Мукоплант сироп за кашлица със сух екстракт от бръшлян, 100мл

Прод.код 72197 / Тегло 0.20 кг.

Марка Д-Р ТАЙС | DR.THEISS
Оценка на продукта
4.75 от 5 ( 100 оценки)
7,79 лв.
Запази в любими Запази в любими

МУКОПЛАНТ сироп за кашлица със сух екстракт от бръшлян 100 мл.

Листовка: Информация за пациента
Мукоплант експекторант с бръшлян 154 mg/100 ml сироп
Сух екстракт от листа Бръшлян (Hedera helix L.)
Mucoplant cough syrup Ivy 154 mg/100 ml syrup
Ivy leaf dry extract (Hedera helix L.)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги вземайте лекарствения продукт както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т. 4
Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Мукоплант експекторант с бръшлян и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Мукоплант експекторант с бръшлян
3. Как да използвате Мукоплант експекторант с бръшлян
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Мукоплант експекторант с бръшлян
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Мукоплант експекторант с бръшлян и за какво се използва
Мукоплант експекторант с бръшлян съдържа сух екстракт от листа Бръшлян (4-8:1) 154 mg/100 ml Той е растителен лекарствен продукт, който се използва за откашляне при продуктивна кашлица при възрастни, юноши и деца над 2 години.
Трябва да се консултирате с лекар ако не почувствате подобрение или симптомите се влошат след като сте приемали лекарството 7 дни.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Мукоплант експекторант с бръшлян?
Не приемайте Мукоплант експекторант с бръшлян:

 • Ако сте алергични към листата от бръшлян, към други растения от семейство Бръшлянови или някоя от другите съставки на този продукт (изброени в т.6);
 • Не се разрешава употребата при деца под 2 години, поради риск от влошаване на респираторните симптоми.

Предупреждения и предпазни мерки

 • Ако децата между 2 и 4 години имат продължителна или често повтаряща се кашлица, изисква се лекарска диагноза преди започване на лечението;
 • Ако настъпят затруднения в дишането, при температура или гнойни храчки, моля, обърнете се към лекар;
 • Ако симптомите не се подобрят след 7 дни употреба на лекарството, трябва да се посъветвате с лекар;
 • Не се препоръчва да приемате този лекарствен продукт с други лекарства, които потискат кашлицата (противокашлични като кодеин или декстрометорфан) без лекарски съвет;
 • Ако имате стомашни проблеми (гастрит, стомашна язва) това лекарство трябва да се използва с внимание;
 • Ако страдате от бъбречна недостатъчност или увреждане на черния дроб, моля, говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете лечение с Мукоплант експекторант с бръшлян.

Данни за препоръчваната дозировка при такива пациенти не са установени.

Други лекарства и Мукоплант експекторант с бръшлян
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате каквито и да са други лекарства.
Досега не е било съобщено за влиянието му върху действието на други лекарства.

Мукоплант експекторант с бръшлян с храни, напитки и алкохол
Може да приемате Мукоплант експекторант с бръшлян без значение на храната.

Бременност и кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Мукоплант експекторант с бръшлян не се препоръчва по време на бременност или кърмене поради недостатъчни данни за употребата при бременни и кърмачки.

Шофиране и работа с машини
Не са правени изследвания за ефекта върху способността за шофиране и работа с машини.
Досега няма съобщения за такова въздействие.

Мукоплант експекторант с бръшлян съдържа течен малтитол
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.
2 мерителни чашки (10 ml) съдържат 4 g течен малтитол, отговарящ на 0,3 хлебни единици. Трябва да се вземе под внимание дали страдате от захарен диабет.
Калорийната стойност е 2,3 kcal/g течен малтитол.
Течният малтитол може да окаже леко слабително действие.

3. Как да използвате Мукоплант експекторант с бръшлян?
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Вашия лекар или фармацевт Ви е казал.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителните дози са:

 • За възрастни, юноши и деца над 12 години: 20 ml (2 х 10 ml) 3 пъти дневно;
 • За деца от 6 до 12 години: 15 ml 3 пъти дневно;
 • За деца от 2 до 5 години: 7,5 ml 3 пъти дневно.

Моля, използвайте приложената мерителна чашка за правилно дозиране. Употребата при деца под 2 години е противопоказана.
Мукоплант експекторант с бръшлян се приема неразтворен и независимо от храненето. Трябва да изпиете обилно количество вода или други топли, несъдържащи кофеин напитки докато приемате Мукоплант експекторант с бръшлян.
Ако симптомите продължават повече от една седмица по време на употребата на продукта, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.
Ако действието на Мукоплант експекторант с бръшлян ви се струва по-силно или много слабо, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели Мукоплант експекторант с бръшлян повече от необходимата доза
Не приемайте по-високи дози от препоръчаните. Приемането на такива дози (повече от три пъти дневно) може да причини гадене, повръщане, диария и възбуда. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, който ще реши дали е нужно лечение. Съобщено е за един случай с 4 годишно дете, което е развило агресивност и диария след случайно приемане на екстракт от бръшлян, равняващ се на 1,8 g растително вещество (еквивалентен на 195 ml Мукоплант експекторант с бръшлян).

Ако сте пропуснали да приемете Мукоплант експекторант с бръшлян
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, този лекарствен продукт може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции може да се определят съгласно следната честота:

 • Чести (могат да засегнат до 1 на 10 човека): гадене, повръщане, диария;
 • Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 човека): алергична кожна реакция, изразяваща се в копривна треска, обриви, спукани капиляри, главно върху бузите и носа и тежки алергични реакции като затруднено дишане и отоци. Ако настъпи алергична реакция, приемът трябва да се спре и да се консултирате незабавно с Вашия лекар.

Съобщаване за нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани реакции, кажете на Вашия лекар или фармацевт. Това включва и такива, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в:

Изпълнителната агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
тел. +35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате за нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Мукоплант експекторант
Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Мукоплант експекторант с бръшлян след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета.
Срокът отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 25°С.
След първоначално отваряне на бутилката, продуктът може да се използва 6 седмици.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Всеки неизползван лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Мукоплант експекторант с бръшлян
Активното вещество е: сух екстракт от листа Бръшлян (Hedera helix L. folium).
100 ml съдържат 154 mg сух екстракт от листа Бръшлян. Екстрахиращ агент: етанол 30% (обемни).
Помощните вещества са: калиев сорбат; хидроксиетил целулоза; аромат на касис; малтитол, течен (Е965); лимонена киселина безводна; пречистена вода.

Как изглежда Мукоплант експекторант с бръшлян и какво съдържа опаковката
Мукоплант експекторант с бръшлян е кафеникаво-жълт, слабо опалесциращ сироп със специфичен мирис (касис).
Съществува в оригинални опаковки по 100, 200, 250 ml в кафява стъклена бутилка, с мерителна чашка.
Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Германия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 02.2015 г.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!