ЛАПРИЛЕН 10МГ Х 30 ТАБЛЕТКИ

Прод.код 27459 / Тегло 0.20 кг.

Марка
ЕКОФАРМ | ECOPHARM
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ЛАПРИЛЕН ТБ 10МГ Х 30

1. Какво представлява Лаприлен и за какво се използва
Лаприлен принадлежи към група лекарства, наречени "АСЕ-инхибитори" (инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим). Тези лекарствени продукти действат като разширяват кръвоносните съдове и по този начин улесняват изпомпването на кръв от сърцето до всички части на тялото. Така се понижава повишеното кръвно налягане. При много пациенти със сърдечна недостатъчност Лаприлен ще спомогне за подобряване на сърдечната дейност. Лаприлен се използва за:
лечение на високо кръвно налягане (хипертония);
лечение на симптоматична сърдечна недостатъчност;
профилактика на симптоматична сърдечна недостатъчност при пациенти с асимптоматична левокамерна дисфункция (левокамерна фракция на изтласкване <35%).
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Лаприлен
Не приемайте Лаприлен
ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество еналаприлов малеат, друг АСЕ-инхибитор или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б);
ако е настъпил тъканен оток - оток на лицето, устните, езика и/или гърлото със затруднения в дишането или преглъщането (ангионевротичен оток) при предишно лечение с АСЕ-инхибитори;
ако Ви е поставена диагноза вроден или идиопатичен ангиоедем;
по време на втори и трети триместър на бременността (виж точка Бременност и кърмене);
ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо апискирен.
Предупреждения и предпазни мерки
Ако страдате от някое от следните заболявания или някое от изброените състояния се отнася за Вас, моля информирайте Вашия лекар преди приема на това лекарство. Вашият лекар ще предприеме необходимите мерки.
Говорете с Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Лаприлен:
ако е налице риск от силно понижение на кръвното налягане поради нарушен водно-солеви баланс, например при прием на лекарства, увеличаващи отделянето на урина, при бедна на соли диета или в резултат на повръщане или диария;
ако сърдечните клапи в лявата камера са стеснени или ако има стеснение на изхода на лявата камера;
ако страдате от сърдечно заболяване с нарушен кръвоток (исхемия);
ако страдате от нарушено кръвоснабдяване на мозъка (мозъчносъдова болест);
ако сте с нарушена бъбречна функция (креатининов клирънс < 80 ml/min);
ако бъбречните артерии са стеснени (от двете страни или от едната страна при единствен бъбрек);
ако наскоро сте претърпели бъбречна трансплантация;
ако сте на диализа;
ако се увеличат чернодробните ензими или при жълтеница;
ако се понижи броят на белите кръвни клетки (левкопения) и/или при силно понижение на определени бели кръвни клетки със склонност към инфекции и тежки генерализирани симптоми (агранулоцитоза);
ако имате намален брой тромбоцити в кръвта (тромбоцигопения) или намален брой на червените кръвни клетки (анемия);
ако страдате от някои заболявания на съединителната тъкан (колагенози), засягащи кръвоносните съдове (например лупус еритематодес, ревматоиден артрит или склеродерма);
ако се лекувате с лекарства, които потискат имунната система;
ако едновременно приемате алопуринол (лекарство за лечение на подагра), прокаинамид (лекарство за нарушен сърдечен ритъм) или литий (лекарство срещу някои форми на депресия);
ако по време на лечението с Лаприлен възникнат реакции на свръхчувствителност или тьканен оток (ангиоедем);
ако някога сте имали алергична реакция с подуване на лицето, устните, езика или гърлото със затруднение при преглъщане и дишане. Трябва да се има предвид, че чернокожите пациенти са с повишен риск от поява на такъв тип реакции вследствие на употребата на АСЕ инхибитори;
ако имате диабет. Вие трябва редовно да следите за ниски нива на глюкоза в кръвта, особено по време на първия месец на лечението. Нивото на калий в кръвта също може да бъде по-високо;
при проява на упорита суха кашлица;
при риск за увеличение на нивата на калий в кръвта;
ако имате симптоми на ниско кръвно налягане (може да забележите това като прилошаване или замаяност, особено при изправяне);
ако приемате инхибитор на mTOR (например темсиролимус, сиролимус, еверолимус -лекарства, използвани за лечение на определени видове рак или за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантиран орган от имунната система на организма), може да ere с повишен риск от алергична реакция, наречена ангиоедем;
ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
ангиотензин П рецепторен блокер (ARB) (известни също като сартани - например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета.
алнскирен.
Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (например калий) в кръвта Ви, Вижте също информацията, озаглавена „Не приемайте Лаприлен". Ако се налага десенсибилизиращо лечение срещу отрови на насекоми (напр. пчели или оси Лаприлен трябва временно да се замести с подходящо лекарство, съдържащо активно вещество от друг клас. В противен случай могат да настъпят животозастрашаващи реакции на свръхчувствителност (напр. понижение на кръвното налягане, задух, повръщане, алергични кожни реакции). Тези реакции могат да се проявят след ужилване от насекоми (напр. пчели или оси).
Едновременното приложение на Лаприлен по време на диализа с определени диализни мембрани (високснфлуксни мембрани) или по време на лечение на високи нива на липиди в кръвта (LDL афереза с абсорбция на декстран сулфат) може да доведе до тежки реакции на свръхчувствителност и животозастрашаващ шок.
В случай на спешна диализа или хемофилтрация или при необходимост от LDL афереза, преди това лечението трябва да се смени с друго лекарство, подходящо за тази цел (не АСЕ-инхибитор) или да се използва друга диализна мембрана.
Информирайте Вашия лекар, че се лекувате с Лаприлен или имате нужда от диализа, за да има предвид това при лечението.
Ако е планирана операция или анестезия (включително и при стоматолог), информирайте Вашия лекар, че приемате Лаприлен, тъй като при анестезия може да настъпи рязко понижение на кръвното налягане.
Информирайте незабавно Вашия лекар, ако се прояви някой от следните симптоми:
оток на лицето, крайниците, устните, лигавиците, езика и/или ларинкса, задух;
жълто оцветяване на кожата и лигавиците;
висока температура, подуване на лимфните възли и/или възпаление на гърлото.
В тези случаи не трябва да продължавате да приемате Лаприлен и лекарят ще предприеме необходимите мерки.
Приложението на това лекарство изисква редовен контрол от Вашия лекар. Ето защо трябва да спазвате провеждането на лабораторните изследвания и прегледи, които лекарят Ви е назначил.
Деца
Данните за приложение на еналапрнлов малеат при деца с високо кръвно налягане са ограничени. Няма данни и за приложение при други показания. Има само данни за ефективността и безопасността на еналапрнлов малеат за лечение на високо кръвно налягане при деца над 6 годишна възраст. Лаприлен се препоръчва единствено за лечение на това заболяване при деца.
Новородени и деца с бъбречни заболявания не трябва да се лекуват с Лаприлен.
Други лекарства и Лаприлен
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки:
Ако приемате ангиотензин П-рецепторен блокер (ARB) или алискирен (вижте също информацията озаглавена "Не приемайте Лаприлен" и "Предупреждения и предпазни мерки").
Лаприлен се повлиява по следния начин:
Усилване на ефекта и възможно увеличаване на нежеланите ефекти:
Лекарства, увеличаващи количеството отделена урина (тиазиди или бримкови диуретици)
Предшестващо лечение с високи дози диуретици може да доведе до недостиг на течности и до риск от рязко спадане на кръвното налягане в началото на лечението с Лаприлен. Понижаващият кръвното налягане ефект може да се намали ако се спре диуретика, ако се компенсира недостига на течности, ако се приложат соли или ако лечението с еналапрнлов малеат започне с ниски дози.
Други лекарства, понижаващи кръвното налягане (антихипертензивни лекарства)
Едновременното приложение на Лаприлен с други лекарства, понижаващи кръвното налягане, може да увеличи понижаващия кръвното налягане ефект на Лаприлен. Едновременното приложение на нитроглицерин и други нитрати или други лекарства за разширяване на кръвоносните съдове (вазодилататори) може допълнително да понижи кръвното налягане.
Лекарства срещу депресия и срещу други психични заболявания, наркотици, анестетици (трициклични антидепресанти, невролептици, анестетици, наркотици)
Едновременното приложение с АСЕ-инхибитори може да доведе до по-силно повишение на кръвното налягане.
Отслабване на ефекта:
Лекарства против болка и възпаление (нестероидни противовъзпалителни средства)
Продължителното приложение на лекарства против болка и възпаление може да намали понижаващия кръвното налягане ефект на АСЕ-инхибиторите. Едновременното приложение може да доведе до увеличени нива на калий в кръвта и до влошаване на бъбречната функция, което обикновено е обратимо. Острата бъбречна недостатъчност също е рядка, особено при пациенти с нарушена бъбречна функция, например при пациенти в старческа възраст и при пациенти с обемен дефицит.
Симпатикомиметици (лекарства, които водят до ефекти, подобни на медиаторите в организма норадреналин и адреналин, например повишено кръвно налягане)
Симлатикомимегиците могат да намалят понижаващия кръвното налягане ефект на АСЕ-инхибиторите.
Други възможни взаимодействия:
Лекарства, които увеличават количеството отделена урина при намалена екскреция на калий (калий-съхраняващи диуретици) и продукти, съдържащи калий
АСЕ-инхибиторите намаляват отделянето на калий с урината при приложение на диуретици. Някои диуретици (калий-съхраняващи диуретици, като напр. спиронолактон, триамтерен или амилорид), продукти, съдържащи калий и калий-съдържащи солеви заместители или хепарин (лекарство, което потиска кръвосъсирването) може да доведат до силно увеличение на калия в кръвта. Едновременното приложение трябва да се осъществява внимателно и при често изследване на нивата на калий в кръвта.
Литий (лекарство за лечение на депресия)
При едновременното приложение на АСЕ-инхибитор и литий е докладвано обратимо повишение на нивата на литий в кръвта и вредни (токсични) ефекти. Едновременното приложение с определени диуретици (тиазиди) може да увеличи концентрацията на литий в кръвта и това да увеличи риска от вредните ефекти на литий при лечението с АСЕ-инхибитори. Ето защо приложението на Лаприлен с литий не се препоръчва. Ако обаче се налага приложението на тази комбинация, нивата на литий в кръвта трябва внимателно да се проследяват.
Лекарства, понижаващи кръвната захар и инсулин (антидиабетни лекарства)
Едновременното приложение на АСЕ-инхибитори може да засили понижаващия кръвната захар ефект; налице е риск от понижение на нивата на кръвната захар под нормата (хипогликемия). Тези случаи обикновено възникват през първите седмици от комбинираното лечение, както и при пациенти с нарушена бъбречна функция.
Ацетилсалицилова киселина (лекарство, прилагано в ниски дози за профилактика на сърдечносъдови заболявания), лекарства за разрушаване на кръвни съсиреци (тромболитици), бета-блокери (лекарства за лечение на високо кръвно налягане)
Може да се прилагат едновременно с Лаприлен.
Лекарства, които се използват най-често, за да се избегне отхвърлянето на трансплантирани органи (сиролимус, еверолимус, темсиролимус и други лекарства, принадлежащи към класа инхибитори на mTOR), Вижте точка "Предупреждения и предпазни мерки"
Лаприлен с храна, напитки и алкохол
Приемът на храна не повлиява резорбцията на Лаприлен в организма. Алкохолът засилва понижаващия кръвното налягане ефект на АСЕ-инхибиторите.
Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Бременност
Лаприлен не трябва да се използва по време на първите три месеца от бременността. Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, консултирайте се с Вашия лекар, за да промени лечението.
Лаприлен не трябва да се използва по време на втори и трети триместьр на бременността, тъй като това може да навреди на детето.
Ако все пак Лаприлен е приеман през втори и трети триместьр на бременността, се препоръчва ултразвуково изследване за проследяване на бъбречната функция и на черепа.
Кърмене
Активното вещество на Лаприлен преминава в майчиното мляко. Не се препоръчва лечение с Лаприлен по време на кърмене на новородени бебета (първите няколко седмици след раждането) и особено на недоносени бебета.
При по-голямо бебе, Вашият лекар ще Ви посъветва относно ползите и рисковете от Лаприлен, докато кърмите в сравнение с други лечения.
Шофиране и работа с машини
В началото на лечението с Лаприлен може да се наблюдават временна отпадналост и замаяност, което би могло да повлияе шофирането и работата с машини,
Лаприлен съдържа лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.
3. Как да приемате Лаприлен
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Лекарят ще определи индивидуално дозата, с която ще се лекувате в зависимост от състоянието Ви и евентуалната допълнителна терапия.
Обичайно се използват следните дозировки:
Високо кръвно налягане
Началната доза обикновено е 5 mg еналапрнлов малеат веднъж дневно и се повишава до максимално 20 mg в зависимост от тежестта на заболяването и състоянието Ви. При лека степен на хипертония, препоръчителната начална доза е 5-10 mg веднъж дневно. При пациенти със силно активирана система, регулираща кръвното налягане, напр. високо кръвно налягане при бъбречно заболяване, солеви и/или обемен дефицит, некомпенсирана сърдечна недостатъчност или силно повишено кръвно налягане, лечението започва с 5 mg веднъж дневно или с по-ниска доза. В началото на лечението може да настъпи рязко спадане на кръвното налягане и е необходим лекарски контрол. При пациенти, лекувани с високи дози диуретици, лечението започва с 5 mg веднъж дневно или с по-ниска доза. Предшестващо лечение с високи дози диуретици може да доведе до обемен дефицит и риск от спадане на кръвното налягане в началото на лечението. При възможност тези лекарства трябва да се преустановят за около 2-3 дни преди започване на лечение с Лаприлен. Трябва да се изследват бъбречната функция и нивата на калий в кръвта.
Нормалната поддържаща доза е 20 mg еналаприлов малеат дневно. Максималната дневна доза от 40 mg еналаприлов малеат не трябва да се надвишава.
Сърдечна недостатъчност (симптоматична сърдечна недостатъчност), дисфункция на лявата камера (асимптоматична левокамерна дисфункция)
Еналаприлов малеат се използва за лечение на сърдечна недостатъчност обикновено като допълнение към диуретици, дигиталис или бета-блокери. Началната доза е 2,5 mg еналаприлов малеат веднъж дневно. Лечението започва под лекарско наблюдение за определяне на началния ефект върху кръвното налягане. В началото на лечението с Лаприлен при пациенти със сърдечна недостатъчност кръвното налягане може да се понижи. Когато това отшуми дозата трябва да се увеличава постепенно в продължение на 2-4 седмици до поддържаща доза от 20 mg еналаприлов малеат дневно. Тази доза трябва да се приема еднократно дневно или да се раздели на два приема в зависимост от поносимостта. Максималната доза от 40 mg еналаприлов малеат, разделена на два приема, не трябва да се надвишава.
Дозировка при нарушена бъбречна функция
Интервалите между приемите на Лаприлен трябва винаги да се удължават и/или дозите да се редуцират. Лекарят ще назначи индивидуално лечение за Вас. При умерено нарушена бъбречна функция се препоръчва доза от 5-10 mg еналаприлов малеат веднъж дневно. При тежко нарушена бъбречна функция се препоръчва доза 2,5 mg еналаприлов малеат веднъж дневно. При пациенти на диализа в дните на диализата се препоръчва доза от 2,5 mg еналаприлов малеат веднъж дневно. Дозировката се определя от понижението на кръвното налягане в дните, свободни от диализа.
Дозировка при пациенти в старческа възраст
Дозировката се определя от бъбречната функция на пациента.
Употреба при деца
Ако детето може да приема таблетки, дозата се определя индивидуално от лекаря според състоянието на детето и понижаването на кръвното налягане.
Препоръчителната начална доза за деца с високо кръвно налягане и телесно тегло от 20 до 50 kg е 2,5 mg еналаприлов малеат веднъж дневно. Деца с телесно тегло над 50 kg получават по 5 mg еналаприлов малеат веднъж дневно. След това дозировката се прецизира от лекаря според нуждите на детето. Но не трябва да се надвишават максимални дневни дози от 20 mg еналаприлов малеат за деца с телесно тегло от 20 до 50 kg и 40 mg еналаприлов малеат за деца с телесно тегло над 50 kg.
Новородени и деца с бъбречно заболяване не трябва да се лекуват с Лаприлен.
Приемайте таблетките по едно и също време всеки ден, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва друго. Ако са Ви предписани по две таблетки дневно, приемайте едната сутрин, а другата - вечер, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва друго.
Ако не сте сигурни в нещо или имате някакви въпроси, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.
Ако сте приели повече от необходимата доза Лаприлен
Ако сте приели повече от необходимата доза Лаприлен» незабавно потърсете лекарска помощ! Най-честите признаци на предозиране са рязко спадане на кръвното налягане, циркулаторен шок, ускорен или забавен пулс, сърцебиене, бъбречна недостатъчност, учестено дишане, замаяност, безпокойство и кашлица.
Ако сте пропуснали да приемете Лаприлен
Ако пропуснете една доза, продължете с терапията както обикновено, без да приемате двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Моля, уведомете Вашия лекар за случилото се.
Ако сте спрели приема на Лаприлен
Не прекъсвайте и не спирайте приема на Лаприлен без да се консултирате с Вашия лекар! При пациенти с високо кръвно налягане, то може отново да се повиши, а при пациенти със сърдечна недостатъчност - отново да се появят симптомите.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежеланите реакции са класифицирани в зависимост от честотата на тяхната проява по следния начин:
 
Много чести  Засягат повече от 1 на 10 лекувани пациенти
Чести  Засягат по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани пациенти
Нечести  Засягат по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани пациенти
Редки  Засягат по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10000 лекувани пациенти
Много редки  Засягат по-малко от 1 на 10000 лекувани пациенти
С неизвестна честота  От наличните данни не може да бъде направена оценка

Важни нежелани реакции или признаци» на които трябва да обърнете внимание или да предприемете мерки, ако се проявят
Ако подозирате за поява на тежка кожна реакция, трябва незабавно да посетите лекар и ако е необходимо, да спрете веднага лечението с Лаприлен.
Оток на тъканите (ангионевротичен едем), който обхваща ларинкс, гласните връзки и/или езика, трябва веднага да се лекува от лекар!
Ако се появи жълтеница или чернодробните проби се увеличат значително, трябва да спрете лечението и лекарят да Ви наблюдава.
Информирайте Вашия лекар, ако се появи висока температура, подути лимфни възли и/или възпалено гърло, за да назначи кръвни изследвания.
Информирайте Вашия лекар, ако забележите нежеланите реакции, описани по-горе. Вашият лекар ще прецени тежестта им и ако е необходимо, ще предприеме допълнителни мерки.
Други възможни нежелани реакции
Кръв и лимфна система:
Нечести: анемия (включително апластична и хемолитична)
Редки: намален брой определени кръвни клетки (неутропения, тромбоцитопения, панцитопения) до силно понижение в броя на определени бели кръвни клетки със склонност към инфекции и към тежки генерализирани симптоми (агранулоцитоза), намаление в някои лабораторни параметри (хемоглобин, хематокриг), потискане на костния мозък, оточни лимфни възли, автоимунни заболявания.
Ендокринна система
С неизвестна честота: синдром на нарушена секреция на антидиуретичен хормон (SIADH)
Метаболизъм:
Нечести: много ниска кръвна захар (хипогликемия)
Нервна система:
Чести: главоболие, депресия, кратковременна загуба на съзнание (синкоп), променен вкус Нечести: объркване, сънливост, безсъние, нервност, изтръпване, замаяност (вертиго)
Редки: нарушение на съня, необичайни сънища
Очи:
Много чести: замъглено виждане
Ухо и лабиринт:
Нечести: шум в ушите
Сърдечносъдова система:
Много чести: замаяност
Чести: силно понижение на кръвното налягане, болка в гърдите (ангина пекторис), ритъмни нарушения, ускорен сърдечен ритъм (тахикардия)
Нечести: ортостатична хипотония (внезапно понижаване на кръвното налягане), сърцебиене сърдечен удар или мозъчно-съдов инцидент, възможна вторична до ексцесивна хипотония при пациенти с висок риск, зачервяване на лицето
Редки: намалено кръвоснабдяване на крайниците поради съдов спазъм (феномен на Рейно)
Дихателна система:
Много чести: кашлица
Чести: задух
Нечести: повишена секреция на носната лигавица, възпалено гърло и дрезгав глас, бронхоспазъм/астма
Редки: засягане на белите дробове (белодробни инфилтрати), възпаление на носа, алергично възпаление на белите дробове (алергичен алвеолит/еозинофилна пневмония)
Стомашно-чревен тракт:
Много чести: гадене
Чести: диария, коремна болка
Нечести: чревна непроходимост, възпаление на панкреаса, повръщане, лошо храносмилане, запек, загуба на апетит, стомашно дразнене, сухота в устата, пептична язва Редки: възпаление на устната лигавица с развитие на язви (стоматит/афтозни улцерации), възпаление на езика (глосит)
Много редки: подуване на червата (интестинална ангиоедема)
Черен дроб и жлъчни пътища:
Редки: чернодробна недостатъчност, възпаление на черния дроб (хепатит - хепатоцелуларен или холестатичен, включително чернодробна некроза), жълтеница
Кожа и подкожна тъкан:
Чести: обрив, свръхчувствителност/оток на тъканите (ангионевротичен оток): на лицето, крайниците, устните, езика, гласните връзки и/или ларинкса
Нечести: повишено изпотяване, сърбеж, уртикария, оплешивяване
Редки: тежки кожни реакции (еритема мултиформе, синдром на Стивън-Джонсън, ексфолиативен дерматит, токсична епидермална некролиза, пемфигус, еритродермия)
Описан е комплекс от симптоми, които може да се съпровождат от един или няколко отследните странични ефекти: повишена температура, възпаление на серозните обвивки(серозит), възпаление на кръвоносните съдове (васкулит), болка или възпаление на мускулите(миалгия/миозит), болка или възпаление в ставите (артралгия/артрит) и промени на някои лабораторни параметри (положителен ANA тигър, повишена скорост на утаяване на еритроцитите, еозинофилия и левкоцитоза). Могат да се появят кожен обрив, чувствителност към светлина или други реакции на кожата.
Мускулно-скелетна система:
Нечести: мускулни крампи
Бъбреци и отделителна система:
Нечести: нарушена бъбречна функция, бъбречна недостатъчност, повишено отделяне на белтъци в урината (протеинурия)
Редки: намалено отделяне на урина (олигурия)
Възпроизводителни органи и гърди:
Нечести: импотентност
Редки: увеличение на гърдите у мъже (гинекомастия)
Общи:
Много чести: чувство на отпадналост
Чести: умора
Нечести: общо неразположение, висока температура
Лабораторни стойности:
Чести: повишен калий в кръвта, повишен серумен креатинин
Нечести: повишена урея, намален натрий в кръвта
Редки: повишени чернодробни стойности (чернодробни ензими, серумен билирубин)
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.
Можете също да съобщите нежелани реакции директно към: Изпълнителна агенция по лекарствата.
ул. „Дамян Груев" № 8
1303 София
Тел.: +35928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Лаприлен
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Да се съхранява под 30° С!
Съхранявайте таблетките в оригиналната опаковка. Не ги поставяйте в друга опаковка, защото могат да се смесят с други лекарства.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка! Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Лаприлен 10 mg таблетки
Лаприлен 10 mg таблетки съдържа: Активното вещество е: 10 mg еналаприлов малеат;
Другите съставки са: царевично нишесте, лактоза, еритрозин, малеинова киселина, хипромепоза, цинков стеарат.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!