Ксилометазолин Капки за нос, разтвор, Ксилометазолинов хидрохлорид, 0.1%, 10мл

Прод.код 5254 / Тегло 0.02 кг.

Марка
ПОЛФАРМА ОТС | POLPHARMA OTC
Оценка на продукта
4.00 от 5 ( 144 оценки)
3,89 лв.
Запази в любими Запази в любими

КСИЛОМЕТАЗОЛИН WZF 0,1 %, капки за нос, разтвор

 

Ксилометазолинов хидрохлорид /

XYLOMETHAZOLIN WZF 0,1%, nasal drops, solution

Xylometazoline hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия фармацевт Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши след 3-5 дни, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Ксилометазолин WZF 0,1 % и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Ксилометазолин WZF 0,1%

3.   Как да приемате Ксилометазолин WZF 0,1 %

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Ксилометазолин WZF 0,1%

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Ксилометазолин WZF0,1% и за какво се използва

Ксилометазолинът е производно на имидазолина. Притежава симпатикомиметично действие. Приложен върху лигавицата на носа, предизвиква свиване на кръвоносните съдове, премахва отока, потиска хиперемията на лигавицата на носоглътката и намалява количеството на секрета.

За намаляване отока на носната лигавица при остра хрема, пристъпи на обилен носен секрет (вазомоторен ринит), алергична хрема (алергичен ринит).

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Ксилометазолин WZF 0,1%

Не употребявайте Ксилометазолвн WZF 0,1%

ако сте алергични към ксилометазолинов хидрохлорид или някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в т. 6); ако имате закритоъгьлна глаукома;

ако сте претърпели хипофизектомия или друга черепна интервенция ако имате сух атрофичен ринит (rhinitis sicca).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да

При малки деца - ако се появят възбуда или наруц

спре.

При пациенти, при които след приложение на сим следните симптоми: безсъние, световъртеж, тремс 

При продължителна употреба има опасност от атрофия на носната лигавица и затова приложението се ограничава до 7 дни.

Употреба на при деца:

Да не се използва при деца под 2 години.

При деца под 6 годишна възраст лекарството се отпуска по лекарско предписание с рецепта.

Други лекарства и Ксилометазол и н WZF 0,1%

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Да не се прилага продукта по време на лечение с трициклични антидепресанти или МАО инхибитори (лекарства, използвани за лечение на депресия), поради съобщения за редки случаи на взаимодействия. Едновременната употреба с други симпатикомиметици (ефедрин, псевдоефедрин) трябва да се избягва.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Поради липса на показателни проучвания за ефектите на продукта върху плода и тъй като не е известно дали лекарственото вещество се екскретира в кърмата да не се прилага по време на бременност и кърмене.

Шофиране и употреба на машини:

Продуктът е предназначен за краткотрайно лечение, но при продължителна употреба и във високи дози не са изключени системни ефекти върху сърдечно-съдовата система, което може да наруши способността за шофиране и работата с машини.

Ксилометазолин WZF 0,1% съдържа бензалкониев хлорид

Тъй като лекарството съдържа бензалкониев хлорид, лечението може да предизвика локално дразнене на назалната лигавица.

3.   Как да използвате Ксилометазолин WZF 0,1%

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Всяка капка съдържа 0,05 mg ксилометазолинов хидрохлорид.

Деца над 12 години и възрастни

Локално по 2-3 капки 0,1% разтвор във всяка ноздра 2-3 пъти дневно.

Повторната употреба трябва да се извършва само в случай, че лечението е прекъснато за няколко дни.

Лечението не трябва да продължава повече от 3-5 дни без консултация с л Да не се прилагат дози по-високи от препоръчаните.

Поради хигиенни съображения една опаковка трябва да се използва само

Ако сте приели повече от необходимата доза Ксилометазолин WZF 0, трябвало

Значително предозиране или случаен перорален прием на продукта, особено да предизвика сънливост, разстройство на зрението, главоболие, нервност, нар 

сърдечен ритъм, безсъние.

Дълго прилагане може да доведе до вторичен ринит, устойчив на лечение (rhinitis medicamentosa).

В случай на предозиране е необходима консултация с лекар.

Симптоматично лечение се провежда съгласно назначението на лекаря. Промивка на стомаха се прави само в случай на случайно перорално поглъщане.

4.   Възможни нежелани лекарствени реакции

Като всички лекарства, това лекарство може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции могат да бъдат: много чести (засягат повече от 1 на 10 души), чести (засягат > 1/100 до < 1/10 души), нечести (засягат > 1/1000 до < 1/100 души), редки (засягат > 1/10 000 до < 1/1000 души), много редки (засягат < 1/10000 души), с неизвестна честота (при наличните данни не може да се направи оценка).

Общи нарушения и такива, свързани с назалното приложение:

Редки: локално дразнене, парене, неприятна сухота на назалната лигавица; Много редки: слабост, прилошаване.

Респираторни и гръдни нарушения:

Редки: кихане.

Нарушения иа нервната система:

Много редки: главоболие, сънливост или изразена седация след предозиране.

Нарушения на сърдечно-съдовата система:

Редки: сърцебиене, повишаване на кръвното налягане.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303, София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Ксилометазолин WZF 0,1%

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°С. Да се пази от светлина.

Срок на годност след отваряне на опаковката -12 седмици.

Не използвайте това лекарство след датата на изтичане на срока на годн опаковката.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домаш Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече н Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 

6.   Съдържание на опаковката н допълнителна информация

Какво съдържа Ксилометазолнн WZF 0,1%

Активното вещество е ксилометазолинов хидрохлорид. Всеки ml от разтвора съдържа 1,0 mg ксилометазолинов хидрохлорид.

Други съставки са: натриев дихидрогенфосфат .Н20, динатриев хидрогенфосфаг .12 Н20, натриев хлорид, сорбитол, динатрий-ЕДТА, бензалкониев хлорид, пречистена вода.

Как изглеща Ксилометазолнн WZF 0,1% и какво съдържа опаковката

Полиетиленов флакон (10 ml) с пипета и капачка с гаранционен пръстен. Всеки флакон е поставен в картонена кутия с необходимите обозначения и листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.,

22/24 |Karolkowa Str., 01-207 Warsaw, Полша.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

„З.Ф. ПОЛФАРМА С.А.-клон „България“

ул. „Симеоновско шосе“, No 85, ет. 3, офис 3, Студентски град

София 1734, България

тел. 02/4400843

Дата на последно преразглеждане на листовката

 

 

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах