КСЕФО РАПИД 8МГ Х 10 ТАБЛЕТКИ

Прод.код 771 / Тегло 0.20 кг.

Марка
ТАКЕДА | TAKEDA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Ксефо Рапид 8 mg филмирани таблетки Лорноксикам /

Ксефо Rapid 8 mg film-coated tablets Lomoxicam

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, [тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

•     Запазете тази листовката. Може да имате нужда да я прочетете отново.

•     Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

•     Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

•     Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1.   Какво представлява Ксефо Рапид и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете преди да приемете Ксефо Рапид

3.   Как да приемете Ксефо Рапид

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Ксефо Рапид

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Ксефо Рапид и за какво се използва

Ксефо Рапцд е нестероидно противовъзпалително и антиревматично средство (НСПВС) от клас оксиками. Предназначен е за краткосрочно облекчаване на лека до умерена болка.

2.   Какво трябва да знаете преди да приемете Ксефо Рапид

Не приемайте Ксефо Рапцд

ако сте алергични към активното вещество или някоя от другите съставки на Ксефо Рапцд (изброени в точка б);

ако приемате други НСПВС, като ацетилсалицилова киселина (аспирин); ибупрофен или инхибитори на ензима цикпооксигеназа-2;

ако сте свръхчувствителни към други НСПВС, включително ацетилсалицилова киселина (аспирин); ако страдате от тромбоцитопения (намален брой на тромбоцитите в кръвта, което повишава риска от кръвоизлив и кръвонасядане); ако страдате от тежка сърдечна недостатъчност;

ако страдате от стомашно-чревно кървене, спукване и кървене от кръвоносен съд в мозъка или друга нарушения на кръвосъсирването;

ако имате анамнеза за стомашно-чревно кървене или перфорация, свързани с предшестващо лечение с НСПВС;

ако страдате от активна пептична язва или имате анамнеза за рецидивираща пепгачна язва; ако страдате от тежко чернодробно увреждане; ако страдате от тежко бъбречно увреждане; ако сте бременна в последните три месеца на бременността.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Ксефо Рап важно ако сте с увредена бъбречна функция; ако имате анамнеза за хипертония и/или сърдечна недостатъчност; ако страдате от улцерозен колит или болест на Крон;

ако имате анамнеза за склонност към кървене;      NS.'*7 <

ако сте имали бронхиална астма;

ако страдате от системен лупус еритематодес (рядко имунно заболяване).

Вашият лекар може да проследява състоянието Ви посредством чести лабораторни изследвания,

ако:

•     страдате от нарушения на кръвосъсирването;

•     страдате от увредена чернодробна функция;

•     сте в старческа възраст;

•     ще бъдете лекувани с Ксефо Рапид повече от 3 месеца.

Вие трябва да информирате Вашия лекар, ако Ви предстои лечение с хепарин или такролимис едновременно с Ксефо Рапид.

Ако получите някакви необичайни симптоми от страна на корема, като кървене, кожни реакции, като кожен обрив, увреждане на вътрешната лигавица на ноздрите, устата, клепачите, ушите, гениталиите или ануса или други признаци на свръхчувствителност, трябва да спрете да приемате Ксефо Рапид и да се свържете незабавно с Вашия лекар.

Използването на лекарства като Ксефо може да е свързано с леко повишен риск от сърдечен удар (миокарден инфаркт) или мозъчен удар (инсулт). Рискът е по-голям при приемане на високи дози и продължително лечение. Не превишавайте препоръчваната доза или продължителност на лечението.

Вие трябва да обсъдите лечението си с Вашия лекар или фармацевт, ако:

•     имате проблеми със сърцето;

•     сте прекарали инсулт,

•     смятате, че може да сте изложени на риск от развитие на тези състояния (например, ако имате високо кръвно налягане, диабет или висок холестерол, или сте пушач).

Избягвайте приема на Ксефо Рапид по време на инфекция от варицела (ситна шарка).

Други лекарства и Ксефо Рапид

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Не приемате Ксефо Рапид едновременно с други НСПВС, като ацетилсалицилова киселина (аспирин), ибупрофен и инхибитори на ензима циклоокснгеназа-2. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ксефо Рапид може да повлияе другите лекарства. Бъдете особено внимателни, ако приемате някое от следните вещества:

Циметидин - използва се за лечение на стомашни киселини и язва;

Антикоагуланти като хепарин или фенпрокумон - използват се за профилактика на образуването на тромби;

Кортикостероиди;

Метотрексат - използва се за лечение на рак или иммунни нарушения;

Литий;

Имуносупресивни средства като циклоспорин или такролимус;

Сърдечни лекарства като дигоксин, АСЕ-инхибитори, бета-адренергични блокери;

Диуретици;

Бета блокери;

Хинолонови антибиотици;

Тромбоцитни антиагреганти - използват се за профилактика на инфаркт и инсулт;

Инхибитори на обратния захват на серотонина - използват се за лечение на Сулфанилурейни продукти (напр. глибенкламид) - използват се за лечение

Индуктори и инхибитори на СУР2С9-изоензимите (като антибиотика риф] противогъбичното лекарство флуконазол), тъй като те може да повлияят тяло разгражда Ксефо Рапид;

Ангиотензин П-рецепторни блокери - използват се за лечение на високо бъбречни нарушения, причинени от диабет и застойна сърдечна недостатъ1 Пеметрексед - използва се при някои форми на рак на белия дроб. 

Ксефо Рапид с храни и напитки

Ксефо Рапид са предназначени за перорално приложение. Приемайте лекарството преди хранене с достатъчно количество течност.

Фертилитет, бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Фертилитет

При използване на Ксефо може да се наблюдава нарушение на фертилитета, като неговото приложение при жени, правещи опити да забременеят, не се препоръчва. Трябва да се обмисли прекратяване на лечението с Ксефо при жени, които срещат трудности да забременеят или които са подложени на изследвания за безплодие.

Бременност

Лечение с Ксефо Рапид не се препоръчва през първите 6 месеца от бременността, освен при изрична препоръка от Вашия лекар.

Не трябва да приемате Ксефо Рапид през последните 3 месеца от Вашата бременност.

Кърмене

Ако кърмите, не се препоръчва лечение с Ксефо Рапид, освен при изрична препоръка от Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Ксефо Рапид няма или има пренебрежимо влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

3.   Как да приемете Ксефо Рапид

Винаги приемайте това лекарство точно какго Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза за възрастни е 8-16 mg, разделена на дози от 8 mg: 8 mg два пъти дневно или 16 mg веднъж дневно.

През първия ден на лечението може да бъде дадена първоначална доза от 16 mg, после, по-късно.

След първия ден на лечението не приемайте повече от 16 mg дневно.

Ксефо Рапвд 8 mg филмирани таблетки трябва да бъдат поглъщани с достатъчно количество течност. Не приемайте Ксефо Рапид по време на хранене, защото храната може да намали ефикасността на Ксефо Рапид.

Поради липсата на данни, Ксефо Рапид не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ксефо Рапид

Ако сте приели повече от предписаната доза Ксефо Рапид, моля свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

В случай на предозиране могат да се очакват следните симптоми: гадене, повръщане, симпт централната нервна система (като замайване или нарушения на зрението).

Ако сте пропуснали да приемете Ксефо Рапид

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Какго всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Използването на лекарства като Ксефо Рапид може да е свързано с леко повишен риск от сърдечен удар (миокарден инфаркт) или мозъчен удар (инсулт).

Ако получите необичайни коремни симптоми, като кървене от стомашно-чревния тракт, кожни реакции, като кожен обрив, увреждане на лигавицата на ноздрите, устата, клепачите, ушите, гениталите или ануса, или други прояви на свръхчувствителност, Вие трябва да спрете приема на Ксефо Рапцд и незабавно да се свържете с Вашия лекар.

Ако получите някой от следните нежелани реакции, спрете приема на лекарството н уведомете незабавно Вашия лекар или се свържете с отделеното за неотложна помощ в най-близката болница:

•     Затруднено дишане, болки в гърдите, оток (подуване на глезените) или влошаването им.

•     Силна или продължителна стомашна болка или ако изпражненията Ви придобият черен цвят.

•     Пожълтяване на кожата и очите (жълтеница) - това са сигнали за чернодробни проблеми.

•     Алергични реакции, които може да включват кожни проблеми, като разязвявания или мехури, или подуване на лицето, устните, езика или гърлото, което може да предизвика затруднения в дишането.

•     Треска, обрив с мехури или възпаление, особенно по ръцете и краката или около устата (синдром на Stevens-Johnsons).

•     По изключение, тежка инфекция на кожата по време на варицела.

Нежеланите лекарствени реакции, свързани с употребата на Ксефо Рапид, са представени по-долу:

Чести нежелани лекарствени реакции: (може да засегне до 1 на 10 пациента)

•     леко и преходно главоболие и замайване;

•     гадене, коремна болка, разстроен стомах, диария и повръщане.

Нечести нежелани лекарствени реакции: (може да засегне до 1 на 100 пациента)

•     загуба на тегло (анорексия), безсъние, депресия;

•     възпаление на очите (конюнктивит);

•     виене на свят, шум в ушите;

•     сърдечна слабост, неправилна сърдечна дейност, ускорена сърдечна дейност, зачервяване;

•     запек, газове, оригване, сухота в устата, гастрит, стомашна язва, болка в горната част на корема, дуоденална язва, разязвяване на устата;

•     повишаване на стойностите на показателите за чернодробната функция, (определени чрез кръвни тестове) и чувство на неразположение;

•     обрив, сърбеж, повишено изпотяване, зачервяване на кожата (еритема), аигиоедем (бързо стичане на на дълбоките слоеве на кожата, обикновено на лицето), копривна треска (ургикария), запушен нос в резултат на алергия (хрема);

•     опадане на косата;

•     болки в ставите (артралгия).

Редки нежелани лекарствени реакции: (може да засегне до 1 до 1 000 пациента)

•     възпалено гърло;

•     анемия, намален брой на тромбоцитге и белите кръвни клетки в кръвта (тромбоцитопения, левкопения), слабост;

•     свръхчувствителност, анафилактоидна реакция и анафилаксия (реакция на организма, характеризираща се с подуване на лицето, зачервяване, затруднено дишане притъмняване;

•     объркване, нервност, възбудимост, сънливост, парестезия (мравучкане, тремор, мигрена, нарушения на зрението;

•     повишаване на кръвното налягане, топли вълни;

•     кръвоизлив, хематом (посиняване), удължено време на кървене;     

•     затруднено дишане, кашлица, бронхоспазъм;

•     перфорация на язва, повръщане на кръв, стомашно-чревен кръвоизлив, черни лъа 

•     възпаление в устата, езофагит (възпаление на хранопровода), гастро-езофагеален рефлукс, затруднено гълтане, афтозен стоматит (разязвявания в устата), възпаление на езика;

•     нарушена чернодробна функция;

•     кожни нарушения, като екзема, обрив;

•     болка в костите, мускулни спазми, болки в мускулите;

•     проблеми при уриниране, като нужда от ставане и уриниране през нощта (никтурия), или повишаване на нивата на уреята и креатинина в кръвта.

Много редки нежелани лекарствени реакции: (може да засегне до 1 на 10 000 потребители)

•     чернодробно увреждане, хепатит (възпаление на черния дроб), жълтеница, холестаза (застой на жлъчката в жлъчните канали);

•     посиняване, оток и тежки кожни реакции с образуване на мехури (синдром на Стивънс- Джонсън, токсична епидермална некролиза);

•     асептичен менингит;

•     НСПВС класифицирани ефекти: неутропения, агранулоцитоза, апластична анемия, хемолитична анемия, бъбречна токсичност.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул.„Дамян Груев” № 8, 1303 София, Тел.:

+35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Ксефо Рапид

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 30°С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия или бутилката след „Годен до:”. Срокът на годност изтича в последния ден на посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Допълнителна информация

Какво съдържа Ксефо Рапид 8 mg филмирани таблетки

Активното вещество е лорноксикам.

Една филмирана таблетка съдържа 8 mg лорноксикам.

Другите съставки са:

Ядро: микрокристална целулоза, натриев хидрогенкарбонат, калциев хидрогенфосфат, безводен, ниско субституирана хидроксипропилцелулоза, хдцроксипропилцелулоза, калциев стеарат.

Филмова обвивка: титанов диоксид (Е171), талк, пропилей гликол, хипромелоза.

Как изглезвда Ксефо Рапид 8 rag филмирани таблетки и какво съдържа опаковката

Ксефо Рапид 8 mg филмирана таблетка е бяла до жълтеникава, кръгла, двойно из таблетка.

Ксефо Рапид 8 mg филмирани таблетки се разпространява в опаковки с размери от б, филмирани таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Takeda Austria GmbH,

Производители Takeda GmbH

Plant Oranienburg, Lehnitzstrafie 70 - 98, 16515 Oranienburg Г ермания

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на Европейското икономическо пространство със следните имена:

Xefo 4 mg/ml - Trockensubstanz zur Injektionsbereitimg mit Losungsmittel Ксефо

Xefo 4 mg/ml Xefo Xefo Xefo

Xefo 4 mg/ml por es oldoszer oldatos injekcidhoz

Xefo

XEFO

Xefo 8 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui Xefo 8 mg pulveris un skldinatajs injekciju sklduma pagatavosanai Xefo

Acabel 8 mg/ml Xefo 8mg/ml

Словакия  Xefo 4 mg/ml prasok a rozpust’adlo na injekciu roztek

Словения  Xefo 4 mg/ml prasek in vehikel za raztopino za injiciranje

Дата на последно преразглеждане на листовката

09.2016

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах