Подробно търсене

АСЕНТРА ТБ 50МГ Х 28

Кат. номер 27265

Кратко описание
Асентра 50 mg филмирани таблетки / Asentra 50 mg film-coated tablets Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас инфромацня.
Производител
КРКА
Марка КРКА | KRKA
0 от 5

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Описание

Асентра 50 mg филмирани таблетки /

Asentra 50 mg film-coated tablets

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас инфромацня.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Асентра и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете преди да приемете Асентра

3.   Как да приемате Асентра

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Асентра

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява Асентра и за какво се използва

Асентра съдържа активното вещество сертралин. Сертралин е лекарство от групата на т. нар. Селективни Инхибитори на Обратното Захващане на Серотинина (SSRIs), Тези лекарства се използват за лечение на депресия и/или тревожни разстройства.

Асентра може да се използва за лечение на:

•     Депресия и предотвратяване на рецидив на депресията (при възрастни).

•     Социално тревожно разстройство (при възрастни).

•     Посттравматично стресово разстройство (ПТСР) (при възрастни).

•     Паническо разстройство (при възрастни).

•     Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) (при възрастни, деца и юноши на възраст 6-17 години)

Депресията е клинично заболяване, със симптоми като това да се чувствате тъжни, да не можете да спите добре или да се радвате на живота както досега.

ОКР и паническите разстройства са заболявалия, свързани с тревожност, със симптоми като това да сте непрекъснато тормозени от постоянни (натрапчиви) идеи, които Ви принуждават да изпълнявате повтарящи се ритуали (натрапчиви импулси).     

ПТСР е състояние, което може да възникне след много емоционално трави и има някои симптоми, които наподобяват депресия и тревожност. Социап разстройство (социална фобия) е заболяване, свързано с тревожност. Хара усещане за изразена тревога или чувство за беда в социални ситуации (наг

непознати, говорене пред група хора, хранене или пиене пред други хора или притеснение, че може би се държите неловко).

Вашият лекар е решил, че това лекарство е подходящо за лечение на Вашето заболяване. Трябва да попитате Вашия лекар, ако не сте сигурни защо Ви е предписана Асентра.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Асентра

Не приемайте Асентра

•     Ако сте алергични (свръхчувствителни) към сертралин или към някоя от останалите съставки натова лексарство (изброени в точка б),

•     Ако приемате или сте приемали лекарства, наречени моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ, например сележилин, моклобемид) или МАОИ-подобни лекарствени продукти (например линезолид). Ако спрете лечението със сертралин, трябва да изчакате поне 1 седмица, преди за започнете лечение с МАОИ. Ако спрете лечението с МАОИ, трябва да изчакате поне 2 седмици, преди за започнете лечение със сертралин.

•     Ако приемате друг лекарство, наречено пимозид (лекарство, за лечение на психични заболявалия като психоза).

Предупреждения и предпазни мерки

Лекарствата не винаги са подходящи за всеки. Кажете на Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Асентра, ако страдате или сте имали в миналото някое от следните състояния;

Ако имате серотонинов синдром. В редки случаи този синдром може да се появи, когато приемате някои лекарства едновременно със сертралин. (За симптомите вижте точка 4. Възможни нежелани реакции) Вашият лекар трябва да Ви е казал, ако сте страдали от това в миналото.

Ако имате ниско ниво на натрий в кръвта, тъй като това може да възникне в резултат на лечение с Асентра. Трябва също да кажете на Вашия лекар, ако приемате определени лекарства за хипертония, тъй като тези лекарства също могат да променят нивата на натрий в кръвта Ви.

Ако сте в старческа възраст, тъй като може да сте изложени на риск от ниско ниво на натрий в кръвта (виж по-горе).

Ако имате чернодробно заболяване. Вашият лекар може да реши да приемате по-ниска доза Асентра.

Ако имате диабет. Вашите нива на кръвна захар могат да се изменят поради приема на Асентра и може да се наложи коригиране на дозата на Вашите лекарства за диабет.

Ако имате епилепсия (пристъп) или припадъци в миналото. Ако имате пристъп (припадък), незабавно се свържете с Вашия лекар.

Ако сте страдали от маниакално депресивно заболяване (биполярно разстройство) или шизофрения. Ако имате маниен епизод, незабавно се свържете с Вашия лекар.

Ако имате или някога сте имали мисли за самонараняване или самоубийство(вж. по-долу Мисли за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство). Ако страдате от нарушения на кървенето или приемате лекарства, които разреждат кръвта (напр. ацетилсалицилова киселина (аспирин) или варфарин)) или които могат да увеличат риска от кървене.

Ако сте дете или юноша под 18 години. Асентра трябва да се използва само за лечение на деца и юноши на възраст 6-17 години, страдащи от обсесивно-компулсивно pj (ОКР). Ако сте били лекувани за това разстройство, Вашият лекар ще иа Ви наблюдава (вж. приложение при деца и юноши по-долу).

Ако сте на електроконвулсивна терапия (ЕКТ).

Ако имате проблеми с очите, като определени видове глаукома (повит налягане).

• Ако след провеждане на електокардиограма (ЕКГ) са Ви казали, че имате нарушение в електрическата проводимост на сърцето, известно като удължаване на QT-интервала.

Безпокойство/акатизия

Употребата на сертралин се свързва с тежко двигателно безпокойство и нужда от движение, често с невъзможност да се седи или стои неподвижно (акатизия). Тя възниква най-често по време на първите няколко седмици от терапията. Увеличаването на дозата може да бъде вредно, така че ако развиете такива симптоми, трябва да се консултирате с Вашия лекар.

Реакции на отнемане

Нежеланите реакции, свързани със спиране на лечението (реакции на отнемане) са чести, особено ако лечението еспряно внезапно (вж. точка 3 Аке сте спрели приема на Асентра и точка 4. Възможни нежелани реакции). Рискът от симптоми на отнемане зависи от продължителността на лечение, дозировката и бързината, с която дозата се намалява. Като цяло такива симптоми са леки до умерени. При някои пациенти обаче могат да бъдат сериозни. Обикновено възникват през първите няколко дни след спиране на лечението. Като цяло такива симптоми изчезват от само себе си и отзвучават в рамките на 2 седмици. При някои пациенти могат да продължат по-дълго (2-3 месеца или повече). При прекратяване на лечението със сертралин се препоръчва дозата да се намалява постепенно за период от няколко седмици или месеца и винаги трябва да обсъждате с Вашия лекар най-добрия начин за спиране на лечението.

Мисли за самоубийство и влошаване на депресията или тревожното Ви разстройство:

Ако сте депресирани и/или имате тревожно разстройство, може понякога да имате мисли да си навредите или да се самоубиете. Те могат да бъдат засилени, когато за пръв път започвате да приемате антидепресанти, тъй като, докато тези лекарства започнат да действат, обикновено са необходими две седмици, а понякога и повече.

Вие може би е по-вероятно да мислите така:

*    Ако и преди сте мислили да се самоубиете или да си навредите

•     Ако сте млад човек. Информацията от клиничните проучвания показва повишен риск за самоубийствено поведение при хора под 25 години с психични заболявания, лекувани с антидепресанти.

Ако имате мисли да си навредите или да се самоубиете по каквото и да е време, свържете с Вашия лекар и веднага отидете до най-близката болница.

Може да Ви е от полза да кажете на роднина или близък приятел, че сте депресирани, или че имате тревожно разстройство и да ги помолите те да прочетат тази листовка. Може да ги помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашата депресия или тревожно разстройство се влошават или ако се тревожат за промени във Вашето поведение.

Деца и юноши:

Сертралин обикновено не трябва да се използва при деца и юноши, по-малки от 18 години, освен при пациенти с обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР). При пациенти под 18 години има повишен риск от нежелани реакции като опити за самоубийство, мисли за самонараняване или самоубийство (самоубийствени мисли) и враждебност (основно агресия, поведение на противопоставяне и гняв) когато се лекуват с лекарства от този клас. Въпреки това е възможно Вашият лекар да предпише Асентра на пациент под 18 години, ако е в интерес на пациента. Ако Вашият лекар е предписал Асентра на Вас и Вие сте под 18 години и искате да обсъдите това, моля свържете се с него/нея. В допълнение, при поява или влошаване на

който и да било от изброените по-горе симптоми, докато приемате Асентра, трябва дд,...

уведомите Вашия лекар. Също така безопасността на Асентра за продължителен^ отношение на растежа, съзряването и познавателното (интелектуално) и пове, в тази група все още не са установени.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Някои лекарства могат да повлияят начина, по който действа Асентра или Асентра може да намали ефективността на други лекарства, приемани по същото време.

Приемането на Асентра заедно със следните лекарства може на причини сериозни нежелани лекарствени реакции:

•     Лекарства, наречени моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ), като моклобемид (за лечение на депресия) и сележилин (за лечение на болест на Parkinson),антибиотика линезолид и метиленово синьо (за лечение на високи нива на метхемоглобин в кръвта). Не използвайте Асентра заедно с МАОИ.

•     Лекарства за лечение на психични заболявания като психоза (пимозид). Не използвайте Асентра заедно с пимозид.

Кажете на Вашия лекар, ако приемате следните лекарства:

•     Лекарствени средства от растителен произход, съдържащи жълт кантарион (Hypericum perforatum). Ефектите на жълтия кантарион могат да продължат 1-2 седмици.

•     Продукти, съдържащи аминокиселината триптофан.

•     Лекарства за лечение на силна болка (напр. трамадол).

•     Лекарства, използвани при анестезия или за лечение на хронична болка (фентанил).

•     Лекарства за лечение на мигрена (напр. суматриптан).

•     Лекарства за разреждане на кръвта (варфаран).

•     Лекарства за лечение на болка/артрит (нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства (НСПВС) като ибупрофен, ацетилсалицилова киселина (аспирин).

•     Седативни (успокоителни) средства (диазепам).

•     Диуретици (лекарства, увеличаващи отделянето на урината, наричани също отводняващи таблетки).

•     Лекарства за лечение на епилепсия (фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин).

•     Лекарства за лечение на диабет (толбутамид).

•     Лекарства за лечение на прекомерно образуване на стомашни киселини,язви и парене зад гръдната кост (циметидин, омепразол, ланзопразол, пантопразол, рабепразол).

•     Лекарства за лечение на мания и депресия (литий).

•     Други лекарства за лечение на депресия (като амитриптилин, нортриптилин, нефазодон, флуоксетин, флувоксамин).

Лекарства за лечение на шизофрения и други психични заболявания (като перфеназин, левомепромазин и оланзапин).

•     Лекарства за лечение на високо кръвно налягане, болка в гърдите или за регулиране на честотата и ритъма на сърцето (като верапамил, дилтиазем, флекаинид, пропафенон).

•     Лекарства за лечение на бактериални инфекции (като рифампицин, кларитромицин, еритромицин, телитромицин).

•     Лекарства за гъбични инфекции (като кетоконазол, итраконазол, посаконазол, вориконазол, флуконазол).

•     Лекарства за лечение на HIV/СПИН и хепатит С (протеазни инхибитори като ритонавир, телапревир).

•     Лекарства за предотвратяване на гадене и повръщане след операция или химиотерапия (апрепитант).

•     Лекарства, за които е известно, че повишават риска от промени в елекрическата активност на сърцето (напр. някои антипсихотици и антибиотици).

Асентра с храни, напитки и алкохол

Асентра таблетки може да се приема с и без храна.   

По време на приема на Асентра трябва да се избягва приемането на алкохол

Сертралин не трябва да се приема в комбинация със сок от грейпфрут, тъй като това може да повиши нивото на сертралин във Вашето тяло.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате че, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Безопасността на сертралин не е напълно установена при бременни жени. Сертралин ще Ви бъде даван, ако сте бременна, само ако Вашият лекар прецени, че ползата за Вас надвишава всякакъв възможен риск за развиващото се бебе. Ако сте жена в детеродна възраст,трябва да използвате надежден метод за контрацепция (като противозачатъчни таблетки), когато приемате сертралин.

Уведомете Вашия лекар/акушерка, че приемате Асентра. Когато се приемат по време на бременност, особено през последните 3 месеца от бременността, медикаментите като Асентра могат да повишат риска от развитие на едно сериозно усложнение при бебето, наречено персистираща пулмонална хипертония при новороденото (PPHN), свързано с появата на учестено дишане и посиняване на новороденото бебе. Описаните симптоми обикновено се появяват през първите 24 часа след раждането. Ако тези симптоми се наблюдават при Вашето бебе, трябва незабавно да се обърнете към Вашия лекар и/или акушерка.

Вашето новородено бебе може също така да има други симптоми, които могат да се проявят в първите 24 часа след раждането. Симптомите включват:

•     Проблеми с дишането,

•     Посиняване на кожата или прекадено топла или студена кожа,

•     Сини устни,

•     Повръщане или неправилно хранене,

•     Чувство за силна умора, безсъние или много плакане,

•     Сковани или отпуснати мускули,

•     Тремор, паника или припадъци,

•     Повишени рефлексни реакции,

•     Раздразнителност,

•     Ниска кръвна захар.

Ако Вашето бебе има някой от тези симптоми, когато се роди, или ако Вие се притеснявате за здравето на Вашето бебе, свържете се с Вашия лекар или акушер, който ще е в състояние да Ви посъветва.

Има доказателство, че сертралин преминава в кърмата. Сертралин трябва да се прилага при кърмачки само, ако Вашият лекарят прецени, че ползата надвишава всякакъв възможен риск за бебето.

Фертилитет

Някой лекарства като сертралин са показали намаляване на качеството на спермата при проучвания с животни. Теоретично това може да повлияе фертилитета, но влияние върху човешкият фертилитет все още не е наблюдавано.

Шофиране и работа с машини

Психотропните лекарства като сертралин могат да повлияят Вашата способност да шофирате или да работите с машини. Затова Вие не трябва да шофирате и да работите с ма не разберете как това лекарство повлиява Вашата способност да извършвате

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е:

Възрастни:

Депресия и обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР):

За депресия и ОКР обичайната ефективна доза е 50 mg/ден. Дневната доза може да нараства с увеличения от по 50 mg и интервали от поне една седмица за период от седмици. Максималната препоръчвана доза е 200 mg/ден.

Паническо разстройство, социално тревожно разстройство и постгравматично стресово разстройство:

За паническо разстройство, социално тревожно разстройство и постгравматично стресово разстройство лечението трябва да започне с доза 25 mg/ден и да се увеличи на 50 mg/ден след една седмица.

След това дневната доза може да нараства с увеличения от по 50 mg за период от седмици. Максималната препоръчвана доза е 200 mg/ден.

Деца и юноши:

Асентра трябва да се използва за лечение само на деца и юноши, страдащи от обсесивно- компулсивно разстройство (ОКР) на възраст 6-17 години:

Обсесивно-компулсивно разстройство:

Деца на възраст от 6 до 12 години: Препоръчваната начална доза е 25 mg дневно. След една седмица Вашият лекар може да повиши дозата до 50 mg дневно. Максималната доза е 200 mg дневно.

Юноши от 13 до 17 години: Препоръчваната начална доза е 50 mg дневно. Максималната доза е 200 mg дневно.

Ако имате чернодробни или бъбречни проблеми, моля кажете на Вашия лекар и следвайте инструкциите на лекаря.

Начин на приложение:

Асентра таблетки може да се приема с или без храна.

Приемайте своето лекарство веднъж дневно сутрин или вечер.

Вашият лекар ще Ви посъветва колко дълго да приемате това лекарство. Това ще зависи от характера на Вашето заболяване и от това колко добре се повлиявате на лечението.

Може да изминат няколко седмици, преди Вашите симптоми да започнат да се подобряват. Лечението за депресия трябва обикновенно да продължи 6 месеца след подобряването.

Ако сте приели повече от необходимата доза Асентра

Ако случайно сте приели твърде много Асентра, свържете се с Вашия лекар веднага или отидете до най-близкото болнично спешно отделение. Винаги носете със себе си опаковката на лекарството, независимо дали е останало лекарство или не.

Симптомите на предозиране може да включват сънливост, гадене и повръщане, учестен сърдечен ритъм, треперене, възбуда, замайване и в редки случаи безсъзнание.

Ако сте пропуснали да приемете Асентра

Ако пропуснете да вземете таблетка, не приемайте пропуснатата таблетка в правилното време.

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате забравена доза. Ако сте спрели приема на Асентра 

Не спирайте приема на Асентра, освен ако Вашият лекар Ви каже да го направите. Вашият лекар ще иска постепенно да намали Вашата доза Асентра за няколко седмици, преди окончателно да спрете приема на това лекарство. Ако внезапно спрете приема на това лекарство, може да имате нежелани реакции като замайване, безчувственост, нарушения на съня, възбуда или тревожност, главоболие, прилошаване, разболяване и треперене. Ако имате някоя от тези нежелани реакции или каквито и да е други нежелани реакции, докато спирате приема на Асентра, моля разговаряйте с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Гаденето е най-честата нежелана лекарствена реакция. Нежеланите лекарствени реакции

зависят от дозата и често изчезват или намаляват с продължаване на лечението.

Кажете незабавно на Вашия лекар:

Ако имате някой от следните симптоми след приема на това лекарство, тези симптоми могат да

бъдат сериозни:

•     Ако развиете тежък кожен обрив, който причинява образуване на мехури (еритема мултиформе) (това може да засегне устата и езика). Те може да са признаци на състояние, известно като синдром на Stevens-Johnson или токсична епидермална некролиза (ТЕН). В тези случаи Вашият лекар ще спре лечението Ви.

•     Алергични реакции или алергия, която може да включва симптоми като сърбящ кожен обрив, проблеми с дишането, хрипове, подути клепачи, лице или устни.

•     Ако изпитвате възбуда, объркване, имате диария, висока температура и кръвно налягане, обилно изпотяване и учестено сърцебиене. Това са симптоми на серотонинов синдром. В редки случаи този синдром може да се появи, когато приемате някои лекарства по същото време когато и сертралин. Вашият лекар може да спре лечението Ви.

•     Ако получите пожълтяване на кожата и очите, което може да означава увреждане на черния дроб.

•     Ако изпитвате депресивни симптоми с идеи за самонараняване и самоубийство (суицидни мисли).

•     Ако започнете да усещате двигателно безпокойство и не сте в състояние да седите или да стоите неподвижно, след като започнете да приемате Асентра. Трябва да кажете на Вашия лекар, ако започнете да чувствате безпокойство.

•     Ако имате припадък (пристъп).

•     Ако имате маниакален епизод (виж точка 2 „Предупреждения и предпазни мерки”).

Следните нежелани лекарствени реакции са наблюдавани в клиничните проучвания при

възрастни.

Много чести нежелани лекарствени реакции (могат да засегнатповече от 1 на 10 пациенти):

Безсъние, замайване, сънливост, главоболие, диария, прилошаване, сухота в уста еякулация, умора.

Чести нежелани лекарствени реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пацие

възпалено гърло, анорексия, повишен апетит, 

депресия, странно усещане, кошмари, тревожност, възбуда, нервност, намален сексуален интерес, скърцане със зъби,

безчувственост и изтръпване, треперене, мускулно напрежение, необичаен вкус, разсеяност,

зрителни нарушения, звънене в ушите, сърцебиене, горещи вълни, прозяване, болка в корема, повръщане, запек, разстроен стомах, газове,

обрив, повишено изпотяване, болка в мускулите, сексуална дисфункция, еректилна дисфункция, болка в гърдите, ставна болка, неразположение.

Нечестн нежелани лекарствени реакции (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти):

остър бронхит, хрема,

свръхчувствителност

ниски хормони на щитовидната жлеза,

халюцинации, чувство на прекомерно щастие, чувство за безгрижие, ненормално мислене, агресия,

конвулсии, неконтролируеми мускулни контракции, нарушена координация, прекомерно движение, амнезия, намалени усещания, нарушение на говора, замайване при изправяне, припадане, мигрена, разширени зеници,

болка в ухото, учестен пулс на сърцето, високо кръвно налягане, зачервяване, затруднено дишане, възможно хриптене, задух, кървене от носа, възпаление на хранопровода, затруднение при преглъщане, хемороиди, повишено слюноотделяне, нарушение на езика, оригване,

подуване на очите, пурпурни петна по кожата, косопад, студена пот, суха кожа, обрив, сърбеж,

остеоартрит, мускулна слабост, болка в гърба, мускулни потрепвания,

нощно уриниране, неспособност за уриниране, повишение на уринирането, увеличена честота на уриниране, проблемно уриниране, незадържане на урина, вагинално кръвотечение, сексуална дисфункция, сексуална дисфункция при жените, нередовна менструация, подуване на краката, втрисане, повишена температура, слабост, жажда, повишаване на стойностите на чернодробните ензими, загуба на тегло, наддаване на тегло.

Редки нежелани лекарствени реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти):

чревни проблеми, инфекция на ушите, рак, подути жлези, висок холестерол, ниска кръвна захар,

физически симптоми, дължащи се на стрес или емоции, лекарствена зависимост, психотично разстройство, параноя, мисли за самоубийство, ходене на сън, преждевременна еякулация, тежка алергична реакция,

кома, абнормни движения, затруднено движение, повишено усещане, сензорно нарушение,

глаукома, слъзен проблем, петна пред очите, двойно виждане, чувствителност на светлина, кръв в окото,

проблеми при контролиране на стойностите на кръвната захар (диабет), сърдечен инфаркт, забавен пулс на сърцето, сърцебиене, сърдечен проблем, слаба циркулация в ръцете и краката, стягане на гърлото, учестено дишане, забав< затруднено ходене, хълцане, кръв в изпражненията, възпаление на устата, язви по езика, нарушения проблем , язви по устата, проблеми с чернодробната функция, кожен проблем с мехури, обрив в косата, нарушение в структурата на миризма на кожата, костно нарушение, намалено уриниране, затруднено уриниране, кръв в урината,      прекомерно вагинално кървене, суха вагинална област, зачервен болезнен пенис и препуциум (кожната гънка около главичката на половия член или на клитора), генитално течение, удължена еякулация, секреция от гърдите, херния, намалена лекарствена поносимост, затруднено ходене, нарушения на спермата, повишени стойности на холестерол в кръвта, нараняване, съдоразширяваща процедура, Случаи на идеи за самоубийство или самоубийствено поведение са докладвани по време на терапията със сертралин или скоро след прекратяване на терапията (виж точка 2).

След пускането на пазара на сертралин са съобщени следните нежелани лекарствени реакции:

намаление на белите кръвни клетки, намаление на клетките на кръвосъсирването, ендокринен проблем, ниска нива на натрий в кръвна, повишаване нивата на кръвната захар,

зплашещи ненормални сънища, самоубийствено поведение,

проблеми с мускулното движение (като прекомерно движение, мускулни потрепвания, затруднено ходене и скованост, спазми и несъзнателни движения на мускулите), внезапно тежко главоболие (което може да бъде знак за сериозно състояние, известно като Обратим Церебрален Вазоконстрикторен Синдром (ОЦВС)), зрителни отклонения, различен размер на зениците, проблеми с кървенето (като стомашно кървене), прогерсивно увреждане на белодробната тъкан (интерстициална белодробна болест), панкреатит, сериозни проблеми с чернодробната функция, пожълтяване на кожата и очите (жълтеница),

кожен оток, кожна реакция към слънце, мускулни крампи, нарастване на гърдите, проблеми със съсирването на кръвта, абнормни лабораторни тестове, нощно напикаване, замаяност, припадък или дискомфорт в гръдния кош, които могат да бъдат признаци на промени в електрическата активност (установява се на електрокардиограма) или нарушен сърдечен ритъм.

Нежелани лекарствени реакции при деца и юноши:

В клиничните проучвания при деца и юноши нежеланите лекарствени реакции са били по принцип сходни с тези при възрастните (виж по-горе). Най-честите нежелани лекарствени реакции при деца и юноши са били главоболие, безсъние, диария и гадене.

Симптоми, които могат да се появят при спиране на лечението

Ако внезапно спрете приема на това лекарство може да изпитате нежелани лекарствени реакции като замаяност, вцепененост, нарушения на съня, възбуда или безпокойство, главоболие, чувство за неразположеност, неразположеност и треперене (виж точка 3 „Ако спрете приема на Асентра”).

При пациенти, приемащи такъв тип лекарства, е наблюдаван повишен риск от костни фрактури. Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни иеописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.:+35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получа информация относно безопасността на това лекарство.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърдятелекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката н допълнителна информация

Какво съдържа Асентра

Активното вещество е сертралинов хидрохлорид (sertraline hydrochloride). Всяка таблетка съдържа 50 mg сертралин като 55,95 mg сертралинов хидрохлорид или 100 mg сертралин като 111,90 mg сертралинов хидрохлорид.

Другите съставки са калциев хидроген фосфат дихидрат, м и кро кристал на целулоза, нишестен натриев гликолат (тип А), хидроксипропилцелулоза, талк, магнезиев стеарат в ядрото и хипромелоза, титанов диоксид (Е 171), талк, пропилей гликол във филмовото покритие.

Как изглежда Асентра и какво съдържа опаковката

Филмираните таблетки от двете концентрации са бели, кръгли и с делителна черта от едната страна.

Таблетката може да се раздели на равни дози.

Налични са кутии с по 28 таблетки от 50 mg или 100 mg в блистерна опаковка. Всяка кутия съдържа 4 блистера с по 7 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

KRKA, d.d., Novo mesto, SmarjeSka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Дата на последно преразглеждане на листовката

Все още няма коментари за този продукт.
(Най-ниска 1, най-висока 5)

ПРОМЕНИ ДОСТАВКА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Когато пазарувате продукти от нашия уебсайт, имате възможност да изберете, кои куриерски услуги да използвате. Онлайн Аптека Медея работи с куриерските фирми Спиди и Еконт за доставки до офис на територията на България. В гр. София поръчките се  доставят от Медея Логистик.

 

Условия за доставка с Медея Логистик:

- Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и тегло на пратката до 1,00 кг. –  БЕЗПЛАТНА. Изпълнява се в рамките на 48 часа, в делнични работни  дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

- Цена за доставка при покупка с обща стойност под 50 лева и до 1,00кг. –  4,99 лева. Изпълнява се в рамките на 48 часа, в делнични работни дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

- Цена за доставка без значение стойността на покупката над 1,00 кг. и до 100кг.  –  4,99 лева. Изпълнява се в рамките на 48 часа, в делнични работни дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

- Цена за Експресна Доставка  до  120 минути  - 12,00 лева, независимо от тежестта и обема на поръчката. Изпълнява се в делнични работни дни от 09:00 до 17:00 часа и важи само за територията на гр.София.

Условия за доставка до офис на Спиди:

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – БЕЗПЛАТНА до офис на куриерска фирма.

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност под 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – 3,49 лева до офис на куриерска фирма.
 - Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 1,01 кг. до  2,00 кг. – 5,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 2,01 кг. до  4,99 кг. – 7,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 5,00 кг. до  12,00 кг. – 11,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 12,01 кг. до 16,99 кг. – 14,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 17,00 кг. до  29,99 кг. – 24,99 лева до офис на куриерската фирма. 

Условия за доставка до офис на Еконт:

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – БЕЗПЛАТНА до офис на куриерска фирма.

 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с обща стойност под 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – 4,99 лева до офис на куриерска фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 1,01 до 2,00 кг. – 6,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 2,01 кг. до 4,99 кг. – 8,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 5,00 кг. до 12,00 кг. – 13,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 12,01 кг. до 16,99 кг. – 16,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 17,00 кг. до 29,99 кг. – 29,99 лева до офис на куриерската фирма.

 

* Доставка на поръчки до адрес на клиента, с куриерски фирми Спиди и Еконт е за сметка на клиентите и се се изчислява по тарифа на съответната куриерска фирма.

* Цената за доставката, на поръчки направени извън територията на България е за сметка на клиента. Клиентът трябва да заплати сумата по банков път преди извършване на доставката.

* При недостатъчна наличност на заявените от Вас продукти, може да се получи кратко забавяне на доставката. В този случай, клиентът се уведомява от служител на онлайн аптека Медея чрез обаждане по телефона или e-mail.

 

Сподели

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител –всяко физическо лице, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;


6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах