Account

АВОНЕКС 30МКГ/0,5МЛ X 4

Прод.код 48043 / Тегло 0.20 кг.

Производител
ЕВОФАРМА
Марка ЕВОФАРМА | EWOPHARMA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

АВОНЕКС ИНЖ. 30 МКГ (6MIU) + Р-ТЕЛ X 4 / Avonex inj 6MIU


Прочетете внимателно всичко в тази листовка преди да започнете да приемате това лекарство
• Пазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако имате допълнителни въпроси, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
• Това лекарство е предписано персонално за Вас и не може да го предлагате на други. То може да им навреди, независимо, че техните симптоми са подобни на Вашите.


Съдържание на листовката:
1. Какво представлява АВОНЕКС и как се прилага.
2. Преди да приложите АВОНЕКС.
3. Как да приложите АВОНЕКС.
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на АВОНЕКС
6. Допълнителна информация


Име на лекарствения продукт
AVONEX (Interferon beta-la) 30 мg (6 million IU) powder and solvent for solution for injection - flip off

АВОНЕКС (Интерферон бета-1a) 30 мg
(6 милиона ME) прах и разтворител за инжекционен разтвор - flip off


Лекарствено вещество и помощни вещества
Всеки флакон съдържа:
Лекарствено вещество: Интерферон бета-1а (6 милиона МЕ) - 30 мg
Помощни вещества: Човешки серумен албумин -15 mg/ml, натриев хлорид - 5,8 mg/ml,
натриев дихидроген фосфат - 5,7 mg/ml, динатриев хидроген фосфат - 1,2 mg/ml


Притежател на разрешението за употреба
BIOGEN IDEC LIMITED
5 Roxborough Way
Foundation Park
Maidenhead
Berkshire
SL6 3UD
United Kingdom


Производител
BIOGEN IDEC B.V.
Robijnlaan 8
2132 WX Hoofdorp
 Холандия


1. Какво представлява АВОНЕКС и как се прилага
АВОНЕКС (Interferon beta-la) представлява прах и разтворител за приготвяне на инжекционен разтвор в опаковка от четири индивидуални дози. Всяка индивидуална
доза се състои от лиофилизиран прах за инжектиране (флакон), предварително напълнена спринцовка с разтворител и две игли (една зелена игла за пригонвяне на разтвора и една синя за интрамускулно инжектиране).

Интерферон бета - 1 а принадлежи към групата вещества, които подпомагат
регулацията на Вашата имунна система.

АВОНЕКС (Интерферон бета-1а) се използва за лечение на рецидивираща Множествена склероза (MS). Има данни, че лекарството забавя развитието на болеста и намалява честотата на клиничните пристъпи.


2. Преди да използвате АВОНЕКС
Лекарственият продукт трябва да се прилага само под стриктния контрол на лекар.


Не използвайте АВОНЕКС ако имате едно от следните състояния:
• При свръхчувствителност (алергия) към интерферон бета, човешки серумен албумин, или някоя от другите съставки на лекарствения продукт;
• По време на бременност и при планиране на такава;
• По време на кърмене;
• При епилептични припадъци, които не се контролират адекватно от лечението;


Бъдете внимателни с АВОНЕКС
Всеки флакон с АВОНЕКС съдържа само една доза. Остатъкът от лекарствения продукт във флакона след инжектиране трябва да се изхвърли.
Ако Ви се налага да отидете в болница или при семейния лекар за някакво лечение или иследване на кръвта, не забравяйте да предупредите лекаря, че получавате АВОНЕКС. АВОНЕКС може да повлияе резултатите от тези иследвания.

Не се препоръчва употребата на АВОНЕКС при пациенти под 16 години.

Информирайте Вашия лекар за предишни състояния на депресия. При появата на някакви симптоми на депресия, незабавно съобщете на Вашия лекар. Информирайте Вашия лекар за минали епилептични припадъци или сърдечни заболявания, за да може той да следи внимателно за евентуално влошаване на тези състояния.
Информирайте Вашия лекар незабавно, ако получите някой от изброените симптоми: жълтеница, сърбеж nо цялото тяло, гадене и повръщане и лесно нараняване на кожата. Няма данни за лекарствени взаимодействия свързани с АВОНЕКС при хора. Взаимодействието на АВОНЕКС с кортикостероиди или АСТН не е проучвано системно. Клиничните проучвания показват, че пациенти с Множествена склероза могат да приемат АВОНЕКС и кортикостероиди или АСТН по време на пристъпите.


Бременност
АВОНЕКС не трябва да се прилага ако сте бременна или планирате да имате дете. Поискайте съвет от Вашия лекар или фармацевт преди да вземете някакво лекарство.

Кърмене
АВОНЕКС не трябва да се прилага ако кърмите. Преди да вземете Вашето лекарство моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако сте кърмачка.


Шофиране и работа с машини
Някои установени нежелани ефекти върху централната нервна система могат да повлияят върху способноста за шофиране и работа с машини.


Приемане на други лекарства
АВОНЕКС обикновенно не реагира с други лекарства.
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако вземате или сте вземали някои други лекарства, дори такива които не са Ви били предписани. АВОНЕКС трябва да се взема самостоятелно. Не го смесвайте с други инжекционни течности..


3. Как да се използва АВОНЕКС
Дозировка
Винаги приемайте АВОНЕКС стриктно както Ви е препоръчал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо моля проверете съвместно с Вашия лекар или фармацевт.
Обичайната доза АВОНЕКС (Интерферон бета-1а) е 30 mg (б милиона МЕ, 1 мл приготвен разтвор във флакона) инжектиран веднъж седмично. При възможност лекарственият продукт трябва да се инжектира по едно и  също време, в един и същи ден, всяка седмица.


Начин на приложение
АВОНЕКС трябва да се инжектира интрамускулно. Мястото на инжектиране трябва да се сменя всяка седмица.


Указания за разтваряне и инжектиране
АВОНЕКС трябва да се прилага съгласно насоките и под контрола на лекар. Пациентите могат сами да си го инжектират, ако лекарят прецени, че това е подходящо и след съответно обучение по поставяне на интрамускулни инжекции. Ето указанията за инжектиране на АВОНЕКС:


Подготовка
Всяка опаковка на отделна доза съдържа флакон с АВОНЕКС, предварително напълнена спринцовка с разтворител, игла за приготвяне на разтвора (зелена) и игла за инжектиране (синя).
Добре е да си приготвите тампон със спирт и лейкопласт.
Измийте си ръцете и намерете чиста повърхност за подреждане на компонентите. Внимателно отстранете капака на опаковката, като използвате помощните отвори.


Разтваряне
Махнете капачката от предварително напълнената спринцовка, като я изтеглите. Внимавайте да не докоснете свързващата част. Не натискайте буталото. Отворете зелената игла за приготвяне на разтвора, за да се покаже свързващия край. Като запазите предпазната обвивка върху иглата, здраво я завъртете върху спринцовката.
Махнете тапата от флакона с АВОНЕКС.

Използвайки тампон със спирт, почистете пъвърхността на флакона с АВОНЕКС. Махнете пластмасовия предпазител на иглата. Не завъртайте. Въведете иглата в гуменото покритие на върха на флакона с АВОНЕКС. С поставената във флакона игла, бавно инжектирайте разтворителя (цялото съдържание на спринцовката) във флакона.
Като задържите иглата и спринцовката към флакона, внимателно разклатете съдържанието на флакона, докато всичкия прах се разтвори. Избягвайте да разклащате силно флакона, тъй като това ще доведе до образуване пяна. Изхвърлете флакона, ако разтвора е мътен или обезцветен, или ако виждате, че в него плуват частички.
 

Преди да изтеглите разтвора, натиснете буталото до край в спринцовката, за да прогоните въздуха. Дръжте флакона от горната страна и под лек ъгъл. Дръжте иглата във флакона с цялата й дължина и с връх, потопен под повърхноста на разтвора през цялото време. Бавно изтеглете от разтвора в спринцовката до обозначението за 1 ml. Извадете спринцовката и иглата от флакона. С въртеливо движение извадете зелената игла от спринцовката. Внимавайте да не докоснете края на спринцовката.


Инжектиране
Мястото на инжектиране трябва да е избрано и почистено с нов спиртен тампон преди инжектиране. Разполагате с втора игла (синя) за инжектиране на АВОНЕКС. Това е стандартна игла за интрамускулно инжектиране. Като описания по-горе начин, с въртеливо движение поставете синята игла върху спринцовката. За да изгоните въздуха, обърнете спринцовка нагоре и внимателно почукайте по стените на спринцовката, така че мехурчетата въздух да отидат нагоре.

Внимателно натиснете буталото, за да изгоните въздуха без течноста, докато се появи малка капка от разтвора. Въведете иглата през кожата в мускула. Инжектирайте бавно и извадете спринцовката. После, ако е необходимо, поставете лейкопласт върху мястото на инжектиране.


Правилно изхвърляне на отпадаците
Поставете иглите, спринцовката и флаконите в контейнер за остри предмети. Хартията и тампоните могат да се изхвърлят в обикновен контейнер за боклук.


Продължителност на лечението
Продължителноста на лечението се определя от Вашия лекар. Важно е да продължите и да не променяте лечението си, освен ако Вашият лекар не Ви препоръча друго..


Ако приемете повече АВОНЕКС трябва да знаете:
Няма докладвани случаи на предозиране. Въпреки това при случай на предозиране незабавно се обадете на Вашия лекар или фармацевт за допълнителен съвет.


Ако забравите да приемете АВОНЕКС
Ако пропуснете дозата, продължете приемането от деня на следващата предвидена доза. Не вземайте двойна доза за компенсация на забравената индивидуална доза.


4. Възможни нежелани реакции
Както всички други лекарствени продукти, АВОНЕКС (Интерферон бета-1а) може да причини нежелани реакции.
Най-често срещаните нежелани реакции са грипоподобни симптоми като главоболие, треска, тръпки, болки в мускулите, чувство на слабост и умора. Те се срещат по-често в началото на лечението и намаляват при продължителна употреба. За преодоляване на тези симптоми Вашият лекар може да Ви посъветва да вземете антипиретичен аналгетик преди приемане на всяка доза АВОНЕКС и след това на всеки 6 часа, в продължение на 24 часа след всяка инжекция. Винаги се консултирайте с Вашия лекар преди да вземете друг лекарствен продукт в съчетание с АВОНЕКС. Ако той Ви препоръча антипиретичен аналгетик, спазвайте стриктно съветите му: Не вземайте повече от препоръчаната доза антипиретичен аналгетик.

Други по-рядко срещани нежелани реакции са: тръпки, зачервяване или болка в мястото на инжектиране, загуба на апетит, загуба на тегло, надаване на тегло, зачервяване на лицето, болки в ставите, гадене, повръщане, проблеми със съня, диария, нервност, окапване на косата, обрив, сърбеж, нередовен и/или променен менструален цикъл, припадък, хепатит, скованост или изтръпване,недостиг на въздух болки в гърдите, ускорен сърдечен ритъм и болки в мускулите и ставите, чернодробни нарушения, влошаване на псориазиз и реакции в мястото на инжектиране.


Сериозни алергични реакции са рядкост. Ако се появят по-изразени реакции незабавно се консултирайте с Вашия лекар.


Съществува възможност в началните стадии на лечението да се появят временни неврологични сиптоми след инжектиране включващи временна мускулна слабост, увеличено мускулно напрежение и/или спастичност. Тези симптоми се наблюдават рядко, обикновено в началото на лечението и в някои случаи са свързани с грипоподобни симптоми. Инжектирането на АВОНЕКС може да предизвика припадък, който обикновенно е еднократен в началото на лечението и не се повтаря при следващите инжекции.

Приемането на интерферони обикновенно е свързано с някои автоимунни смущения, нежелани реакции, свързани с нервната система, сърдечни смущения и промяна в резултатите от лабораторните изследвания. Има данни за редки случаи на сърдечна недостатъчност, кардиомиопатия (заболяване на сърдечния мускул), артрит, смущения в щитовидната жлеза (хипо- и хипертиреоидизъм), объркване, емоционална нестабилност и смущения в мисловните процеси, мигрена, намаляване броя на тромбоцитите и много редки случаи на Лупус еритематодес са докладвани при приемане на АВОНЕКС.
Уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра веднага след като забележите появата на някои от гореизложените нежелани реакции или появата на каквото и да е смущаващо Ви явление по време на лечението с АВОНЕКС.


5. Съхранение на АВОНЕКС
• Да се съхранява на място, недоспъпно за деца
• Да се съхранява при температура под 25 °С
• Не замразявайте и не излагайте АВОНЕКС на висока температура.
• Да се съхранява в оригиналната опаковка
Веднъж разтворен (в спинцовката), АВОНЕКС може да се съхранява в хладилник при температура от 2 °С до 8 °С до 6 часа, преди да се инжектира. Разтвореният лекарствен продукт не трябва да се замразява или да се излага на високи температури.


Срокът на годност на АВОНЕКС е 24 месеца.
Не използвайте след срока на годност означен на етикета. Първите две цифри означават месеца, а вторите четири - годината на изтичане на срока на годност.


НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ АВОНЕКС ако забележите, че:
• Пломбата на флакона е счупена.
• След приготвяне на разтвора, течноста е с необичаен цвят или в нея плуват частици.


6. Допълнителна информация
За всяка друга информация относно лекарствения продукт моля обърнете се към
местното представителство на притежателя на разрешението за употреба: България
София
Генесис Фарма ТП
бул. "Драган Цанков" № 36, офис 702
тел. + 359 2 969 3227

Ако имате някакви въпроси,моля обърнете се към вашия лекар или фармацевт

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!