Ксизал Противоалергично средство, 5мг, 20 филмирани таблетки

Прод.код 23112 / Тегло 0.02 кг.

Марка
Ю СИ БИ ФАРМА | UCB FARCHIM
Оценка на продукта
4.15 от 5 ( 74 оценки)
23,09 лв.
Запази в любими Запази в любими

Ксизал 5 mg филмирани таблетки /

Xyzal 5 mg film-coated tablets

Левоцетиризинов дихидрохлорид /

(Levocetirizine dihydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Вие казал Вашия лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Ксизал и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Ксизал

3.   Как да приемате Ксизал

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Ксизал

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Ксизал и за какво се използва

Активното вещество на Ксизал е левоцетиризинов дихидрохлорид.

Ксизал е противоалергично лекарство.

За лечение на болестните прояви (симптомите) при възрастни и деца на възраст над 6 години, свързани с:

•     алергичен ринит (включително персистиращ алергичен ринит);

•     копривна треска (уртикария).

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Ксизал

Не приемайте Ксизал

•     ако сте алергични към левоцетиризинов дихидрохлорид, към други антихистамини, хидроксизин, пиперазинови производни или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

•     ако сте с тежко увреждане на бъбречната дейност (тежка бъбречна недостатъчност и креати нинов клирънс под 10 ml/min).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Ксизал.

Ако не можете да изпразвате пикочния си мехур поради нараняване на гръбначни

увеличена простата, моля посъветвайте се с Вашия лекар.

Деца и юноши

Левоцетиризин не се препоръчва при деца на възраст под 6 месеца.

Не се препоръчва употребата на Ксизал при деца на възраст под 6 години, тъй като филмираните таблетки не позволяват адаптиране на дозата.

Други лекарства и Ксизал

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е взъможно да приемате други лекарства.

Ксизал с храни, напитки и алкохол

Необходимо е повишено внимание при едновременното приемане на Ксизал и алкохол.

При чувствителни пациенти едновременното приложение на цетиризин или левоцетиризин с алкохол или други лекарства действащи върху централната нервна система, е възможно да окаже влияние. Въпреки това, данните от цетиризин не показват повишение на въздействието на алкохола.

Таблетките трябва да се поглъщат цели с вода; могат да се приемат със или без храна. Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Някои пациенти, приемащи Ксизал могат да почувстват сомнолентност/сънливост, умора и изтощение. Ако възнамерявате да шофирате, да извършвате потенциално опасни дейности или да работите с машини, Ви препоръчваме преди това да изчакате, за да установите въздействието на лекарството. Проведените конкретни изпитвания при здрави хора, след употребата на левоцетиризин в препоръчителната доза, не са установили нарушаване на вниманието, реакциите и способността за шофиране.

Ксизал съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3.   Как да приемате Ксизал

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза при възрастни и деца на възраст 6 и повече години е една таблетка дневно.

Употреба при деца и юноши

Употребата на Ксизал не се препоръчва при деца на възраст под 6 години, тъй като филмираните таблетки не позволяват адаптиране на дозата.

Специални указания за употреба при специални групи пациенти:

Пациенти с нарушена бъбречна функция трябва да приемат по-ниска доза, съобразена с тежестта на бъбречното заболяване.

Пациенти, които имат нарушение само на чернодробната функция, трябва да приемат обичайната препоръчителна доза.

Пациенти с нарушена бъбречна и чернодробна функция може да приемат по-ниска доза, съобразена с тежестта на бъбречното заболяване. При деца дозата трябва да а телесното тегло. Вашият лекар ще определи дозата. 

Ако сте приели повече от необходимата доза Ксизал

Значителното предозиране може да предизвика сънливост при възрастни. При деца са възможни първоначална възбуда и неспокойство, последвани от сомнолентност.

Ако смятате, че сте приели повече от необходимата доза Ксизал, моля уведомете Вашия лекар, той ще прецени какви действия да предприеме.

Ако сте пропуснали да приемете Ксизал

Ако сте пропуснали да приемете Ксизал или сте взели по-ниска доза от предписаната Ви от Вашия лекар, не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата; изчакайте определеното време за следващата доза и приемете обичайната доза, предписана от Вашия лекар.

Ако сте спрели приема на Ксизал

Спирането на лечението с Ксизал по-рано от предвиденото не води до други вредни последствия освен, че симптомите на заболяването ще се възобновят прогресивно, като силата им няма да е по-висока от тази от преди лечението с Ксизал. След прекратяване на приема на левоцетиризин, при много малък брой пациенти се съобщава пруритус.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Често (1 % до 10%) са наблюдавани следните, предимно леки до умерени нежелани лекарствени реакции: сухота в устата, главоболие, умора и сомнолентност/сънливост.

Нечести (0,1% до 1%) нежелани реакции са: изтощение и болки в корема.

Съобщени са други нежелани реакции, като: сърцебиене, учестен сърдечен пулс, припадъци, мравучкане, замаяност, синкоп, тремор, дисгеузия (нарушение на вкуса), чувство на световъртеж или движение, увреждания на зрението, замъглено зрение, болезнено или трудно уриниране, невъзможност за пълно изпразване на пикочния мехур, оток, пруритус (сърбеж), обрив, уртикария (подуване, зачервяване и сърбеж на кожата), кожен обрив, задух, повишаване на теглото, болка в мускулите, болка в ставите, агресивно или превъзбудено държание, халюцинации, депресия, безсъние, повтарящи се или завладяващи мисли за самоубийство, хепатит, нарушена чернодробна функция, повръщане, увлечен апетит и гадене.

При първа проява на реакция на свръхчувствителност, спрете употребата на Ксизал и уведомете Вашия лекар. Симптомите на реакцията на свръхчувствителност включват: подуване на устата, лицето и/или гърлото, затруднение при дишане или поглъщане (стягане в гърдите или хриптене), копривна треска, неочаквано падане на кръвното налягане, водещо до колапс или шок, които могат да са фатални.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или ако забележите някакви нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Мо съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата 

ул. „Дамян Груев” № 8 1303 София Тел.:+35 928903417 уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Ксизал

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарственият продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Ксизал

Активното вещество е 5 mg левоцетиризинов дихидрохлорид

Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg левоцетиризинов дихидрохлорид.

Другите съставки са: целулоза, микрокристална; лактоза монохидрат (вижте точка 2); силициев диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат; хипромелоза (Е464), титанов диоксид (Е171) и макрогол 400.

Как изглежда Ксизал и какво съдържа опаковката

Ксизал са бели до почти бели филмирани таблетки, овални, с код "Y" от едната страна. Предлагат се в блистери в опаковки по 7, 10,14,20 и 30 таблетки.

Не всички видови опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Германия Производител

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15,1 -10044 Pianezza (TO), Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Ю СИ БИ България ЕООД, тел.: (02) 962 30 49

Дата на последно преразглеждане на листовката: 06/2016

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах