Account

НЕБИЛЕТ ПЛЮС ТБ 5МГ/12.5МГ X 28

Прод.код 80 / Тегло 0.20 кг.

Производител
БЕРЛИН-ХИМИ
Марка
БЕРЛИН-ХИМИ | BERLIN CHEMIE
Оценка на продукта
1.00 от 5 ( 1 оценка)
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

                                          

НЕБИЛЕТ® ПЛЮС 5 MG/12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ /

 NEBILET® PLUS 5 MG/12,5 MG FILM-COATED TABLETS

 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Небилет® плюс 5 mg/12,5 mg филмирани таблетки Nebilet® Plus 5 mg/12,5 mg film-coated tablets

Небиволол/Хидрохлоротиазид (Nebivolol/Hydrochlorothiazide)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка* Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

 - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Небилет® плюс и за какво се изт

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Небилет®

3. Как да приемате Небилет® плюс

4. Възможни нежелани реакции Как да съхранявате Небилет® плюс

1.    КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕБИЛЕТ® ПЛЮС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Небилет® плюс съдържа небиволол и хидрохлоротиазид като активни вещества.

 Небиволол е сърдечно-съдово лекарство, което принадлежи към групата на селективните бета- блокери (т.е. с избирателно действие върху сърдечно-съдовата система). Той предотвратява учестяването на сърдечната дейност и контролира силата на изпомпване на сърцето. Също така разширява кръвоносните съдове, което спомага за понижаването на Вашето кръвно налягане.

Хидрохлоротиазид е диуретик, който действа чрез увеличаване на количеството урина, която отделяте.

Небилет® плюс съдържа небиволол и хидрохлоротиазид, комбинирани в една таблетка, и се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония). Прилага се вместо двата отделни лекарствени продукта, при пациенти, които вече ги приемат заедно.

 2.   КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ НЕБИЛЕТ® ПЛЮС Не приемайте Небилет плюс

• ако сте алергични към небиволол или хидрохлоротиазид или към някоя от ос на това лекарство (изброени в точка 6) 

*     ако сте алергични (свръхчувствителни) към други вещества, производни на сулфонамнди (като хидрохлоротиазид, който е лекарство, производно на сулфонамиди)

•      ако имате едно или повече от следните нарушения:

-      много бавна сърдечна честота (под 60 удара в минута)

-      други сериозни проблеми със сърдечния ритъм (напр. синдром на болния синусов възел, сино-атриален блок, 2-ра и 3-та степен атриовентрикуларен блок)

-      сърдечна недостатъчност, която е настъпила наскоро или се е влошила напоследък, или ако се лекувате за циркулаторен шок в резултат на остра сърдечна недостатъчност чрез интравенозни системи за подпомагане на работата на Вашето сърце

-      ниско кръвно налягане

-      сериозни проблеми с кръвообращението на ръцете или краката

-      нелекуван феохромоцитом, тумор, локализиран над бъбреците (в надбъбречните жлези)

-      тежки бъбречни проблеми, пълна липса на урина (анурия)

-      метаболитно нарушение (метаболитна ацидоза), напр. диабетна кетоацидоза

-      астма или свирене в гърдите (сега или в миналото)

-      нарушение на чернодробната функция

-      високи нива на калция в кръвта, ниски нива на калия в кръвта, ниски нива на натрия в кръвта, които са трайни и не се повлияват от лечение

-      високи нива на пикочната киселина със симптоми на подагра.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Небилет® плюс.

Уведомете Вашия лекар, ако имате или ако настъпи един от следващите проблеми: вид гръдна болка, която се дължи на спонтанно настъпващ спазъм на кръвоносен съд на сърцето, наречена ангина на Prinzmetal

1 -ва степен сърдечен блок (вид леко нарушение на проводимостта на сърцето, което повлиява

сърдечния ритъм)

необичайно бавна сърдечна честота

нелекувана хронична сърдечна недостатъчност

лупус еритематодес (нарушение на имунната система, т.е. на защитната система на Вашия организъм)

псориазис (кожно заболяване, характеризиращо се с розови лющещи се плаки) или ако някога сте имали псориазис

свръхактивност на щитовидната жлеза: това лекарство може да маскира симптомите на необичайно бърза сърдечна честота, дължаща се на това състояние

лошо кръвоснабдяване на ръцете или краката, напр. болест или синдром на Рейно, подобна на схващане болка при ходене

алергия: това лекарство може да усили Вашата реакция към полени или към други вещества, към които сте алергични продължителни проблеми с дишането

диабет: това лекарство може да маскира предупредителните белези на ниска кръвна захар (напр. сърцебиене, учестена сърдечна дейност); Вашият лекар, също така, ще Вй каже да проверявате стойностите на кръвната си захар по-често докато приемате Небидех^плюс, тъй като може да се наложи да се коригира дозата на Вашите антидиабетни ле] бъбречни проблеми: Вашият лекар ще провери функцията на бъбрецит^, тя не се влошава. Не взимайте Небилет® плюс, ако имате тежки точка "Не приемайте Небилет® плюс")

ако сте склонни към понижаване на стойности на серумния калий и синдрома на удължения QT-интервал (вид изменение в ЕКГ) или прие!

подпомага помпената функция на сърцето); по-вероятно е да имате ниски стойности на калия в кръвта, ако страдате от чернодробна цироза или ако имате прекалено бърза загуба на течности поради агресивно лечение с диуретици, или ако с храната и течностите не приемате достатъчно калий

ако Ви се налага операция, винаги преди това уведомявайте Вашия анестезиолог, че провеждате лечение с Небилет® плюс.

*     Небилет® плюс може да повиши нивата на мастите и пикочната киселина в кръвта* Възможно е да повлияе нивата на някои вещества в кръв, наречени електролити: Вашият лекар ще проверява от време на време техните стойности чрез кръвен тест.

•      Хидрохлоротиазид, влизащ в състава на Небилет® плюс, може да предизвика свръхчувствителност на Вашата кожа към слънчева светлина или към изкуствено ултравиолетово лъчение. Спрете приема на Небилет® плюс и информирайте Вашия лекар, ако получите обрив, сърбящи петна или чувствителност на кожата по време на лечението (виж също точка 4).

• Тест за наркотици: Небилет® плюс може да доведе до позитивен резултат при прилагане на тест за наркотици.

Деца и юноши

Поради липсата на данни за приложението на продукта при деца и юноши, не се препоръчва Небилет® плюс да се прилага при тях.

Други лекарства и Небилет® плюс

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Винаги информирайте Вашия лекар, ако използвате или получавате някое от следните лекарства едновременно с Небилет® плюс:

Лекарства, които като Небилет® плюс могат да повлияят кръвното налягане и/или сърдечната функция:

•      Лекарства за контрол на кръвното налягане или лекарства за лечение на проблеми със сърцето (като амиодарон, амлодипин, цибензолин, клонидин, дигоксин, дилтиазем, дизопирамид, дофетилид, фелодипин, флекаинид, гуанфацин, хидрохинидин, ибутилид, ласидипин, лидокаин, мексилетин, метиддопа, моксонидин, никардипин, нифедипин, нимодипин, нитрендипин, пропафенон, хинидин, рилменидин, соталол, верапамил)

•      Успокоителни и лекарства за лечение на психози (психични разстройства) напр. амисулпирид, барбитурати (също така се използват при епилепсия), хлорпромазин, циамемазин, дроперидол, халоперидол, левомепромазин, наркотични лекарства, фенотиазин (също така се прилага при гадене и повръщане), пимозид, сулпирид, султоприд, тиоридазин, тиаприд трифлуоперазин

 • Лекарства за лечение на депресия, напр. амитриптилин, флуоксетин, пароксетин

•      Лекарства, използвани за анестезия по време на операция

•      Лекарства за лечение на астма, запушен нос или определени заболяв^рврад^ите, като глаукома (увеличено вътреочно налягане) или за дилатация (разширя;

•      Баклофен (антиспастично лекарство)

•      Амифостин (протективно лекарство, използвано по време на лечен

Лекарства, чиито ефект или токсичност могат да бъдат засилени от Небилет Плюс

•      Литий, който се прилага като стабилизатор на настроението

•      Цизаприд (прилага се при проблеми с храносмилането)

Бепридил (прилага се при ангина пекторис)

Дифеманил (прилага се при прекалено изпотяване)

Лекарства, прилагани за лечение на инфекции: еритромицин, приложен посредством инфузия или инжекция, пентамидин и спарфлоксацин, амфотерицин и пеницилин G натрий, халофантрин (прилага се при малария)

Винкамин (прилага се при проблеми с мозъчното кръвообращение)

Мизоластин и терфенадин (прилагат се при алергия)

•      Диуретици и слабителни

•      Лекарства, прилагани за лечение на остро възпаление: стероиди (напр. кортизон и преднизон), АКТХ (адренокортикотропен хормон) и лекарства, получени от салицилова киселина (напр. ацетилсалицилова киселина/аспирин и други салицилати)

•      Карбеноксолон (прилага се при киселини и язва на стомаха)

•      Калциеви соли, прилагани като добавка за заздравяване на костите

•      Лекарства, прилагани за релаксиране на мускулите (напр. тубокурарин)

•      Диаксозид, прилага се за лечение на ниски нива на кръвната захар и високи стойности на кръвното налягате

•      Амантадин, антивирусно лекарство

•      Циклоспорин, прилага се за подтискане имунния отговор на тялото

•      Иод-съдържащи контрастни вещества, прилагани за създаване на контраст при рентгенови изследвания

•      Противоракови лекарства (напр. циклофосфамид, флуороурацил, метотрексат)

>     Лекарства, чиито ефект може да бъде понижен от Небилет® плюс:

•      Лекарства за понижаване нивата на кръвната захар (инсулин или перорални антидиабетни средства, метформин)

•      Лекарства, предписвани при подагра (напр. алопуринол, пробенецид и сулфинпиразон)

•      Лекарства като норадреналин, които се прилагат за лечение на ниско кръвно налягане или бавна сърдечна честота

>     Лекарства, предписвани при болка и възпаление (нестероидни противовъзпалителни лекарства), тъй като те могат да намалят понижаващия кръвното налягане ефект на Небилет® плюс

 

>     Лекарства за лечение на повишено отделяне на стомашна киселина или язва (антиациди), напр. циметидин: трябва да приемате Небилет® плюс по време на хранене, а антиацидите между храненията.

Небилет® плюс с алкохол

Трябва да внимавате, ако употребявате алкохол, докато приемате Небилет® плюс, тъй като може да се почувствате отмалели или замаяни. Ако това Ви се случи, не приемайте никакъв алкохол, включително бира, вино или ароматизирани алкохолни напитки.

Бременност и кърмене

 

Информирайте Вашия лекар, ако кърмите и планирате кърмене. Небилет® пл при кърмещи майки.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако сте бременна или ако мислите, че може да принцип Вашият лекар ще Ви посъветва да приемате друго лекарство вместо като Небилет® плюс не се препоръчва по време на бременност. Това е так вещество хидрохлоротиазид преминава плацентата. Употребата на Небилет^ бременността може да доведе до потенциално вредни ефекти в плода или нов 

Ако сте бременна или кърмите, мислите, че сте бременна или планирате да имате бебе, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство може да причини замаяност или умора. Ако това се отнася за Вас, не шофирайте и не работете с машини.

Небилет® плюс съдържа лактоза

Този продукт съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете това лекарство.

3.    КАК ДА ПРИЕМАТЕ НЕБИЛЕТ ПЛЮС

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

риемайте 1 таблетка дневно с малко вода, за предпочитане по едно и също време на деня. Небилет® плюс може да се приема преди, по време или след хранене, както и независимо от храненията.

Употреба при деца и юноши

Не давайте Небилет плюс на деца и юноши.

Делителната черта е само, за да Ви помогне да счупите таблетката, ако имате затруднение да я преглътнете цяла.

