Account

ЕСЦИТАЛОН ТБ 10МГ X 28

Прод.код 550 / Тегло 0.20 кг.

Производител
САНДОЗ БЪЛГАРИЯ КЧТ
Марка САНДОЗ RX | SANDOZ RX
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ЕСЦИТАЛОН ФИЛМ ТАБЛ 10 МГ Х 28

ESCITALON FILM TABL 10 MG X 28

Информацията е предоставена само с информативна цел и не може да замести консултацията със специалист - лекар или фармацевт.

1 Какво представлява Есциталон® и за какво се използва

Есциталон® съдържа есциталопрам и се използва за лечение на депресия (големи депресивни епизоди).

Есциталопрам принадлежи към групата на така наречените селективни инхибитори на обратното поемане на серотонин (СИОПС). Тези лекарства действат върху серотониновата система в мозъка чрез повишаване на нивото на серотонин. Нарушенията на серотониновата система се считат за важен фактор при развитието на депресия и свързаните с нея заболявания.

 

2. Преди да приемете Есциталон®

Не приемайте Есциталон®

• ако сте алергични (свръхчувствителни) към есциталопрам или към някоя от останалите съставки на Есциталон® (вж. точка 6 "Допълнителна информация").

• ако приемате лекарства, които принадлежат към групата на МАО инхибиторите, включително селегилин (използван за лечение на Болестта на Паркинсон), мокпобемид (използван за лечение на депресия) и линезолид (антибиотик).

Обърнете специално внимание при употребата на Есциталон®

Моля информирайте Вашия лекар, ако имате някое от следните състояния или заболявания, тъй като те трябва да се вземат под внимание.

Употреба при деца и юноши под 18 годишна възраст

Есциталопрам нормално не трябва да се използва при деца и юноши под 18 години. Трябва да знаете, че пациентите на възраст под 18 години са изложени на повишен риск от нежелани лекарствени реакции като опит за самоубийство, мисли за самоубийство и враждебност (предимно агресия, противопоставящо се поведение и гняв) когато приемат този клас лекарства. Независимо от това Вашият лекар може да предпише есциталопрам на пациент на възраст под 18 години, защото той/тя е решил/а, че това е в интерес на пациента. Ако Вашият лекар е предписал Есциталон® на пациент под 18 години, моля обсъдете това с него/нея. Ако пациентът е на възраст под 18 години и приема Есциталон®, Вие трябва да информирате Вашия лекар, ако някой от симптомите изброени по-долу се появи или влоши. В допълнение дълготрайните ефекти за безопасност на Есциталон® по отношение на растежа, съзряването и когнитивното и поведенческото развитие в тази възрастова група, все още не са установени.

Мисли за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство.

Ако сте депресирани и/или имате тревожно разстройство понякога може да имате мисли за самонараняване или самоубийство. Тези мисли може да се засилят, когато за първи път приемате антидепресанти, тъй като при всички тези лекарства е необходимо време, за да започнат да действат - обикновено около две седмици, но понякога и по-дълго.

Вие може да бъдете по-предразположени да мислите по този начин:

• Ако и преди сте имали мисли за самоубийство или самонараняване.

• Ако сте млад човек. Данни от клинични проучвания показват повишен риск от поведение, свързано със самоубийство при млади хора (под 25 години) с психични заболявания, които са лекувани с антидепресант.

Ако по което и да е време у Вас се появят мисли за самонараняване или самоубийство, свържете се с Вашия лекар или незабавно отидете в болница. Може да прецените, че е полезно да споделите с роднина или близък приятел, че сте депресирани или имате тревожно разстройство и да ги помолите да прочетат тази листовка. Може да ги помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашата депресия или тревожност се влошават или са обезпокоени от промени в поведението Ви.

 

По специално, информирайте Вашия лекар, ако:

• имате епилепсия. Лечението с Есциталон® трябва да се прекрати, ако имате припадъци или има увеличаване на честотата на припадъците (вж. също точка 4 "Възможни нежелани реакции").

• страдате от нарушена чернодробна или бъбречна функция. Вашият лекар може да има необходимост да коригира Вашата доза.

• имате диабет. Лечението с Есциталон® може да промени стойностите на кръвната Ви захар. Може да се наложи корекция на дозите на инсулин и/или лекарствата за понижаване на кръвната захар, които се приемат през устата.

• имате понижени стойности на натрий в кръвта.

• имате склонност към лесно кървене или насиняване.

• провежда Ви се електроконвулсивно лечение

• имате коронарна болест на сърцето

Някои пациенти с маниакално-депресивно заболяване могат да навлязат в маниакална фаза. Това се характеризира с необичайна и бърза смяна на идеи, неоправдано чувство за щастие и прекалена физическа активност. Важно е да се консултирате с Вашия лекар, ако настъпят симптоми подобни на описаните.

Симптоми като безпокойство, невъзможност да се остане спокоен в седнали или изправено положение също могат да настъпят по време на първите седмици от лечението. Незабавно информирайте Вашия лекар, ако имате тези симптоми.

 

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

 

Информирайте Вашия лекар, ако използвате някое от следните лекарства:

• Неселективни МАО инхибитори (МАОИ),

съдържащи като активни вещества фенел-зин, ипрониазид, изокарбоксазид, ниламид и транилципромин. Ако сте използвали някои от тези лекарствени продукти трябва да изчакате 14 дни преди да започнете да приемате Есциталон®. След спиране на лечението с Есциталон® трябва да изчакате 7 дни преди да приемете някое от тези лекарства.

• Обратими, селективни МАО-А инхибитори, съдържащи моклобемид (също използван за лечение на депресия).

• Необратими MAO-B инхибитори, съдържащи селегилин (използван за лечение на Болест на Паркинсон). Тези лекарства повишават риска от нежелани реакции.

• Антибиотикът линезолид

• Литий (използван за лечение на маниакално-депресивно разстройство) и триптофан.

• Имипрамин и дезипрамин (и двете лекарства се използват за лечение на депресия).

• Суматриптан и сходни медикаменти (за лечение на мигрена) и трамадол (за облекчаване на силна болка). Тези лекарства повишават риска от нежелани реакции.

• Циметидин и омепразол (използвани за лечение на язва на стомаха), флувоксамин (лекарство използвано за лечение на депресия) и тиклопидин (използван за намаляване на риска от инсулт). Тези лекарства могат да предизвикат повишени стойности на есциталопрам в кръвта.

• Жълт кантарион (Hypericum perforatum) -билков препарат, използван при депресия.

• Ацетилсалицилова киселина и нестероид-ни потивовъзпалителни средства (НСПВС) (лекарства, използвани за облекчаване на болка или за намаляване на съсирването на кръвта, наречени още антикоагуланти ).

• Варфарин, дипиридамол и фенпрокумон (лекарства, използвани за намаляване на кръвосъсирването, наричани още антикоагуланти). Вашият лекар вероятно ще провери Вашето кръвосъсирване при започване или спиране на лечението с Есциталон®, за да се увери, че дозата на Вашия антикоагулант все още е адекватна.

• Мефлокин (използван за лечение на малария), бупропион (използван за лечение на депресия) и трамадол (използван за лечение на силна болка) поради възможния риск от понижаване на прага на гърчове.

• Антипсихотичните средства (лекарства, използвани за лечение на шизофрения, психози) са свързани с възможен риск от понижаване на гърчовия праг и антидепресанти (лекарства, използвани за лечение на депресия).

• Флекаинид, пропафенон и метопролол (използвани при сърдечно-съдови заболявания) и дезипрамин, кломипрамин и нортриптилин (антидепресанти) и рисперидон, тиоридазин и халоперидол (антипсихотици). Може да бъде необходима корекция на дозата на Есциталон®.

 

Прием на Есциталон® с храни и напитки

Есциталопрам може да се приема с или без храна (вж. точка 3 "Как да приемате Есциталон®"). Подобно на много лекарства, комбинирането на Есциталон® с алкохол не се препоръчва, въпреки че не се очаква взаимодействие.

 

Бременност и кърмене

Бременност

Информирайте Вашия лекар, ако сте бременна или се опитвате да забременеете. Не приемайте Есциталон®, ако сте бременна, освен ако сте обсъдили с Вашия лекар включените рискове и ползи.

Ако приемате Есциталон® през последните 3 месеца от бременността, Вие трябва да сте информирани, че следните симптоми могат да бъдат наблюдавани при Вашето новородено дете: проблеми при дишането, синкав цвят на кожата, припадъци, промени в температурата на тялото, затруднения с храненето, повръщане, ниски стойности на кръвната захар, сковани или отпуснати мускули, живи рефлекси, тремор, нервност, раздразнителност, летаргия, постоянен плач, сънливост или затруднения в съня. Ако Вашето новородено дете има някой от тези симптоми, моля свържете се с Вашия лекар незабавно.

Ако по време на бременност използвате Есциталон,  това лечение не трябва да се спира внезапно.

 

Кърмене

Не използвайте Есциталон®, ако кърмите, освен ако не сте обсъдили с Вашия лекар включените ползи и рискове.

 

Шофиране и работа с машини

Препоръчва се да не шофирате и да не работите с машини, докато не разберете как Ви влияе Есциталон®.

Важна информация относно някои от съставките на Есциталон®

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако Вашия лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете Есциталон®.

 

З.Как да приемете Есциталон®

Винаги приемайте Есциталон® точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Можете да приемате Есциталон® с или без храна. Приемайте таблетките с чаша вода.

Само за Есциталон® 10 mg: При необходимост можете да разделите таблетките на две еднакви половини.

Само за Есциталон® 20 mg: При необходимост можете да разделите таблетките на четири еднакви части и на две еднакви половини. Само за Есциталон® 15 mg: При необходимост можете да разделите таблетките на три еднакви части.

Възрастни

Обичайната доза е 10 mg веднъж дневно. Дозата може да бъде увеличена от Вашия лекар до максимална доза от 20 mg веднъж дневно.

Пациенти в напреднала възраст (над 65 години) Обичайната начална доза е 5 mg веднъж дневно. Трябва да се използва по-ниска максимална доза. Моля обсъдете това с вашия лекар.

 

Деца и подрастващи (под 18 години)

Есциталон® не трябва да се прилага при деца и подрастващи (виж точка 2 "Преди да приемете Есциталон).

 

Продължителност на лечението

• Може да отнеме няколко седмици преди да започнете да се чувствате по-добре. Ето защо трябва да продължите да приемате Есциталон® дори да измине известно време преди да почувствате подобрение.

• Не променяйте дозата на Вашето лекарство преди да обсъдите това с Вашия лекар.

• Продължавайте да приемате таблетките толкова дълго, колкото Ви препоръчва Вашият лекар. Ако спрете Вашето лечение прекалено бързо, Вашите симптоми могат да се появят отново. Препоръчва се лечението да бъде продължено за поне 6 месеца след като отново се почувствате добре.

 

Ако сте приели повече от необходимата доза Есциталон®

Ако сте приели прекалено много Есциталон®, свържете се с Вашия лекар или с най-близкото спешно отделение незабавно. Направете това дори и да нямате симптоми на дискомфорт. Някои от симптомите, които можете да имате са: замаяност, треперене, възбуда, гърчове, кома, гадене, повръщане, нарушения на сърдечния ритъм, понижено артериално налягане и промяна в телесните течности/солевия баланс. Вземете кутийката/опаковката на Есциталон® с Вас, когато отидете при лекаря или в болницата.

 

Ако сте пропуснали да приемете Есциталон®

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако наистина сте пропуснали да приемете дозата и си спомните за това преди да си легнете, веднага я приемете. На следващия ден продължете с нормалната си схема на дозиране. Ако си спомните през нощта или на следващия ден, не приемайте пропуснатата доза, а продължете с Вашата нормална схема на дозиране.

Ако сте спрели приема на Есциталон®

Не спирайте приема на Есциталон® докато Вашия лекар не Ви каже да го направите. При завършване на курса на лечение се препоръчва дозата на Есциталон® да се намалява в продължение на няколко седмици.

Ако внезапно спрете приема на Есциталон®, може да имате симптоми на отнемане. Тези симптоми са чести, когато се прекрати лечението с Есциталон®. Рискът е по-висок, когато Есциталон® е бил използван за продължителен период от време или във високи дози, или когато дозата е намалена прекалено бързо. При по-голяма част от хората тези симптоми са леки и отшумя-ват сами за 2 седмици. Все пак, при някои пациенти тези симптоми може да бъдат тежки или да продължат дълго (2-3 месеца или по-дълго). Ако имате тежки симптоми на отнемане при спиране на приема на Есциталон®, моля свържете се с Вашия лекар. Възможно е Вашият лекар да Ви помоли временно да продължите да приемате дозата си и след това постепенно да намалите дозата по-бавно.

Симптомите на отнемане включват: замаяност (нарушен баланс, нестабилност), усещане за изтръпване и мравучкане, усещане за парене и (по-рядко) преминаване на ток, включително в главата, нарушения на съня (ярки сънища, кошмари или трудно заспиване), тревожност, главоболие, гадене, изпотяване (включително изпотяване през нощта), усещане за безпокойство или възбуда, тремор (треперене), усещане за обърканост или нарушена ориентация, емоционална нестабилност или раздразнителност, диария, зрителни нарушения, учестена или усилена сърдечна дейност.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля  попитайте вашия лекар.

 

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Есциталон® може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Тези нежелани реакции като цяло са леки и обикновено отминават след няколко седмично лечение. Необходимо е да знаете, че много от тези ефекти също могат да бъдат симптоми на Вашето заболяване и следователно ще се подобрят в хода на лечението.

Незабавно посетете Вашия лекар или отидете в болница, ако по време на лечението имате някои от следните нежелани реакции:

Нечести (повече от 1 на 1 000 и по-малко от 1 на 100 пациенти)

• повишено кървене, в това число кървене от стомаха и червата (кървене от стомашно-чревния тракт)

 

Редки (повече от 1 на 10 000 и по-малко от 1 на 1 000 пациенти)

• подуване на кожата, езика, устните или лицето, или затруднено дишане или гълтане (алергични реакции)

• висока температура, възбуда, объркване, треперене и внезапни контракции на мускулите, като тези нежелани реакции могат да бъдат белези на рядкото състояние известно като серотонинов синдром.

 

Неизвестна честота

• затруднения при уриниране

• припадъци (епепилептични пристъпи, вж. също точка 2 "Обърнете специално внимание при употребата на Есциталон®"

• жълто оцветяване на кожата и бялата част на очите е белег на нарушение на чернодробната функция/хепатит

 

В допълнение на изброеното по-горе са съобщени следните нежелани реакции:

Много чести

(засягащи повече от 1 на 10 пациенти)

• гадене

Чести (засягащи повече от 1 на 100 и по-малко от 1 на 10 пациенти)

• запушен или течащ нос (синузит)

• понижен или повишен апетит

• тревожност, безпокойство, ярки сънища, затруднено заспиване, сънливост, замаяност, прозяване, треперене, тръпки по кожата

• диария, запек, повръщане, сухота в устата

• повишено изпотяване

болка в мускулите и ставите (артралгия и ми-алгия)

• сексуални нарушения (късна еякулация, проблеми с ерекцията, понижено либидо, жените могат да имат затруднение при постигне на оргазъм)

• умора, висока температура

• повишено телесно тегло

 

Нечести (засягащи повече от 1 на 1 000 и по-малко от 1 на 100 пациенти)

• копривна треска (уртикария), кожен обрив, сърбеж (пруритус)

• скърцане със зъби, възбуда/безпокойство, нервност, панически пристъп, объркване

• нарушения на вкуса, нарушен сън, прималява-не (синкоп)

• разширени зеници (мидриаза), зрителни нарушения, звънене в ушите

- загуба на коса

• вагинално кървене

• понижено тегло

• ускорена сърдечна дейност

• подуване на ръцете или краката

• кървене от носа.

 

Редки (засягащи повече от 1 на 10 000 и по-мал-ко от 1 на 1 000 пациенти)

• агресия, отчуждаване от себе си или от собствените си чувства (деперсонализация), виждане на нереални неща (халюцинации)

• забавена сърдечна дейност

 

Неизвестна честота

При някои пациенти са наблюдавани следните нежелани реакции:

• мисли за самонараняване или самоубийство, вж. също точка "Обърнете специално внимание при употребата на Есциталон®"

• понижени нива на натрий в кръвта (симптомите са гадене и усещане за неразположение със слабост в мускулите или обърканост)

• замаяност при ставане поради понижено кръвно налягане (ортостатична хипотония)

• нарушени тестове за изследване на чернодробна функция (повишени стойности на чернодробни ензими в кръвта)

• двигателни нарушения (неволеви движения)

• болезнена ерекция (приапизъм)

• нарушения на кръвосъсирването, включващи кървене от кожата и лигавиците (екхимози) и ниски стойности на тромбоцити (тромбоцито-пения)

• внезапно подуване на кожата или лигавиците (ангиоедем)

• повишено количество на отделената урина (синдром на неадекватна секреция на антиди-уретичен хормон)

• отделяне на мляко от жени, които не кърмят

• периоди на повишено настроение, съпроводено с наличие на много енергия (мания)

В допълнение е известно, че определен брой нежелани реакции настъпват при лекарства, които действат по сходен на есциталопрам начин (активното вещество на Есциталон®). Това са:

• Невъзможност да се остане спокойно в седнало или изправено положение (акатизия)

• Липса на апетит (анорексия)

Ако някоя от тези нежелани реакции стане сериозна, или ако забележите нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

 

5. Как да съхранявате Есциталон®

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Есциталон® след срока на годност, отбелязан върху етикета или картонената опаковка след "Годен до: . Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

OPA-AI-PVC/AI блистери Съхранявайте под 25°С.

НDРЕ-Флакона

Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

След първото отваряне на HDPE-флакона, продуктът може да се съхранява в продължение на 6 месеца при температура под 25°С.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Допълнителна информация

Какво съдържа Есциталон®

• Всяка таблетка Есциталон® съдържа съответно 5 mg, 10 mg, 15 mg или 20 mg от активното вещество есциталопрам (като оксалат).

• Другите съставки са:

- Сърцевина на таблетката: лактоза монохи-драт, микрокристална целулоза, кроскарме-лоза натрий, хипромелоза, магнезиев сте-арат, колоиден безводен силиций,

- Обвивка на таблетката: хипромелоза. макро-гол 6000, титанов диоксид (Е 171), талк

Как изглежда Есциталон® и какво съдържа опаковката

Есциталон® 5 mg:

Таблетките са бели, кръгли, филмирани таблетки.

Есциталон® 10 mg:

Таблетките са бели. кръгли, филмирани таблетки с делителна черта от едната страна.

Есциталон® 15 mg:

Таблетките са бели, кръгли, филмирани таблетки с две делителни черти от двете страни.

Есциталон® 20 mg:

Таблетките са бели, кръгли, филмирани таблетки с кръстосани делителни черти от двете страни.

Есциталон® е наличен в следните размери опаковки:

OPA-AI-PVC/AI блистери в картонена опаковка 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 56x1, 60, 60x1, 90, 98, 98x1, 100, 100x1, 200 и 500 таблетки

HDPE флакони с РР капачка на винт 28, 30, 56, 60, 98, 100 и 250 таблетки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати за продажба.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!