ТОБРЕКС 3МГ/МЛ Х 5МЛ

Прод.код 1454 / Тегло 0.20 кг.

Марка АЛКОН | ALCON
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ТОБРЕКС 3 mg/ml капки за очи /

TOBREX 3 mg/ml eye drops, solution

Тобрамицин (Tobramycin)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-     Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-     Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-     Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-     Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка :

1.   Какво представлява ТОБРЕКС капки за очи и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате ТОБРЕКС капки за очи

3.   Как да използвате ТОБРЕКС капки за очи

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате ТОБРЕКС капки за очи

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява ТОБРЕКС капки за очи и за какво се използва

ТОБРЕКС капки за очи е от групата лекарствени продукти, наречени противовъзпалителни. Противовъзпалителната група включва антибиотици (тобрамицин в този случай), които са ефективни срещу широк спектър микроорганизми, които могат да инфектират окото (очите).

ТОБРЕКС капки за очи е предназначен за лечение на външни бактериални инфекции на

окото (очите) и неговите структури, причинени от бактерии, чувствителни към тобрамицин, при възрастни и деца над 1 годинка.

2.   Какво трябва да знаете преди да използвате ТОБРЕКС капки за очи Не използвайте ТОБРЕКС капки за очи:

ако сте алергични към тобрамицин или към някоя от останалите съставки на ТОБРЕКС капки за очи.

Предупреждения и предпазни мерки

ако изпитвате алергични реакции при използването на ТОБРЕКС капки за очи, преустановете употребата и се консултирайте с Вашия лекар. Алергичните реакции могат да варират от локализиран сърбеж или зачервяване на кожата до тежки алергични реакции (анафилактична реакция) или сериозни кожни реакции. Такива алергичц+греакщцгможе да се получат и при използването на други антибиотици за локално или^ет^й^йшло&ение от същата група (аминогликозиди).

посъветвайте се с Вашия лекар ако използвате и друго антибио' с ТОБРЕКС капки за очи

■ ■■%      ■    J    J    i

 

ако симптомите Ви се влошават или внезапно се възобновят, моля консултирайте се с Вашия лекар. Ако използвате ТОБРЕКС капки за очи продължително време, Вие може да станете по-податливи към очни инфекции, ако носите контактни лещи:

• по време на лечение на очна инфекция не се препоръчва носенето на контакти лещи (твърди или меки), (виж също "ТОБРЕКС капки за очи съдържа бензалкониев хлорид”)

ако вземате и други лекарства, моля прочетете също и част “Употреба на други лекарства и ТОБРЕКС капки за очи” от тази листовка.

Употреба на други лекарства и ТОБРЕКС капки за очи

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате или наскоро сте използвали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

По време на бременност ТОБРЕКС капки за очи трябва да се използва само, ако наистина е необходимо. Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна, или планирате да забременеете, консултирайте се с Вашия доктор или фармацевт преди да използвате това лекарство. ТОБРЕКС капки за очи не се препоръчва по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Възможно е непосредствено след поставянето на ТОБРЕКС капки за очи да установите, че зрението Ви е краткотрайно замъглено. Не шофирайте и не работете с машини, докато зрението Ви не се проясни.

ТОБРЕКС капки за очи съдържа бензалкониев хлорид

Консервантът в ТОБРЕКС капки за очи (бензалкониев хлорид) може да причини дразнене в очите, а също така е известно, че обезцветява меките контактни лещи.

Носенето на контактни лещи не се препоръчва по време на лечение на инфекция на окото Ако Ви е разрешено да носите контактни лещи, трябва да ги отстраните преди да използвате този лекарствен продукт и да изчакате поне 15 минути, преди да поставите лещите обратно.

3.   Как да използвате ТОБРЕКС капки за очи

Винаги използвайте ТОБРЕКС капкн за очи, точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако след отстраняване на капачката защитният пръстен е разхлабен, свалете го преди употреба Използвайте ТОБРЕКС само за Вашите очи.

Възрастни и деца над 1 годинка:

При леки до умерени болестни състояния, обичайната доза е една или две капки в засегнатото око (очи) на всеки четири часа.

При тежки болестни състояния, обичайната доза е една или две капки в засегнатото око (очи) на всеки час, докато се забележи подобрение, намалете честотата на приложение преди да прекратите лечението.

Обичайната продължителност на лечението е 7-10 дни. Продължителността на лечението е по преценка на Вашия лекар.

3.   Как да използвате ТОБРЕКС капки за очи. Колко да поставите

1.   Вземете бутилката ТОБРЕКС и огледало.

2.   Измийте си ръцете.

3.   Отвъртете капачката.

4.   Дръжте бутилката, насочена надолу, между палеца и средния пръст (фигура 1).

5.   Наклонете главата назад. Разтворете клепача, с почистения вече пръст, така че да се образува ‘джоб’ между него и окото. Капката трябва да попадне именно на това място.

6.   Приближете апликатора-капкомер на бутилката близо до окото. Използвайте огледалото, ако това Ви улеснява.

7.   Не докосвайте окото, клепача, заобикалящата ги площ или други повърхности с върха на апликатора-капкомер. Има опасност от замърсяване на капките.

8.   Внимателно натиснете с показалеца основата на обърнатата надолу бутилка, за да изпусне една капка ТОБРЕКС.

9.   След като поставите ТОБРЕКС капки за очи, освободете долния клепач, затворете окото и нежно натиснете с пръст до окото, в ъгълчето при носа (фигура 4). Това ще попречи на ТОБРЕКС калки за очи да премине към другите части на тялото.

10. Ако трябва да използвате капките и за двете очи, повторете стъпките и за другото око.

11. Поставете капачката и затворете добре бутилката веднага след употреба.

12. Използвайте само една и съща бутилка.

Ако използвате и други лекарствени продукти за очи (капки или маз), изчакайте 5 минути между поставянето на всяко от тях. Мазта за очи трябва да се постави последна.

Ако капката не попадне в окото, опитайте отново.

Ако сте поставили повече от необходимото количество ТОБРЕКС капки за очи, изплакнете цялото количество от окото/очите с хладка вода. Симптомите на предозиране могат да включват очно възпаление, зачервяване на окото, подуване на окото и сърбеж на клепача.

Ако сте пропуснали да поставите ТОБРЕКС капки за очи, продължете със следващата доза, както е планирано.. Ако обаче вече е време за следващата доза, прескочете пропуснатата и се върнете към Вашата обичайна схема на дозиране. Не поставяйте двойна доза, за да компенсирате забравената.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лека попитайте Вашия лекар или фармацевт. 

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции са наблюдавани при употребата на ТОБРБКС капки за очи:

Чести нежелани реакции {засягат 1 до 10 потребители на 100):

Ефекти, свързани с окото: очен дискомфорт, зачервяване на окото

Нечести нежелани реакции (засягат 1 до 10 потребители на 1 000):

•     Ефекти, свързани с окото: възпаление на очната повърхност, увреждане на роговицата, нарушение на зрението, замъглено зрение, зачервяване на клепача, подуване на окото и клепача, болка в окото, сухота в окото, очен секрет, очен сърбеж, увеличено слъзоотделяне

•     Ефекти, свързани с целия организъм: алергия (свръхчувствителност), главоболие, обрив, възпаление на кожата, намален растеж или брой на миглите, загуба на пигментация на кожата, сърбеж, суха кожа

Реакции с неизвестна честота (не може да бъде оценена от наличните данни):

•     Ефекти, свързани с окото: очна алергия, дразнене в окото, сърбеж на клепача

•     Ефекти, свързани с целия организъм: обрив, сериозна алергична реакция, сериозна кожна реакция (синдром на Stevens-Johnson, еритема мултиформе)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване (вижте данните по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

България

Изпълнителна агенция по лекарствата ул.,Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел: +35 92 8903417

уебсайт: www.bda.bg

5.   Как да съхранявате ТОБРЕКС капки за очи Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ТОБРЕКС капки за очи след срока на годност отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след ’Тоден до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Бутилката трябва да се изхвърли 4 седмици след първото отваряне, за да бъдат избегнати евентуални инфекции.

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява в плътно затворена опаковка.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

б.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа ТОБРЕКС капки за очи

Активното вещество е: тобрамицин. Един милилитър от разтвора съдържа 3 mg тобрамицин.

Другите съставки са: борна киселина (Е284), безводен натриев сулфат (Е514), натриев хлорид, тилоксапол, бензалкониев хлорид и пречистена вода. Добавени са малки количества натриев хидроксид и/или сярна киселина за поддържане на нормални киселинни нива (pH нива).

Как изглежда ТОБРЕКС капки за очи и какво съдържа опаковката

ТОБРЕКС е течност (прозрачен, безцветен до бледо жълт или бледо кафяв разтвор) и се доставя в опаковка, съдържаща пластмасова бутилка от 5 ml, с капачка на винт със защитен пръстен.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България

Алкон България ЕООД 9+359 2 950 15 65

Дата на последно преразглеждане на листовката

* запазена марка на Novartis 

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах