Синекод перорални капки, разтвор против кашлица, 0,5%, 20мл

Прод.код 2808 / Тегло 0.02 кг.

Марка
ГЛАКСО СМИТ КЛАЙН ОТС | GSK OTC
Оценка на продукта
4.80 от 5 ( 126 оценки)
9,99 лв.
Запази в любими Запази в любими

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1.   Какво представлява СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор

3.   Как да приемате СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява СИНЕКОД 0,5% перорални канкн, разтвор и за какво се

използва

СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор съдържа активното вещество бутамиратов циграт, което принадлежи към групата лекарствени средства за потискане на кашлицата.

СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор се използва за симптоматично лечение на кашлица от различен произход.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор

Не приемайте СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор

• ако сте алергични към бутамиратов циграт или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6 и края на точка 2).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор .

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако кашлицата продължава пове

Деца

Не давайте СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор на деца на възраст п ако лекарствения продукт не е назначен от лекар.

Други лекарства и СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор

Избягвайте едновременната употреба с други противокашлични средства, защото това може да доведе до задържане на секрет в дробовете Ви.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително лекарства или хранителни добавки, отпуснати без рецепта.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, не използвайте СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор, освен ако не ви е препоръчано от Вашия лекар.

Шофиране н работа с машини

В редки случаи, СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор може да намали бдителността при някои хора, в сравнение с нормалното състояние. Ако това се прояви при вас, трябва да сте предпазливи в използването на това лекарство при шофиране или работа с машини. Вашето дете трябва да избягва карането на велосипед или скутер в уличното движение, когато използва СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор.

Важна информация за някои от помощните вещества в СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор

Сорбитол (Е 420): ако Вашият лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към него преди да използвате това лекарство.

Етанол: това лекарство съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 т§ в една доза.

3.   Как да приемате СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Не приемайте СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор повече от една седмица без да се посъветвате с Вашия лекар.

Употреба при деца

Не използвайте СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор при деца на възраст под 2 години, освен ако не е предписан от лекар.

Деца от 2 месеца до 1 година: 10 капки 4 пъти дневно.

Деца от 1 година до 3 години: 15 капки 4 пъти дневно.

Деца над 3 години: 25 капки 4 пъти дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор

Ако сте приели повече от необходимата доза от това лекарство, консултирайте се незабавно с Вашия лекар.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции могат да се появят в редки случаи (могат да з... 1000 човека)

Сънливост, кожни обриви, гадене и диария.   

Тези нежелани реакции трябва да изчезнат след намаляване на дозата или сп| лечението. 

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване в България:

Изпълнителна агенция по лекарствата,

Ул. „Дамян Груев” № 8 1303 София Тел.:+359 2 8903417 Уебсайт: \ууу\у.Ъс1а.Ъа

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Съхранявайте в оригиналната опаковка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа СИНЕКОД 0,5% перорални калки, разтвор

Активното вещество е бутамиратов циграт.

Другите съставки (помощни вещества) са: разтвор на сорбитол 70 %, глицерол, захарин натрий, бензоена киселина, ванилин, натриев хидроксид 30 %, етанол 96 %, пречистена вода.

Как изглежда СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор и какво съдържа опаковката

СИНЕКОД се предлага под формата на перорални капки, разтвор, сироп и таблетки с удължено освобождаване.

СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор е бистър, безцветен, с аромат на ванилия, сладък и леко горчив. Разпространява се във флакон от тъмно стъкло, снабден с капкомер и капачка. Опаковка: 20 ш1.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

01ахо8шШ1КНпе Сопзишег НеаКЬсаге (ЦК) ТгасИгщ Ьипйес!

980 ОгеаТ 1Уез1 Коас!

ВгепЙогб ММШезех Т\У8 908

Производител:

Коуагйз Сопзитег Неа11Ь ОтЪН, 2ле1з1ай51газ5е 40, 81379 МшсЬеп, Герм

Обединено кралство

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

01ахоЗтйЬК1те Сопзитег НеаНЬсаге, тел.02/953-10-34

Дата на последно преразглеждане на листовката

август 2016

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах