КСАЛАТАН КАПКИ ЗА ОЧИ 50МГ/МЛ 2,5МЛ

Прод.код 24023 / Тегло 0.20 кг.

Марка
ПФАЙЗЕР | PFIZER
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Ксалатан 50 микрограма/ml капки за очи, разтвор /

Xalatan 50 micrograms/ml eye drops, solution

Латанопрост / (Latanoprost)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Дори да сте използвали Ксалатан или подобно лекарство преди, съветваме Ви да прочетете този текст внимателно. Информацията може да е претърпяла промяна.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, лекуващия лекар на Вашето дете или Вашия фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас или на Вашето дете. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, лекуващия лекар на Вашето дете или Вашия фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.          

В тази листовка:

1.   Какво представлява Ксалатан и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Ксалатан

3.   Как да използвате Ксалатан

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Ксалатан

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информа:

1.   Какво представлява Ксалатан и за какво се използва

Ксалатан принадлежи към група лекарства, известни като простагландинови аналози. Той действа чрез увеличаване на естествения отток на течност от вътрешната част на окото в кръвотока.

Ксалатан се използва за лечение на заболявалия, известни като откритоъгьлна глаукома и очна хипертония. И двете заболявания са свързани с повишено налягане в окото, което в крайна сметка може да засегне Вашето зрение.

Ксалатан се използва също за лечение на повишено очно налягане и глаукома при деца от всички възрасти и бебета.

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Ксалатан

Ксалатан може да се използва при възрастни мъже и жени (включително лица в старческа възраст), и деца от новородени до 18-годишна възраст. Липсват данни за приложението на Ксалатан при преждевременно родени деца (родени преди 36 гестационна седмица).

Не използвайте Ксалатан

ако сте алергични (свръхчувствителни) към латанопрост или към някоя от останал Ксалатан (вж. точка 6 за списъка със съставките на Вашето лекарство) ако сте бременна или се опитвате да забременеете ако кърмите. 

Предупреждения и предпазни мерки

Обърнете се към Вашия лекар, лекуващия лекар на Вашето дете или Вашия фармацевт преди да използвате Ксапатан или преди да го приложите на Вашето дете, ако смятате, че някое от долуизброените се отнася за Вас или Вашето дете:

Ако на Вас или Вашето дете предстои или е правена очна операция (включително операция на перде на окото)

Ако Вие или Вашето дете страдате от проблеми с очите (като болка в очите, дразнене или възпаление, замъглено зрение)

Ако Вие или Вашето дете страдате от сухота в очите

Ако Вие или Вашето дете имате тежка астма или астмата не е добре контролирана

Ако Вие или Вашето дете носите контактни лещи. Въпреки това може да използвате Ксалатан, но

следвайте инструкцията за лица, носещи контакти лещи в точка 3.

Ако сте страдали или в момента страдате от вирусна инфекция на окото, причинена от вируса на херпес симплекс.

Други лекарства и Ксалатан

Ксалатан може да взаимодейства с други лекарства. Моля, информирайте Вашия лекар, лекуващия лекар на Вашето дете или Вашия фармацевт, ако Вие или Вашето дете приемате или наскоро сте приемали други лекарства (или капки за очи), включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не използвайте Ксалатан, ако сте бременна или кърмите. Незабавно информирайте Вашия лекар, ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност.

Шофиране и работа с машини

Когато използвате Ксалатан може да имате замъглено зрение за кратко. Ако това стане, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, докато Вашето зрение не се проясни отново.

Ксалатан съдържа бензалкониев хлорид

Ксалатан съдържа консервант, наречен бензалкониев хлорид. Този консервант може да причини дразнене на очите или нарушаване на повърхността на окото. Бензалкониевият хлорид може да се абсорбира от контактните лещи и е известно, че обезцветява меките контактни лещи. Поради тази причина избягвайте контакт с меки контактни лещи.

Ако Вие или Вашето дете носите контактни лещи, те трябва да бъдат свалени, преди да използвате Ксалатан. След като използвате Ксалатан трябва да изчакате 15 минути преди да поставите обратно контактните си лещи. Вижте инструкциите за лица, носещи контактни лещи в точка 3.

3.   Как да използвате Ксалатан

Винаги използвайте Ксалатан, точно както Ви е казал Вашият лекар или лекуващият лекар на Вашето дете. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, лекуващия лекар на Вашето дете или Вашия фармацевт.

Обичайната доза за възрастни (включително лица в старческа възраст) и деца е една капка дневно в засегнатото(ите) око(очи). Най-подходящото време за това е вечер.

Не използвайте Ксалатан повече от веднъж дневно, тъй като ефективността на лечение

намали, ако го използвате по-често.

Използвайте Ксалатан според инструкциите на Вашия лекар или лекуващия лекар на £ докато те не Ви кажат да спрете.

Лица» носещи контактни лещи

Ако Вие или Вашето дете носите контактни лещи, трябва да ги свалите преди да използвате Ксалатан. След като използвате Ксалатан трябва да изчакате 15 минути преди да поставите контактните лещи обратно в очите.

Инструкции за употреба

1.   Измийте ръцете си и застанете удобно или седнете.

2.   Отстранете със завъртане външната капачка (която може да бъде изхвърлена).

3.   Отвинтете защитната вътрешна капачка. Защитната капачка трябва да се запази.

4.   Леко дръпнете надолу с пръст долния клепач на засегнатото око.

5.   Поставете върха на бутилката близо до окото, но без да го докосвате.

6.   Стиснете леко бутилката, така че в окото Ви да капне само една капка. След това пуснете долния клепач.

7.   Притиснете с пръст вътрешния ъгъл на засегнатото око до носа. Задръжте така 1 минута, като държите окото затворено.

8.   Повторете процедурата и на другото око, ако лекарят Ви го е предписал.

9.   Поставете защитната вътрешна капачка обратно върху флакона.

Ако използвате Ксалатан заедно с други капки за очи

Изчакайте минимум 5 минути между употребата на Ксалатан и поставянето на други капки за очи. 

Ако сте пропуснали да използвате Ксалатан

Бъдете внимателни с обичайното приложение на дозата в обичайното време. Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако не сте сигурни за нешо, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели употребата на Ксалатан

Трябва да се консултирате с Вашия лекар или лекуващия лекар на Вашето дете, ако желаете да прекратите употребата на Ксалатан.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Ксалатан може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Известни са следните нежелани реакции, свързани с употребата на Ксалатан:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

Постепенна промяна в цвета на Вашите очи чрез увеличаване на количеството на кафяв пигмент в оцветената част на окото, известна като ирис. Ако имате очи със смесен цвят (синьо-кафяви, сиво-кафяви, жълто-кафяви или зелено-сини) има по-голяма вероятност да забележите такава промяна, отколкото ако Вашите очи са едноцветни (сини, сиви, зелени или кафяви очи). Промяната в цвета на Вашите очи може да се развие за години, макар че обикновено се наблюдава в рамките на 8 месеца от лечението. Промяната в цвета може да е постоянна и може да е по-забележима, ако използвате Ксалатан само в едното око. Изглежда няма никакви проблеми, свързани с промяната в цвета на окото. Промяната в цвета на окото не продължава след спиране на лечението с Ксалатан.

Зачервяване на окото.

Дразнене в окото (усещане за парене, „песъчинки”, сърбеж, бодеж или усещане за чуждо тяло в окото). Ако почувствате дразнене на очите, достатъчно тежко, за да доведе до прекомерно сълзене, или за да Ви накара да обмислите спиране на лекарството, незабавно говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра (до една седмица). Може да е необходимо лечението Ви да се преразгледа, за да се гарантира, че продължавате да получавате подходящо лечение за Вашето заболяване.

Постепенна промяна в миглите на лекуваното око и фините косъмчета около лекуваното око, наблюдавана предимно при хора от японски произход. Тези промени включват потъмняване, увеличаване на дължината, гъстотата и броя на Вашите мигли.

Чести (могат да засегнат по-малко от 1 на 10 души):

Дразнене или нарушаване на повърхността на окото, възпаление на клепача (блефарит), болка в окото, чувствителност към светлина (фотофобия), конюнктивит.

Нечестн (могат да засегнат по-малко от 1 на 100 души):

Подуване на клепача, сухота в окото, възпаление и дразнене на повърхността на окото (кератит), замъглено виждане, възпаление на оцветената част на окото (увеит), оток на ретината (макулен едем).

Кожен обрив.

Гръдна болка (стенокардия), усещане ударите на сърцето (палпитации).

Астма, задух (диспнея).

Гръдна болка.

Главоболие, замаяност.

Мускулна болка, ставна болка.

Редки (могат да засегнат по-малко от 1 на всеки 1 000 души):

- Възпаление на ириса (ирит), симптоми на оток или надраскване/увреждане окото, оток около окото (периорбитален едем), неправилно насочени мигли 

ред мигли, надраскване на повърхността на окото, зона изпълнена с течност в оцветената част на окото (киста на ириса).

Влошаване на астма.

Тежък кожен сърбеж.

Развитие на вирусна инфекция на окото, причинена от вируса на херпес симплекс.

Много редки (могат да засегнат по-малко от 1 на 10 000 души):

Влошаване на стенокардия при пациенти с придружаващо сърдечно заболяване, хлътнали очи (задълбочаване на гънката на клепача).

Нежелани реакции, наблюдавани по-често при деца, отколкото при възрастни, са хрема и сърбеж в носа, и треска.

В много редки случаи някои пациенти с тежко увреждане на прозрачния слой в предната част на окото (роговицата) са развили мътни петна на роговицата, дължащи се на натрупвания на калций по време на лечението.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. “Дамян Груев” № 8,

1303 София, тел. +359 2 8903 417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Ксалатан

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Ксалатан след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте неотворената бутилка на стайна температура (под 25°С), защитена от светлина.

След отваряне, съхранявайте бутилката на стайна температура (под 25 °С) и използвайте в рамките на 4 седмици след отваряне. Когато не използвате Ксалатан, съхранявайте бутилката в картонената опаковка, за да защитите от светлина.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Ксалатан

Активното вещество е: 50 микрограма/ml латанопрост (latanoprost).

Другите съставки са: бензалкониев хлорид, натриев хлорид, натриев дихидрогенфосфат монохидрат (Е339а) и динатриев фосфат, безводен (Е339Ь), разтворени във вода за инжекции.

Как изглежда Ксалатан и какво съдържа опаковката

Ксалатан капки за очи, разтвор е безцветна, прозрачна течност.

Всяка картонена опаковка съдържа една бутилка Ксалатан. Една бутилка съдържа 2,5 ml капки за очи, разтвор.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Pfizer Enterprises SARL Rond-point du Kirchberg 51, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Люксембург

Производител:

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12, B-2879 Puurs Белгия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!