ИНСУЛАТАРД ХМ ПЕНФИЛ

Прод.код 653 / Тегло 0.20 кг.

Марка
НОВО НОРДИСК | NOVO NORDISK A.S.
Оценка на продукта
48,29 лв.
Запази в любими Запази в любими

ИНСУЛАТАРД ХМ ПЕНФИЛ СУСП.ИНЖ 

1. Какво представлява Insulatard и за какво се използва
Insulatard е човешки инсулин с постепенно начало и дълга продължителност на действие.
Insulatard се използва за намаляване на високото ниво на кръвната захар при пациенти със захарен диабет (диабет). Диабетът е заболяване, при което организмът Ви не произвежда достатъчно инсулин, за да контролира нивото на кръвната Ви захар. Лечението с Insulatard помага за предотвратяване на усложненията от диабета. Insulatard ще започне да понижава кръвната Ви захар около 1½ часа, след като го инжектирате и действието му ще продължи приблизително 24 часа. Insulatard често се прилага в комбинация с бързодействащи инсулинови продукти.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Insulatard
Не използвайте Insulatard
Ако сте алергични към човешки инсулин или някоя от останалите съставки в това лекарство, вижте точка 6.
Ако подозирате, че настъпва хипогликемия (понижена кръвна захар), вижте Резюме на сериозните и много чести нежелани реакции в точка 4.
В инсулинови инфузионни помпи.
Ако патронът или устройството, съдържащо патрона, са изпускани, повредени или смачкани.
Ако е съхраняван неправилно или е замръзвал, вижте точка 5.
Ако ресуспендираният инсулин не изглежда равномерно бял и мътен.
Ако някое от тези обстоятелства се отнася за Вас, не използвайте Insulatard. Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
Преди да използвате Insulatard
Проверете етикета, за да се уверите, че това е правилният тип инсулин.
Винаги проверявайте патрона, включително гуменото бутало в края на патрона. Не го използвайте, ако има видими повреди или ако гуменото бутало е изтеглено над бялата лента на етикета в края на патрона. Това може да е резултат от изтичане на инсулин. Ако подозирате, че патронът е повреден, върнете го на Вашия доставчик. Погледнете указанията за употреба на писалката за допълнителни инструкции.
Винаги използвайте нова игла за всяка инжекция, за да предотвратите замърсяване.
Иглите и Insulatard Penfill не трябва да се споделят с други лица.
Insulatard Penfill е подходящ само за подкожни инжекции с помощта на писалка за многократна употреба. Говорете с Вашия лекар, ако трябва да си инжектирате инсулин чрез друг метод.
Предупреждения и предпазни мерки
Някои състояния и дейности могат да повлияят Вашата нужда от инсулин. Консултирайте се с
Вашия лекар:
Ако имате проблеми с бъбреците или черния дроб, или с надбъбречните, хипофизната или щитовидната жлези.
При по-голямо от обичайното физическо натоварване или когато искате да промените обичайната си диета, тъй като това може да повлияе върху нивото на кръвната захар.
Ако сте болен/болна, продължете да приемате Вашия инсулин и се консултирайте с Вашия лекар.
При пътуване в чужбина, преминаването през часови зони може да промени инсулиновите Ви нужди и времето на инжектиране.
Други лекарства и Insulatard
Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или може да приемете някакви други лекарства.
Някои лекарства оказват влияние върху нивото на кръвната Ви захар и това може да означава, че инсулиновата Ви доза трябва да се промени. Лекарствата, които най-често могат да повлияят на Вашето лечение с инсулин, са изброени по-долу.
Нивото на кръвната Ви захар може да се понижи (хипогликемия), ако приемате:
Други лекарствени продукти за лечение на диабет
Моноаминооксидазни инхибитори (МАО-инхибитори) (използвани за лечение на депресия)
Бета-блокери (използвани за лечение на високо кръвно налягане)
Инхибитори на ангиотензинконвертиращия ензим (АСЕ) (използвани за лечение на някои сърдечни състояния или високо кръвно налягане)
Салицилати (използвани за обезболяване и намаляване на температура)
Анаболни стероиди (като тестостерон)
Сулфонамиди (използвани за лечение на инфекции)
Нивото на кръвната Ви захар може да се повиши (хипергликемия), ако приемате:
Перорални контрацептиви (противозачатъчни таблетки)
Тиазиди (използвани за лечение на високо кръвно налягане или прекомерно задържане на течности)
Глюкокортикоиди (като „кортизон”, използвани за лечение на възпаления)
Хормони на щитовидната жлеза (използвани за лечение на нарушения на щитовидната жлеза)
Симпатикомиметици (като епинефрин [адреналин], салбутамол или тербуталин, използвани за лечение на астма)
Растежен хормон (лекарство за стимулиране на растежа на костите и тялото и с изразено влияние върху обменните процеси на тялото)
Даназол (лекарство, действащо върху овулацията)
Октреотид и ланреотид (използвани за лечение на акромегалия, рядко срещано хормонално нарушение, което обикновено се развива при хора на средна възраст, причинено от свръхпроизводство на растежен хормон от хипофизната жлеза) могат или да повишат, или да понижат нивото на кръвната Ви захар.
Бета-блокери (използвани за лечение на високо кръвно налягане) могат да отслабят или потиснат изцяло първите предупредителни симптоми, които Ви помагат да разпознаете ниската кръвна захар.
Пиоглитазон (таблетки, използвани за лечение на диабет тип 2)
Някои пациенти с дългогодишен диабет тип 2 и сърдечно заболяване или прекаран инсулт, лекувани с пиоглитазон и инсулин, развиват сърдечна недостатъчност. Информирайте Вашия лекар възможно най-скоро, ако усетите признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на теглото, или локализирано подуване (оток).
Ако сте приемали някое от лекарствата описани тук, информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
Insulatard с алкохол
Ако консумирате алкохол, нуждата Ви от инсулин може да се промени, тъй като нивото на кръвната Ви захар може да се повиши или понижи. Препоръчва се внимателно наблюдение.
Бременност и кърмене
Ако сте бременна, мислите, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство. Insulatard може да се използва по време на бременност. Може да се наложи промяна в дозата на Вашия инсулин по време на бременността и след раждането. Внимателният контрол на Вашия диабет и особено предотвратяването на хипогликемия са важни за здравето на Вашето бебе.
Няма ограничения за лечението с Insulatard по време на кърмене.
Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете това лекарство, докато сте бременна или кърмите.
Шофиране и работа с машини
Моля, попитайте Вашия лекар дали може да шофирате или да работите с машини:
Ако често получавате хипогликемия.
Ако трудно разпознавате хипогликемията.
Ако кръвната Ви захар е ниска или висока, това може да засегне концентрацията и способността Ви да реагирате, следователно също и способността Ви да шофирате или да работите с машини. Имайте предвид, че може да изложите себе си и други хора на опасност.
Insulatard съдържа натрий
Insulatard съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. Insulatard практически не съдържа натрий.
3. Как да използвате Insulatard
В каква доза и кога да прилагате Вашия инсулин
Винаги използвайте Вашия инсулин и нагласяйте дозата, точно както Ви е предписал Вашият лекар. Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако не сте сигурни.
Не сменяйте инсулина си, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва да го направите. Ако лекарят Ви е сменил типа или марката инсулин, който използвате, може да се наложи да промени дозата Ви.
Употреба при деца и юноши
Insulatard може да се използва при деца и юноши.
Употреба при специални групи пациенти
Ако имате намалена бъбречна или чернодробна функция, или ако сте на възраст над 65 години, трябва по -редовно да проверявате кръвната си захар и да обсъждате промените в инсулиновата доза с Вашия лекар.
Как и къде да се инжектира
Insulatard се прилага чрез инжектиране под кожата (подкожно). Никога не трябва да се инжектирате директно във вена (интравенозно) или мускул (интрамускулно). Insulatard Penfill е подходящ само за подкожни инжекции с помощта на писалка за многократна употреба. Говорете с Вашия лекар, ако трябва да си инжектирате инсулин чрез друг метод.
При всяка инжекция променяйте мястото на инжектиране в рамките на дадена област на
кожата. Това може да намали риска от развитие на бучки или хлътване на кожата, вижте точка
4. Най-подходящите места за инжектиране са: предната част на талията (корема); седалището; предната част на бедрата или мишниците. Инсулинът ще действа по-бързо, ако се инжектира в областта на талията (корема). Трябва редовно да измервате кръвната си захар.
Не пълнете повторно патрона. След изпразване, той трябва да се изхвърли.
Патроните Insulatard Penfill са предназначени за употреба с инжектиращи устройства за инсулин на Novo Nordisk и игли NovoFine или NovoTwist.
Ако Вие се лекувате с Insulatard Penfill и друг инсулин в патрон Penfill, трябва да използвате две инжектиращи устройства за инсулин, по едно за всеки тип инсулин.
Винаги носете резервен патрон Penfill в случай че този, който използвате, бъде загубен или повреден.
Ресуспендиране на Insulatard
Винаги проверявайте дали има достатъчно останал инсулин (поне 12 единици) в патрона, за да се осигури равномерно ресуспендиране. Ако няма достатъчно останал инсулин, използвайте нов патрон. Вижте указанията за употреба на писалката за допълнителни инструкции.
Всеки път, когато използвате нов Insulatard Penfill (преди да поставите патрона в
устройството за инжектиране на инсулин).
Оставете инсулина да достигне стайна температура, преди да го използвате. Това улеснява ресуспендирането.
Разклатете патрона нагоре-надолу между позиции a и б и обратно (вижте картинката), така че стъкленото топче да се премести от единия край на патрона до другия най-малко 20 пъти.
Повтаряйте това движение поне 10 пъти преди всяко инжектиране.
Движението винаги трябва да се повтаря, докато течността стане равномерно бяла и мътна.
Извършете останалите етапи на инжектирането незабавно.
Как да инжектирате Insulatard
Инжектирайте инсулина под кожата. Използвайте техниката на инжектиране, препоръчана от Вашия лекар или медицинска сестра и както е описано в упътването на инжектиращото Ви устройство.
Задръжте иглата под кожата поне 6 секунди. Дръжте бутона натиснат докрай, докато извадите иглата от кожата. Това ще осигури правилно инжектиране и ще ограничи възможното изтичане на кръв в иглата или инсулиновия резервоар.
След всяка инжекция се уверете, че сте отстранили и изхвърлили иглата и съхранявате Insulatard без прикрепена игла. В противен случай течността може да изтече, което може да доведе до неточно дозиране.
Ако инжектирате повече инсулин, отколкото трябва
Ако инжектирате твърде много инсулин, кръвната Ви захар ще стане твърде ниска (хипогликемия). Вижте Резюме на сериозните и много чести нежелани реакции в точка 4.
Ако забравите да си инжектирате инсулина
Ако забравите да си инжектирате инсулина, кръвната Ви захар може да стане твърде висока (хипергликемия). Вижте Последици от диабета в точка 4.
Ако спрете да си инжектирате инсулина
Не спирайте да си инжектирате инсулина, без да говорите с лекар, който ще Ви посъветва
какво трябва да се направи. Това може да доведе до много висока кръвна захар (тежка
хипергликемия) и кетоацидоза. Вижте Последици от диабета в точка 4.
Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Резюме на сериозните и много чести нежелани реакции
Ниската кръвна захар (хипогликемия) е много честа нежелана реакция. Тя може да засегне
повече от 1 на 10 души.
Кръвната Ви захар може да е ниска, ако:
Инжектирате твърде много инсулин.
Ядете твърде малко или пропуснете хранене.
Извършвате повече физическа дейност от обикновено.
Консумирате алкохол, вижте Insulatard с алкохол в точка 2.
Признаци на ниска кръвна захар: студена пот; хладна бледа кожа; главоболие; ускорено биене на сърцето; гадене; чувство на силен глад; временни промени в зрението; сънливост; необичайна умора и слабост; нервност или треперене; чувство на безпокойство; обърканост; трудно съсредоточаване.
Много ниската кръвна захар може да доведе до безсъзнание. Ако продължителната много ниска кръвна захар не се лекува, тя може да предизвика мозъчно увреждане (временно или трайно) и дори смърт. Вие може да дойдете в съзнание по-бързо след инжектиране на хормона глюкагон от лице, което знае как да го използва. Ако Ви е инжектиран глюкагон, веднага след идването Ви в съзнание, ще имате нужда от глюкоза или закуска, съдържаща захар. Ако лечението с глюкагон не Ви подейства, ще трябва да Ви лекуват в болница.
Какво да правите, ако получите ниска кръвна захар:
Ако получите ниска кръвна захар, приемете бучка захар или друга закуска с високосъдържание на захар (например сладки, бисквити, плодов сок). Измерете кръвната сизахар, ако е възможно и си починете. За всеки случай, винаги носете със себе си бучкизахар или закуска с високо съдържание на захар.
Когато симптомите на ниска кръвна захар изчезнат или когато нивото на кръвната Визахар се стабилизира, продължете инсулиновото лечение, както обикновено.
Ако имате толкова ниска кръвна захар, че да губите съзнание, ако се е налагало да Ви се инжектира глюкагон или ако сте имали много случаи на ниска кръвна захар, консултирайте се с лекар. Може да се наложи да бъдат коригирани количеството наинсулина или времето на инжектиране, храната или физическото натоварване.
Информирайте хората около Вас, че имате диабет и какви могат да бъдат последствията, включително риска да припаднете (да изпаднете в безсъзнание), в резултат на ниска кръвна захар. Уведомете ги, че ако припаднете, те трябва да Ви обърнат настрани и веднага да потърсят медицинска помощ. Не трябва да Ви дават нищо за ядене или пиене, тъй като може да се задушите.
Сериозна алергична реакция към Insulatard или някоя от съставките му (наречена системна алергична реакция) е много рядка нежелана реакция, но тя може потенциално да бъде животозастрашаваща. Може да засегне по-малко от 1 на 10 000 души.
Потърсете незабавно медицинска помощ:
Ако признаците на алергия обхванат и други части на тялото Ви.
Ако изведнъж се почувствате зле и:
започнете да се изпотявате;
започне да Ви се гади (повръщате);
имате затруднено дишане;
имате ускорено биене на сърцето;
почувствате световъртеж.
Ако забележите някои от тези признаци, незабавно потърсете медицинска помощ.
Списък на други нежелани реакции
Нечести нежелани реакции
Могат да засегнат по-малко от 1 на 100 души.
Признаци на алергия: Могат да възникнат местни алергични реакции (болка, зачервяване, обрив, възпаление, посиняване, подуване и сърбеж) на мястото на инжектиране. Те обикновено изчезват след няколко седмици употреба на инсулина. В случай, че не изчезнат или се разпространят по цялото тяло, се консултирайте с Вашия лекар незабавно. Вижте също Сериозна алергична реакция по-горе.
Промени на мястото на инжектиране (липодистрофия): Мастната тъкан под кожата на
мястото на инжектиране може да изтънее (липоатрофия) или да се удебели (липохипертрофия).
Промяната на мястото при всяка инжекция може да помогне за намаляване на риска от развитие на такива кожни промени. Ако забележите кожата Ви да хлътва или да се удебелява на мястото на инжектиране, кажете на Вашия лекар или медицинска сестра. Тези реакции могат да станат по-тежки или могат да променят усвояването на Вашия инсулин, ако инжектирате на такова място.
Диабетна ретинопатия (заболяване на очите, свързано с диабета, което може да доведе до
загуба на зрение): Ако имате диабетна ретинопатия и нивото на кръвната Ви захар се подобри много бързо, ретинопатията Ви може да се влоши. Попитайте Вашия лекар за това.
Оток на ставите: При започване на употребата на инсулин, задържане на вода може да доведе до подуване около глезените и други стави. Обикновено това скоро изчезва. Ако това не стане, говорете с Вашия лекар.
Много редки нежелани реакции
Могат да засегнат по-малко от 1 на 10 000 души.
Проблеми със зрението: Когато започнете за пръв път лечението си с инсулин, може да получите зрителни нарушения, но нарушението обикновено е временно.
Болезнена невропатия (болка, дължаща се на увреждане на нервите): Ако нивото на кръвната Ви захар се подобри много бързо, Вие може да получите свързана с нерв болка. Това се нарича остра болезнена невропатия и обикновено е с преходен характер.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
Последици от диабета
Висока кръвна захар (хипергликемия)
Кръвната Ви захар може да е висока, ако:
Не сте си инжектирали достатъчно инсулин.
Забравите да използвате Вашия инсулин или спрете да използвате инсулин.
Многократно използвате по-малко инсулин от необходимото.
Имате инфекция и/или висока температура.
Ядете повече от обикновено.
Извършвате по-малко физически упражнения от обикновено.
Предупредителни признаци за висока кръвна захар:
Предупредителните признаци се появяват постепенно. Те включват:
по-често уриниране;
жажда;
загуба на апетит;
гадене или повръщане;
чувство на сънливост или умора; 
зачервена суха кожа;
сухота в устата и дъх с мирис на плодове (ацетон).
Какво да правите, ако получите висока кръвна захар:
Ако получите някой от тези признаци: проверете нивото на кръвната си захар, проверетеурината си за кетони, ако можете, след това веднага потърсете медицинска помощ.
Това може да са признаци на много сериозно състояние, наречено диабетна кетоацидоза (натрупване на киселина в кръвта, тъй като организмът разгражда мазнини вместо захар).
Ако не се лекува, то може да доведе до диабетна кома и евентуално до смърт.
5. Как да съхранявате Insulatard
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка на патрона, след „Годен до”. Датата на изтичане на срока на годност се отнася за последния ден от посочения месец.
Преди отваряне: Да се съхранява в хладилник при 2°C – 8°C. Да се съхранява далеч от
охлаждащия елемент. Да не се замразява.
По време на употреба или когато се носи като резервен: Да не се съхранява в хладилник или замразява. Може да го носите със себе си и да го съхранявате на стайна температура (под 30°С) до 6 седмици.
Винаги съхранявайте патрона във външната картонена опаковка, когато не го използвате, за да се предпази от светлина.
Изхвърляйте иглата след всяка инжекция.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Insulatard
Активното вещество е човешки инсулин. Insulatard е суспензия на човешки инсулин
изофан (NPH). Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин. Всеки патрон съдържа 300 IU
човешки инсулин в 3 ml инжекционна суспензия.
Другите съставки са цинков хлорид, глицерол, метакрезол, фенол, динатриев фосфат
дихидрат, натриев хидроксид, хлороводородна киселина, протаминов сулфат и вода за
инжекции.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах