Account

АВЕРНОЛ ТБ 25МГ X 30 МЕДОКЕМИ

Прод.код 36370 / Тегло 0.20 кг.

Производител
МЕДОКЕМИ ЛИМИТИД
Марка
МЕДОКЕМИ | MEDOCHEMIE
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

АВЕРНОЛ 25 mg таблетки /

AVERNOL 25 mg tablets

карведилол (carvedilol)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. 11е го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1.   Какво представлява АВЕРНОЛ и за какво се използва

2.   Преди да приемете АВЕРНОЛ

3.   Как да приемате ABEPIЮЛ

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате ABEPI ЮЛ

6.   Допълнителна информация

1.   Какво представлява АВЕРНОЛ и за какво се използва

АВЕРНОЛ е вид лекарство, известно като бега- блокер. Гой има аитихипертензивно действие и помага за намаляване па кръвното налягане. АВЕРНОЛ се използва:

•     За лечение на хипертония.

•     Като допълнение на стандартна терапия (диуретици. дигоскин и АСЕ-инхнбитори) на стабилна хронична сърдечна недостатъчност при пациенти с еуволемия.

•     Като профилактично лечение на стабилна стенокардия.

2.   ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ АВЕРНОЛ

Не приемайте АВЕРНОЛ

•     ако сте алергични (свръхчувствителни) към карведилол или към някое от помощните вещества на таблетките

•     ако имате анамнеза за астма или друго белодробно заболяване (бронхоспазъм. обструктивни заболявалия на дихателните пътища)

•     ако имате сърдечна недостатъчност или задръжка на течности, която изисква медицинско лечение

•     ако имате чернодробно заболяване

•     ако имате проводно сърдечно заболяване (или сърдечен блок от втора или трета степен и липса на пейсмейкър (ако имате иейсмейкър. можете да приемате Авернол))

•     ако имате много бавна сърдечна дейност (тежка брадикария < 50 удара в минута)

•     ако имате кардиогенен шок. синдром на болния синусов възел, метаболитна ацидоза, много ниско кръвно налягане (тежка хипотония) или феохромоцитом (тумор на надбъбречната жлеза, водещ до високо кръвно налягане).

Авернол е противопоказан при пациенти под 18-годишна възраст.

Ако Ви е казвано, че имате заболяване, известно като ангина на

Принцметал

Ако Ви е казвано. че имате брадикардия или други сърдечни

проблеми

Ако имате високо кръвно налягане

Ако имате някакви проблеми с черния дроб. бъбреците или

щи то в идн ата жлеза

Ако имате диабет

•     Ако имате или сте имали кожно заболяване, известно като псориазис

•     Ако имате нарушение на кръвообръщението (обичайно засягащо пръстите), известно като Синдром на Рейно

•     Ако приемате някакви друг и лекарства за лечение на Вашето сърце или на Вашето кръвно налягане, включително диуретици (отводняващи), калциеви антагонисти (напр. дилтиазем). клопидии или дигоксии

•     Ако някога сте имали сериозна алергична реакция или ако сге на десенсибилизиращо лечение

•     Ако имате феохромоцитом

•     Ако носите контактни лещи.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Важно е да кажете на Вашия лекар ако приемате:

(като дилтиазем. верапамил), а 1-антагонисти, клонидин, дигоксин и други сърдечни гликозиди. антиаритмични лекарства

•     циметидин

•     циклоспорин (за лечение на някои инфекции или след трансплантация)

•     рифампицин (антибиотик за лечение на туберкулоза)

•     клонидин (за мигрена, зачервяване при менопауза. хипертония)

•     лекарства известни като МАО инхибитори

•     инсулин или други лекарства, приемани през устата за намаляване на Вашата кръвна захар.

Ако Ви предстои операция, кажете на лекаря, че сте на лечение е Авернол.

Пациентите със захарен диабет трябва да проследяват редовно кръвната си захар, тъй като карведилол може да маскира ранните признаци на остра хипогликемия. Редовното проследяване е показано също, когато се започва или се покачва дозата па Авернол. Хипогликемичната терапия трябва да се адаптира съответно.

Ако носите контактни лещи трябва да имате предвид, че по време на лечението може да се прояви намалено образуване на сълзи.

Авернол може да маскира симптомите на тиреотоксикоза.

Прием на АВЕРНОЛ с храни и напитки

Трябва да се избягва консумацията на алкохол.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или се опитвате да забременеете, посъветвайте се с Вашия

лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство, включително

АВЕРНОЛ. По време на бременност не трябва да се приема ABEPНОЛ.

Ако приемате това лекарство и кърмите, трябва да обсъдите това е Вашия лекар. АВЕРНОЛ не трябва да се използва по време на кърмене.

Шофиране и работа е машини

Пациентите, приемащи АВЕРНОЛ или други лекарства, водещи до промени в кръвното налягане могат да почувстват умора, замайване или подобни симптоми. I юциептите трябва да са предупредени да не шофират, работят с машини или участват в дейности, кои го може да са опасни.

Важна информация за някои от съставките на АВЕРНОЛ

ABEPНОЛ съдържа лактоза и захароза. Обърнете внимание, ако сге с непоносимост към лактоза и/или захароза, както и ако сте с непоносимост към определени захари и информирайте за това Вашия лекар преди да приемете това лекарство.

3.   КАК ДА ПРИЕМАТЕ АВЕРНОЛ

Винаги използвайте АВЕРНОЛ точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо. попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Точната доза и продължителността на лечение се определят от Вашия лекар. Схемите на дозиране, споменати до-долу са само ориентировъчни.

Приемайте таблетките с малко вода. без да ги дъвчете или да ги чупите. Ако имате сърдечна недостатъчност трябва да приемате таблетките е храна.

Симптоматична хронична сърдечна недостатъчност:

Лечението трябва да бъде започнато под контрола на лекар, след внимателна преценка на състоянието на пациента. 11реди всякаква промяна па дозата също е необходима клинична преценка.    

Ако приемате диуретици и/или дигоксин и/или АСЕ инхибитори, тяхната#)' трябва да бъде стабилизирана преди започване па лечение с Авернол.

Промяната на дозата трябва да бъде индивидуализирана.

При пациенти с влошаване на сърдечната недостатъчност или декомпенсация, или нестабилна сърдечна недостатъчност дозата не трябва да се повишава.

Възрастни и пациенти а старческа възраст:

Лечението започва е 3.125 mg два пъти дневно, в продължение на първите две седмици. Ако се понася Авернол, дозата се увеличава до 6,25 mg два пъти дневно, до 12,5 mg два пъти дневно, а след това до 25 mg два пъти дневно, на интервали от поне две седмици. Дозата може да бъде увеличавана до най- високото ниво на поносимост. Препоръчителната максимална дневна доза за пациенти с лека до умерена хронична сърдечна недостатъчност, с тегло под 85 kg. и за всички пациенти с тежка хронична сърдечна недостатъчност е 25 mg, давана два пъти дневно. За пациенти е лека до умерена хронична сърдечна недостатъчност с тегло над 85 kg препоръчителната максимална дневна доза е 50 mg два пъти дневно.

Пациентите със систолично налягане <100 mm I Ig могат да достигнат до влошаване на бъбречната и/или сърдечната функции по време на увеличаване на дозата, затова преди всяко повишаване на дозата трябва да се прави внимателна преценка на бъбречния и сърдечен статус па пациента.

Преходното влошаване на сърдечната недостатъчност, вазодилатация или задръжка на течности може да се лекуват с промяна или временно спиране на лечението с Авернол или чрез адаптиране на дозата на приеманите диуретици или АСЕ-инхибитори. Дозата на Авернол не трябва да се увеличава докато симптомите на влошаване на сърдечната недостатъчност или вазодилатацията не се стабилизират.

В случай, че лечението с Авернол се прекъсне за повече от две седмици, лечението може да се започне отново с 3,125 mg два пъти дневно и да се направи описаното по-горе покачване на дозата.

Хипертония

11репоръчително е еднократно дневно дозиране.

Възрастни и пациенти в старческа възраст:

Началната доза за лечение на хипертония е 12.5 mg (половин таблетка Авернол от 25 mg) веднъж дневно за два дни. Дозата може да се повиши на 25 mg веднъж дневно, което се счита достатъчно за контролиране на хипертонията при повечето пациенти. Ако е необходимо дозата може да се повиши до 50 mg веднъж дневно или до 25 mg два пъти дневно. I ювишаването трябва да се прави па интервали от поне две седмици.

Стенокардия

Възрастни: Началната доза за лечение на стенокардия е 12,5 mg карведилол (половин таблетка Авернол от 25 mg) два пъти дневно, за два днн. След това трябва да се дават 25 mg два пъти дневно.

Старческа възраст: Препоръчителната максимална дневна доза е 50 mg разделена като две дози.

Деца:

Да не се използва при деца под 18-годишна възраст.

Чернодробна недостатъчност:

АВЕРНОЛ е противопоказан при пациенти с чернодробна недостатъчност или някакво друго чернодробно заболяване.

Бъбречна недостатъчност:

Не е необходима промяна на дозата ако систоличното налягане е над 100 mm Ilg.

Ако сте приели повече от необходимата доза АВЕРНОЛ

11редозирането с АВЕРНОЛ обикновено води до нежелани реакции като хипотония, брадикардия и затруднено дишане. Могат да последват други дихателни и сърдечни проблеми, повръщане, замъглено съзнание и генерализирани гърчове. В сучай на прекомерно предозиране се свържете

Вашия лекар или идете в най-близката болница. Вземете картонената кутия със себе си. за да може персоналът на болницата да разбере какво сте приели. 11рез първите няколко часа след поглъщане може да са от полза индуцирано повръщане или стомашен лаваж. Лечението е симптоматично и поддържащо. При необходимост в интензивно отделение трябва да бъдат проследявани и коригирани жизнените показатели. Когато е налична брадикардия може да бъдат приложени атропин и/или глюкагон. Може да е необходим пейемейкър. Трябва да се прилагат течности интравеиозно при хипотоиия. Допълнително може да се приложи норепинефрин интравеиозно. В случай на бронхоспазъм могат да се прилагат салбутамол или други бета агонисти под формата на аерозоли или интравеиозно. В случай на гърчове интравеиозно може да бъдат приложени диазепам или клоназепам.

Ако сге пропуснали да приемете АВЕРНОЛ

Ако сте забравили за вземете доза АВЕРНОЛ, вземете я веднага като си спомните, освен ако не е наближило времето за следващата доза. В този случай пропуснете дозата, която сте изпуснали и продължете лечението както преди. Не удвоявайте дозата.

Ако сте спрели приема па АВЕРНОЛ

Прекъсването на лечението трябва да се прави постепенно и под лекарско наблюдение, особено при пациенти с иехемична болест на сърцето. Ако лечението с Авернол бъде спряно внезапно, може да се проявят нежелани реакции. Ако приемате клонидин едновременно с Авернол не го спирайте, докато не Ви каже лекарят.

4.   ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Какго всички лекарства АВЕРНОЛ може понякога да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

1[ежеланите реакции еа групирани по честота, със следните означения: мно чести (повече от 1 от 10 пациенти), чести (по-малко от 1 от 10 пациенти, но 

повече от I от 100 пациенти), нечести (по-малко от 1 от 100 пациенти, но повече от 1 от 1000 пациенти), редки (по-малко от 1 от 1000 пациенти, по повече от 1 от 10000 пациенти) и с неизвестна честота (не може да се изчисли от наличните данни).

Честотата на нежеланите реакции не е дозозависима, с изключение на замаяността, нарушеното зрение и забавената сърдечна дейност.

Нежелани реакции при хронична сърдечна недостатъчност:

Сърдечни нарушения:

Чести: забавен сърдечен ритъм.

Нечести: определени нарушения в проводимостта на сърцето, коиго могат да доведат до сърдечна аритмия (AV-блок), влошаване па сърдечната недостатъчност по време на покачване на дозата па карведилол и припадък (вк ючително п ри маляване).

Нарушения на кръвта и лимфната система:

Редки: тромбоцитопения (намаляване на тромбоцитите).

Много редки, включително отделни съобщения: левкопения (намаляване на белите кръвни клетки)

Нарушения на нервната система:

Много чести: замаяност, главоболие (обикновено леки. появяващи се в началото на лечението), астения (включително умора)

Нарушения на очите:

Чести: зрителни нарушения.

Стомашно-чревни нарушения: Чести: гадене, повръщане и диария

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища:

Редки: при лица с увредена бъбречна функция може да се развие остра бъб недостатъчност.

Нарушения на метаболизма и храненето:

Чести: повишение на теглото, повишени нива на холестерол. При пациенти с диабет често се наблюдават повишени нива на кръвната захар, както и понижени нива на кръвната захар.

Съдови нарушения:

Чести: задръжка на течности, намаляване на кръвното налягане.

Някои пациенти могат да получат спадане на кръвното налягане при бързо изправяне от седнало или легнало положение, което може да доведе до замаяност.

Нарушения на кожата и подкожната питан:

Кожни реакции като алергичен екзантем, дерматит. уртикария, сърбеж, кожни лезии.

Нежелани реакции при хипертония и стенокардия:

11ри пациенти с хипертония или стенокардия, лекувани с карведилол. честотата на реакциите е като цяло по-ниска.

Нарушения на перената система:

Чести: замаяност, главоболие и умора (обикновено леки и настъпващи главно в началото на лечението).

Психични нарушения:

Нечести: депресивно поведение, нарушения на съня. изтръпване, обша слабост.

Сърдечии нарушения:

Чести: забавена сърдечна честота.

Нечести: припадък (настъпващ главно в началото на лечението), някои нарушения в сърдечната поводимост, които могат да доведат до сърдечна

аритмия (AV-блок), стягане или усещане за болка в гръдния кош. симптом! сърдечна недостатъч ност. 

С 'ъдови нарушения:

Чести: понижение на кръвното налягане при бързо изправяне от седнало или легнало положение, което може да доведе до замаяност.

Нечести: нарушение на притока на кръв към ръцете и краката (влошаване на оплакванията от болка в ръцете или краката, или студени, бледи пръсти на ръцете и краката), оток на ръцете или краката

Нарушения на очите:

Чести: намалено образуване на сълзи Нечести: зрителни нарушения Редки: възпаление на очите

Респираторни. гръдни и медиастннални нарушения:

Чести: астма, затруднено дишане при предразположени пациенти.

Редки: запушен нос. хрипове.

Стомашно-чревни нарушения:

Чести: гадене, коремна болка, диария.

Нечести: запек, повръщане.

Редки: сухота в устата.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища:

Редки: проблеми при уриниране.

Нарушения на кожата и пдкожната тъкан:

Чести: алергичен кожен обрив, червени нетна /обрив по кожата, исориазис или влошаване па симптомите на исориазис.

Нарушения на кръшна и лимфната система:

Много редки: тромбоцитопения (намаляване на тромбоцитите). левкопения (намаляване на белите кръвни клетки).

Чести: болка в крайниците.

Нарушения на репродуктивната система и гърдата:

Почести: неспособност за извършване на полов акт (импотентност).

Изследвания:

Много редки: промени на определени чернодробни ензими.

Общи нарушения:

Редки: симптоми, наподобяващи грип.

Ако Ви предстоят изследвания на кръв. урина или чернодробна функция, информирайте Вашия лекар, че приемате ABEPIЮЛ. Гой може понякога да доведе до промени в резултатите от изследванията.

Ако никоя ог нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неонисаии в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.   КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АВЕРНОЛ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25° С. Да се пази от светлина и влага.

Да не се използва след изтичане на срока на годност, посочен на картонената кутия и на блистера.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване па околната среда.

6.   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Активното вещество е карведилол.

Таблетките АВЕРНОЛ 6.25 mg съдържат 6.25 mg от активното вещество карведилол.

Таблетките АВЕРНОЛ 25 mg съдържат 25 mg от активното вещество карведилол.

Другите съставки са: захароза, лактоза монохидрат, повидон. силициев диоксид. колоиден безводен, кросповидон. магнезиев стеарат. Таблетките от 6.25mg съдържат също жълт железен оксид (Е 172).

Как изглежда АВЕРНОЛ и какво съдържа опаковката

АВЕРНОЛ 6.25 mg таблетки са жълти, кръгли, плоски таблетки, с делителна черта едностранно.

АВЕРНОЛ 25 mg таблетки са бели, кръгли, плоски таблетки, щамповани едностранно с буквите МС.

АВЕРНОЛ 6.25 mg таблетки се доставят в PVC-A1 блистери. Налични са картонени кутии с 30 таблетки.

АВЕРНОЛ 25 mg таблетки се доставят в PVC-A1 блистери. Налични са картонени кутии с 30 таблетки.

Пр и гежагел на разрешението за употреба

Medochemie Ltd.. 1 - 10 Constantinoupoleos, Кипър

Tel:+ 357 25867600.

Fax: + 357 25560863

Производители, отговорни за освобождаване па партидите:

За Авернол 6.25 mg и Авернол 25 mg

Medoehemie Ltd. Central Factory A

1-10 Constantonoupolcos str., Zakaki, Limassol, 3011

Кипър

За Авериол 6.25 mg Medoehemie Ltd. Factory AZ,

2 Michael Erakleous street, Avios Athanassios Industrial Area, Limassol, 4101 Кипър

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба. «Медокеми Лимитид» Т. II.

София 1784

ж.к. «Младост» 1. бл.ЗХБ, вх.З

Тази листовка не включва цялата налична информация за Авернол. Ако имате нужда да научите повече или ако имате някакви въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно одобрение на листовката: Май 201 1 година

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!