МОНОЗИД 20МГ/12.5МГ X 28 ТАБЛЕТКИ

Прод.код 22 / Тегло 0.20 кг.

Марка
ФАРМА СУИС | PHARMA SWISS
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

1. Какво представлява Монозид и за какво се използва
Всяка таблетка Монозид съдържа като активно действащи вещества: фозиноприл 20 mg хидрохлоротиазид 12,5 mg
Фозиноприл принадлежи към групата на лекарствата, наречени “АСЕ-инхибитори”, а хидрохлоротиазид - към групата на диуретиците.
Тези лекарства работят заедно за понижаване на високото кръвно налягане.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Монозид
Не приемайте Монозид
ако сте алергични (свръхчувствителни) към фозиноприл натрий или хидрохлоротиазид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
ако сте алергични (свръхчувствителни) към други ангиотензин-конвертиращи ензимни инхибитори или към други сулфонамиди (напр. тиазиди).
ако сте забременяла преди повече от три месеца (добре е също да избягвате употребата на Монозид и в началото на бременността - вижте раздела относно бременността).
ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.
ако сте приемали или в момента приемате сакубитрил/валсартан, лекарство, използвано за лечение на вид хронична сърдечна недостатъчност при възрастни, тъй като има повишен риск от ангиоедем (бързо образуване на оток под кожата в област като напр. гърлото).
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Монозид.
ако сте бременна или планирате бременност. Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна или може да забременеете. Употребата на Монозид не се препоръчва в началото на бременността и не трябва да го употребявате, ако сте забременяла преди повече от три месеца, тъй като той може сериозно да навреди на Вашето бебе, ако се използва през този период (вижте раздела относно бременността), ако кърмите.
ако страдате от сърдечни, чернодробни или бъбречни заболявания, за които Вашия лекар не знае.
ако имате повишени нива на холестерол или триглицериди, за които Вашия лекар не знае. ако сте имали необичайни или алергични реакции към подобни таблетки или към някоя от съставките на Монозид.
ако сте имали рак на кожата или ако развиете неочаквана кожна лезия по време на лечението. Лечението с хидрохлоротиазид, особено продължителната употреба на високи дози, може да повиши риска от някои видове рак на кожата и устните (немеланомен рак на кожата). Защитете кожата си от излагане на слънце и ултравиолетовите лъчи, докато приемате Монозид.
ако приемате което и да е от следните лекарства, рискът от ангиоедем (рязко подуване в дълбоките слоеве на кожата в определена област, например гърлото) се повишава:
• рацекадотрил - лекарство, използвано за лечение на диария;
• лекарства, използвани за предотвратяване на отхвърлянето на органен трансплантат и при рак (напр. темсиролимус, сиролимус, еверолимус).
• вилдаглиптин - лекарство, използвано за лечение на диабет.
ако имате повишена кръвна захар (диабет). Ако сте на инсулиново лечение, количеството на необходимия инсулин може да се промени.
ако страдате от подагра. При някои пациенти една от активните съставки на таблетките Монозид може да повиши възможността за пристъп на подагра.
ако сте подложени на някакво десенсибилизиращо лечение (инжекции за лечение на алергии). Преди започване на приема на Монозид, уверете се, че Вашият лекар знае за десенсибилизиращите (противоалергичните) инжекции, които Ви се поставят.
ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
• ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) (известни също като сартани - например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета.
• алискирен
Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.
Вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Монозид“
Други лекарства и Монозид
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или възможно да приемете други лекарства.
Информирайте Вашия лекар, ако приемате:
• лекарства, повлияващи храносмилането: ако имате нужда от лечение с такива лекарства, то те трябва да се приемат 2 часа преди или 1 час след приема на таблетките Монозид.
• калиеви добавки: не приемайте калиеви добавки или соли, съдържащи калий, без консултация с Вашия лекар.
• литий: уверете се, че лекарят, предписал Ви лечението с Монозид, знае, че едновременно с това приемате литий.
• други лекарства: преди започване на лечението с Монозид, уведомете Вашия лекар за всички други лекарства, които приемате, като например: калциеви соли, лекарства за лечение на повишено кръвно налягане, инсулин или средства за лечение на диабет, лекарства за лечение на артрит (нестероидни противовъзпалителни средства), понижаващи холестерола лекарства, мускулни релаксанти (средства отпускащи мускулите) от курароподобен тип.
• Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки:
Ако приемате ангиотензин И-рецепторен блокер (ARB) или алнскирен (вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Монозид” и “Предупреждения и предпазни мерки”)
Това важи по-специално, ако приемате също и:
• Лекарства които се използват най-често, за да се избегне отхвърлянето на трансплантирани органи (сиролимус, еверолимус и други лекарства, принадлежащи към класа инхибитори на mTOR). Вижте точка „Предупреждения и предпазни мерки.”
• Хранителни добавки, съдържащи калий (включително заместители на солта), калий-съхраняващи диуретици и други лекарства, които могат да повишат количеството на калий в кръвта (напр. триметоприм и котримоксазол при инфекции, предизвикани от бактерии; циклоспорин, лекарство, потискащо имунната система, което се използва за предотвратяване на отхвърлянето на органен трансплантат; и хепарин, лекарство, използвано за разреждане на кръвта и за предотвратяване на образуването на тромби)
Монозид с храна и напитки
Приемът на Монозид не зависи от храненето.
Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Бременност
Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна или може да забременеете.
Вашият лекар ще Ви посъветва да прекратите употребата на Монозид преди да забременеете или веднага, след като разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемате друго лекарство вместо Монозид. Употребата на Монозид не се препоръчва в началото на бременността и не трябва да го приемате, ако сте забременяла преди повече от три месеца, тъй като той може сериозно да навреди на Вашето бебе, ако се използва след третия месец от бременността.
Кърмене
Монозид се разпределя в кърмата. Заради потенциалните нежелани лекарствени реакции на Монозид при кърмачета трябва да се прецени дали кърменето да се прекрати или да се спре лечението с лекарствения продукт, като се отчете значението на Монозид за лечението на майката. Уведомете Вашия лекар, ако кърмите или ще започвате да кърмите. Употребата на Монозид не се препоръчва при кърмачки и Вашият лекар може да избере за Вас друг режима на лечение, ако искате да кърмите, особено ако бебето Ви е новородено или е родено преждевременно. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Шофиране и работа с машини
Неприложимо.
Монозид съдържа лактоза. Не го употребявайте, ако имате непоносимост към лактозата, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция.
3. Как да приемате Монозид
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Възрастни:
Препоръчителната доза е една таблетка 20 mg фозиноприл/12,5 mg хидрохлоротиазид веднъж дневно.
Таблетката трябва да се приема по едно и също време на деня. Важно е да спазвате всички указания, дадени от лекаря. Таблетките трябва да се поглъщат цели с вода.
Много е важно да приемате Монозид, докато Вашият лекар не Ви каже да спрете. НЕ спирайте Монозид без лекарска консултация.
Употреба при деца
Употребата на Монозид не се препоръчва при деца и младежи под 18-годишна възраст.
Бъбречно увреждане:
Обичайната доза Монозид се препоръчва при пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане. Монозид не се препоръчва при пациенти с тежко бъбречно увреждане.
Ако по време на лечението с Монозид възникнат някакви проблеми, обсъдете ги с Вашия лекар.
Ако сте приели повече от необходимата доза Монозид
Ако сте приели повече от необходимата доза Монозид, веднага се консултирайте с лекар или се обърнете към най-близкото отделение за спешна помощ.
Ако сте пропуснали да приемете Монозид
Ако пропуснете да вземете определената доза, не се притеснявайте. Вземете я възможно най-бързо, след като се сетите в рамките на деня. Ако пропуснете напълно дневната доза, не вземайте двойна доза, за да наваксате пропуснатата доза.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Таблицата по-долу включва възможните нежелани лекарствени реакции, групирани по честота.
Честотата се определя, както следва:
много чести: засягат повече от 1 на 10 потребителя
чести: засягат 1 до 10 на 100 потребителя
нечести: засягат 1 до 10 на 1000 потребители
редки: засягат 1 до 10 на 10 000 потребителя
много редки: засягат по-малко от 1 на 10 000 потребителя
с неизвестна честота: честотата не може да се определи от наличните данни
Инфекции и инфестации Чести Инфекция на горните дихателни пътища,
С неизвестна честота  Фарингит, ринит, синузит
Неоплазми — доброкачествени,
злокачествени и неопределени (вкл. кисти и полипи)
С неизвестна честота
Рак на кожата и устните
(немеланомен рак на кожата)
Нарушения на кръвта и лимфната система С неизвестна честота
Лимфаденопатия, левкопения, неутропения, апластична анемия,
агранулоцитоза, тромбоцитопения, анемия
(включително апластична и хемолитична анемия)
Нарушения на метаболизма и храненето  С неизвестна честота Подагра, хипокалиемия, хипохлоремична алкалоза
Психични нарушения С неизвестна честота Депресия, нарушения на либидото
Нарушения на нервната система Чести Главоболие, замаяност
С неизвестна честота  Сомнолентност, парестезия, хипоестезия, синкоп, цереброваскуларен инцидент
Нарушения на очите С неизвестна честота Зрителни нарушения
Нарушения на ухото и лабиринта С неизвестна честота Тинитус, вертиго
Сърдечни нарушения С неизвестна честота  Аритмия, ангина пекторис, инфаркт на миокарда
Съдови нарушения С неизвестна честота 
Хипотония, ортостатична хипотония, клаудикацио интермитенс,
некротизиращ васкулит, топли вълни
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения  Чести Кашлица
С неизвестна честота 
Синузит, респираторен дистрес, пневмонит,
белодробен едем, бронхоспазъм
Стомашно-чревни нарушения  С неизвестна честота 
Гадене, повръщане, диария, болка в корема, диспепсия, гастрит,
езофагит, панкреатит, дизгеузия
Хепато-билиарни нарушения С неизвестна честота Хепатит, холестатична,жълтеница
Нарушения на кожата и подкожната тъкан  С неизвестна честота
Ангиоедем, обрив, синдром на Stevens-Johnson, пурпура, пруритус,
уртикария, реакция на фоточувствителност
Нарушения на мускулно-скелетната система
и съединителната тъкан
Чести  Болка в мускулите и костите
С неизвестна честота Миалгия, мускулни спазми, артралгия
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища  С неизвестна честота Полакиурия, дизурия, бъбречна недостатъчност
Нарушения на възпроизводителната система и гърдата  С неизвестна честота  Сексуална дисфункция
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Чести  Умора
С неизвестна честота Едем, болка в гърдите, астения, пирексия
Изследвания С неизвестна честота 
Анормални резултати от изследвания на чернодробната функция
(повишена трансаминаза, повишена лактатна дехидрогеназа в кръвта,
повишена алкална фосфатаза в кръвта и повишен билирубин в кръвта),
анормални електролити в кръвта, анормална пикочна киселина в кръвта,
анормална глюкоза в кръвта, анормален магнезий в кръвта,
анормален холестерол в кръвта, анормални триглицериди в кръвта,
анормален калций в кръвта
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
5. Как да съхранявате Монозид
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25 °С.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Монозид
Активните вещества са: фозиноприл натрий и хидрохлоротиазид.
Другите съставки са: лактоза, кроскармелоза натрий, повидон, натриев стеарилфумарат, железни оксиди.
Как изглежда Монозид и какво съдържа опаковката
Монозид таблетки са бледорозови, кръгли таблетки с номер 1493, отпечатан върху едната страна, и делителна линия от другата.
Монозид таблетки се предлагат в опаковки по 28 таблетки (2 блистера с по 14 таблетки).
Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.,
Jankovcova 1569/2c, 170 00, Praha 7,
Чешка Република
Производител
ICN Polfa Rzeszow S.A.
2 Przemyslowa Street 35-959 RZESZ6W Полша

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах