ВИТОПРИЛ 5МГ X 30 TАБЛЕТКИ

Прод.код 24233 / Тегло 0.20 кг.

Марка
СТАДА | STADA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Витоприл 5 mg таблетки /

Vitopril 5 mgtablets

Лизиноприл/Lisinopril

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-     Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.

-     Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-     Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-     Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1.   Какво представлява Витоприл и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Витоприл

3.   Как да приемате Витоприл

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Витоприл

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Витоприл и за какво се използва

Витоприл съдържа активно вещество, наречено лизиноприл ипринадлежи към група лекарства, наречени АСЕ-инхибитори (ннхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим).

Вашият лекар е предписал Витоприл за някое от следните състояния:

-     лечение на високо кръвно налягане (хипертония)

-     Лечение насърдечна недостатъчност,

-     Ако сте преживели остър инфаркт на миокарда

-     Ако имате бъбречни усложнения при диабет тип II или вследствие на повишено кръвно налягане.

Витоприл действа, като разширява кръвоносните Ви съдове, което спомага за понижаване на кръвното налягане и улеснява сърцето да изпомпва кръвта към всички части на тялото.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Витоприл 

реакция, която е довела до оток на ръцете, краката или глезените, устните, езика и/или гърлото (ангиоедем), или ако сте получавали ангиоедем при други обстоятелства;

-     Ако сте бременна повече от 3 месеца (за предпочитане избягвайте прием на Витоприл и в ранна бременност - вижте раздела за Бременност)

-     ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство, за понижаване на кръвното наляган,, съдържащо алискирен

Ако не сте сигурни дали някое от изброените състояния се отнася за Вас, попитайте Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да приемате Витоприл.

Ако развиете суха кашлица, която продължава дълго време след започване на лечението с Витоприл, кажете на Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Моля информирайте Вашия лекар, ако сте имали или имате някое от следните медицински състояния:

-     стеснение на аортната (аоргна стеноза) или митралната клапа (митрална стеноза), стеснение (стеноза) на бъбречната артерия

-     увеличаване на дебелината на сърдечния мускул (хипертрофична кардиомиопатия).

-     Ако имате проблем с кръвоносните съдове (колагенна съдова болест)

Ако имате понижено кръвно налягане. Вие можете да почувствате това като замайване или прималяване при изправяне.

-     Ако имате бъбречно заболяване или сте подложени на хемодиализа;

-     Ако имате чернодробно заболяване

-     Ако имате диабет

-     Ако наскоро сте имали диария или повръщане

-     Ако сте подложени на диета с ограничен прием на сол

-     Ако имате високи стойности на холестерол в кръвта и сте подложени на лечение, наречено LDL-афереза

-     ако приемате хранителни добавки, съдържащи калий

-     трябва да кажете на Вашия лекар ако мислите, че сте бременна или има вероятност да забременеете. Витоприл не се препоръчва в първите месеци от бременността и не трябва да се приема след третия месец, защото може да увреди Вашето бебе (вижте раздел „Бременност и кърмене”)

-     ако сте чернокож, при Вас Витоприл може да бъде с по-слаб ефект и да сте по- предпразположени към развитие на ангиоедем (тежка алергична реакция)

-     ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:

•     ангиотензин Н-рецепторен блокер (ARB) (извести също като сартани - например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета.

•     алискирен

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Витоприл“.

Говорете с Вашия лекар ако мислите, че някое от гореизброените състояния се отнася

за вас.

Денсибилизиращо лечение за алергия, с отрова от цн покрили.

Моля информирайте Вашия лекар ако сте били подложени или ще бъдете подл^ж денсибилизиращо лечение за алергия, например с отрова от ципокрили. [ <

Десенсибилизиращото лечение намалява алергичните ефекти (например при пчелна отрова или отрова от оси), но понякога то може да предизвика тежки алергични реакции, ако Вие приемате АСЕ-инхибитор по време на това лечение.

Операция

Моля информирайте Вашия лекар, в случай че ще постъпвате в болница за извършване на операция.

Моля, информирайте Вашия лекар или дентален лекар, че приемате Витоприл преди да Ви бъде приложен локален или общ анестетик. При комбиниране на Витоприл с някои анестетици може да се получи краткотрайно спадане на кръвното налягане непосредствено след приема на таблетките.

Обърнете специално внимание, когато приемате първата доза Витоприл. Тя може да предизвика по-значително спадане на кръвното налягане в сравнение с това, появяващо се при по-продължително лечение с лекарството. Вие можете да почувствате това като замаяност или прималяване, което може да премине, ако легнете. Ако това се отнася за Вас, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Деца и юноши

Витоприл е изследван при деца. За повече информация, попитайте Вашия лекар. Витоприл не се препоръчва при деца под б годишна възраст или при деца с тежки бъбречни проблеми.

Други лекарства и Витоприл

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Ефектът от това лекарство може да бъде променен, ако се приема едновременно с определени лекарства. Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате някое от следните лекарства:

-     Други лекарства, понижаващи кръвното налягане (антихипертензивни лекарства).

-     Алискирен съдържащи лекарства (за лечение на високо кръвно налягане)

-     "отводняващи” таблетки (диуретици).

-     Лекарства за разграждане на кръвни съсиреци (обикновено прилагани в болница)

-     Бета-блокери, като атенолол и пропранолол

-     нитрати (за лечение на стенокардия и сърдечни проблеми)

-     Нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ), използвани за лечение на болка и артрит

-     ацетилсалицилова киселина (повече от 3 грама дневно)

-     лекарства за лечение на депресия и психични проблеми, включително литий

-     Калиеви добавки и кал и й-съдържащ и заместители на солта

-     инсулин или други антидиабетни лекарства

-     лекарства за лечение на астма

-     Деконгестанти или други лекарства, използвани при хрема (включително такива, които може да вземете без рецепта от аптеката)

-     Лекарства, потискащи имунния отговор (имуносупресанти)

-     Алопуринол (за лечение на подагра)

-     Прокаинимид (за лечение на сърдечни проблеми) 

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки:

Ако приемате ангиотензин П-рецепторен блокер (ARB) или алискирен (вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Витоприл“ и “Предупреждения и предпазни мерки”).

Бременност и кърмене

Бременност

Необходимо е да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна или планирате бременност. Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете Витоприл веднага щом се потвърди бременността и да преминето на друго лекарство. Употребата на Витоприл не се препоръчва в началните месеци на бременността, както и след третия месец, тъй като може сериозно да увреди Вашето бебе, ако се приема след третия месец от бременността.

Кърмене

Моля информирайте вашия лекар ако сте кърмачка или възнамерявате да кърмите. Витоприл не трябва да се употребява, докато кърмите и Вашият лекар трябва да назначи друго лечение, особено при новородено или преждевременно родено дете.

Шофиране и работа с машини

•     Някои пациенти може да се чувстват замаяни или уморени, докато приемат това лекарство. Ако това се отнася за Вас, не шофирайте и избягвайте работа с машини

•     Трябва да изчакате, да разберете как това лекарство въздейства на способността Ви за шофиране и работа с машини.

3.   Как да приемате Витоприл

Винаги приемайте Витоприл точно както е предписано от Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При започване на лечение с Витоприл Вашият лекар може да назначи изследвания на кръвта и тогава да предпише точната доза за Вас.

Как да приемате Витоприл

•     Поглъщайте таблетката с чаша вода

•     Старайте се да приемате таблетките по едно и също време всеки ден, преди или след хранене.

•     Не спирайте приема на таблетките, ако почувствате подобрение, без изрично указание на лекуващия Ви лекар.

Колко таблетки да приемате

•     Прием на начална доза: началната доза Витоприл (или повишаването на дозата) може да предизвика значително понижаване на кръвното налягане, в сравнение с това при продължителен прием

•     Вие може да усетите това като замайване или прималяване, което може да премине, ако легнете. Ако това се отнася за Вас, моля консултирайте се веднага с Вашия лекар.

Възрастни

Вашата начална и поддържаща доза ще зависят от състоянието Ви и от това дали приемате и други лекарства. Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни как да приемате Витоприл. Вашият лекар ще Ви инструктира колко таблетки да приемате все:

Дозирането е индивидуално и е много важно да приемате таблетките точно к предписал лекуващия лекар

При повишено кръвно налягане

Обичайната начална доза е 10 mg,приемана веднъж дневно. 

Обичайната поддържаща доза е 20 mg, приемана веднъж дневно.

Дои сърдечна недостатъчност

Обичайната прпоръчителна доза е 2,5 mg приемана веднъж дневно.

Обичайната поддържаща доза е 5 до 35 mg, приемана веднъж дневно.

След прекаран инфаркт на миокарда

Обичайната препоръчителна доза е 5 mg, първият и вторият ден на лечението, след това 10 mg, приемана веднъж дневно.

ДРИ диабет н проблеми, свързани с диабета

Обичайната доза е 10 mg или 20 mg, приемана веднъж дневно.

Ако сте пациент в старческа възраст, имате бъбречни проблеми или приемате диуретици, Вашият лекар може да Ви предпише по-ниска от обичайната доза.

Употреба при деца и юноши на възраст от б до 16 години с високо кръвно налягане

•     Витоприл не се препоръчва при деца под 6 години или деца с тежки бъбречни увреждания

•     Лекар ще определи точната доза за вашето дете. Тя зависи от телесното тегло на детето

•     Препоръчителната доза е 2,5 mg еднократно дневно при деца с телесно тегло между 20 kg и 50 kg

•     при деца с телесно тегло > 50 kg препоръчителната доза е 5 mg еднократно дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Витоприл

При прием на по-висока доза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към Вашия лекар или в най-близкия спешен център.

Ако сте пропуснали да приемете Витоприл

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Вземете следващата доза в указаното време.

Ако спрете приема на Витоприл

Не спирайте приема на Витоприл без предварително да сте попитали Вашия лекар, дори и когато се чувствате по-добре.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Витоприл може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако усетите, че получавате някои от следните реакции, незабавно спрете приема на Витоприл и кажете на Вашия лекар.

Признаците на такава реакция са следните:

• Тежки алергични реакции (редки, засягат по-малко от 1 на 10 при 10000

индивида)“Те могат да включват една или повече от изброените по-долу ^ Подуване на лицето, устните, гърлото, или езика. Това може да затрудни п Внезапно или тежко подуване на ръцете, краката и глезените.

Затруднено дишане

Сериозен тежък сърбеж по кожата (с поява на подутини).

•     Тежки кожни реакции, като неочайван обрив или зачервяване, зачервена кожа, лющене (това е много рядка нежелана реакция, засяга по-малко от 1 на 10 000 пациента)

•     Инфекция със симптоми като повишена температура и сериозно влошаване на общото състояние или треска с локална инфекция като възпалено гърло/фаринкс/устна кухина или проблеми с уринирането (е много рядка нежелана реакция, засяга по-малко от 1 на 10 000 пациента)

Други нежелани реакции:

Чести (засягат по-малко от 1 на 10 индивида)

•     Главоболие

•     Чувство на замаяност или световъртеж, особено при рязко изправяне

•     Диария

•     Прилошаване (повръщане)

•     Суха кашлица» която не затихва

•     Бъбречни проблеми (откриват се при изследвания на кръвта)

Нечести (засягат по-малко от 1 на 100 индивида)

•     Промени в настроението

•     Промяна на цвета на пръстите на ръцете и краката или изтръпване и мравучкане по крайниците

•     Промени във вкуса

•     сънливост

•     Световъртеж (вертиго)

•     Промени в съня

•     удар

•     Учестен сърдечен ритъм

•     Постоянно течащ нос

•     Болки в стомаха и нарушено храносмилане

•     Кожен обрив и сърбеж

•     Неспособност за получаване на ерекция (импотентност)

•     Чувство на слабост и умора (усеяане за безсилие)

•     Рязко понижаване на кръвното налягане при пациенти страдащи от следните заболявалия: коронарна болест, стеснение на аортата (артерия в сърцето), стеснение на бъбречната артерия или сърдечните клапи; увеличена дебелина на сърдечния мускул. Ако рязко се понижи кръвното ви налягане, може да се почувствате замаяни, особено при рязко изправяне.

•     Промяна в кръвните изследвания, с които се проверява функцията на черния дроб и бъбреците

•     Халюцинации

Редки (засягат по-малко от 1 на 1000 индивида)

•     Обърканост

•     Кожен обрив с подутини (копривна треска)

•     Сухота в устата

•     Косопад

•     Псориазис (кожен проблем).

•     Промяна на обонянието

•     Увеличаване на бюста при мъже     (-

•     Промени в някои кръвни клетки или други съставки на кръвта. Вашият лекар може да редовно да назначава кръвни изследвания, за да проследява как Витойрил влияе върху

кръвните клетки. Признаците може да включват чувство на умора или бледа кожа» зачервено гърло, висока температура (треска), болка в мускулите и ставите, възпаление на ставите или жлезите, чувствителност към слънчева светлина.

•     Понижени нива на натрий в кръвта, което може да предизвика слабост, умора, главоболие, отпадналост, прилошаване (повръщане)

•     Внезапна бъбречна недостатъчност

Много редки (засяга по-малко от 1 на 10 000 индивида)

•     Синузит (чувство на болка и подуване под бузите и очите)

•     Хриптене

•     Понижени нива на кръвна захар (хипогликемия). Признаците може да включват засилено чувство на глад или отпадналост, усилено потене и ускорен сърдечен ритъм.

•     Възпаление на белите дробове. Признаците са кашлица, чувство на задух и висока температура

•     Пожълтяване на кожата и бялото на очите (жълтеница)

•     Възпаление на черния дроб. Това може да предизвика загуба на апетит, пожълтяване на кожата и очите и тъмен цвят на урината.

•     Възпаление на панкреаса. Това предизвиква умерена до тежка болка в областта на стомаха.

•     Тежко кожно увреждане.Симптомите включват зачервяване, поява на мехури по кожата и лющене на кожата

•     Потене

•     Понижено отделяне на урина, в сравнение с нормалното отделяне преди това

•     Чернодробна недостатъчност

•     мехури (пришки) по кожата

•     възпаление на червата

С неизвестна честота

•     чувство за депресия

•     припадък

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.be

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Внтоприл

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.    

Да се съхранява при температура под 25 0 С. 

Не използвайте Витприл след срока на годност, отбелязан върху картонена^ Опаковка Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Витоприл плюс

Активното вещество е: лизиноприл . Всяка таблетка съдържа 5,44 mg лизиноприлов дихидрат, еквивалентен на 5 mg лизиноприл.

Другите съставки са: калциев хидроген фосфат дихидрат, магнезиев стеарат, царевично нишесте, манитол, силициев хидроксид, колоиден, прежелатинизирано царевично нишесте

Как изглежда В и топ рили какво съдържа опаковката

Витоприл са бели, кръгли, двойноизпъкншш таблетки с маркировка «5» от едната страна и делителни черти от двете страни.

Опаковки от 30,50 и 100 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

6111&BadVUbel

Германия

Производител;

Hemopharm GmbH

Koningsteiner Strasse 2,61350 Bad Hombufg Г ермания

Дата на последно одобрение на листовката Април 2015

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!