Account

ADIPHARM ИТРАНАЗОЛ КАПС 100МГ Х 15

Прод.код 23108 / Тегло 0.20 кг.

Производител
АДИФАРМ ЕАД
Марка
АДИФАРМ | ADIPHARM
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ИТРАНАЗОЛ КАПС 100МГ Х 15 АДИФАРМ | ADIPHARM

1.    КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИТРАНАЗОЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?
Итраназол принадлежи към група от лекарства, наречени антимикотици (противогъбични лекарства) за системно приложение.
Итраназол е показан за краткотрайно лечение на:
•    инфекции причинени от гъбички/дрожди от рода Candida: вулво-вагинални кандидози (възпалително заболяване на влагалището и/или на външните полови органи на жената); орални кандидози (остро или хронично възпаление на лигавицата в устата или части от нея); разноцветен лишей (поява на кръгли или елипсовидни залющени петна със светложълт до тъмнокафяв цвят), дерматофитози/ дерматомикози (повърхностни кожни инфекции на кожата, космите и ноктите), гъбичен кератит (гъбична инфекция на роговицата на окото).
•    и продължително лечение на: онихомикози, причинени от дерматофити и/или дрожди  (гъбична инфекция на ноктите); системни микози като: аспергилози (инфекции на тъкани и  органи причинени от гъбички от рода Aspergillus) и кандидози; криптококози (вкл.  криптококов менингит - инфекции причинени от дрожди, засягащи белия дроб, главния мозък, кожа и кости); хистоплазмози (гъбична инфекция причинена от Histoplasma capsulatum, която обикновено засяга белите дробове); споротрихози (гъбично заболяване, което засяга основно кожата, лигавиците, лимфната система); паракокцидиоидомикози (системна микоза с развитие на доброкачествени самоограничаващи се белодробни лезии); бластомикози (гъбична инфекция, причинена от бластомицети, която обикновено засяга белите дробове); други, по-рядко срещани системни и тропически микози.
2.    ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ИТРАНАЗОЛ
Не приемайте Итраназол:
•    ако сте алергични към активното вещество и/или към някое от посочените помощни вещества
•    ако сте бременна (само ако Вашият лекар прецени, че очакваният ефект от лечение с итраконазол е по-голям от потенциалния риск за плода).
•    Ако сте в детеродна възраст и може да забременеете, е наложително да вземете ефикасни контрацептивни мерки по време на цялото лечение, за да е сигурно, че няма да забременеете. Вие трябва да продължите да използвате контрацепция до следващия менструален цикъл след преустановяването на лечението с Итраназол.
•    Ако кърмите (посъветвайте се с Вашия лекар, преди да вземете Итраназол. Итраназол присъства в кърмата и не трябва да се използва по време на кърмене).
•    Ако приемате Астемизол, Бепридил, Дофетилид, Левацетилметадол, Мизоластин, Низолдипин, Пимозид, Сертиндол, Терфенадин, Хинидин, Цизаприд, ергоалкалоиди като Дихидроерготамин, Ерготамин, Ергометрин, Метилергометрин, някои статини като Аторвастатин, Ловастатин и Симвастатин, както и при пациенти, приемащи пероралните форми на Триазолам и Мидазолам.
Обърнете специално внимание при употребата на Итраназол
•    ако имате чернодробно заболяване може да се наложи корекция на дозировката
•    уведомете Вашия лекар, ако по време на курса на лечение с Итраназол забележите някой от следните симптоми: липса на апетит, гадене, отпадналост, коремна болка или много тъмно оцветена урина. Ако трябва да приемате Итраназол за период по-голям от 1 месец, е възможно Вашият лекар да назначи редовни изследвания на кръвните ви показатели. Това се прави с цел да се установи навреме появата на чернодробно увреждане, тъй като е възможно подобни увреждания да настъпят, макар и много рядко.
•    ако страдате от сърдечни заболявания, уведомете Вашия лекар. Ако той реши да предпише Итраназол, трябва да ви информира за възможните симптоми, които евентуално биха могли да възникнат.
•    уведомете Вашия лекар, ако страдате от бъбречни заболявания. Може да се наложи промяна в дозирането на Итраназол.
Прием на други лекарства
Информирайте Вашия лекар или фармацевт в случай, че приемате или до скоро сте приемали каквито и да било други лекарства.
Информирайте Вашия лекар или фармацевт за лекарствата, които приемате в момента. Някои лекарства не трябва да се приемат едновременно с Итраназол; или в някои случаи съвместното му приемане с дадени лекарства изисква корекция на дозировката.
Итраназол не може да се приема едновременно със следните лекарства:
•    Някои лекарства за лечение на алергии, главно Терфенадин, Астемизол и Мизоластин
•    Някои лекарства за лечение на ангина пекторис и хипертония, а именно Бепридил и Низолдипин
•    Цизаприд - лекарство, използвано при някои заболявания на храносмилателната система
•    Някои лекарства, понижаващи холестероловите нива като напр. Симвастатин и Ловастатин
•    Някои сънотворни лекарства като Мидазолам и Триазолам
•    Пимозид и сертиндол- лекарства за лечение на психотични разстройства
•    Левоцетилметадол - лекарство за лечение на опиоидна зависимост
•    Ергоалкалоиди като Дихидроерготамин, Ерготамин, Ергометрин, Метилергометрин, използвани за лечение на мигрена и в акушерството.
•    Някои лекарства, използвани за лечение на нарушения в сърдечния ритъм, основно Хинидин и Дофетилид
Някои лекарства могат в значителна степен да намалят ефектите на Итраназол. Това е особено важно при някои лекарства, използвани за лечение на епилепсия (напр. Карбамазепин, Фенитоин и Фенобарбитал) и при някои противотуберкулозни лекарства (напр. Рифампицин, Рифабутин и Изониазид). Следователно, Вие трябва винаги да информирате вашия лекар, ако приемате някой от тези лекарствени продукти, за да може да се предприемат адекватни мерки. Комбинирането на Итраназол с някои лекарства може да изисква коригиране на неговата или тяхната дозировка. Такива примери са:
•    Някои антибиотици, напр. Кларитромицин и Еритромицин
•    Някои лекарства, действащи върху сърцето или кръвоносните съдове (Дигоксин и някои блокери на калциевите канали (известни още като калциеви антагонисти))
•    Лекарства, потискащи съсирването на кръвта
•    Метилпреднизолон, който се прилага през устата или венозно за лечение на възпалителни процеси
•    Циклоспорин, Такролимус и Рапамицин (наричан още Сиролим), които се прилагат обикновено след органови трансплантации
•    Някои HIV-протеазни инхибитори, използвани за лечение на СПИН като Ритонавир, Индинавир и Саквинавир
•    Някои лекарства, използвани за лечение на злокачествени тумори    
•    Някои лекарства, използвани за лечение на тревожни състояния или сънотворни, основно Буспирон, Алпразолам и Бротизолам
•    Ебастин - противоалергично лекарство
•    Ребоксетин - лекарство, използвано за лечение на депресия
За да може приетата доза Итраназол да се резорбира и респ. усвои от Вашия организъм, е необходимо киселинността в стомаха Ви да е висока. Следователно лекарства, които неутрализират стомашната киселинност, не трябва да се приемат по-рано от 2 часа след прием на Итраназол. Поради същите причини, в случай, че приемате лекарства, които потискат секрецията на солна киселина в стомаха, е необходимо да приемате Итраназол с напитка кола.
В случай, че изпитвате някакви съмнения, се обърнете за съвет към Вашия лекар или фармацевт.
Прием на Итраназол с храни и напитки
Не приемайте Итраназол с храната, а веднага след едно от основните хранения.
Ако Вие приемате лекарства, които контролират стомашната киселинност, е препоръчително да приемате Итраназол с напитка кола. Приемането на алкохолни напитки не е препоръчително.
Бременност
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемате каквито и да било лекарства. Не приемайте Итраназол ако сте бременна. Ако сте във фертилна (детеродна) възраст трябва да предприемете подходящи контрацептивни мерки, за да избегнете забременяване по време на лечение с Итраназол. Тъй като Итраназол присъства в организма Ви определено време след като сте преустановили лечението с него, Вие трябва да продължите с контрацептивните мерки до следващия менструален период, след като сте спрели приема на Итраназол.
Кърмене
Итраназол присъства в кърмата и не трябва да се използва по време на кърмене, освен ако Вашият лекар не е преценил друго.
Употреба при деца
Итраназол не трябва да се използва при деца. Може да бъде предписан от Вашия лекар само при изключителни случаи.
Шофиране и работа с машини
Итраназол не повлиява способността за шофиране и работа с машини. Много рядко обаче може да чувствате гадене като в тези случаи не е препоръчително да се шофира или работи с машини.
3.    КАК ДА ПРИЕМАТЕ ИТРАНАЗОЛ?
Дозировката и продължителността на лечение се определят от Вашия лекар. Приемайте лекарствения продукт според долупосочените указания, в случай, че Вашият лекар не е предписал друг режим на дозиране.
Не забравяйте да приемате Вашето лекарство.
Вашият лекар трябва да определи продължителността на лечението Ви с Итраназол.
Не преустановявайте лечението си преждевременно, тъй като няма да бъдете излекувани напълно.
Ако имате впечатление, че ефектът на Итраназол е твърде изразен или обратно — твърде слаб, се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.
Вие трябва да приемате Итраназол непосредствено след някое от основните хранения, тъй като така той се резорбира най-добре. Приемете капсулите с малко вода. Броя на капсулите, които трябва да приемате, както и продължителността на Вашето лечение зависят от вида на гъбичките и от локализацията на инфекцията. Вашият лекар ще ви каже точно каква доза трябва да приемате.
Най-често се прилагат следните дози:
ТИП ИНФЕКЦИЯ БРОЙ КАПСУЛИ НА ДЕН  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Влагалищна  инфекция 2 капсули два пъти на ден или 2 капсули веднъж дневно
1 ден
3 дни
Кожна инфекция 2 капсули веднъж дневно или  1 капсула веднъж дневно
7 дни
2 седмици
   Ако кожата на дланите или стъпалата ви е задебелена и върху нея има натрупване на рогово вещество, може да се наложи прилагане на лекарствения продукт в доза от 2 капсули два пъти дневно за 7 дни, или в доза от 1 капсула веднъж дневно в продължение на 1 месец.   
Инфекция на устната кухина 1 капсула веднъж дневно 2 седмици
Очна инфекци 2 капсули веднъж дневно 3 седмици
Вътрешни инфекции  По-високи дози По-продължителен период на лечение
При онихомикоза (гъбична инфекция на ноктите), в зависимост от Вашето състояние Вашият лекар може да назначи пулсово лечение или продължително лечение.
Пулсово лечение на гъбичните инфекции на ноктите (вж. Таблицата, дадена по-долу): Пулсовото лечение се състои в прилагане на две капсули два пъти на ден в продължение на една седмица; следва период от три седмици, през който не се приема Итраназол. В последствие цикълът се повтаря еднократно, ако са засегнати само ноктите на ръцете Ви или двукратно - за ноктите на краката (с или без засягане на ноктите на ръцете) (Виж приложената таблица).
 
Локализа-
ция   
Седмица
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ноктите
на краката
със или без засягане на ноктите на ръцете Прием на 2 капсули два пъти на ден
 Без лечение с Итраназол
Прием на 2 капсу-
ли два пъти на ден Без лечение с  Итрана-
зол Прием на 2 капсули два пъти на ден Преу-
стано-
вете  лече-
ни-
ето
Само нокти-
те на ръцете Прием на 2 капсу-
ли два пъти на ден Без лечение
с Итрана-
зол  Прием на 2 капсули два пъти на ден Без лечение с Итраназол
Продължително лечение за гъбични инфекции на ноктите:
ТИП ИНФЕКЦИЯ
БРОЙ КАПСУЛИ НА ДЕН ПРОДЪЛЖИТЕНОСТ
Продължително лечение на гьбичните инфекции на ноктите 2 капсули веднъж на ден 3 месеца
При кожните инфекции уврежданията изчезват няколко седмици след приключване на лечението. Това е характерно за петната по кожата, предизвикани от гъбичките: лекарството убива гъбичките, но увреденият участък не изчезва докато не се обнови кожата.
Уврежданията на ноктите изчезват 6 до 9 месеца след преустановяване на лечението, тъй като лекарството единствено убива гъбичките-причинители. Нокътят трябва да израсне напълно и това отнема няколко месеца. Следователно не се притеснявайте, ако не забелязвате подобрение по време на лечението: лекарството се задържа във Вашите нокти в продължение на няколко месеца и постепенно ги освобождава от гъбичната инфекция. Следователно, Вие трябва да преустановите лечението тогава, когато Вашият лекар прецени, независимо че не виждате някакво подобрение. Инфекции на вътрешните органи: Може да изискват по-високи дози за по-продължителен период на лечение.
Винаги следвайте инструкциите на Вашия лекар, тъй като той ще съобрази лечението Ви с индивидуалното Ви състояние.
Ако сте приели по-голяма от необходимата доза Итраназол
Ако сте приели повече Итраназол, отколкото е необходимо, незабавно уведомете Вашия лекар. Той ще прецени и евентуално предприеме необходимите действия.
В случай на ненадейно предозиране се прилагат помощни мерки.
През първия час след поглъщането може да се извърши стомашна промивка. Няма специфичен антидот.
Ако сте пропуснали да приемете Итраназол    
Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснат прием на лекарството. Възобновете предписания начин на прием възможно най-скоро.
4.    ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, така и Итраназол може да проявява нежелани реакции.
По време на лечението с Итраназол могат да се появят следните симптоми: стомашен дискомфорт, гадене, коремна болка и запек. Освен това може да се наблюдават главоболие, нарушения в менструалния цикъл, слабост или косопад.
Свръхчувствителност към Итраназол се наблюдава много рядко. Тя може да се прояви като кожни обриви, сърбеж, хрипове или подуване на лицето. Ако установите такива симптоми, преустановете лечението и се свържете с Вашия лекар. Много рядко се наблюдава скованост на крайниците или тежки кожни увреждания. Ако се появи подобен ефект, прекратете приема на Итраназол и се свържете с Вашия лекар.
Незабавно уведомете Вашия лекар, ако се появят хрипове, неочаквано увеличаване на телесната маса, подуване на краката или корема, необичайна отпадналост или ранно безсъние.
Могат да се наблюдават един или повече от следните симптоми, които са свързани с чернодробно увреждане, въпреки че са изключително редки: липса на апетит, гадене, повръщане, отпадналост, коремна болка, жълтеникаво оцветяване на кожата, отделяне на тъмна урина и бледи (подобни на хума) изпражнения. В такива случаи незабавно преустановете лечението и се обърнете към лекар.
Ако забележите други, неописани тук нежелани реакции, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.
5.    СЪХРАНЕНИЕ НА ИТРАНАЗОЛ
Съхранявайте при температура под 30 °С.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца!
Да не се използва след изтичане на срока на годност, обозначен на опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6.    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Итраназол?
-    Активното вещество е итраконазол. Всяка твърда капсула съдържа 100 mg итраконазол (itraconazole).
-    Помощните вещества са: захароза, царевично нишесте полоксамер 188 хипромелоза.
Твърдите капсули са съставени от: желатин пречистена вода индигокармин Е132 хинолиново жълто Е104 титанов диоксид Е171

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!