Account

СЕРОКСАТ 20МГ Х 30 ГЛАКСО

Прод.код 1314 / Тегло 0.20 кг.

Производител
ГЛАКСО СМИТ КЛАЙН
Марка ГЛАКСО СМИТ КЛАЙН | GSK
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

СЕРОКСАТ 20 mg филмирани таблетки /

SEROXAT 20 mg film-coated tablets

Пароксетин (paroxetine)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия, лекар тптй фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява СЕРОКСАТ и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете СЕРОКСАТ

3.   Как да приемате СЕРОКСАТ

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате СЕРОКСАТ

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява СЕРОКСАТ и за какво се използва

СЕРОКСАТ е лекарство за лечение на възрастни пациенти с депресия и/или тревожни разстройства. Тревожните разстройства, които могат да се лекуват със СЕРОКСАТ са: обсесивно-компулсивно разстройство (повторяеми натрапливи мисли с неконтролируемо поведение), паническо разстройство (пристъпи на паника, включително такива, предизвикани от агорафобия, което е страх от открити пространства), социално тревожно разстройство (страх от или избягване на социални ситуации), посттравматично стресово разстройство (тревожност след травматично преживяване) и генерализирано тревожно разстройство (постоянно чувство за тревожност или нервност).

СЕРОКСАТ принадлежи към група лекарства, наречени селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина (SSRIs). В мозъка на всеки човек има вещество, наречено серотонин. Хората, които са депресирани или тревожни, имат по-ниски нива на серотонина от останалите хора. Не е напълно изяснено как действат СЕРОКСАТ и останалите инхибитори на обратното поемане на серотонина, но те може да спомагат за повишаване на нивата на серотонин в мозъка. Правилното лечение на депресията или тревожните разстройства е важно, за да Ви помогне да сте по-добре.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете СЕРОКСАТ

Не приемайте СЕРОКСАТ  

Ако приемате лекарства, наречени моноаминооксидазни инхибитори

включително моклобемид и метилтиониниев хлорид (метиленово синьо)), Hjjvfcre ги    

приемали през последните две седмици. Вашият лекар ще Ви посъветва га^трябвд-да \ й започнете приема на СЕРОКСАТ, след като спрете да приемате МАОИ.

Ако приемате антиисихотичните лекарства тиоридазин или пимозид.

Ако сте алергични към пароксетин или към някоя от останалите съставки . катода—

Ако някое от посочените по-горе твърдения се отнася до Вас, уведомете Вашия лек^беГ да приемате СЕРОКСАТ. 

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете СЕРОКСАТ

Приемате ли някакви други лекарства (вж. Други лекарства и СЕРОКСАТ\ в тази листовка)?

Приемате ли тамоксифен за лечение на рак на гърдата или проблеми с плодовитостта? СЕРОКСАТ може да направи тамоксифен по-малко ефикасен, така че Вашият лекар може да Ви препоръча друг антидепресант.

Имате ли проблеми с бъбреците, черния дроб или сърцето?

Имате ли епилепсия или имали ли сте припадъци или гърчове в миналото?

Имали ли сте маниакални епизоди (свръхреактивно поведение или мисли)?

Прилагат ли Ви електроконвулсивна терапия (ЕКТ)?

Имали ли сте проблеми, свързани с кървене, или приемате ли лекарства, които могат да повишат риска от кървене (това включва лекарства за разреждане на кръвта като варфарин, антипсихотични лекарства като перфеназин или клозапин, трициклични антидепресанти, лекарства, използвани за лечение на болка и възпаление, наречени нестероидни противовъзпалителни средства или НСПВС като ацетилсалицилова киселина, ибупрофен, целекоксиб, етодолак, диклофенак, мелоксикам)?

Имате ли диабет?

На безсолна диета ли сте?

Имате ли глаукома (повишено вътреочно налягане)?

Бременна ли сте или планирате да забременеете (вижте Бременност, кърмене и фертилшпет, в тази листовка)?

На възраст под 18 години ли сте (вижте Деца и юноши на възраст под 18 години, в тази листовка)?

Ако отговорите с ДА на който и да било от тези въпроси, и все още не сте го обсъдили с Вашия лекар, обърнете се към него за съвет какво да правите по отношение на приема на СЕРОКСАТ.

Деца и юноши на възраст под 18 години

СЕРОКСАТ не трябва да се прилага ари деца и юноши на възраст под 18 години. Също така, при пациентите на възраст под 18 години е повишен рискът от нежелани лекарствени реакции като опити и мисли за самоубийство и враждебност (главно агресия, поведение на противопоставяне и гняв), когато приемат СЕРОКСАТ. Ако Вашият лекар е предписал СЕРОКСАТ на Вас (или на Вашето дете) и Вие искате да обсъдите този въпрос, моля върнете се при него. Трябва да уведомите Вашия лекар, ако някой от посочените по-горе симптоми се появи или се влоши, докато Вие (или Вашето дете) приемате СЕРОКСАТ. Освен това, дългосрочните ефекти на СЕРОКСАТ за безопасността по отношение на растежа, съзряването и познавателното и поведенческо развитие все още не са доказани при тази възрастова група.

При изпитвания със СЕРОКСАТ при деца и юноши на възраст под 18 години честите нежелани лекарствени реакции, засягащи по-малко от 1 на 10 пациенти, са били: увеличение на мислите и опитите за самоубийство, целенасочено самонараняване, враждебност, агресивност или недружелюбност, липса на апетит, треперене, патологично потене, хиперакгивност (имат прекалено много енергия), възбуда, промяна на емоциите (включително плач и промени на настроението) и необичайна поява на синини или кървене (като кървене от носа). Изпитванията показват, че същите симптоми са засягали децата и юношите, приемащи таблетки захар ..., мисли и опити за самоубийство).

s/сидатоми на ...

Мисли за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство

Ако сте депресирани и/или имате тревожно разстройство понякога може да имате мисли за самонараняване или самоубийство. Тези мисли може да се засилят, когато за първи път приемате антидепресанти, тъй като при всички тези лекарства е необходимо време, за да започнат да действат - обикновено около две седмици, но понякога и по-дълго.

Вие може да бъдете по-предразположени да мислите по този начин:

Ако и преди сте имали мисли за самоубийство или самонараняване.

Ако сте млад човек. Данни от клинични проучвания показват повишен риск от поведение, свързано със самоубийство при хора на възраст под 25 години с психични заболявания, които са лекувани с антидепресант.

Ако по което и да е време у Вас се появят мисли за самонараняване или самоубийство, свържете се с Вашия лекар или незабавно отидете в болница.

Може да прецените, че е полезно да споделите с роднина или близък приятел, че сте

депресирани или имате тревожно разстройство и да ги помолите да прочетат тази листовка. Можете да ги помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашата депресия или тревожност се влошават или са обезпокоени от промени в поведението Ви.

Важни нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при прием на СЕРОКСАТ

Някои пациенти, които приемат СЕРОКСАТ, развиват състояние, наречено акатизия, при което усещат, че не могат да си намерят място и не могат да седят или стоят прави спокойно. Други пациенти развиват състояние, наречено серотонинов синдром или невролептичен малнгнен синдром, при което имат някои или всички от следните симптоми: усещане за силна възбуда или раздразнение, обърканост, безпокойство, усещане за горещина, потене, разтрисане, треперене, халюцинации (странни образи или звуци), мускулна скованост, внезапни спазми на мускулите или забързан сърдечен ритъм. Тежестта на симптомите може да се увеличи, което да доведе до загуба на съзнание. Свържете се с Вашия лекар, ако забележите някой от тези симптоми. За повече информация по отношение на тези или други нежелани лекарствени реакции на СЕРОКСАТ вижте точка 4, Възможни нежелани реакции, в тази листовка.

Други лекарства и СЕРОКСАТ

Някои лекарства могат да повлияят начина на действие на СЕРОКСАТ, или да повишат риска от развитие на нежелани лекарствени реакции. Също така, СЕРОКСАТ може да повлияе начина на действие на някои други лекарства. Такива са:

Лекарства, наречени моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ, включително моклобемид и метилтиониниев хлорид (метиленово синьо)) - вижте Не приемайте СЕРОКСАТ\ в тази листовка.

Тиоридазин или пимозид, които са антипсихотични лекарства - вижте Не приемайте СЕРОКСАТ' в тази листовка.

Ацетил сал и пил ова киселина, ибупрофен или други лекарства, наречени НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства), като целекоксиб, етодолак, диклофенак и мелоксикам, които се прилагат при болка и възпаление.

Трамадол и петидин, болкоуспокоителни.

Лекарства, наречени триптани, като суматриптан, които се използват за лечение на мигрена.

Други антидепресанти, включително други инхибитори на обратното поемане на

серотонина и трициклични антидепресанти, като кломипрамин, нортриптилин и

дезипрамин.  

Хранителна добавка, наречена триптофан.     

Мивакуриум и суксаметониум (използвани при анестезия)     

Лекарства като литий, рисперидон, перфеназин, клозапин (наречени антиг&^)тични v ' S лекарства), които се използват за лечение на някои психиатрични състоянйя.

Фентанил, използван при анестезия или за лечение на хронична болка.

Комбинация от фозампренавир и ритонавир, която се използва за лечение на йнфекция с вируса на СПИН (HIV).

Жълт кантарион, билка, която се прилага при депресия. 

Фенобарбитал, фенитоин, натриев валпроат или карбамазепин, използвани за лечение на гърчове или епилепсия.

Атомоксетин, който се използва за лечение на хиперактивно разстройство с липса на внимание.

Процикдидин, който се използва за облекчаване на тремор, главно при болестта на Паркинсон.

Варфарин или други лекарства (наречени антикоагуланти), които се използват за разреждане на кръвта.

Пропафенон, флекаинид и лекарства, които се използват за лечение на неравномерен сърдечен ритъм.

Метопролол, бета-блокер за лечение на повишено кръвно налягане и сърдечни проблеми.

Правастатин, използван за лечение на висок холестерол Рифампицин, използван за лечение на туберкулоза и лепра.

Линезолид, антибиотик.

Тамоксифен, който се използва за лечение на рак на гърдата или проблеми с плодовитостта.

Ако приемате или наскоро сте приемали някое от лекарствата в този списък, и все още не сте го обсъдили с Вашия лекар, върнете се при него и го попитайте какво да правите. Може да се наложи промяна на дозата или да Ви бъде предписано друго лекарство.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, които се купуват без рецепта.

СЕРОКСАТ с храна, напитки и алкохол

Не консумирайте алкохол, докато приемате СЕРОКСАТ. Алкохолът може да влоши симптомите Ви или нежеланите лекарствени реакции. Приемът на СЕРОКСАТ сутрин с храна ще намали вероятността от гадене.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Някои проучвания са показали повишен риск от вродени дефекти, особено такива засягащи сърцето, при бебета, чиито майки са приемали СЕРОКСАТ през първите няколко месеца от бременността. В общата популация, приблизително 1 на 100 бебета се ражда със сърдечен дефект. Това съотношение се повишава до 2 на 100 бебета при майки, които са приемали СЕРОКСАТ. Вие и Вашият лекар може да решите, че е по-добре да минете на друго лечение или постепенно да спрете да приемате СЕРОКСАТ, докато сте бременна. Въпреки това, в зависимост от обстоятелствата, Вашият лекар може да реши, че за Вас е по-добре да продължите да приемате СЕРОКСАТ.

Уведомете Вашата акушерка или лекар, ако приемате СЕРОКСАТ. Лекарства като СЕРОКСАТ, приемани по време на бременност, особено през последните месеци, могат да повишат риска от сериозно състояние при бебета, наречено персистираща пулмонална хипертония на новороденото. При това състояние кръвното налягане в кръвоносните съдове между сърцето и белите дробове на бебето е твърде високо. Ако приемате СЕРОКСАТ през последните 3 месеца от бременността, Вашето новородено бебе може да има също и други състояния, които обикновено започват в рамките на първите 24 часа след раждането. Симптомите включват: проблеми с дишането, синкав оттенък на кожата или кожата е твърде топла или студена, синиустни, повръщане или нарушено хранене, голяма уморяемост, невъзможност за спане или продължителен плач и стегнати или отпуснати мускули, тремор, трепвания или гърчове, засилени рефлекси.

Ако Вашето бебе има някои от тези симптоми, когато се роди, или сте притеснени загеЦраветб' му, свържете се с Вашия лекар или акушерка, които ще Ви посъветват какво да правите. 

Възможно е СЕРОКСАТ да се отделя в много малки количества в кърмата. Ако приемате СЕРОКСАТ, преди да започнете да кърмите, трябва да се върнете при Вашия лекар и да поговорите с него. Вие и Вашият лекар може да решите, че може да кърмите, докато приемате СЕРОКСАТ.

В проучвания при животни е показано, че пароксетин намалява качеството на спермата. Теоретично това би могло да повлияе на плодовитостта, но досега не е наблюдавано влияние върху плодовитостта при хора.

Шофиране и работа с машини

Възможните нежелани лекарствени реакции на СЕРОКСАТ включват замаяност, обърканост, сънливост или замъглено зрение. Не шофирайте и не работете с машини, ако получите тези нежелани реакции.

3.   Как да приемате СЕРОКСАТ

Винаги приемайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Понякога може да се налага да приемате повече от една таблетка или по половин таблетка. Дадената по-долу таблица показва колко таблетки трябва да приемате и подходящите дози за различни състояния.

      Начална доза Препоръчителна  Максимална дневна

            дневна доза    доза

Депресия  20 mg  20 mg  50 mg

      (1 таблетка)    (1 таблетка)    (2 таблетки и половина)

Обсесивно-компулсивно      20 mg  40 mg  60 mg

разстройство  (1 таблетка)    (2 таблетки)   (3 таблетки)

Паническо разстройство 10 mg  40 mg  60 mg

      (половин таблетка)   (2 таблетки)   (3 таблетки)

Социално тревожно  20 mg  20 mg  50 mg

разстройство  (1 таблетка)    (1 таблетка)    (2 таблетки и половина)

Посттравматично стресово  20 mg  20 mg  50 mg

разстройство  (1 таблетка)    (1 таблетка)    (2 таблетки и половина)

Г енерализирано тревожно  20 mg  20 mg  50 mg

разстройство  (1 таблетка)    (1 таблетка)    (2 таблетки и половина)

Вашият лекар ще Ви посъветва каква доза Ви е необходима, когато започвате да приемате СЕРОКСАТ за първи път. Повечето хора започват да се чувстват по-добре след няколко седмици. Ако след този период не започнете да се чувствате по-добре, поговорете с Вашия лекар и той ще Ви посъветва какво да правите. Лекарят може да реши постепенно да увеличава дозата Ви с по 10 mg, до достигане на максималната дневна доза.

Приемайте таблетките сутрин с храна.

Поглъщайте ги с вода.

Не ги дъвчете.

Вашият лекар ще Ви каже колко дълго ще е необходимо да приемате таблетки през този период, може да е много месеци или дори повече.

Хора в старческа възраст

Максималната доза за хора над 65 години е 40 mg дневно.     Пациенти с чернодробно или бъбречно заболяване

Ако имате проблеми с черния дроб или имате тежко бъбречно заболяване, Вашият лекар може да реши, че трябва да приемате по-ниска доза СЕРОКСАТ от обичайната.

Ако сте приели повече от необходимата доза СЕРОКСАТ

Никога не приемайте повече таблетки от това, което Ви е препоръчал Вашият лекар. Ако

приемете твърде много таблетки от СЕРОКСАТ (или някой друг приеме повече таблетки), незабавно кажете на Вашия лекар или се обадете в болница. Покажете им опаковката на таблетките.

Ако някой приеме свръхдоза от СЕРОКСАТ, може да получи някой от симптомите, изброени в точка 4, Възможни нежелани реакции, или следните симптоми: повишена температура, неконтролируемо стягане на мускулите.

Ако сте пропуснали да приемете СЕРОКСАТ

Приемайте Вашето лекарство по едно и също време всеки ден.

Ако пропуснете да приемете дозата от лекарството и се сетите преди да си легнете, приемете я направо. Следващия ден продължете както обикновено.

Ако се сетите през нощта или на другия ден, оставете пропуснатата доза. Възможно е да получите симптоми на отнемане, но те трябва да отминат, когато приемете следващата си доза по обичайното време.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Какво да направите, ако не се чувствате по-добре

СЕРОКСАТ няма да облекчи симптомите Ви веднага — на всички антидепрееанти е необходимо време, за да подействат. Някои хора започват да се чувстват по-добре след няколко седмици, но при други този период може да е no-дъльг. Някои хора, които приемат антидепрееанти, първоначално се влошават и след това се подобряват. Ако не се почувствате по-добре след няколко седмици, върнете се при Вашия лекар и той ще Ви посъветва какво да правите. Вашият лекар трябва да Ви насрочи повторно посещение няколко седмици след първоначалното започване на лечението. Уведомете Вашия лекар, ако не сте започнали да се чувствате по-добре.

Ако сте спрели приема на СЕРОКСАТ

Не спирайте приема на СЕРОКСАТ, докато Вашият лекар не Ви каже да го направите. Когато спирате приема на СЕРОКСАТ, Вашият лекар ще Ви помогне да намалите дозата бавно за няколко седмици или месеца, което би трябвало да намали вероятността от развитие на ефекти на отнемане. Единственият начин за това е постепенно намаляване на дозата, която приемате, с 10 mg на седмица. Според повечето хора симптомите при спиране приема на СЕРОКСАТ са леки и отминават спонтанно в рамките на две седмици. При някои хора тези симптоми може да са по-тежки или да продължават по-дълго.

Ако получите симптоми на отнемане, когато намалявате приема на таблетките, Вашият лекар може да реши, че трябва да ги намалявате по-бавно. Моля, обърнете се към Вашия лекар, ако получите тежки ефекти на отнемане, когато спрете да приемате СЕРОКСАТ. Вашият лекар може да Ви каже да започнете да приемате лекарството отново и да намалявате дозата по-бавно.

Ако получите симптоми на отнемане, все пак може да спрете да приемате СЕРОКСАТ.,

Възможни симптоми на отнемане, когато спирате лечението ...

Проучванията показват, че 3 от 10 пациенти забелязват появата на един или i io^e^/симптоми при спиране на СЕРОКСАТ. Някои симптоми на отнемане се наблюдават по-често от Други.

Чести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 10 пациенти:    

Усещане за замаяност, нестабилност или липса на баланс 

Мравучкане, парещо усещане и (по-рядко) усещане за електричен ток, включително в главата, както и бръмчене, свистене, свирене, звънене или други натрапчиви шумове в ушите (тинитус)

Нарушения на съня (ярки сънища, кошмари, невъзможност за заспиване)

Безпокойство  Главоболие.

Нечести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 100 пациенти:

Гадене

Потене (включително през нощта)

Нервност или тревожност Тремор (треперене)

Обърканост или дезориентираност Диария (разстройство)

Повишена чувствителност или раздразнителност Зрителни нарушения

Неравномерен или бърз пулс (палпитации).

Моля, обърнете се към Вашия лекар, ако сте притеснени от ефектите при спиране на лекарството, когато спрете приема на СЕРОКСАТ.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Вероятността за поява на нежелани лекарствени реакции е по-голяма през първите няколко седмици от приема на СЕРОКСАТ.

Посетете Вашия лекар, ако по време на лечението получите някоя от посочените ПО-ДОЛУ нежелани лекарствени оеакпии.

Може да се наложи да се свържете с Вашия лекар или направо да отидете в болница.

Нечести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 100 пациенти:

Свържете се с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако имате необичайна поява на синини или кървене, включително повръщане на кръв или кръв в изпражненията.

Свържете се с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако установите, че не можете да уринирате.

Редки нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 1 000 пациенти:

Свържете се с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако имате сърчове.^

Ако имате чувство, че не можете да си намерите място, да седите или^а е^ит^й|тр спокойно, може да имате състояние, наречено акатизия. Пови! i гаванетода Жрзата влоши тези усещания. Свържете се с Вашия лекар, ако се чувствате ^/ептисаийя начин. Ако се чувствате уморен, слаб или объркан и мускулите Ви болят, не можете да ги координирате, причината може да е ниско ниво на      кръвта.

Свържете се с Вашия лекар, ако имате тези симптоми.     

Много редки нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 10 000 пациенти:

Алергични реакции към СЕРОКСАТ, които може да са тежки.

Свържете се с Вашия лекар или направо отидете в болница, ако получите червен и бучко-подобен кожен обрив, подуване на клепачите, лицето, устните, устата или езика, ако получите сърбеж или имате трудности при дишането (задух) или преглъщането и се чувствате отпаднал или замаян, което води до колапс или загуба на съзнание*

Ако имате някои или всички от описаните по-долу симптоми, може да страдате от състояние, наречено серотонинов синдром или невролептичен малигнен синдром. Симптомите включват: усещане за силна възбуда или раздразнение, усещане за обърканост, усещане за безпокойство, усещане за горещина, потене, втрисане, треперене, халюцинации (странни образи или звуци), мускулна скованост, внезапни мускулни спазми или сърцебиене. Тежестта на симптомите може да се увеличи, което да доведе до загуба на съзнание. Свържете се с Вашия лекар, ако се чувствате по описания по-горе начин.

Остра глаукома.

Свържете се с Вашия лекар, ако усетите болка в очите и усетите замъглено виждане. Неизвестна честота

Някои хора са имали мисли за самонараняване или за самоубийство, докато са приемали СЕРОКСАТ или скоро след прекратяване на лечението (вижте точка 2 Какво трябва да знаете, преди да приемете СЕРОКСАТ).

При някои хора е наблюдавана агресия, докато са приемали СЕРОКСАТ.

Свържете се с Вашия лекар, ако получите тези нежелани реакции.

Други възможни нежелани лекарствени реакпии по време на лечението

Много чести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат повече от 1 на 10 пациенти:

Гадене. Приемането на лекарството сутрин с храна ще намали възможността това да се случи.

Нарушение в нормалната сексуална функция, например невъзможност за постигане на оргазъм, а при мъже и патологична ерекция и еякулация.

Чести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 10 пациенти:

Повишаване на нивата на холестерол в кръвта Липса на апетит

Нарушен сън (безсъние) или сънливост Необичайни сънища (включително кошмари)

Усещане за замаяност или втрисане (тремор)

Главоболие

Проблеми с концентрацията Възбуда

Необичайно усещане за слабост Замъглено зрение Прозяване, сухота в устата, Диария или запек

Повръщане   

Повишаване на теглото 

Потене.    

Нечести нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат на всеки 100 пациенти:    

Краткосрочно повишаване на кръвното налягане или краткосрочно шш^аване,До^б може да Ви накара да се почувствате замаяни или слаби, когато ставаЧеЬрд^О'^'

По-бързо биене на сърцето от нормалното

Обездвиженост, схванатост, треперене или патологични движения в устата и езика Разширени зеници Кожни обриви Сърбеж Обърканост

Халюцинации (странни образи или звуци)

Невъзможност за уриниране (задръжка на урината) или неконтролирано, неволно изпускане на урина (инконтиненция на урината).

Ако сте диабетик, може да забележите загуба на контрол на нивата на кръвната Ви захар, докато приемате СЕРОКСАТ. Говорете с Вашия лекар за коригиране на дозировката на Вашия инсулин или противодиабетни лекарства.

Редки нежелани лекарствени реакции, Които обикновено засягат до 1 на всеки 1 000 пациенти:

Патологична секреция на мляко от гърдите при мъже и жени Бавен сърдечен ритъм

Ефекти върху черния дроб, които се изразяват с промени в кръвните тестове на чернодробната Ви функция Пристъпи на паника

Свръхреактивно поведение или мисли (мания)

Усещане за отделяне от себе си (деперсонализация)

Тревожност

Неустоим импулс за движение на краката (Синдром на неспокойните крака)

Болка в ставите или мускулите.

Повишено ниво в кръвта на хормон, наречен пролактин

Менструални нарушения (включително тежка или нередовна менструация, кървене между менструациите и липса или забавяне на менструации).

Много редки нежелани лекарствени реакции, които обикновено засягат до 1 на всеки 10 000 пациенти:

Кожен обрив, при който може да се образуват мехури, и изглежда като малки мишени (централно тъмно петно, заобиколено от по-бледа област с тъмен кръг по ръба), наречен мултиформена еритема

Обширен обрив с мехури и излющване на кожата, особено около устата, носа, очите и половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън)

Обширен обрив с мехури и излющване на кожата по голяма част от телесната повърхност (токсична епидермална некролиза)

Чернодробни проблеми, от които кожата или бялото на очите стават жълти Синдром на неправилната секреция на антидиуретичен хормон, което е състояние, при което в организма се задържа вода и се намалява концентрацията на натрий (сол), в резултат на неправилни химични сигнали. Пациенти със синдром на неправилната секреция на антидиуретичен хормон може да са тежко болни или да нямат никакви симптоми.

Задръжка на течности или вода (което води до подуване на ръцете или краката) Чувствителност към слънчева светлина Болезнена ерекция на пениса, която не преминава

Нисък брой на тромбоцитите в кръвта.     

Някои пациенти развиват бръмчене, свистене, свирене, звънене или други, ушите (тинитус), когато приемат СЕРОКСАТ.    

При пациенти, които приемат този тип лекарства, е наблюдаван повишен риск от фрактури.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да 

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

5.   Как да съхранявате СЕРОКСАТ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 30°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Ако използвате по половин таблетка, внимателно я съхранявайте на сигурно място в опаковката.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържат СЕРОКСАТ филмирани таблетки

Активното вещество е: пароксетин (20 mg) под формата на хидрохлорид хемихидрат.

Другите съставки са;

-     в ядрото на таблетката: двуосновен калциев фосфат дихидрат (Е341), магнезиев стеарат

(Е470Ь) и натриев нишестен гликолат (Тип А).

-     във филмовото покритие: хипромелоза (Е464), титанов диоксид (Е171), макрогол 400 и полисорбат 80 (Е433).

Как изглежда СЕРОКСАТ и какво съдържа опаковката

СЕРОКСАТ 20 mg филмирани таблетки са бели, овални, двойно изпъкнали таблетки с гравиран надпис “SEROXAT 20” или “20” от едната страна и делителна черта от другата. Таблетките са опаковани в защитени от деца блистери. Всяка опаковка съдържа 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

SmithKline Beecham Ltd.,

980 Great West Road,

Brentford, MiddlesexTW8 9GS,  

Великобритания 

Производител

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189,

60-322 Poznan,

Полша

или 

S.C. Europharm S.A.,

2 Panselelor St, Brasov,

County ofBrasov 500419,

Румъния

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Г лаксоСмитКлайн ЕООД бул. Цариградско шосе № 115 Г София 1784, България

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!