КАРВЕДИЛ 6.25МГ Х 28 TАБЛЕТКИ

Прод.код 27475 / Тегло 0.20 кг.

Марка
СТАДА | STADA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля внимателно да прочетете тази листовка, преди да приемате това лекарство. Листовката съдържа важна за Вас информация.Запазете тази листовка, тъй като може пак да се наложи да я прочетете. Ако след прочитането все още имате въпроси, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет.Това лекарство е предписано на Вас, персонално. Не го давайте на друг. То може да бъде опасно за други хора, дори и да имат същите симптоми на заболяване като Вас.

 

Тази листовка съдържа:

1. Какво е Carvedil 6.25 mg и за какво се използва?

2. Какво трябва да имате предвид преди да приемате Carvedil 6.25 mg?

3. Как се приема Carvedil 6.25 mg?

4. Какви са възможните нежелани ефекти?

5. Как трябва да съхранявате Carvedil 6.25 mg?

 

Carvedil 6.25 mg таблетки

 

Лекарствено вещество: carvedilol

Активното вещество е carvedilol.

Всяка таблетка съдържа 6.25 mg carvedilol.

Помощни вещества:

Кросповидон, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат (Ph.Eur), повидон К 25, колоидален безводен силиций, захароза.

 

Carvedil 6.25 mg се предлага в опаковка по 14, 28 и 100 таблетки.

 

1. Какво е Carvedil 6.25 mg и за какво се използва?

1.1 Carvedil 6.25 mg е бета-рецепторен блокер.

1.2 Притежател на разрешението за употреба:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrafie 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany Phone: +49-6101-603-0, Fax: +49-6101-603-259, Internet: http://www.stada.de, E- mail: info@stada.de

 

1.3 Carvedil 6.25 mg се използва:

- За лечение на високо кръвно налягане без изяснена причина (есенци-ална хипертония)

- За заболяване на артериите доставящи кръв на сърцето (хронична стенокардия)

- И за допълнителна терапия на средно изразена до тежка хронична сърдечна недостатъчт(II- IV функционален клас по класификацията на NYHA).

 

2. Какво трябва да имате предвид преди да приемате Carvedil 6.25 mg?

2.1 Не приемайте Carvedil 6.25 mg:

- Ако страдате от тежка сърдечна недостатъчт изискваща лечение с интравенозни лекарства, които повишават силата на контракциите на сърдечния мускул (NYHA клас IV сърдечна недостатъчт изискваща парентерална инотропна терапия)

- Ако страдате от респираторно заболяване, характеризиращо се със стесняване на бронхите (хронично обструктивно белодробно заболяване свързано с бронхообструкция)

- Ако страдате от тежка недостатъчт на чернодробната функция

- Ако страдате от бронхиална астма

- Ако страдате от нарушения на провеждането на импулсите от пред-сърдията към камерите на сърцето (втора и трета степен AV блок)

- Ако сърдечната ви честота в покой е под 50 удара в минута (тежка брадикардия)

- Ако страдате от някакво заболяване на синусовия възел (синдром на болния синусов възел, включително сино-атриален блок)

- Ако сте в кардио-васкуларен шок

- Ако кръвното ви налягане е много ниско (систолично кръвно налягане под 85 mmHg)

- Ако страдате от Принцметал вариантна стенокардия (рядка форма на ■ стенокардия)

- Ако страдате от нелекуван хормон-зависим тумор на адреналната ме-дула (феохромоцитома)

- Ако сте свръхчувствителен към carvedilol или някое от помощните вещества

- Ако кръвта ви е с много кисело рН (метаболитна ацидоза)

- Ако страдате от тежко стесняващо артериите заболяване на ръцете и краката

- Ако в момента ви лекуват интравенозно с верапамил или дилтиазем.

 

2.2 Специални предупреждения при прием на Carvedil 6.25 mg:

Специални предупреждения, които трябва да се имат предвид, особено при пациенти със сърдечна недостатъчт

При пациенти с хронична сърдечна недостатъчт, Carvedil 6.25 mg може да се използва като допълнителна терапия към наличното лечение с други лекарства (диуретици, АСЕ инхибитори, дигиталисови гпикозиди и/или ва-зодилататори). Терапията трябва да бъде започната в болнично заведение и мониторирана от лекар. Терапията не бива да бъде започвана преди пациента да бъде стабилизиран с други лекарства в продължение на поне 4 седмици.

Пациенти с тежка сърдечна недостатъчт, недостиг на вода и соли, ге-риатрични пациенти и пациенти с ниско кръвно налягане, трябва да бъдат мониторирани за поне 2 часа след първата доза Carvedil 6.25 mg или повишаване на дозата, поради възможтта от рязко спадане на кръвното налягане. Моля, дискутирайте това с вашия лекар.

Симптомите на сърдечна недостатъчт могат да се влошат в началото на терапията или при повишаване на дозата на Carvedil 6.25 mg. Ако това се случи, Вашия лекар може да повиши дозата на диуретика (таблетки за отводняване). Въпреки това обаче, понякога се налага намаляване дозата или спирането на Carvedil 6.25 mg. Вашият лекар няма да повиши дозата на Carvedil, докато симптомите на сърдечна недостатъчт или симптомите на ниско кръвно налягане не са овладени.Пациенти със сърдечна недостатъчт и ниско кръвно налягане (систо-лично кръвно налягане под 100 mmHg) могат да почувстват временно влошаване на бъбречната функция по време на лечение с Carvedil 6.25 mg. Това особено се отнася за пациенти с допълнителни заболявания , като коронарно сърдечно заболяване, атеросклероза и/или съществуваща потисната бъбречна функция. Бъбречната функция трябва внимателно да бъде проследявана при такива пациенти по време на нагаждането на дозата на Carvedil 6.25. Ако бъбречната функция се влоши значително, дозата на карведилол трябва да бъде намалена или терапията спряна.

Carvedil 6.25 mg трябва да се използва с внимание при пациенти с хронична сърдечна недостатъчт, лекувани с дигиталис, тъй като и дигиталис и Carvedil могат да удължат проводното време на импулсите от предсърдия-та към камерите на сърцето.

Други предупреждения за Carvedil 6.25 mg ив цяло бета-блокерите: Пациенти със заболявания на дихателните пътища и склонт към бронхиален спазъм (хронично обструктивно белодробно заболяване) трябва да бъдат внимателно мониторирани в началото на терапията и по време на нагаждането на дозата. Дозата на Carvedil 6.25 mg трябва да бъде намалена, ако имате симптоми на бронхиален спазъм. Обсъдете с вашия лекар ако страдате от бронхиално заболяване.Пациенти със захарен диабет (диабетици) трябва редовно да проследяват нивата на кръвната захар и ако е необходимо да нагодят дозата на лекарството намаляващо кръвната захар, по време на терапия с Carvedil 6.25 mg и особено при промяна в дозата му. Кръвната глюкоза трябва да бъде измервана и при продължително гладуване.

Carvedil може да маскира или да потисне симптомите на свръхактивт на щитовидната жлеза.Carvedil може да предизвика забавяне на сърдечната честота (брадикар-дия). Ако Вашата сърдечна честота е под 55 удара в минута, Вашият лекар може да намали дозата на Carvedil 6.25 mg.Едновременното използване на Carvedil 6.25 mg с калциеви антагонисти от типа на верапамил и дилтиазем (лекарства за намаляване на кръвното налягане) или други лекарства за лечение на нарушения в сърдечния ритъм (антиаритмични), особено амиодарон, изисква внимателно проследяване на кръвното налягане и ЕКГ. Едновременното интравенозно приложение на тези лекарства трябва да се избягва.Внимание трябва да се обърне когато Carvedil се използва заедно с циме-тидин (лекарство потискащо продукцията на солна киселина), поради възможт за повишаване ефектите на Carvedil 6.25 mg.Хората използващи контактни лещи трябва да имат предвид възможтта от намалена лакримация (намалено сълзотечение).

Пациенти с данни за тежки реакции на свръхчувствителт и пациенти с предстояща алерген специфична имунотерапия (хипосенситивна терапия) могат да почувстват влошаване на алергичните (анафилактични) реакции.

Пациенти с псориазис трябва да използват Carvedil 6.25 mg с особено внимание поради възможт от влошаване симптомите на кожното заболяване.Carvedil 6.25 mg трябва да се използва с внимание при пациенти с периферни съдови заболявания (като феномен на Рейно), тъй като бета-блокерите, като карведилол могат да влошат симптомите на заболяването.

Ако знаете, че вие сте бавен метаболизатор на дебризоквин, вие трябва да бъдете внимателно проследяван особено в началото на терапията. Поради това, че няма достатъчно клиничен опит, Carvedil 6.25 mg не трябва да се използва при пациенти с високо кръвно налягане (нестабилна или вторична хипертония), спад на кръвното налягане при рязко изправяне (ортостатична хипотония), остро възпалително заболяване на сърцето, (с хемодинамично нарушение) стеснение на сърдечните клапи, тежко артериално съдово заболяване на крайниците или едновременно използване на алфа-1 блокер или алфа-2 блокер.

При пациенти с тумор на адреналната медула (феохромоцитома), алфа-блокерно лекарство трябва да бъде започнато преди започване на терапия с карведилол. Внимателно трябва да се проследяват тези пациенти, когато приемат Carvedil 6.25 mg.

Carvedil 6.25 mg трябва да се използва с внимание при пациенти с нарушение на провеждането на импулсите от предсърдията към камерите (първа степен AV блок).Внимание трябва да се обърне при едновременно използване на някои анестетици, поради повишен риск от спад на кръвното налягане.

Както и другите бета-блокери, Carvedil 6.25 mg не трябва да се спира внезапно. Това особено се отнася за пациенти с коронарно сърдечно заболяване. Терапията с Carvedil 6.25 mg трябва да се спира постепенно за период от 2 седмици, като дозата се намалява наполовина през интервал от 3 дни. Обсъдете това с вашия лекар.

 

a) Деца

Ефикастта и безопастта не е установена при деца и подрастващи под 18 годишна възраст. Carvedil 6.25 mg не трябва да се използва при тази група пациенти.

b) Гериатрични пациенти

Гериатричните пациенти може да са по-чувствителни към ефектите на Carvedil 6.25 mg и трябва да бъдат внимателно проследявани.

c) Бремент

Carvedil трябва да се използва по време на бремент само след внимателно преценяване на съотношението полза/риск.

Бета-блокерите намаляват плацентарната перфузия, което може да доведе до интраутеринна фетална смърт или преждевременно раждане. В допълнение, могат да се наблюдават нежелани ефекти върху фетуса и новороденото (особено намаляване на кръвната захар - хипогликемия и забавяне на сърдечната честота - брадикардия). Съществува повишен риск от сърдечни и респираторни усложнения от страна на новороденото в следнаталния период. Лечението трябва да бъде спряно 2-3 дни преди очакваното раждане, но ако това не е възможно, новороденото трябва да бъде мониторирано през първите 2-3 дни от живота.

 

d) Кърмене

Carvedil се натрупва в майчиното мляко, дори в по-големи концентрации отколкото в майчината кръв. Следователно не трябва да кърмите по време на лечение с Carvedil 6.25 mg.

 

e) Ефекти върху способтта за шофиране и работа с машини

Лечението с това лекарство изисква редовни медицински прегледи. Възможни са различни индивидуални реакции, които да намалят способтта за активно внимание и бързи реакции, необходими при шофиране, работа с машини или необезопасена работа. Това се отнася особено при стартирането на терапията, когато се повишава дозата, прибавят се нови лекарства или ако се използва едновременно и алкохол.

 

f) Важна информация за някои съставки на Carvedil 6.25 mg

Това лекарство съдържа лактоза и захароза. Ако знаете, че страдате от непоимост към лактоза и захароза, не трябва да приемате Carvedil 6.25 тдпреди да сте се съветвали с вашия лекар.2.3 Взаимодействия с други лекарстваМоля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, дори и такива които не се предписват от лекар.

 

Взаимодействия с лекарства за лечение на нарушен сърдечен ритъм (антиаритмични)

Едновременното приемане на Carvedil 6.25 mg с калциеви антагонисти (като верапамил, дилтиазем), амиодарон или клас I антиаритмични лекарства, изисква внимателно проследяване на кръвното налягане и ЕКГ. Има описани случаи на забавяне на сърдечната честота (брадикардия), спиране на сърцето и вентрикуларна фибрилация, скоро след започването на бета-блокерната терапия при пациенти едновременно приемащи амиодарон. Едновременното интравенозно използване на клас fa или клас 1с антиаритмични лекарства е свързано с повишен риск от сърдечна недостатъчт.Едновременната терапия на Carvedil 6.25 mg с лекарства намаляващи кръвното налягане резерпин, гванетидин, метилдопа, гуанфацин и моноаминооксидазни инхибитори (с изключение на МАО-В-инхибитори) може да доведе до допълнително забавяне на сърдечната честота. Лекуващият Ви лекар трябва внимателно да проследява кардио-васкуларната Ви функция.Някои лекарства, които намаляват високо кръвно налягане (дихидропи-ридини, като нифедипин)Едновременното приемане на дихидропиридини и Carvedil 6.25 mg изисква внимателно проследяване, тъй като има описани случаи на сърдечна недостатъчт и тежка хипотония.Лекарства разширяващи коронарните артерии (нитрати) Тези лекарства и Carvedil 6.25 mg взаимно повишават ефектите си за намаляване на кръвното налягане.Сърдечни гликозиди, лекарства за лечение на сърдечна недостатъчт (дигоксин и дигитоксин)Едновременното използване с Carvedil 6.25 mg може да засили ефектите на сърдечните гликозиди. Кръвните нива на гликозида трябва да бъдат измервани преди началото на терапията , при промяна в дозата и при спиране на терапията с Carvedil 6.25 mg.

Други лекарства за намаляване на кръвното налягане Carvedil 6.25 mg може да повиши ефектите на други лекарства за намаляване на кръвното налягане (като алфа-1 рецепторни антагонисти) и лекарства, чийто нежелан ефект е намаляване на кръвното налягане (барбиту-рати, фенотиазини, трициклични антидепресанти, вазодилататори).

Лекарства потискащи имунния отговор (циклоспорин)

Едновременното използване на циклоспорин и Carvedil 6.25 mg може дапредизвика повишаване ан кръвните нива на циклоспорин.

Лекарства за намаляване на кръвната захар (антидиабетни лекарства, включително инсулин)

Carvedil 6.25 тдможе да засили намаляването на кръвната захар. Симптомите на ниска кръвна захар (хипогликемия) могат да бъдат маскирани. При пациенти с диабет е необходимо редовно да се проверяват нивата на кръвната захар.

Клонидин

В случай на спиране на терапията с Carvedil и клонидин, Carvedil 6.25 mg трябва да бъде спрян няколко дни преди започване на постепенното спиране на клонидин.

Анестетици (инхалационни анестетици)

Анестетиците могат да повишат намаляването на кръвното налягане от Carvedil 6.25 mg по време на анестезия. Моля, информирайте анестезио-лога, че приемате Carvedil 6.25 mg.

Лекарства за лечение на ревматоидни заболявания и (нестеро-идни противовъзпалителни), естрогени и кортикостероиди Антихипертензивният ефект на Carvedil 6.25 mg се намалява следствие на задръжка на вода и натрий (нежелан ефект на тези лекарства).

Лекарства метаболизиращи се от същите ензимни системи в черния дроб (цитохром Р450)

Следните лекарства могат да повлияят ефектите на Carvedil 6.25 mg: ри-фампицин (антитик), барбитурати (подпомагащи съня лекарства), ци-метидин (лекарство потискащо продукцията на солна киселина), кетокона-зол (лекарство за гьбични инфекции), флуоксетин (антидепресант), хало-перидол (антипсихотик), верапамил (лекарство за лечение на нарушен сърдечен ритъм), еритромицин (антитик). Пациентите приемащи някое от тези лекарства едновременно с Carvedil 6.25 mg трябва да бъдат внимателно проследявани.

Симпатомиметици

Когато тези лекарства се използват едновременно с карведилол, съществува повишен риск от високо кръвно налягане и забавяне на сърдечната честота (тежка брадикардия).

Антимигренозни лекарства (ерготамин)

Когато тези лекарства се използват едновременно с карведилол, съществува риск от покачване на кръвното налягане следствие на стесняване на кръвоните съдове.

Мускулни релаксанти

Carvedil 6.25 mg повишава мускулно-релаксиращия ефект.

 

2.4 Когато Carvedil 6.25 mg се приема едновременно с храна или напитки

Алкохол: Carvedil 6.25 mg може да повиши ефектите на алкохол.

 

3. Как се приема Carvedil 6.25 mg?

Винаги приемайте Carvedil 6.25 mg като точно спазвате инструкциите на вашия лекар. Съветвайте се с вашия лекар или фармацевт ако нещо не ви е ясно.

 

3.1 Начин на приложение

За перорална употреба

Таблетките трябва да се приемат с достатъчно количество вода.Не е необходимо да приемате таблетките с храната.

Пациентите със сърдечна недостатъчт обаче, трябва да приемат Carvedil 6.25 mg с храната за да забавят абсорбцията, като по този начин намаляват риска от рязко спадане на кръвното налягане при изправяне (постурална хипотония).

Съществуват таблетки Carvedil в други дози, които не се покриват от Carvedil 6.25 mg.

 

3.2 Ако вашия лекар не е предписал друго, дозата за лечение на високо кръвно налягане без определена причина (есенциална хипертония) е:

За лечение на високо кръвно налягане, Carvedil 6.25 mg може да се използва самостоятелно или в комбинация с други лекарства понижаващи кръвното налягане, и особено отводняващи лекарства (тиазидни диуретици).Препоръчва се дозиране веднъж дневно; максималната еднократна доза да е 25 mg и максималната дневна доза - 50 mg.

ВъзрастниПрепоръчваната начална доза е 2 таблетки Carvedil 6.25 mg (еквивалентно на 12.5 mg carvedilol) веднъж дневно през първите 2 дни.Лечението след това може да продължи с 25 mg carvedilol веднъж дневно; съществуват подходящи дозови таблетки Carvedil за тази цел. Ако е необходимо, дозата може да бъде постепенно повишавана през интервал не по-малък от 2 седмици.

Пациенти в напреднала възраст

Препоръчваната начална доза за лечение на хипертония е 2 таблетки Carvedil 6.25 mg (еквивалентно на 12.5 mg carvedilol) веднъж дневно. Тази доза може да е достатъчна за продължителна терапия. Ако с тази доза не се постигне адекватен контрол на кръвното налягане, е необходимо постепенно да се повиши дозата през интервал не по-малък от 2 седмици.

За лечение на заболявания на артериите доставящи кръв към сърцето (хронична стенокардия):Препоръчва се дозиране' 2 пъти дневно.

Възрастни

Препоръчваната начална доза за лечение на хипертония е 2 таблетки Carvedil 6.25 mg (еквивалентно на 12.5 mg carvedilol) 2 пъти дневно през първите 2 дни. След това лечението трябва да продължи с 25 mg 2 пъти дневно; съществуват подходящи дозови таблетки Carvedil за тази цел. Ако е необходимо, дозата може да бъде постепенно повишавана през интервал не по-малък от 2 седмици до достигане на препоръчителна максимална дневна доза от 100 mg, разделена в 2 приема през деня.

Пациенти в напреднала възраст

Препоръчваната начална доза за лечение на хипертония е 2 таблетки Carvedil 6.25 mg (еквивалентно на 12.5 mg carvedilol) 2 пъти дневно през първите 2 дни. След това лечението може да продължи с 25 mg 2 пъти дневно; съществуват подходящи дозови таблетки Carvedil за тази цел.Като допълнителна терапия за лечение на средно-изразена до тежка хронична сърдечна недостатъчт:За лечение на средно-изразена до тежка хронична сърдечна недостатъчт, Carvedil 6.25 mg се използва като допълнителна терапия към стандартната терапия от други лекарства понижаващи кръвното налягане (диуретици, АСЕ инхибитори, дигиталисови гликозиди и/или вазодилататори).Пациентите, които ще се лекуват с Carvedil трябва да бъдат клинично стабилни (без промени в класификацията по NYHA и да не е хоспитализиран поради сърдечна недостатъчт), като основната терапия трябва да е стабилизирана за поне 4 седмици преди началото на терапията с Carvedil 6.25 mg. В допълнение, пациентът трябва да има намалена левокамерна фракция на изтласкване, сърдечната честота трябва да е > 50 удара в минута и систолично кръвно налягане по-високо от 85 mm Hg (вж. 2.1 "Не приемайте Carvedil 6.25 mg").Началната доза (дозата през първите 14 дни) е ЛА таблетка Carvedil 6.25 mg (еквивалентно на 3.125 mg carvedilol) сутрин и 14 таблетка Carvedil 6.25 mg (еквивалентно на 3.125 mg carvedilol) вечер.Ако се понася добре, дозата на carvedilol трябва да се повиши постепенно през интервал от не по-малко от 2 седмици, първо по 1 таблетка Carvedil 6.25 mg (еквивалентно на 6.25 mg carvedilol) сутрин и 1 таблетка Carvedil 6.25 mg (еквивалентно на 6.25 mg carvedilol) вечер и след това 2 таблетки Carvedil 6.25 mg (еквивалентно на 12.5 mg carvedilol) сутрин и 2 таблетки Carvedil 6.25 mg (еквивалентно на 12.5 mg carvedilol) вечер. Дозата на carvedilol може да бъде повишавана до не повече от 25 mg сутрин и 25 mg вечер; съществуват подходящи дозови таблетки Carvedil за тази цел. Дозата винаги трябва да бъде повишавана до максимално поимата от пациента доза.

Максималната препоръчителна доза е

- 25 mg of carvedilol 2 пъти дневно при пациенти с тегло до 85 kg

- 50 mg of carvedilol 2 пъти дневно при пациенти с тегло над 85 kg освен при тежка сърдечна недостатъчт.

Дози от 50 mg 2 пъти дневно трябва да се достигат с особено внимание и е необходимо внимателно проследяване на пациента.

След началото на терапията или повишаване на дозата, пациентите могат да почувстват временно влошаване на симптомите, особено при тежка сърдечна недостатъчт и/или приемане на високи дози. Обикновено не се налага спиране на терапията, но не трябва дозата да се повишава по-нататък. Обсъдете с Вашия лекар, който ще проследява внимателно състоянието Ви.

По време на нагаждането на дозата, Вашият лекуващ лекар ще проследява редовно бъбречните функционални тестове, броя на тромбоцитите и нивото на кръвната захар (при пациенти със захарен диабет с или без инсулинова терапия).

Ако лечението с Carvedil 6.25 mg е спряно за повече от 2 седмици, терапията трябва да се поднови с доза 3.125 mg (еквивалентно на 1/2 таблетка Carvedil 6.25 mg) 2 пъти дневно и дозата трябва да бъде постепенно повишавана до препоръчваната по-горе.

Дозиране при пациенти с бъбречна недостатъчт

Въпреки, че дозата винаги се определя индивидуално за всеки пациент, при пациенти с намалена бъбречна функция и сърдечна недостатъчт не се налага специално намаляване на дозата на carvedilol.

Деца и подрастващи (< 18 години)

Няма достатъчно данни за ефикастта и безопастта на carvedilol при тези пациенти.

Пациенти в напреднала възраст

Гериатричните пациенти може да са по-чувствителни към ефектите на carvedilol и трябва да бъдат проследявани внимателно.Както и другите бета-блокери и особено при пациенти с коронарно сърдечно заболяване, спирането на Carvedil 6.25 mg трябва да става постепенно.Ако имате усещането, че ефектите на Carvedil 6.25 mg са твърде силни или твърде слаби, обсъдете това с Вашия лекар или фармацевт.

 

3.3 Ако сте приели повече Carvedil 6.25 mg отколкото трябва

Ако се съмнявате в предозиране.незабавно се обърнете към Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ.В зависимост от степента на предозиране, пациентите могат да почувстват значителен спад в кръвното налягане (хипотония), забавена сърдечна честота (брадикардия) и дори спиране на сърцето, сърдечна недостатъчт и кардиогенен шок. Пациентите могат да се оплакват от затруднено дишане, спазми в дихателните пътища (бронхоспазъм), повръщане, потиснато съзнание и конвулсии.Лечението с Carvedil 6.25 mg трябва да се спре в случай на предозиране или живото-застрашаващо забавяне на сърдечната честота и/или спадане на кръвното налягане.

 

3.4 Ако сте забравили да приемете Carvedil 6.25 mg

Не приемайте двойна доза за да наваксате. По-добре продължете по схемата предписана от Вашия лекар.

 

3.5 Ефекти при спиране на лечението с Carvedil 6.25 mg

Не спирайте рязко терапията и не променяйте дозата освен по лекарско предписание. Рязкото спиране може да влоши симптомите на Вашето заболяване.

 

4. Възможни нежелани ефекти

Както всички лекарства, Carvedil 6.25 mg може да предизвика нежелани ефекти. 4.1 Нежелани ефекти

Нежелани ефекти съобщавани от клинични проучвания, при пациенти със сърдечна недостатъчт:Заболявания на кръвта и лимфната система Често: слабо намаляване броя на тромбоцитите (тромбоцитопения).

Много рядко: левкопения (намаляване броя на белите кръвни клетки). Метаболизъм и хранителни заболявания

Много често: повишаване на кръвната глюкоза (хипергликемия);пациенти със захарен диабет, също така вж. 2.2 'Специални грижи при прием на Carvedil 6.25 mg'. Задръжка на вода в крайниците (периферна едема), повишен кръвен обем (хиперволемия), задръжка на течти. Често: наддаване на тегло и хиперхолестеролемия.

Заболявания на нервната система

Често: замаят, главоболие

Рядко: краткотрайна загуба на съзнание (синкоп).

Заболявания на очите

Много често: нарушено виждане.

Сърдечно-съдови заболявания

Много често: задръжка на вода в крайниците (периферна едема), забавяне на сърдечната честота (брадикардия).

Често: ортостатична хипотония, хиперволемия (повишен обем на кръвта). Нечести: блокада на проводните импулси в сърцето (пълен AV блок), влошаване на сърдечната недостатъчт.

Ренални и уринарни заболявания Рядко:потисната бъбречна функция.

Съдови заболявания

Много често: спадане на кръвното налягане при рязко изправяне (ортоста-тична хипотония).

Гастро-интестинални заболявания

Много често: гадене, повръщане, диария.

Нечести: запек.

Репродуктивна система и заболявания на млечната жлеза

Много често: задръжка на вода в половите органи (генитална едема).

Общи заболявания

Много често: едема (задръжка на вода в тъканите).

Нечести:Дерматит, засилено потене.

Нежелани реакции при пациенти с високо кръвно налягане (хипертония) и/или коронарно артериално заболяване (стенокардия), съобщавани в клинични проучвания:

Заболявания на кръвта и лимфната система

Рядко: слабо намаляване броя на тромбоцитите (тромбоцитопения), намаляване на белите кръвни телца (левкопения).

Метаболизъм и хранителни заболявания

Често: повишени кръвни нива на липидите (хиперхолестеролемия). Рядко: задръжка на вода в крайниците (периферна едема).

Психиатрични заболявания

Рядко: нарушение в съня, депресия.

Заболявания на нервната система

Много често: замаят*, главоболие*.

Нечести: неприятно усещане (парестезия), астения * особено в началото на терапията.

Заболявания на очите

Много често:намалено сълзоотделяне (намалена лакримация).

Много рядко:нарушено виждане, дразнене в очите.

Сърдечно-съдови заболявания

Много често: забавяне на сърдечния ритъм (брадикардия), особено в началото на терапията.

Нечести: загуба на съзнание (синкоп)*.

Съдови заболявания

Много често: спадане на кръвното налягане при рязко изправяне (ортоста-тична хипотония).

Рядко: (периферна) циркулаторна съдова недостатъчт.

Респираторни, торакални и медиастенални заболявания

Рядко: запушване на а (назална конгестия)

Гастро-интестинални заболявания

Често: гадене, стомашна , диария.

Рядко: запек, повръщане.

Много рядко: сухост в устата.

Заболявания на мускуло-скелетната система, меките тъкани и костите

Много често: в крайниците.

Ренални и уринарни заболявания

Рядко:влошаване симптомите на потисната бъбречна функция.

Много рядко: трудно уриниране.

Репродуктивна система и заболявания на млечната жлеза

Много рядко: импотентт.

Общи заболявания

Много често: лесна уморяемост (особено в началото на терапията).

Промени в лабораторните тестове

Рядко: повишени чернодробни ензими.

Следните нежелани ефекти могат да се наблюдават при - всички индикации:

Към много редките нежелани реакции се включват и стенокардия, нарушение в проводимостта от предсърдията към камерите на сърцето (AV блок) и влошаване симптомите на някои съдови заболявания (интермитентно клаудикацио и синдром на Рейно (заболявания съпроводени със стесняване на кръвоните съдове на крайниците)).

Респираторни, торакални и медиастенални заболявания

Често: астматичен задух (диспнея) се наблюдава при предразположени пациенти.

Заболявания на кожата и подкожните тъкани:

Различни кожни реакции са наблюдавани понякога (като алергична екзантема, уртикария ( кожен обрив), пруритус (сърбеж), и лихен-планус подобни реакции). Могат да се появят псориатични кожни лезий или съществуващите лезии да се влошат.

Приемането на Carvedil 6.25 mg може да бъде свързано с леки промени в нивата на кръвната захар, но този нежелан ефект не се среща често.

 

4.2 Какво трябва да направите при проява на тежък нежелан ефект?

Информирайте Вашия лекар за да може той/тя да определи тежестта на симптомите и да реши какви мерки да се предприемат.

4.3 Ако забележите други нежелани ефекти, неописани в тази листовка, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

5. Как трябва да съхранявате Carvedil 6.25 mg?

Съхранявайте всички лекарства на място недостъпно за деца.Не използвайте след изтичане срока на годт, който е отбелязан на блистера и на картонената кутия.Не съхранявайте над 25°С.


 

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!