Ако сте приели повече от необходимата доза Небилет® плюс

Ако случайно сте приели прекалено много от това лекарство, информирайте Вашия лекар или фармацевт незабавно. Най-честите симптоми и белези на предозиране са много бавна сърдечна честота (брадикардия), ниско кръвно налягане с опасност от припадане, задух както при астма, остра сърдечна недостатъчност, много често уриниране с последващо обезводняване, гадене и сънливост, мускулни спазми, нарушения на сърдечния ритъм (особено, ако също така приемате гиталис или лекарства, предписвани при проблеми със сърдечния ритъм).

  Ако сте пропуснали да приемете Небилет® плюс

Ако сте пропуснали една доза Небилет плюс, но малко по-късно си спомните, че трябва да я вземете, приемете дозата за този ден както обичайно. Ако обаче периодът на забавяне е голям (напр. няколко часа), така че наближава времето за прием на следващата доза, пропуснете забравената доза и приемете следващата планирана нормална доза в обичайното за това време. Не взимайте двойна доза. Все пак честото пропускане трябва да се избягва.

Ако сте спрели приема на Небилет® плюс

Винаги се консултирайте с Вашия лекар преди да спрете лечението с Небилет® плюс.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този попитайте Вашия лекар или фармацевт.   

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции са съобщени при прием на небиволол:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 лица):

-      главоболие замаяност

-      умора

необичайно усещане за изгаряне, бодежи, мравучкане или изтръпване

-      диария запек гадене

повърхностно дишане

-      подуване на ръцете и краката.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 лица):

- бавна сърдечна честота или други сърдечни оплаквания ниско кръвно налягане

-      подобни на схващане болки в краката при ходене

-      нарушено зрение импотентност чувство на депресия

-      нарушения на храносмилането, повишено натрупване на газове в стомаха или червата, повръщане

-      кожен обрив, сърбеж

-      задух както при астма, поради внезапен спазъм на мускулите в дихателните пътища (бронхоспазъм)

кошмари.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 лица): припадъци

-      влошаване на псориазис (кожно заболяване, характеризиращо се с розови, лющещи се плаки).

^^Следващите нежелани реакции са съобщени само при няколко отделни случая:

-      алергични реакции на цялото тяло с генерализиран кожен обрив (реакции на свръхчувствителност)

-      бързо започващо подуване, особено около устните, очите или на езика с възможно внезапно затрудняване на дишането (ангиоедем)

вид кожен обрив характеризиращ се с бледо червени, надигнати, сърбящи подутини от алергичен или неалергичен причинител (уртикария).

 

Следните нежелани реакции са съобщени при прием на хидрохлоротиазид:

Алергични реакции

алергична реакция на целия организъм (анафилактична реакция)

Сърце и кръвообращение - нарушения на сърдечния ритъм, сърцебиене промени в електрокардиограмата

внезапно припадане при изправяне, образуване на кръвни съсиреци във вените (тромбоза) и емболия, колапс на кръвообращението (шок)

Кръв

-      промени в броя на кръвните клетки, като намален брой бели кръвни клетки, намален брой тромбоцити, намален брой червени кръвни клетки; нарушено образуване на нови кръвни клетки от костния мозък

намален обем на телесните течности (обезводняване) и на кръвните електролити, в частност понижени стойности на калий, натрий, магнезий, хлор и повишени нива на калций повишени нива на пикочната киселина, подагра, повишени стойности на кръвната захар, диабет, мегаболитна алкалоза (нарушение на метаболизма), повишени стойности на холестерола и/или триглицеридите в кръвта

Стомах и черва

безапетитие, сухота в устата, гадене, повръщане, стомашен дискомфорт, коремна болка, диария, по-рядко изхождане (запек), липса на изхождане (паралитичен илеус), флатуленция

-      възпаление на жлезите, които образуват слюнката, възпаление на панкреаса, повишено ниво на амилазата в кръвта (панкреасен ензим)

пожълтявал е на кожата (жълтеница), възпаление на жлъчния мехур Дихателна система

-      респираторен дистрес, възпаление на белия дроб (пневмония), образуване на фиброзна тъкан в белите дробове (интерсгициално белодробно заболяване), натрупване на течност в белия дроб (белодробен оток)

Нервна система

-      вертиго (световъртеж)

-      конвулсии, нарушено съзнание, кома, главоболие, замаяност

апатия, състояние на обърканост, депресия, нервност, безпокойство, нарушения на съня необичайно усещане на кожата за изгаряне, боцкане, мравучкане или изтръпване мускулна слабост (пареза)

Кожа и коса

- сърбеж, пурпурни точки/петна по кожата (пурпура), копривна треска (уртикария), повишена чувствителност на кожата към слънчева светлина, обрив, обрив на лицето и/или зачервяване под формата на плаки, което може да доведе до образуване на белези (кожен лупус еритематодес), възпаление на кръвоносните съдове с последващо умъртвяване на тъканите (некротизиращ васкулит), лющене, зачервяване, отпускане и образуване на мехури по кожата (токсична епидермална некролиза)

Очи и уши

* виждане в жълто, замъглено зрение, влошаване на миопия, намалено образуване на сълзи Стави и мускули

- мускулни спазми, мускулна болка

Отделителна система

- нарушена бъбречна функция, остра бъбречна недостатъчност (намалено <

натрупване на течности и отпадни продукти в организма), възпаление на

Полова система

-      нарушения на ерекцията Общи/Други

-      обща слабост, умора, повишена температура, жажда

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.    КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НЕБИЛЕТ® ПЛЮС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и върху блистера след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.    СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Небилет® плюс

-      Активните вещества са небиволол и хидрохлоротиазид. Всяка таблетка съдържа 5 mg небиволол (като небиволол хидрохлорид: 2.5 mg d-небиволол и 2.5 mg 1-небиволол) и 12.5 mg

| хидрохлоротиазид.

-      Другите съставки са:

•      сърцевина на таблетките: лактоза монохидрат, полисорбат 80 (Е433), хипромелоза (Е464), царевично нишесте, кроскармелоза натрий (Е468), микрокристална целулоза (Е460), силициев диоксид, колоидален, безводен (Е551), магнезиев стеарат (Е572)

•      филмирано покритие: макрогол 40 стеарат Тип I, титанов диоксид (Е 171), кармини (карминова киселина алуминиев лак, Е120), хипромелоза (Е464), микрокристална целулоза (Е460).

Как изглежда Небилет® плюс и какво съдържа опаковката

Небилет® плюс са бледо розови, овални, леко двойноизпъкнали филмирани таблетки с надпис “5/12.5” от едната страна и делителна черта от другата страна в опаковки от 7, филмирани таблетки.

Таблетките се предлагат в блистери (РР/СОС/РР/Алуминиев блистер),

(Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба).

Притежател на разрешението за употреба и производител 

Притежател на разрешението за употреба

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Люксембург

Производител

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125,12489 Berlin, Германия

или

Menarini - Von Heyden GmbH

Leipziger Strasse 7-13, 01097 - Dresden, Германия

или

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.

Via Sette Santi 3, 50131 Florence, Италия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕИП със следните търговски имена:

Австрия: Hypoloc plus НСТ Белгия: Nobiretic България: Nebilet Plus Кипър: Lobivon plus

Чехия: Nebilet Plus H 5 mg/12,5 mg film-coated tablets Дания: Hypoloc Comp Естония: Nebilet Plus Финландия: Hypoloc Comp Франция: TEMERITDUO Гърция: Lobivon-plus Унгария: Nebilet Plus Исландия: Hypoloc Comp Ирландия: Hypoloc Plus Италия: Aloneb Латвия: Nebilet Plus Литва: Nebilet Plus Люксембург: Nobiretic Малта: Nebilet Plus Норвегия: Hypoloc Comp Полша: Nebilet HCT Португалия: Nebilet Plus Румъния: Co-Nebilet 5 mg / 12.5 mg Словакия: Nebilet HCTZ Словения: Co-Nebilet Испания: Lobivon plus Швеция: Hypoloc Comp Холандия: Nebiretic

Великобритания: Nebivolol / Hydrochlorothiazide

Дата на последно преразглеждане на листовката

Февруари, 2015 г.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!