Account

СУЛФАСАЛАЗИН ТБ 500МГ X 50

Прод.код 1353 / Тегло 0.20 кг.

Производител
КРКА
Марка КРКА | KRKA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!SULFASALAZIN EN /СУЛФАСАЛАЗИН EN
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

В 1 стомашно-устойчива таблетка се съдържат 500 mg salazosulfapyridine  (sulfasalazine) (салазосулфапиридин, сулфасалазин).

 

 ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Стомашно-устойчиви таблетки.

 

 

 КЛИНИЧНИ ДАННИ

Терапевтични показания

Лекарствения продукт е показан за лечение на остри пристъпи  и поддържане на ремисия при улцерозен колит и прокгит, за лечение на остри пристъпи на болестта на Crohn със засягане предимно на дебелото черво и за лечение на ревматоиден артрит, който не се повлиява от нестероидни противовъзпалителна средства.

 

Дозиране и начин на приложение

Дозировката трябва да се съобрази с тежестта на заболяването и евентуалните нежелани реакции. Пациентите трябва да приемат таблетките по време на хранене с чаша течност.

Стомашно-устойчивите таблетки се поемат цели, не бива да се сдъвкват или чупят. Пропуснатата доза трябва да се приеме колкото е възможно по-скоро, освен в случай, че наближава времето за прием на следващата В такъв случай е необходимо пациентът да вземе само следващата доза в схемата (без да я удвоява).

 

Улцерозен колит, проктит и болест на Chron със засягане предимно на дебелото черво

Възрастни: При остри пристъпи или екзацербация на проявите на заболяването, пациентът трябва да приема 2 до 4 таблетки Сулфасалазин EN (1 g до 2 g) 4 пъти дневно. След отзвучаване на симптомите, дозата постепенно се понижава За поддържане на ремисия е достатъчен прием на 1 таблетка Сулфасалазин EN (500 mg) 4 пъти дневно, като лечението може дапродължава колкото е необходимо.

 

Деца над две годишна възраст: При остри пристъпи или екзацербация на проявите на заболяването, децата може да приемат 40 до 60 mg сулфасалазин на kg/телесно тегло. След настъпване на ремисия, дозата трябва постепенно да се намали, поддържане на ремисия на улцерозен колит, дозировката при деца е 20 до 30 mg сулфасалазин на kg/телесно тегло дневно.

 

Ревматоиден артрит

Обичайната доза е 2 до 3 g. Пациентите трябва да започнат лечението с 1 таблетка Сулфасалазин EN (500 mg) дневно. Необходимо е дозата постоянно да се повишава, така че след 4 седмици пациентите да приемат 2 таблетки (1g) 2 до 3 пъти дневно. Клиничният ефект се проявява след 6 до 10 седмици терапевтичен курс. Приемът на лекарствения продукт продължава най-малко 6 месеца.

Не се препоръчва използване на сулфасалазин за лечение на деца с ревматоиден артрит, тъй като досега не са доказани безопасността и ефективността на лекарствения продукт по отношение на тази възрастова група

 

Противопоказания

Лекарственият продукт не трябва да се прилага при пациенти с данни за свръхчувствителност към сулфасалазин или към някоя от другите съставки на лекарството, сулфонамиди или салицилати, както и при болни, страдащи от остра порфирия или гранулоцитопения.

Не се препоръчва лечение със сулфасалазин при деца под двегодишна възраст, тъй като досега не са доказани безопасността и ефективноста на лекарствения продукт в тази възрастова група

 

Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Преди започване на лечение със сулфонамиди и понякога по време на терапевтичния курс, се препоръчва провеждане на лабораторно изследване на кръвта (пълна кръвна картина в началото на лечението, един до два пъти месечно, а след това на всеки 3-6 месеца), на чернодробните ензими и на урината (особено при болни с бъбречно увреждане).

По време на лечението е необходимо провеждане на добра хидратация на пациентите.

Сулфасалазин трябва да се прилага много внимателно при болни с нарушена бъбречна или чернодробна функции, бронхиална астма, дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназата и алергия ( възможна е кръстосана свръхчувствителност към фуроземид, тиазидни диуретици, сулфонилурейни производни и инхибитори на карбоанхидразата). При възникване на алергия или други тежки нежелани реакции, лечението със Сулфасалазин EN трябва незабавно да се преустанови. При по-леки форми на алергия към сулфасалазин е възможна десенсибилизация на пациента.
Пациентите могат да приемат сулфасалазин едновременно с кортикостероиди или метронидазол и подобни антимикробни средства.

 

Лекарствени и други взаимодействия

Сулфасалазин намалява абсорбцията на фолиева киселина и дигоксин. При едновременно приложение с антикоагуланти и сулфанилурейни производни, лекарственият продукт потенцира техния ефект. Антибиотиците биха могли да окажат влияние върху чревната флора и да попречат на разграждането на сулфасалазин до 5-аминосалицилова киселина и сулфапиридин.

 

Бременност и кърмене

Съгласно FDA класификацията, сулфьсалазин се определя спрямо бременността

Сулфасалазин EN може да се предписва на бременни жени само в случай, че употребата на лекарствения продукт е наложителна и при използване на най-ниската ефективна доза Не се препоръчва употребата на лекарствения продукт през последния тримесгър на бременността, тъй като лекарствения продукт може да измести билирубина от местата на свързване с плазмените протеини при новородени, да предизвика или да влоши хипербилирубинемията в тези случаи и да причини увреждане на централната нервна система При новородени с дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназата може да предизвика развитие на хемолитична анемия.

Много малки количества сулфасалазин се излъчват в майчиното мляко и по тази причина опасността от керниктер при здрави новородени бебета е незначителна, което се потвърждава и от досега натрупания опит. Възможно е възникване на проблеми при недоносени деца или други новородени от рисков контингент. Положението със сулфапиридин е различно. Концентрацията на сулфапиридин в майчиното мляко достига до 40% от тази в плазмата, но въпреки това се свързва в умерена степен с плазмените протеини. Тъй като ефектите на сулфасалазина спрямо кърмачетата не са установени, на майките не се препоръчва да кърмят по време на лечението.

 

Шофиране и работа с машини

Не е известно лекарственият продукт да оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

 

Възможни нежелани реакции

Всеки лекарствен продукт може да предизвика нежелани реакции. Нежеланите лекарствени реакции са свързани преди всичко с високи концентрации на сулфапиридин в кръвта, особено при лица, при които разграждането на лекарствения продукт е забавено (бавни ацетилатори). Относително чести нежелани реакции са гастроинтестиналните нарушения, повишение на телесната температура, главоболие, еритема и пруритус. Много рядко, предимно при използване на дневни дози, по-високи от 4 g (или серумни концентрации на сулфапиридин над 50 мg/ml), може да се развият кръвни дискразии (хемолитична анемия, левкопения, тромбоцитопения), нарушения на централната нервна система (световъртеж, тинитус, атаксия, конвулсии, безсъние, халюцинации) и бъбречни усложнения (бъбречна недостатъчност, протеинурия, хематурия, кристалурия и интерстициален нефрит). Понякога по време на лечението може да се появят оранжево-жълто оцветяване на кожата, урината и на еклерите. В много редки случаи, независимо от приложената доза, може да възникнат агранулоцитоза, апластична анемия, хепатит, панкреатит, периферна невропатия, уртикария, ексфолиативен дерматит, нефротичен синдром, задух, кашлица, инфилтрати в белите дробове, фиброзиращ алвеолит, плеврит, перикардит и миокардит. Възможно е развитие на преходни олигоспермия и инфертилитет, които отзвучават след преустановяване на приема на лекарствения продукт.

По време на лечението със сулфасалазин биха могли да се повишат стойностите на серумните амилаза, билирубин, алкална фосфатаза и на чернодробните  трансаминази. Урината може да се оцвети в жълто-оранжево, а при някои пациенти може да се наблюдава пожълтяване на склерите. Пациентите трябва да бъдат уведомени за признаците на потискане на костния мозък (кожни кръвоизливи, повишаване на телесната температура, треска или болки в гърлото) и да се консултират колкото е възможно по-скоро с лекар.

 

Предозиране

Прекомерно високите дози предизвикват гадене, повръщане и коремни болки. При прием на много високи дози може да възникнат анурия, кристалурия и/или хематурия, признаци на невротоксичност и периферна невропатия. Токсичността е пропорционална на серумните концентрации на сулфапиридин. Мерки: предотвратяване на абсорбцията (предизвикване на повръщане, стомашна промивка, изпразване на червата), алкализация на урината, форсиране на диурезата. От важно значение е добрата хидратация на пациента. Ефективността на мерките може да се проследи посредством определяне на серумните концентрации на сулфапиридин.

 

 

 ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ

 

Фармакодинамични свойства

Сулфасалазин EN е противовъзпалителен лекарствен продукт. Лекарственият продукт притежава имуносупресивно действие; възможно е неговият ефект да бъде значително изразен в съединителната тъкан, чревната стена и серозните течности, където се откриват по-високи концентрации. По-добре са проучени ефектите на метаболитите на лекарствени продукти, които притежават локално действие в чревната стена и системно действие. Предполага се ,че сулфапиридин възпрепятства действието на естествените килърни клетки и трансформацията на лимфоцитите. При лечението на възпалителни заболявания на червата се приема, че най-важно значение има противовъзпалителното действие на 5-аминосалициловата киселина (мезаламин). Ефектът е предимно локален; метаболитьт потиска циклооксигеназата и липооксигеназата в чревната стена, като по този начин възпрепятства образуването на простагландини, левкотриени и други медиатори на възпалението. Вероятно свързва и свободните кислородни радикали.

 

Фармакокинетични свойства

Около 30% от приетия сулфасалазин се абсорбира от тънкото черво; останалите 70% се разграждат от чревните бактерии в дебелото черво до сулфапиридин и 5-аминосалицилова киселина Максималните серумни концентрации на сулфасалазин и неговите метаболити се различават чувствително при отделните болни; при бавни ацетилатори те са по-високи и се съпровождат с по-чести прояви на нежелани реакции. Максимални серумни концентрации на сулфасалазин се достигат 3 до 12 часа след приема на стомашно-устойчивите таблетки. Свързва се във висока степен с плазмените протеини и съединителната тъкан. Голяма част от абсорбираното количество сулфасалазин се връща с жлъчката в червата; малка част се излъчва в непроменен вид с урината Времето на полуелиминиране е от 5 до 10 часа

По-голяма част от освободения сулфапиридин се абсорбира и достига максимални плазмени концентрации от 12 до 24 часа след приема на лекарствения продукт. Метаболизира се в черния дроб (ацетилиране, хидроксилиране и конюгиране с глюкуронова киселина) и се излъчва през бъбреците. Полу-животът на елиминиране е от 6 до 14 часа, в зависимост от скоростта на ацетилиране.
Около 30% от 5-аминосалициловата киселина се абсорбира и ацетилира в черния дроб и се излъчва през бъбреците. Останалата част се излъчва в непроменен вид с фекалиите.

 

Предклинични данни за безопастност

При проведените проучвания по отношение на острата токсичност на лекарствения продукт при мишки и плъхове, било установено, че лекарственият продукт е практически нетоксичен. Били отчетени стойности на LD50 при орален прием на лекарствения продукт от 12.500 mg/kg при плъхове. При мъжки плъхове и зайци, третирани със сулфасалазин, в дози, превишаващи 6 пъти обичайната доза, използвана при хора, било установено увреждане на фертилитета; при прилагане на същата доза при женски индивиди по време на бременност не били отбелязани данни за увреждане на плода При проведени in vitro проучвания е доказано, че сулфасалазин може да предизвика хромозомно увреждане. При плъхове е установено, че продължителното приложение на сулфасалазин води до образуване на злокачествени образувания на щитовидната жлеза; канцерогенният потенциал бил доказан и при мишки.

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

Списък на помощните вещества

Colour Sicopharm Gelb 10 (Е 171), pergelatinized starch, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, titanium dioxide, carboxymetthylcellulose sodium, triethyl citrate, copolymer, macrogol 6000, talc

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!