия лекар. В отделни случаи след рязко прекъсване на приложението на лекарствения продукт може да се наблюдава значително повишаване на кръвното налягане (хипертонична криза).

Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или фармацевт.


4.  ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ  

Както при всички лекарствени продукти, при приложението на   ФелоХЕКСАЛ® 10 mg се наблюдават нежелани лекарствени реакции. Тяхната честота може да бъде систематизирана по следния начин: 

Много чести:При повече от 1 на 10 лекувани пациента
Чести:При по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани пациента
Нечести: При по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани пациента
Редки:При по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10000 лекувани пациента
Много редки: При по-малко от 1 на 10000 лекувани пациента, включително отделни случаи

Повечето нежелани ефекти на ФелоХЕКСАЛ са свързани с разширяване на малките артерии и са признак, че ФелоХЕКСАЛ оказва своя ефект на понижаване на артериалното налягане.Те могат да се появят в началото на лечението, през първата седмица или при увеличаване на дозата и обикновено отзвучават спонтанно.

Чести
Зачервяване на лицето с усещане за парене, главоболие или шум в ушите, особено в началото на терапията, когато дозата се повишава или когато се прилагат високи дози. Тези симптоми изчезват по време на лечението.
Натрупване на течност в ръцете и краката (периферен едем) (степента на оток на глезена е зависима от дозата).

Нечести
Замайване, умора, спад в кръвното налягане, сърцебиене, учестен пулс, усещане за изтръпване на крайниците (парестезия), стомашно-чревни оплаквания (напр. гадене, стомашна болка).

Редки
Повръщане, копривна треска, болка в мускулите, болки в ставите, краткотрайна загуба на съзнание (синкоп), импотентност.

Много редки, включително отделни случаи
Реакции на свръхчувствителност като повишена температура, подуване на устните и езика, възпаление на кожата, повишена чувствителност към светлина (фотосенсибилизация), есктрасистоли, повишени нива на кръвната захар, променени чернодробни показатели, често уриниране, набъбване и възпаление на венеца.
В отделни случаи ФелоХЕКСАЛ може да предизвика твърде силно понижение на артериалното налягане, с ускорен пулс, което при чувствителни лица със стенокардия може да предизвика сърдечна болка. В такъв случай трябва да се свържете с лекуващия лекар.

Ако внезапно се появят нежелани лекарствени реакции, моля незабавно информирайте Вашия лекар, тъй като някои от тях (напр. прекомерен спад в кръвното налягане, реакции на свръхчувствителност) могат да бъдат животозастрашаващи. В тези случаи Вие не трябва да приемате повече лекарствения продукт без инструкциите на лекар. Ако наблюдавате нежелани лекарствени реакции, които не са описани по-горе, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар, ако се появят нежелани лекарствени реакции.5.КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФЕЛОХЕКСАЛ

Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца. 6.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ФелоХЕКСАЛ
•   Активното вещество е фелодипин. Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 10 mg фелодипин.  
•   Другите съставки са: микрокристална целулоза, хипромелоза, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, макрогол 4000, натриев додецилсулфат, оцветители: железен оксид хидрат (Е 172), железен (Ш) оксид (Е 172), титанов диоксид (Е 171).

Как изглежда ФелоХЕКСАЛ и какво съдържа опаковката
Таблетки с удължено освобождаване.
Опаковка, съдържаща 30 или 100 таблетки с удължено освобождаване.

Притежател на разрешението за употреба

Hexal AG

Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen

Германия

Производител

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben

Германия

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!