Raid аерозол-пяна срещу пълзящи насекоми 400мл.

Прод.код 20417 / Тегло 0.40 кг.

Марка РАЙД | RAID
Оценка на продукта
4.05 от 5 ( 88 оценки)
8,89 лв.
Запази в любими Запази в любими

Raid аерозол срещу пълзящи насекоми – Прецизност
Инсектицид за борба с мравки, хлебарки, паяци, щурци и силвърфиш в жилищни, обществени, промишлени и болнични сгради.
Продължителна защита, прецизно нанасяне в пукнатини и цепнатини.
Продължителна защита от мравки и хлебарки до 4 седмици върху непорьозни повърхности.
За дълготраен ефект напръскайте повърхностите, по които преминават насекомите :
около канализационни тръби, мивки и сифони, в отворите на дървени подове, шкафове, около врати и прозорци или директно върху тях от разстояние 45 см. За пяци и щурци - пръска се директно върху тях.
Разходна норма: приблизителнно 5 сек. на линеен метър.

Начин на употреба : Разклатете добре преди употреба. Задръжте контейнера изправен. Насочете гъвкавия накрайник в желаната посока и натиснете силно бутона. Директно се прилага за мравки и хлебарки, на местата където се крият или са били видени : около шкафове и контейнери за смет, прозорци и рамки на врати, пукнатини и цепнатини.
Биоцидът се оставя да подейства за около 20 минути, след което помещението се проветрява
добре. Достъпът на хора и животни до обработените помешения е позволен след изсъхване на повърхностите и добро проветряване в продължение на 3 - 4 часа.

Опасности за хората и домашните животни

  •  ВНИМАНИЕ: Вредно при поглъщане.

  •  Измийте обилно със сапун и вода след работа и преди хранене, пиене, дъвка, използване на тютюн или използване на тоалетната.

  •  Извадете и изперете замърсените дрехи преди повторна употреба.

  •  Продължителният или често повтарящ се контакт с кожата може да причини алергични реакции при някои хора.

  •  Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пробива и изгаря след употреба. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се използва на температури, по високи от 50°C.
Внимание : Да се използва само по предназначение. Да не се пръска във въздуха.
Да се избягва прекаленото омокряне на асфалтови, гумени, пластмасови и керамични повърхности. По интензивно да се пръска върху повърхности от шперплат. 
Да се пръска на недостъпни места за малки деца и домашни животни.

Не замърсявайте водата, храната или фуражите чрез съхранение и изхвърляне. СЪХРАНЕНИЕ НА ПЕСТИЦИДА: Да се съхранява на хладно и сухо място. Винаги съхранявайте пестициди в оригиналния контейнер. Да се съхранява далеч от храна и храна за домашни любимци. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПЕСТИЦИДИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО: Не пробивайте и не изгаряйте! Непрезареждащ се контейнер. Не използвайте повторно или презареждайте този контейнер. Ако е празно: Поставете в кошчето или предлагайте за рециклиране, ако има такова. Ако е частично попълнен: Обадете се на местната агенция за твърди отпадъци за инструкции за изхвърляне

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!