Account

ВАЛТЕНЗИН ТБ 160МГ Х 28

Прод.код 30622 / Тегло 0.20 кг.

Производител
АКТАВИС
Марка АКТАВИС RX | ACTAVIS RX
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Валтензин Плюс 160 mg/12,5 mg филмирани таблетки /

Valtensin Plus 160 mg/12,5 mg film-coated tablets

валсартан/хидрохлоротиазид / (valsartan/hydrochlorothiazide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

•     Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

•     Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

•     Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

•     Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Валтензин Плюс и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Валтензин Плюс

3.   Как да приемате Валтензин Плюс

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Валтензин Плюс

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Валтензин Плюс и за какво се използва

Валтензин плюс филмирани таблетки съдържа две активни вещества, наречени валсартан и хидрохлоротиазид. И двете вещества спомагат за контрола на високото кръвно налягане (хипертония).

•     Валсартан принадлежи към група лекарства, наречени “ангиотензин II рецепторни блокери”, и се използва за понижение на високо кръвно налягане. Ангиотензин II е вещество, предизвикващо свиване на кръвоносните съдове, което се намира в тялото и може да причини високо кръвно налягане. Валсартан действа чрез блокиране на ангиотензин II. Това води до разширяване на кръвоносните съдове и понижаване на кръвното налягане.

•     Хидрохлоротиазид принадлежи към група лекарства, наречени тиазидни диуретици (известни също като “отводняващи таблетки”). Хидрохлоротиазид увеличава количеството на отделената урина, което също понижава кръвното налягане.

Валтензин Плюс се използва за лечение на високо кръвно налягане при пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно при самостоятелно прилагане на отделните вещества.

Високото кръвно налягане повишава натоварването на сърцето и артериите. Ако не се лекува, то може да увреди кръвоносните съдове на мозъка, сърцето и бъбреците, и да причини инсулт, сърдечна недостатъчност или бъбречна недостатъчност. Високото кръвно налягане повишава

опасността от сърдечни инфаркти. Понижаването на кръвното Ви налягане до нормалното намалява опасността от развитие на тези нарушения.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Валтензин Плюс

Не приемайте Валтензин Плюс:

•     ако сте алергични към валсартан, хидрохлоротиазид, сулфонамидни производни (вещества, химично сходни с хидрохлоротиазид), соево масло, фъстъчено масло или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

•     ако сте бременна след 3-ия месец (добре е също така да се избягва Валтензин Плюс и при ранна бременност - вижте раздел ‘‘Бременност”).

•     ако имате тежко чернодробно заболяване, разрушаване на малките жлъчните пътища в черния дроб (билиарна цироза), водещи до натрупването на жлъчка в черния дроб (холестаза).

•     ако имате тежко бъбречно    заболяване.

•     ако не можете да отделите    урина (анурия).

•     ако сте на диализа.

•     ако имате по-ниски от нормалните стойности на калий или натрий в кръвта, или ако имате твърде високи стойности на калций в кръвта, въпреки лечението.

•     ако имате подагра.

•     ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.

Ако нещо от изброеното по-горе се отнася за Вас, не приемайте това лекарство и говорете с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Валтензин

Плюс

•     ако приемате калий-съхраняващи лекарства, калиеви добавки, заместители на солта, съдържащи калий, или други лекарства, които повишават стойностите на калия в кръвта, като например хепарин. Необходимо е Вашият лекар редовно да проследява нивата на калий в кръвта Ви.

•     ако имате ниски стойности на калий в кръвта;

•     ако имате диария или силно повръщане;

•     ако приемате високи дози отводняващи таблетки (диуретици);

•     ако имате тежко сърдечно заболяване;

•     ако страдате от сърдечна недостатъчност или сте получавали инфаркт. Следвайте внимателно инструкциите на Вашия лекар за началната доза. Вашият лекар, също така, може да провери функционирането на бъбреците Ви.

•     ако страдате от стесняване на бъбречната артерия;

•     ако наскоро сте подучили нов бъбрек; ,ч.  ,

•     ако страдате от хипералдостеронизъм - заболяване, при което Вашите надбъбречни жлези образуват твърде голямо количество от хормона алдостерон. В този случай употребата на Валтензин Плюс не се препоръчва.

•     ако имате чернодробно или бъбречно заболяване;

•     ако някога сте получавали подуване на езика и лицето, поради алергична реакция, наречена ангиоедем при приема на друго лекарство (включително АСЕ инхибитори), информирайте Вашия лекар. Ако тези симптоми настъпят, докато приемате Валтензин Плюс, спрете незабавно приема на Валтензин Плюс и не го приемайте никога повече. Вижте също точка 4.

•     ако имате висока температура, обрив и болки в ставите, които могат да бъдат симптоми на системен лупус еритематозус (СЛЕ, който е автоимунно заболяване);

•     ако имате диабет, подагра, високи нива на холестерол или триглицериди в кръвта;

N.

•     ако сте имали алергични реакции при прием на други лекарства, понижаващи кръвното налягане от този лекарствен клас (ангиотензин II рецепторни блокери) или ако имате алергия или астма;

•     ако получите намалено зрение или болка в окото. Това могат да бъдат симптоми на повишено налягане в окото и може да се случи в рамките на часове до седмица от приема на Валтензин Плюс. Това може да доведе до постоянна загуба на зрението, ако не се лекува. Може да сте изложени на по-висок риск да получите това, ако в миналото сте получавали алергия към пеницилин или сулфонамид.

•     може да причини повишена чувствителност на кожата при излагане на слънце;

•     ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:

-     АСЕ инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета.

-     алискирен.

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Валтензин Плюс”.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на Валтензин Плюс при деца и юноши (под 18-годишна възраст).

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако мислите, че сте (или е възможно да бъдете) бременна. Валтензин Плюс не се препоръчва в периода на ранната бременност и не трябва се приема, ако сте бременна повече от 3 месеца, тъй като може да причини сериозно увреждане на бебето Ви, ако се употребява в този период (вижте раздел “Бременност”).

Други лекарства и Валтензин Плюс

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Ефектът от лечението може да се повлияе от приемането на други лекарства едновременно с Валтензин Плюс. Може да е необходимо да се промени дозировката, да се предприемат други предпазни мерки или в отделни случаи да се спре лечението с някои от лекарствата. Това важи особено за следните лекарства:

•     литий - лекарство, което се използва за лечение на някои психични заболявания;

•     лекарства или вещества, които могат да повишат количеството на калия в кръвта. Това включва калиеви добавки, заместители на солта, съдържащи калий, калий-съхраняващи лекарства и хепарин.

•     лекарства, които могат да понижат количеството на калия в кръвта (хипокалиемия), като диуретици (отводняващи таблетки), кортикостероиди (напр. преднизон), лаксативи (слабителни, като напр. рициново масло), адренокортикотропен хормон (АСТН ), карбеноксолон (използван за лечение на афти в устата), амфотерицин (противогъбичково средство), пеницилин G (антибиотик), салицилова киселина и нейните производни;

•     някои антибиотици (от групата на рифампицина), лекарство използвано за предотвратяване на отхвърляне на трансплантиран орган (циклоспорин) или антиретровирусни лекарства, предназначение за лечение на HIV инфекция/СПИН (ритонавир). Тези лекарства могат да повишат ефекта на Валтензин Плюс.

•     лекарства, които могат да предизвикат “torsades de pointes” (неравномерен сърдечен ритъм), като антиаритмични лекарства (лекарства, използвани за лечение на проблеми сьс сърцето) и някои антипсихотици;

•     лекарства, които могат да понижат количеството натрий в кръвта Ви, като антидепресанти, антипсихотици,антиепилептици;

•     лекарства за лечение на подагра, като алопуринол, пробенецид, сулфинпиразон;

•     витамин D и калциеви добавки;

•     лекарства за лечение на диабет (перорални средства, като метформин или инсулин);

•     други лекарства за понижаване на кръвното налягане, включително метилдопа, АСЕ инхибитори (като еналаприл, лизиноприл и т.н.) или алискирен (вижте също информацията в точките „Не приемайте Валтензин Плюс“ и „Предупреждения и предпазни мерки“);

•     лекарства за повишаване на кръвното налягане, като норадреналин или адреналин;

•     дигоксин или други дигиталисови гликозиди (лекарства, използвани за лечение на проблеми със сърцето);

•     лекарства, които могат да повишат кръвната захар, като диазоксид или бета-блокери;

•     цитотоксични лекарства (използвани за лечение на рак), като метотрексат или циклофосфамид;

•     болкоуспокояващи и лекарства за лечение на артрит, като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), включително селективни инхибитори на циклооксигеназа-2 (СОХ-2 инхибитори) и ацетилсалицилова киселина > 3 g;

•     мускулни релаксанти, като тубокурарин;

•     антихолинергични лекарства (лекарства, използвани за лечение на различни заболявания, като стомашно-чревни спазми, спазми на пикочния мехур, астма, морска болест, мускулни спазми, болест на Паркинсон и като помощно средство при анестезия), като атропин и бипериден;

•     амантадин (лекарство, за лечение на болест на Паркинсон и също така, използвано за лечение или профилактика на някои заболявания, причинени от вируси);

•     холестирамин и колестипол (лекарства, които основно се използват за лечение на високите нива на мазнините в кръвта);

•     циклоспорин - лекарство, което се използва при органна трансплантация за предотвратяване на отхвърляне на органа;

•     алкохол, сънотворни и анестетици (лекарства с приспивателен или болкоуспокояващ ефект, използвани по време на хирургически интервенции);

•     йод- контрастни вещества (вещества, използвани за образни изследвания).

Валтензин Плюс с храна и алкохол

Вие може да приемате Валтензин Плюс със или без храна.

Избягвайте приема на алкохол, докато не се консултирате с Вашия лекар. Алкохолът може да предизвика допълнително понижение на кръвното Ви налягане и/или да повиши риска от това да се чувствате замаяни или да Ви прилошее.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

•     Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте (или е възможно да сте) бременна.

Вашият лекар обикновено ще Ви посъветва да престанете да приемате Валтензин Плюс, преди да забременеете или веднага след като научите, че сте бременна, и ще Ви посъветва да вземете друго лекарство вместо Валтензин Плюс. Валтензин Плюс не се препоръчва в периода на ранната бременност и не трябва да се приема след 3-тия месец, тъй като може да причини сериозни увреждания на бебето Ви, ако се употребява след 3-тия месец на бременността.

•     Уведомете Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите.

Валтензин плюс не се препоръчва за майки кърмачки и Вашият лекар може да Ви предпише друго лечение, ако желаете да кърмите, особено ако Вашето бебе е новородено или е родено недоносено.

Шофиране и работа с машини

Преди шофиране, работа с машини или други дейности, изискващи пълна концентрация, се уверете, че знаете как реагирате на ефектите на Валтензин Плюс. Подобно на много други

лекарства за високо кръвно налягане, Валтензин Плюс може да причини замаяност или да повлияе върху съсредоточаването в някои случаи.

Валтензин Плюс съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Вие казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

Валтензин Плюс съдържа соево масло

Ако сте алергични към фъстъци или соя, не трябва да приемате това лекарство.

Валтензин Плюс 160 mg/12,5 mg съдържа оцветител сънсет жълто FCF (Е110)

Този оцветител може да предизвика алергични реакции.

3.   Как да приемате Валтензин Плюс

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Това ще Ви помогне да получите най-добри резултати и ще намали риска от нежелани лекарствени реакции. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пациентите с високо кръвно налягане не винаги разпознават симптомите на това заболяване. Мнозина от тях се чувстват нормално. Затова е важно да спазвате назначените Ви от Вашият лекар контролни срещи, дори и когато се чувствате добре.

Вашият лекар ще Ви каже точно колко таблетки Валтензин Плюс да приемете. В зависимост от това как се повлиявате от лечението Вашият лекар ще повиши или понижи дозата Ви.

•     Препоръчителната доза на Валтензин Плюс е една таблетка дневно.

•     Не променяйте дозата и не спирайте да приемате таблетките, без да се консултирате с Вашия лекар.

•     Лекарството трябва да се приема по едно и също време всеки ден, обикновено сутринта.

•     Можете да приемате Валтензин Плюс със или без храна.

•     Преглътнете таблетката с чаша вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Валтензин Плюс

При силна замаяност и/или припадък легнете и незабавно се свържете с лекуващия Ви лекар. Ако случайно сте приели по-голямо количество от лекарството, свържете се с Вашия лекар, фармацевт или болница.

Ако сте пропуснали да приемете Валтензин Плюс

Ако сте забравили да приемете една доза, приемете я веднага, след като се сетите. Ако почти е настъпило време за следващата доза, пропуснете невзетата доза.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Валтензин Плюс

Прекратяването на лечението с Валтензин Плюс може да повиши кръвното Ви налягане и да влоши състоянието Ви. Не спирайте да приемате лекарството си, освен ако Вашият лекар Ви каже да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни и да налагат незабавна лекарска намеса:

Съобщете незабавно на Вашия лекар, ако получите симптоми на ангионевротичен оток, например:

•     подуване на лицето, езика или  фаринкса;

•     трудност при преглъщане;

•     копривна треска и затруднено   дишане.

Ако получите някой от тези симптоми, спрете приема на Валтензин Плюс и се свържете незабавно с Вашия лекар (вижте също точка 2 “Предупреждения и предпазни мерки”).

Други нежелани реакции са:

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти):

•     кашлица;

•     ниско кръвно налягане;

•     прималяване;

•     обезводняване (със симптоми на жажда, сухи уста и език, рядко уриниране, тъмнеоцветена урина, суха кожа);

•     мускулна болка;

•     умора;

•     изтръпване или мравучкане;

•     замъглено зрение;

•     шум (напр. свистене, бръмчене) в ушите.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти):

•     замаяност;

•     диария;

•     болки по ставите.

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни):

•     затруднено дишане;

•     силно намаляване на количеството на отделената урина;

•     ниски нива на натрия в кръвта (което може да причини умора, обърканост, потрепване на мускулите и/или в тежки случаи конвулсии);

•     ниски нива на калия в кръвта (понякога с мускулна слабост, мускулни спазми, патологичен сърдечен ритъм);

•     нисък брой на белите кръвни клетки в кръвта (със симптоми като температура, инфекции на кожата, възпалено гърло или язви в устата вследствие на инфекции, слабост);

•     повишаване на стойностите на билирубина в кръвта (което може в тежки случаи да доведе до пожълтяване на кожата и очите);

•     повишени стойности на уреята и на креатинина в кръвта (което може да е признак на нарушена бъбречна функция);

•     повишени стойности на пикочната киселина в кръвта (което в тежки случаи може да предизвика подагра);

•     синкоп (загуба на съзнание).

Следните нежелани реакции са съобщени при самостоятелно прилагане на продукти, съдържащи валсартан и хидрохлоротиазид

Валсартан

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти):

•     виене на свят;

болка в областта на корема.

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни):

•     образуване на мехури по кожата (признак за булозен дерматит);

•     обрив по кожата със или без сърбеж, съчетан с някой от следните признаци и симптоми: температура, болки по ставите, мускулни болки, подуване на лимфните възли и/или грипоподобни симптоми;

•     обрив, виолетово-червени петна, температура, сърбеж (симптоми на възпаление на кръвоносните съдове);

•     нисък брой на тромбоцитите в кръвта (понякога с необичайно кървене или насиняване);

•     високи стойности на калия в кръвта (понякога с мускулни спазми, патологичен сърдечен ритъм);

•     алергични реакции (със симптоми, като обрив, сърбеж, уртикария, затруднено дишане или преглъщане, замаяност);

•     подуване, предимно в областта на лицето и гърлото; обрив; сърбеж;

•     повишени показатели на чернодробната функция;

•     намаляване на хемоглобина и на броя на червените кръвни клетки (което в съчетание, в тежки случаи, може да доведе до анемия);

•     бъбречна недостатъчност;

•     ниско ниво на натрий в кръвта (което може да предизвика умора, обърканост, потрепване на мускулите и/или гърчове при тежки случаи).

Хидрохлоротиазид

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти):

•     ниски стойности на калий в кръвта;

•     повишаване на липидите в кръвта.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти):

•     ниски стойности на натрий в кръвта;

•     ниски стойности на магнезий в кръвта;

•     високи стойности на пикочна киселина в кръвта;

•     сърбящ обрив и други видове обрив;

•     понижен апетит;

•     умерено гадене и повръщане;

•     замаяност, виене на свят при изправяне;

•     неспособност да се постигне или поддържа ерекция.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти):

•     оток и образуване на мехури по кожата (вследствие на повишена чувствителност към слънцето);

•     високи стойности на калций в кръвта;

•     високи стойности      на захар в кръвта;

•     захар в урината;

•     влошаване на диабетното метаболитно състояние;

•     запек, диария, стомашен или чревен дискомфорт, чернодробни нарушения, които могат да се наблюдават едновременно с пожълтяване на кожата и очите;

•     неправилен сърдечен ритъм;

•     главоболие;

•     нарушения на съня;

•     лошо настроение (депресия);

•     понижен брой на тромбоцитите в кръвта (понякога с кървене или подкожни насиня вания);

•     замаяност;

•     изтръпване или мравучкане;

нарушение на зрението.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти):

•     възпаление на кръвоносните съдове със симптоми, като обрив, червено-виолетови петна, температура (васкулит);

•     обрив, сърбеж, копривна треска, затруднено дишане или преглъщане, замаяност (реакции на свръхчувствителност);

•     тежко заболяване на кожата, което причинява обрив, зачервяване на кожата,образуване на мехури по устните, очите или устата,лющене на кожата,температура (токсична епидермална некролиза);

•     обрив по лицето, болки по ставите,мускулни нарушения, температура (лупус еритематозус);

•     силна болка в горната част на стомаха (панкреатит);

•     затруднено дишане с повишена температура, кашлица, хрипове, задух (респираторен дистрес включително пневмонит и белодробен оток);

•     повишена температура, болки в гърлото, по-чести инфекции (агранулоцитоза);

•     бледа кожа, умора, задух, потъмняване на урината (хемолитична анемия);

•     температура, възпалено гърло или язви в устата в резултат на инфекции (левкопения);

•     обърканост, отпадналост, потрепване на мускулите и спазми, учестено дишане (хипохлоремична алкалоза);

•     липса или намален брой на различни кръвни клетки.

С неизвестна честота (от наличните данни честотата не може да се определи):

•     слабост, посиняване и чести инфекции (апластична анемия);

•     силно намалено отделяне на урина (възможен признак за бъбречно увреждане или бъбречна недостатъчност);

•     намаление на зрението или болка в очите, поради високото налягане (възможни признаци на остра закритоъгьлна глаукома);

•     обрив, зачервена кожа, образуване на мехури по устните, очите или устата, излющване на кожата, висока температура (възможни признаци на еритема мултиформе);

•     мускулни спазми;

•     висока температура;

•     слабост (астения).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Валтензин Плюс

•     Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

•     Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка, блистера и опаковката за таблетки след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

•     [Само за блистерни опаковки]: Да се съхранява под 30°С.

•     Не използвайте това лекарство, ако забележите че опаковката е повредена или е нарушена целостта й.

•     Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Валтензин Плюс

Активните вещества са: валсартан и хидрохлоротиазид.

Всяка филмирана таблетка съдържа 80 mg валсартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид Всяка филмирана таблетка съдържа 160 mg валсартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид Всяка филмирана таблетка съдържа 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид Другите съставки са: ядро на таблетката: целулоза, микрокристална, лактоза монохидрат, кроскармелоза натрий, повидон К29-32, талк, магнезиев стеарат, силициев диоксид, колоиден безводен; филмово покритие:

[80 mg/12,5 mg] поливинилов алкохол, талк, титанов диоксид (Е171), макрогол 3350, лецитин (съдържа соево масло) (Е322), червен железен оксид (Е172), жълт железен оксид (Е 172), черен железен оксид (Е 172).

[160 mg/12,5 mg] поливинилов алкохол, талк, макрогол 3350, титанов диоксид (Е171), червен железен оксид (Е172), сънсет жълто FCF (Е110), лецитин (съдържа соево масло) (Е322).

[160 mg/25 mg] поливинилов алкохол, талк, титанов диоксид (Е171), макрогол 3350, жълт железен оксид (Е 172), лецитин (съдържа соево масло) (Е322), червен железен оксид (Е 172), черен железен оксид (Е 172).

Как изглежда Валтензин Плюс:

Валтензин Плюс 80 mg /12,5 mg: розови, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки,

11 х 5,8 mm, с надпис "V" от едната страна и "Н" от другата.

Валтензин Плюс 160 mg /12,5 mg: червени, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки, 15x6 mm, с надпис "V" от едната страна и "Н" от другата.

Валтензин Плюс 160 mg /25 mg: оранжеви, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки, 15x6 mm, с надпис "V" от едната страна и "Н" от другата.

Съдържание на опаковката:

Блистер:

7,   14, 28, 30, 56, 98 и 280 таблетки

Опаковка за таблетки:

7, 14, 28, 30, 56, 98 и 280 таблетки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur Исландия

Производители:

Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate,

Zejtun ZTN3000 Малта

Genericon Pharma GesmbH Hafnerstrasse 211 A-8054 Graz

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!