ТЕТАНИЧЕН ТОКСОИД 0.5МЛ Х 10 АМПУЛИ

Прод.код 15 / Тегло 0.20 кг.

Марка
БУЛ БИО | BUL BIO
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ТЕТАТОКС инжекционна суспензия /

ТЕТАТОХ suspension for injection

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Ме го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това. че техните симптоми са същите като Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар.

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вае информация.

Това лекарство се отпуска по лекарско предписание. За да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар 

Инжектирането се извършва със суха игла.

Както при всички инжекционни ваксини, ваксинираният трябвя да остане йод лекарско наблюдение 30 минути след имунизацията.

Флаконът с нарушена цялост или изтрит надпис, не се използва!

Да не се прилага интравенозно!

Не използвайте ТЕТАТОКС

Ако сте алергични (свъръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на ТЕТАТОКС

При наличие на противопоказания лекуващият лекар преценява съотношението риск/полза от приложението на Тетатокс

Важна информация относно някои от съставките на ТЕТАТОКС

Този лекарствен продукт съдържа тиомерсал като консервант и е възможно да причини алергична реакция нри Вас/Вашето дете. Кажете на вашия лекар, ако Вие/Вашето дет е имате установена алергия.

Кажете на вашия лекар, ако Вне/Вашето дете сте имали здравословни проблеми след прилагане на ваксината .

Обърнете специално внимание при употребата на ТЕТАТОКС

Имунизацията се извършва след назначаване от лекар.

Лица инфектирани с HIV се имунизират с Тетатокс, съгласно утвърдената схема за имунизация.

За лица с имунна недостатъчност или подложени на лечение, подтискащо имунната система се препоръчва отлагане на имуиизацияга/реимуииацията. (ако е планова) до приключването му, тъй като ефектът от имунизацията може да бъде по-слаб. В случай на нарушение па кръвосъсирването ваксината може да се прилага по изключение дълбоко подкожно.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Имунизацията (респективно реимунизацията) с Тетатокс може да се извършва едновременно с други ваксини, като всяка инжекционна ваксина се прилага на различно място и с различна спринцовка и игла. Тетатокс е съвместим с ваксини срещу туберкулоза, полиомиелит, хепатит Б, морбили, рубеола, противобясна ваксина, противогрипна ваксина, ваксина срещу жълта треска и ваксина or К influenzae type b и добавка от витамин А.

Ваксината би могла да се прилага както едновременно, така и в различно време с имуноглобулини. Мястото на инжектиране на имуноглобулините е различно от това на приложения Тетатокс.

При лица, подложени на имуносупресивна терапия е възможно да се получи по-слаб имунен отговор.

Няма данни за взаимодействие с други лекарствени продукти.

Уведомете Вашия лекар за всички други лекарствени продукти, които приемате в момента.

Бременност и кърмене

Няма данни за токсичен или тератогенен ефект на Тетатокс върху приложението му по време на бременността, с цел профилактика на неопатал По време на лактация тетаничпите антитела от майчиния организъм се кърмене чрез млякото.

Няма данни за токсичен ефект при кърмачета от приложението на Т кърмещи децата си. 

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма данни, че ваксината влияе върху активното внимание, способността за шофиране и работа с машини.

3.   КАК ДА ПРИЕМАТЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕТАТОКС

Винаги използвайте ТЕТАТОКС точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо. попитайте Вашия лекар.

а)   Дозировка и начин на приложение

Еднократната доза на Тетатокс е 0.5 ml. Преди употреба ампулата (флаконът) с ваксината се разклаща добре до получаване на хомогенна суспенсия. За всяко лице се използва индивидуална стерилна спринцовка и игла. Инжектирането се извършва с друга стерилна и суха игла МУСКУЛНО в горната част на делтоидния мускул на ръката. Въздухът от спринцовката трябва да се изгони преди поставянето на суха игла.

б)   Лекарствена форма и количество в една опаковка: Инжекционна суспенсия за интрамускулно (IM) приложение във флакони по 5,0 ml - 10 дози и флакони по 10.0 ml - 20 дози.

в)   ПЪРВИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ

Първична имунизация при възрастни се провежда при неимунизирани пациенти, при установена липса на защитен титър (< 0,01 AU/ml) или данни за непълно извършена имунизация.

Първичната имунизация при възрастни се състои от две инжекции по 0,5 ml Тетатокс с интервал 30 - 50 дни.

РЕИМУНИЗАЦИЯ

При извършена първична имунизация при възрастни, първата реимунизация с Тетатокс се провежда една година след втората инжекция.

Следващите реимунизации се провеждат през 10 години с Тетатокс - 1 доза (0.5 ml).

При пропускане на дози или неспазване на интервалите между отделните инжекции, по-нататъшното поведение се определя от лекуващия лекар.

ЕКСТРЕНА ПРОФИЛАКТИКА НА ТЕТАНУС ПРИ НАРАНЯВАНЕ И ИЗГАРЯНЕ

1.   При имунизирани лица

При извършена първична имунизация или непълна такава, независимо от възрастта лицето се инжектира с 0,5 ml Тетатокс.

Непълно имунизираните се проследяват до завършване на пълния имунизационен курс.

2.   При неимунизирани лица

Инжектира се Тетатокс в доза 0.5 ml, като лицето се проследява до завършване на пълния курс на имунизацията.

Задължително, по преценка на лекуващия лекар, се прилага IM па място различно от приложената ваксина и едно от следните средства предназначени за пасивна серопрофилактика на тетанус:

1.   ПРОТИВОТЕТАНИЧЕН ЧОВЕШКИ ИМУНОГЛОБУЛИ11 - еднократната доза при деца и възрастни е 250-500 Ш.

2.   ПРОТИВОТЕТАНИЧЕН СЕРУМ - прилага се само при жизнени индикации след

извършване на проба за чувствителност към конски белтък! Инжектира се в доза 1500 - 3000 Ш, съобразено с възрастта на лицето. 

Специфичната профилактика на тетануса се провежда успоредно с хирурпил обработка на раната и лечение с антибиотици.

Препоръки за екстрена профилактика на тетанус при нараняване и изгаряне, типа на раната и имунния статус на пациента. 

СПЕЦИФИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА ТЕТАНУС У НОВОРОДЕНИ -

извършва сс при раждане в извъмболнична обстановка и лоши санитарни условия.

1.   При неимунизирана майка.

1.1.      Майката сс имунизира с 0,5 ml Тетатокс и се проследява до завършване на пълния имунизапионен курс.

1.2.      На майката и новороденото се инжектира противотетаничен човешки имуиоглобулии в доза 500 IU.

2.   Имунизирана майка преди бременността.

2.1.      Майката се имунизира с 0,5 ml Тетатокс.

2.2ЛНовороденото се имунизира с противотетаничен човешки имуиоглобулии в доза 250- 500 1U .

3.   Имунизирана майка по време на бременността.

3.1.      При установяване на силно замърсяване, на новороденото се инжектира противотетаничен човешки имуиоглобулии в доза 250-500 Ш .

Едновременно с проведената специфична профилактика, пъпчето на новороденото се обработва с антисептични средства.

ПРОФИЛАКТИКА НА НЕОНАТАЛЕН ТЕТАНУС Препоръчва се при жени в репродуктивна възраст или бременни с данни за липсваща или непълно проведена имунизация срещу тетанус. Специфична профилактика при тях се провежда преди забременяване или през първите три месеца на бременността и се състои от две инжекции по 0,5 ml Тетатокс с

4.   ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства. ТЕТАТОКС може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт

5.   КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТЕТАТОКС

Тетатокс се транспортира и съхранява на тъмно в хладилник от 2 "С до 8 °С в оригиналната картонена опаковка.

Да не се допуска замръзване на ваксината!

ЗАМРЪЗВАЛА ВАКСИНА Е НЕГОДНА ЗА УПОТРЕБА !

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Тетатокс след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

В утаено състояние Тетатокс представлява бистра, безцветна надутаечна течност е белезникава утайка.

11е използвайте Тетатокс ако:

Ваксина е с изтекъл срок на годност!

Флаконът е с нарушена цялост или изтрит надпис!

11е се допуска употреба на замръзвала ваксина!

Да не се прилага интравенозно!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Тетатокс

Една доза (0.5 ml) съдържа:

Активното вещество е:

Пречистен тетаничен токсоид Другите съставки са:

Алуминиев хидроксид Тиомерсал 11атриев хлорид Вода за инжекции

Как изглежда Тетатокс и какво съдържа опаковката

Флакон - стъклен, безцветен, прозрачен, първи хидролитичен тип (тип I). Отговаря на Европейска фармакопея, 3.2.1. Glass containers for pharmaceutical use.

Флаконите съдържат Тетатокс в обем 5,0 ml - 10 дози.

Флаконите съдържат Тетатокс в обем 10.0 ml - 20 дози.

Флаконите се опаковат по 10 броя в картонена кутия.

При тежател на разрешението за употреба

"БУЛ БИО - 11ЦЗПБ" ЕООД. 1504 София, бул." Янко Сакъзов" № 26

Производител, отговорен за освобождаване на партидата

"БУЛ БИО - 11ЦЗПБ" ЕООД, 1504 София, бул." Янко Сакъзов” № 26

Дата на последно одобрение на листовката: май 2012.

 

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах