СИОФОР 850МГ Х 30 ТАБЛЕТКИ

Прод.код 1328 / Тегло 0.20 кг.

Марка
БЕРЛИН-ХИМИ | BERLIN CHEMIE
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Сиофор 850 mg филмирани таблетки /

Siofor 850 mg film-coated tablets

Метформинов хидрохлорид

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.  

Какво съдържа тази листовка:  

1.   Какво представлява Сиофор® 850 mg и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Сиофор® 850 mg

3.   Как да приемате Сиофор® 850 mg       

4.   Възможни нежелани реакции   

5.   Как да съхранявате Сиофор® 850 mg              

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Сиофор® 850 mg и за какво се използва

Какво представлява Сиофор 850 mg

Сиофор® 850 mg съдържа активното вещество метформин, което принадлежи към група лекарства, наречени бигваниди, за лечение на захарен диабет тип 2 (неинсулин зависим диабет).

Инсулинът е хормон, произвеждан от панкреаса, чрез който Вашият организъм усвоява глюкозата (захарта) от кръвта. Вашият организъм използва глюкозата като енергиен източник или я съхранява за бъдещи нужди.

Ако имате диабет, панкреасът Ви не произвежда достатьчно инсулин или организмът не е способен да използва по оптимален начин отделения инсулин. Това води до  високи      нива

глюкоза в кръвта. Сиофор® 850 помага за намаляване на кръвната захар      възможно най-близко до нормалните нива.

Ако сте с наднормено тегло, приемът на Сиофор® 850 т§ също ще помогне да се намали риска от усложненията, свързани с диабет тип 2. Сиофор® 850 mg се свързва с трайно и значително намаление на телесното тегло.

За какво се използва Сиофор® 850 mg

Сиофор® 850 mg е лекарство за:

• лечение на предиабет при възрастни, които са с висок риск от раз диабет тип 2, напр. лица с нарушен глюкозен толеранс (НГТ) и глюкоза на гладно (НГТ) и някое от следните: <60-годишна възра маса (ИТМ) >30 к§/ш, данни за роднини по първа линия 

триглицериди, понижен НОЬ холестерол, хипертония, НЪА]С >6.0%, данни за гестационен диабет (диабет по време на бременността) в миналото;

• лечение на захарен диабет тип 2, особено при пациенти с наднормено тегло, за адекватен контрол на кръвната захар.

За употреба при деца на 10 и повече години и възрастни

Възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 могат да приемат Сиофор® 850 ш§ самостоятелно или в комбинация с други лекарства за лечение на диабет (лекарства, приемани през устата или инсулин).

Деца на 10 и повече години и юноши със захарен диабет тип 2 могат да приемат Сиофор® 850 mg самостоятелно или в комбинация с инсулин.

Лечението със Сиофор® 850 mg трябва да бъде придружено от подходящ хранителен режим и физически упражнения.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Сиофор 850

Не приемайте Сиофор® 850 mg:

•     ако сте алергични към метформин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

•     ако имате бъбречни или чернодробни проблеми;

•     ако имате неконтролиран диабет, като тежка хипергликемия (висока кръвна захар), гадене, повръщане, обезводняване, бърза загуба на тегло или кетоацидоза. Кетоацидозата е състояние, при което вещества, наречени “кетонни тела”, се натрупват в кръвта. Симптомите включват стомашна болка, ускорено и дълбоко дишане, сънливост или необичаен плодов дъх;

•     при голяма загуба на течности (дехидратация), както поради продължителна или тежка диария, така и след непрекъснато повръщане. Дехидратацията може да доведе до бъбречни проблеми, което може да Ви изложи на риск от лактатна ацидоза (вижте по-долу “Предупреждения и предпазни мерки”);

•     ако имате тежка инфекция, като например белодробна, бронхиална или бъбречна. Тежките инфекции може да доведат до бъбречни проблеми, което може да ви изложи на риск от лактатна ацидоза (вижте по-долу “Предупреждения и предпазни мерки”);

•     ако се лекувате за сърдечна недостатъчност или при наскоро прекаран сърдечен инфаркт, ако имате тежки проблеми с кръвообращението или затруднено дишане. Това може да доведе до недостатъчно снабдяване на тъканите с кислород, което може да ви изложи на риск от лактатна ацидоза (вижте по-долу “ Предупреждения и предпазни мерки ”);

•     ако приемате голямо количество алкохол.

Ако някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас, посъветвайте се с Вашия лекар преди да започнете да приемате това лекарство.

Предупреждения н предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да приемете Сиофор® 850 mg.

Посъветвайте се задължително с Вашия лекар, ако:

•     Ви предстои рентгеново изследване или скенер, изис приложение на контрастни материи, съдържащи йод;

•     Ви предстои голяма хирургична операция.

Трябва да спрете приема на Сиофор® 850 т§ за определено време преди и след изследването или операцията. Лекарят Ви ще прецени дали се нуждаете от друго лечение през това време. Важно е стриктно да следвате инструкциите на лекаря си.

Моля, имайте предвид следния особен риск от лактатна ацидоза

Сиофор® 850 ш§ може да причини много рядко, но сериозно усложнение, наречено лактатна ацидоза, особено ако бъбреците Ви не функционират правилно. Рискът от лактатна ацидоза нараства също при неконтролиран диабет, продължително гладуване или прием на алкохол. Симптомите на лактатната ацидоза са повръщане, коремна болка с мускулни спазми, общо неразположение със силна умора и затруднено дишане. В този случай Вие може да се нуждаете от незабавно лечение в болница, тъй като лактатната ацидоза може да доведе до кома. Спрете незабавно приема на Сиофор® 850 mg и веднага се свържете с лекар или с най-близката болница.

 

Ако се приема самостоятелно, Сиофор® 850 mg не води до хипогликемия (много ниски нива на кръвната захар). Въпреки това, ако приемате Сиофор® 850 с други лекарства за лечение на диабет, които може да причинят хипогликемия (като сулфанилурейни лекарства, инсулин, меглитиниди), има риск от хипогликемия. Ако се появят симптоми на хипогликемия като слабост, замаяност, повишено изпотяване, учестена сърдечна дейност, зрителни нарушения или затруднена концентрация, приемането на храна или течност, съдържащи захар, обикновено помагат.

Сиофор® 850 не може да замени ползите от здравословния начин на живот. Продължавайте да спазвате диетата, която Ви е препоръчал Вашият лекар, и правете редовно физически упражнения.

Проследяване

•     Вашият лекар ще прави редовно изследвания на кръвната Ви захар и ще адаптира дозата на Сиофор 850 ш§ според нивото на кръвната Ви захар. Редовно се консултирайте с лекаря си. Това е особено важно при деца и юноши, както и в старческа възраст.

•     Вашият лекар поне веднъж годишно ще проверява бъбречната Ви функция. Може да са необходими по-чести изследвания, ако сте пациент в старческа възраст или ако бъбреците Ви не функционират нормално.

Други лекарства и Сиофор® 850 mg

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате/използвате, наскоро сте приемали/използвали или е възможно да приемете/използвате други лекарства.

Ако Ви предстои вътресъдово приложение на йод-съдържаща контрасти а материя, например поради рентгеново изследване или скенер, трябва да спрете приема на Сиофор 850 mg за известно време преди и след изследването (вижте по-горе “Посъветвайте се задължително с Вашия лекар”)*

Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства и Сиофор 850 по едно и също време. Може да са необходими по-чести изследвания на кръвната захар или Вашият лекар може да промени дозата на Сиофор® 850 mg:

•     диуретици (прилагани за отделяне на водата от организма чрез увеличаване количеството на урина);

•     бета-2 агонисти като салбутамол или тербуталин (използван] астма);

•     кортикостероиди (използвани за лечение на множество кожни възпаления или астма);

•     ранолазин (използван за лечение на ангина пекторис) или за лечение на стомашни проблеми);

•     лекарства, съдържащи алкохол. 

Сиофор* 850 mg с алкохол

Не употребявайте алкохол докато приемате това лекарство. Алкохолът може да увеличи риска от лактатна ацидоза, особено ако имате чернодробни проблеми или страдате от недохранване. Това също така се отнася за лекарства, които съдържат алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Бременност

По време на бременност, Вие трябва да лекувате диабета си с инсулин.

Кърмене

Не се препоръчва да приемате Сиофо® 850 тд по време на кърмене. Вашият лекар ще прецени дали трябва да преустановите кърменето, докато се лекувате със Сиофор® 850 тд.

Шофиране и работа с машини

Ако се приема самостоятелно, Сиофор® 850 тд не води до хипогликемия (много ниски нива на кръвната захар) и поради това не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Въпреки това, изисква се специално внимание, ако приемате Сиофор® 850 mg заедно с други лекарства за лечение на диабет, които може да причинят хипогликемия (като сулфонилурейни продукти, инсулин, меглитиниди). Симптомите на хипогликемия включват слабост, замаяност, повишено изпотяване, учестена сърдечна дейност, зрителни нарушения или затруднена концентрация. Не шофирайте и не работете с машини, ако усетите тези симптоми.

3.   Как да приемате Сиофор® 850 mg

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастните обикновено започват лечението с 1 филмирана таблетка Сиофор® 850 mg 2 до 3 пъти дневно (еквивалентно на 1700 или 2550 mg мегформинов хидрохлорид дневно) или 500 тд метформинов хидрохлорид 2 до 3 пъти дневно (тази доза не може да се постигне със Сиофор® 850 mg).

 

Ма кс имали ата дневна доза е 1 филмирана таблетка Сиофор® 850 тд 3 пъти дневно.

Употреба при деца в юноши

Деца на 10 и повече години и юноши обикновено започват с 1 филмирана таблетка Сиофор® 850 mg един път дневно (еквивалентно на 850 mg метформинов хидрохлорид дневно) или 500 тд метформинов хидрохлорид един път дневно (тази доза не може да се постигне със Сиофор® 850 mg).

Максималната дневна доза е 1 филмирана таблетка Сиофор 850 тд два пъти дневно (ексивалентно на 1700 mg метформинов хидрохлорид дневно).

 

Лечението на деца на възраст между 10 и 12 години се препоръчва само след специализирана консултация от Вашия лекар, тъй като опитът в тази възрастова група е ограничен.

Монотерапия (пред иабет)

Обичайната начална доза е една филмирана таблетка (850 mg) вед по време или след храна.

Обичайната препоръчителна доза при пациенти с предиабет е ед (850 mg) два пъти дневно, приемана по време или след храна.

Стомашно-чревната поносимост може да се подобри чрез бавно увеличаване на дозата.

Лекарят ще прецени дали лечението трябва да продължи, въз основа на редовно проследяване на гликемичния контрол и рисковите фактори.

Ако приемате също и инсулин. Вашият лекар ще Ви посъветва как да започнете прилагането на Сиофор® 850 mg.

Старческа възраст

Тъй като пациентите в старческа възраст често имат бъбречни проблеми, дозировката на Сиофор® 850 mg трябва да се адаптира спрямо бъбречната функция.

Как да приемате Сиофор® 850 mg

Приемайте таблетките по време или след хранене. Така ще избегнете нежеланите лекарствени реакции, влияещи на храносмилането.

Не натрошавайте и не дъвчете таблетките. Преглътнете всяка таблетка с чаша вода.

•     Ако приемате една доза дневно, вземайте я сутрин (на закуска).

•     Ако дозата Ви е разпределена на два приема, вземайте ги сутрин (на закуска) и вечер (на вечеря).

 

•     Ако дозата Ви е разпределена на три приема, вземайте ги сутрин (на закуска), по обед (на обяд) и вечер (на вечеря).

Делителната черта е само за улесняване на счупването, ако Ви е трудно да погълнете цялата таблетка.

Ако след известно време Ви се струва, че ефектът на Сиофор® 850 mg е много силен или много слаб, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Сиофор 850

Ако сте приели по-голяма доза Сиофор 850 mg, отколкото трябва, може да усетите признаци на лактатна ацидоза. Симптомите на лактатна ацидоза са повръщане, коремна болка с мускулни спазми, общо неразположение с чувство за силна умора, и затруднено дишане.

Ако това се случи с Вас, може да се нуждаете от незабавно лечение в болница, тъй като лактатната ацидоза може да доведе до кома. Веднага се свържете с лекар или с най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Сиофор® 850 mg

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием. Вземете следващата доза по обичайното време.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Може да се появят следните нежелани реакции:

Важни нежелани ефекти или симптоми, които трябва да имате предвид и да внимавате, ако те се появят:

Много редки: могат да засегнат до 1 иа 10 000 пациента

- лактатна ацидоза. Това е много рядко, но сериозно усло бъбречната Ви функция е увредена. Симптомите на лактатна болки в корема с мускулни спазми, общо неразположение с затруднено дишане. 

Ако това се случи с Вас, може да се нуждаете от незабавно лечение в болница, тъй като лактатната ацидоза може да доведе до кома. Веднага спрете приема на Сиофор® 850 mg н се свържете незабавно с лекар или с най-близката болница.

Други възможни нежелани реакции:

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 пациента

нарушения в храносмилането като гадене, повръщане, диария, болки в корема и загуба на апетит. Тези нежелани лекарствени реакции обикновено се появяват при започване на лечение със Сиофор® 850 т§. В този случай ще помогне, ако разпределите приема на дозите през деня и приемате таблетките по време или веднага след хранене. Ако симптомите продължат, спрете приема иа Сиофор® 850 и информирайте Вашия лекар.

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 пациента промени във вкуса.

Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 пациента кожни реакции като зачервяване на кожата (еритема), сърбеж или сърбящ обрив (уртикария);

ниски нива на витамин В12 в кръвта;

отклонение в изследванията на чернодробната функция или хепатит (възпаление на черния дроб; това може да причини умора, загуба на апетит, загуба на тегло, с или без пожълтяване на кожата или на очите). Ако това Ви се случи, спрете приема на Сиофор® 850 mg и говорете с Вашня лекар.

Допълнителни нежелани реакции прн деца и юноши

Ограничени данни при деца и юноши показват, че нежеланите лекарствени реакции са подобни по вид и тежест на докладваните при възрастни пациенти.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка, нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул.,Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.:+35 928903417

уебсайт:

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Сиофор® 850 mg

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Ако Сиофор® 850 се прилага на дете,

родителите и близките му трябва да следят как се прилага лекарството.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан картонената опаковка след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхраш 

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Сиофор 850 mg

Активното вещество е: метформинов хидрохлорид (те1/огтт Ну&госМопйе).

Една филмирана таблетка съдържа 850 mg метформинов хидрохлорид, еквивалентен на 662,9 метформин.

Другите съставки са: хипромелоза, повидон К 25, магнезиев стеарат (РЬ. Еиг) [растителен], макрогол 6000, титанов диокснд (Е 171).

Как изглежда Сиофор18 850 т§ н какво съдържа опаковката

Бели, продълговати филмирани таблетки с делител на черта от двете страни.

РУС-А1 блистер.

Сиофор® 850 mg* е в опаковки по 30,60 или 120 филмирани таблетки.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Вег1т-СЪеггце АО (МЕКАКШ1СЯОШ)

ОЬепюкег 125 12489 Вег1т, Германия

Дата на последно преразглеждане ва листовката

Октомври, 2015 г.

 

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах