Прод.код 24805 / Тегло 0.20 кг.

Марка
АЛИУД ФАРМА | ALIUD PHARMA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Пирацетам АЛ 800 mg филмирани таблетка /

Piracetam AL 800 mg film-coated tablets

Пирацетам (Piracetam)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.  Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.   Какво представлява Пирацетам АЛ 800 и за

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемате Пи

3.   Как да приемате Пирацетам АЛ 800

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Пирацетам АЛ 800

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Фармакотерапевтична група: Психоаналептици. Психостимуланти използвани при АДХД (хиперактивност с дефицит на концентрация) и ноотропни средства.

Други психостимуланти и ноотропни средства.

1.   Какво представлява Пирацетам АЛ 800 и за какво се използва Пирацетам АЛ 800 е ноотропно средство, което се прилага при лечение на психо-органичен синдром, исхемични цереброваскуларни (мозъчносъдови) инциденти и техните последствия, по специално афазия (загуба или увреждане на способността да се създава езикова продукция и/или да се

разбира чужда реч), кортикален миоклонус (хиперкинезия (учестени движения и неспособност за установяване в покой), проявяваща се с единични или повтарящи се непроизволни потрепвалия на отделни мускулни групи), лечение на дислексия (неспособност за четене и разбиране на прочетеното) и лечение на вертиго (световъртеж).

Показания

Пирацетам AJ1800 се използва за симптоматично лечение на:

Психоорганичен синдром със следните прояви: нарушение на паметта, нарушение на вниманието и липса на мотивация.

Лечение на исхемични цереброваскуларни инциденти и техните последствия, по- специално афазия.

Лечение на кортикален миоклонус, самостоятелно или в комбинация.

-     Лечение на дислексия при деца, в комбинация с подходящи мерки като лечение от логопед. Лечение на вертиго и свързаните с него нарушения на равновесието, с изключение на замаяност от вазомоторен или психически произход.

2.   Какво трябва да знаете преди да приемате Пирацетам АЛ 800 Не приемайте Пирацетам АЛ 800:

-     ако имате установена алергия към пирацетам или към някое от помо... това лекарство.

-     ако имате мозъчен кръвоизлив, ако страдате от тежка бъбречна недостатъчност ако страдате от хорея на

 

Хънтингтън

Предупреждения и предпазни мерки

Преди да се започне лечение с пирацетам винаги следва да се изключи дали симптомите не се дължат на някакво основно заболяване със специфично лечение.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Пирацетам ЛЛ.

•     при психомоторно безпокойство (психично предизвикана, некоординирана двигателна активност), говорете с Вашия лекар.

•     при смущения в кръвосъсирването, след големи оперативни интервенции или тежки кръвоизливи, също ако има риск от кървене от стомашни язви

•     Бъбречна недостатъчност. Препоръчва се при лека до средна степен на бъбречна недостатъчност да се приема половината от терапевтичната доза. При тежка степен на бъбречна недостатъчност, без пациентът да е подложен на хемодиапиза трябва да се приема 1/4 до 1/8 от терапевтичната доза. При пациенти с тежка степен на бъбречна недостатъчност, изискваща хемодиализа дозата не трябва да се намалява, тъй като пирацетам се отделя по време на диализата. При пациенти с бъбречна недостатъчност се препоръчва стриктно проследяване на стойностите на серумния креатинин и/или на остатъчния азот.

Пирацетам е противопоказан при пациенти с тежка степен на бъбречна недостатъчност.

•     Пациенти в старческа възраст. Продължителното лечение при пациенти в старческа възраст изисква редовен контрол на креатининовия клирънс с цел адаптиране на дозата при необходимост

Лечението на дислексия при деца чрез прилагане на пирацетам следва да се извършва от специалисти, които са достатьчно опитни в поставянето на диагнозите на разстройствата в четенето и писането и само в случай че това лечение е част от обща лечебна схема, включваща подходящи програми за обучение и образование.

Други лекарства и Пирацетам AJI

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приеметедруги лекарства. Кои лекарства повлияват действието на Пирацетам АЛ 800 и какво трябва да имате, предвид когато използвате други лекарства едновременно с него. Моля, имайте предвид, че тези предупреждения се отнасят и за приемани наскоро лекарства. Поради това, че пирацетам повлиява кръвосъсирването, е възможно при едновременен прием действието на кумаринови производни (вещества, намаляващи кръвосъсирването) да се усили.Възможно е усилване действието на лекарства, стимулиращи централната нервна система, на лекарства въздействащи на психиката, както и на хормони на щитовидната жлеза при пациенти с намалена функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм).

Бременност, кърмене и фертилитет

Приложение на Пирацетам АЛ 800 по време на бременност и при кърмене не се препоръчва. Ако Вие забременеете по време на лечение с това лекарство, трябва да уведомите лекулуеднянВц^екар Лечението с пирацетам може да продължи само след консултация след като прецени съотношението полза/евентуален риск, тъй като липсва достатъче пирацетам по време на бременност. Не е известно дали пирацетам се пирацетам не трябва да се приема по време на кърмене.

Какво трябва да имате предвид при шофиране, работа с машини

Тъй като пациентите могат да реагират по различен начин на това лекарство, то при някои от тях в началото на лечението, както и при повишаване на дозата, може да се наложи специфично проследяване за увреждане на вниманието и концентрацията.

3.   Как да приемате Пирацетам АЛ 800 Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Указанията дадени по-долу, се прилагат само ако Вашият лекар не е предписал друго. Моля, придържайте се към тях и/или към указанията на Вашия лекар за ефективно и безопасно лечение с Пирацетам АЛ 800. Дозирането се извършва според вида и степента на заболяването, както и според реакцията на пациента към терапията.

Колко таблетки Пирацетам АЛ 800 и колко често трябва да ги приемате Лечение на психоорганичеи синдром, исхемични цереброваскуларии инциденти, вертиго

Възрастни: 3 пъти дневно се приема по 1 филмирана таблетка Пирацетам АЛ 800 (съответстващо на 2,4 g пирацетам на ден). При изрично лекарско предписание дозата може да се повиши на 3 пъти дневно по 2 филмирани таблетки Пирацетам АЛ 800 (съответстващо на 4,8 g пирацетам на ден).

Лечение на исхемичен мозъчен инсулт и неговите последици Възрастни: Пирацетам първоначално се прилага под форма на венозна инфузия или инжекция и след това лечението продължава по начина, посочен по-горе, ако лекуващият лекар не е предписал друго. Лечение на кортнкален мноклонус Възрастни:Пирацетам първоначално се прилага под форма на венозна инфузия или инжекция, което може да продължи по-продължително време. След това към лечението могат да се включат филмирани таблетки пирацетам, по начин, предписан от лекуващия лекар.

Лечение на разстройство в четенето и писането. За деца и юноши се препоръчва дневна доза от 3,2 g пирацетам. Приемат се две филмирани таблетки Пирацетам АЛ 800 два пъти дневно (съответстващо на 3,2 g пирацетам на ден).

Как и кога трябва да приемате Пирацетам АЛ 800

Пирацетам АЛ трябва да се приема с чаша течност (напр. чаша вода) най-добре по време или малко след хранене.

Колко дълго трябва да приемате Пирацетам АЛ 800

За продължителността на лечението решава индивидуално лекуващият Ви лекар - да бъде преустановено.

За лечение на кортнкален миоклонус продължителността на лечението за* Ако липсват мускулни спазми лечението може постепенно да бъде преуста Не забравяйте да приемате вашето лекарство. Консултирайте се фармацевт, ако не сте запомнили как трябва да го приемате.

Ако сте приели повече Пирацетам АЛ 800

При подпомагащо лечение на дементен синдром, при исхемичен мозъчен инсулт или постгравматичен синдром, след 3 месеца трябва да се преоцени необходимостта от продължаване на лечението. За лечение на смущения в четенето и писането препоръчителното време на лечение е 3 месеца. Активното вещество пирацетам е изследвано и се смята за практически нетоксично. Възможно е засилване на изброените по-долу нежелани лекарствени реакции. В такъв случай, моля, обърнете се към Вашия лекар. Той ще определи необходимостта от специфични мерки.

Ако сте пропуснали да приемете Пирацетам АЛ 800

Ако сте пропуснали да приемете една доза Пирацетам AJI 800, не приемайте двойна доза следващия път, за да наваксате вече пропусната. Веднага след като се сетите вземете следващата доза в определеното време. Моля, консултирайте се с лекуващия Ви лекар, ако сте забравили да приемете Пирацетам AJI повече от няколко дни. Той/тя ще ви посъветва как да възобновите лечението.

Какво трябва да се има предвид, ако прекъснете лечението с Пирацетам АЛ 800 или преждевременно да го преустановите

Няма специални изисквания, ако Пирацетам АЛ 800 се прилага както е предписано.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този лекарствен продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, Пирацетам АЛ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Честота на възможните нежелани лекарствени реакции е определена според следната конвекция: Много чести (засягат повече от 1 на 10 пациенти)

Чести (засягат 1-10 иа 100 пациенти)

Нечести (засягат 1-10 на 1000 пациенти)

Редки (засягат 11-10 на 10000 пациенти)

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Чести:

•     хиперкинезия (повишена активност)

•     Повишаване на теглото

•     Нервност

Нечести

•     Депресия

•     Сомнолентност (сънливост)

•     Астения (слабост)

С неизвестна честота:

•     Хеморагични нарушения

•     Вертиго (чувство за световъртеж)

•     Болка в корема, болка в горната част на корема, диария, гадене, повръщане

•     Анафилактоидна реакция, свръхчувствителност

•     Атаксия (липса на координация на движенията), нарушения на равн

епилепсията, главоболие, безсъние

•     Възбуда, тревожност, обърканост, халюцинации;

•     Ангионевротичен едем, дерматит, пруритус, уртикария

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез :

Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Ламян Груев” № 8 1303 София

Тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Пирацетам AJI800

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа

Пирацетам AJI800

1 филмирана таблетка съдържа 800 mg пирацетам

Помощни вещества: Повидон, колоиден силициев диоксид, магнезиев стеарат, кроскармелоза натрий, макрогол 6000, талк, титанов диоксид (Е 171), метилхидроксипропилцелулоза, железен оксид (Е 172), симетикон емулсия, поли (етилакрилат, метилметакрилат)

Какво съдържа опаковката на Пирацетам AЛ 800

Оригинална опаковка с 30,60 или 120 филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба:

ALITO® PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19,

D-89150 Laichingen,

Германия

Производители:

Hemopharm GmbH KOnigssteiner Strasse 2 61350 Bad Homburg, Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Ноември 2014

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!