ТОБРЕКС Х 3.5ГР

Прод.код 1455 / Тегло 0.02 кг.

Марка АЛКОН | ALCON
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

1. Какво представлява ТОБРЕКС маз за очи и за какво се използва
ТОБРЕКС маз за очи е от групата лекарствени продукти, наречени противовъзпалителни. Тази противовъзпалителна група включва антибиотици (тобрамицин в този случай), които са ефективни срещу широк спектър микроорганизми, които могат да инфектират окото (очите).
ТОБРЕКС маз за очи е предназначен за лечение на външни бактериални инфекции на окото (очите) и неговите структури, причинени от бактерии, чувствителни към тобрамицин, при възрастни и деца над 1 година.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ТОБРЕКС маз за очи
Не използвайте ТОБРЕКС маз за очи:
Ако сте алергични към тобрамицин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате ТОБРЕКС маз за очи.
Ако получавате алергични реакции при използването на ТОБРЕКС маз за очи, преустановете употребата и се консултирайте с Вашия лекар. Алергичните реакции могат да варират от локализиран сърбеж или зачервяване на кожата до тежки алергични реакция (анафилактична реакция) или сериозни кожни реакции. Такива алергични реакции може да се получат и при използването на други антибиотици за локално или системно приложение от същата група (аминогликозиди).
Посъветвайте се с Вашия лекар, ако използвате и друго антибиотично лечение едновременно с ТОБРЕКС маз за очи.
Консултирайте се с Вашия лекар, ако имате или сте имали състояния като миастения гравис или болест на Паркинсон. Антибиотиците от този вид могат да задълбочат мускулната слабост.
Ако симптомите Ви се влошат или внезапно се възобновят, моля консултирайте се с Вашия лекар. Ако използвате ТОБРЕКС маз за очи продължително време, Вие може да станете по-податливи към очни инфекции.
Мазта за очи може да забави заздравяването на очните рани.
Други лекарства и ТОБРЕКС маз за очи
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.
Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. По време на бременност ТОБРЕКС маз за очи трябва да се използва само, ако наистина е необходимо. ТОБРЕКС маз за очи не се препоръчва по време на кърмене.
Шофиране и работа с машини
Възможно е непосредствено след поставянето на ТОБРЕКС маз за очи да се появи краткотрайно замъгляване на зрението. Не шофирайте и не работете с машини, докато зрението Ви не се проясни.
3. Как да използвате ТОБРЕКС маз за очи
Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Използвайте ТОБРЕКС маз за очи само за Вашите очи.
Препоръчителната доза (при възрастни и деца над 1 година) е:
При леки до умерени болестни състояния, обичайната доза е малко количество (лентичка с дължина приблизително 1,5 cm) от лекарствения продукт в засегнатото око (очи), два или три пъти дневно.
При тежки болестни състояния, обичайната доза е малко количество (лентичка с дължина приблизително 1,5 cm) от лекарствения продукт в засегнатото око (очи) на всеки три до четири часа през първите два дни, а след това по два или три пъти дневно, докато премине инфекцията. ТОБРЕКС маз за очи може да се прилага вечер при едновременно лечение с ТОБРЕКС капки за очи, разтвор, през деня.
Обичайната продължителност на лечението е 7-10 дни. Продължителността на лечението е по преценка на Вашия лекар.
3. Как да използвате ТОБРЕКС маз за очи
Вземете тубата ТОБРЕКС маз за очи и огледало.
Измийте си ръцете.
Отвъртете капачката.
Дръжте тубата между палеца и показалеца.
Лентичката маз трябва да попадне именно на това място (фигура 1).
Приближете накрайника на тубата близо до окото. Използвайте огледалото, ако това Ви улеснява.
Не докосвайте окото, клепача, заобикалящата ги площ или други повърхности с накрайника. Това може да замърси лекарствения продукт.
Внимателно стиснете тубата, за да изпусне лентичка от ТОБРЕКС маз за очи (фигура 2).
След като поставите ТОБРЕКС маз за очи, пуснете клепача, мигнете няколко пъти, за да е сигурно, че лекарственият продукт е покрил цялата повърхност на окото. Внимателно затворете окото (очите) за няколко секунди; това е необходимо, за да попречите на ТОБРЕКС да премине към другите части на тялото.
Ако е необходимо да поставите ТОБРЕКС маз за очи и в двете очи, повторете стъпките и за другото око.
Затворете добре тубата веднага след употреба.
Използвайте само една и съща туба.
Ако използвате и други лекарствени продукти за очи (капки или маз), изчакайте 5 минути между поставянето на всяко от тях. Мазта за очи трябва да се постави последна.
Ако ТОБРЕКС маз за очи не попадне в окото, опитайте отново.
Ако сте поставили повече от необходимото количество ТОБРЕКС маз за очи, изплакнете цялото количество от окото/очите с хладка вода. Не се очакват нежелани реакции. Не поставяйте повече маз за очи, докато не дойде време за Вашата следваща обичайна доза.
Ако сте пропуснали да поставите ТОБРЕКС маз за очи, продължете със следващата доза, както е планирано. Ако обаче вече е време за следващата доза, прескочете пропуснатата и се върнете към Вашата обичайна схема на дозиране. Не поставяйте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Следните нежелани реакции са наблюдавани при употребата на ТОБРЕКС маз за очи:
Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души):
• Ефекти, свързани с окото: очен дискомфорт, зачервяване на окото
Нечести нежелани реакции (може да засегнат до I на 100 души):
• Ефекти, свързани с окото: възпаление на очната повърхност, увреждане на роговицата, нарушение на зрението, замъглено зрение, зачервяване на клепача, подуване на окото и клепача, болка в окото, сухота в окото, очен секрет, очен сърбеж, увеличено слъзоотделяне
• Ефекти, свързани с целия организъм: алергия (свръхчувствителност), главоболие, уртикария, възпаление на кожата, намален растеж или брой на миглите, загуба на пигментация на кожата, сърбеж, суха кожа
Реакции с неизвестна честота (не може да бъде оценена от наличните данни):
• Ефекти, свързани с окото: очна алергия, дразнене в окото, сърбеж на клепача
• Ефекти, свързани с целия организъм: обрив, сериозна алергична реакция, сериозна кожна реакция (синдром на Stevens-Johnson, еритема мултиформе)
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване (вижте данните по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
България
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул.,Дамян Груев” № 8
1303 София
5. Как да съхранявате ТОБРЕКС маз за очи
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху тубата и картонената опаковка след “Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Тубата трябва да се изхвърли 4 седмици след първото отваряне, за да бъдат избегнати евентуални инфекции.
Да се съхранява в плътно затворена опаковка.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа ТОБРЕКС маз за очи
Активното вещество е тобрамицин. Един грам маз съдържа 3 mg тобрамицин.
Другите съставки са безводен хлоробутанол; течен парафин (минерално масло) и бял, мек парафин.
Как изглежда ТОБРЕКС маз за очи и какво съдържа опаковката
ТОБРЕКС маз за очи е бяла до почти бяла хомогенна маз, която се доставя в опаковка, съдържаща туба от 3,5 g с пластмасов накрайник и пластмасова капачка.
Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25 90429 Nuernberg Германия
Производител
S.A. Alcon - Couvreur N.V
Rijksweg 14 B-2870 Puurs Белгия
Производител
Alcon Cusi, S.A Camil Fabra 58 08320 El Masnou Испания

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах