Account

ЕНАХЕКСАЛ ТБ 10МГ X 30

Прод.код 501 / Тегло 0.20 кг.

Производител
САНДОЗ БЪЛГАРИЯ КЧТ
Марка САНДОЗ RX | SANDOZ RX
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ЕНАХЕКСАЛ ТБ 10МГ X 30

1. Какво представлява Енахексал и за какво се нзползва
Енахексал принадлежи към група лекарствени продукти, наречени АСЕ-инхибитори (инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим). Енахексал предпазва организма от образуване на един вид вещество, което повишава кръвното налягане. Това води до понижаване на кръвното налягане и/или подобрено функциониране на сърцето.
Енахексал се използва
за понижаване на кръвното налягане в случаи на високо кръвно налягане (хипертония)
ако сърцето не изпомпва достатьчно кръв, и има симптоми за това (симптоматична сърдечна недостатъчност)
ако сърцето не изпомпва достатьчно кръв и няма симптоми за това (асимптоматична сърдечна недостатъчност), с цел да се предотврати появата на симптоми.
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Енахексал
Не приемайте Енахексал
ако сте свръхчувствителни (алергични) към еналаприл, към други АСЕ-инхибитори или към някоя от другите съставки на Енахексал
ако Ви се е случвало неочаквано да се появи задържане на течности или подуване (оток) по кожата и лигавиците (напр. по гърлото или езика), затруднение в дишането и/или сърбеж и кожен обрив, когато сте приемали АСЕ-инхибитори в миналото, т.е. оплаквания, които често са проява на алергична реакция (ангиоедем). Дори такива реакции да са възниквали без някаква видима причина или пък е било установено, че страдате от наследствена или друга форма на ангиоедем (оток и задържане на течности), Вие не трябва да приемате Енахексал.
ако сте бременна (виж точка “Бременност и кърмене”)
ако страдате от диабет или имате нарушение на бъбречната функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.
ако сте приемали или в момента приемате сакубитрил/валсартан, лекарство, използвано за лечение на вид хронична сърдечна недостатъчност при възрастни, тъй като има повишен риск от ангиоедем (бързо образуване на оток под кожата в област като напр. гърлото).
Предупреждения и предпазни мерки:
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Енахексал ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
антагонист на ангиотензин II рецепторите (познати още като сартани - напр. валсартан, телмисартан, ирбесартан) и особено ако сте с бъбречно заболяване, или диабет тип II;
алискирен
Ако приемате някое от следните лекарства, рискът от ангиоедем (бързо подкожно подуване в областта на гърлото) е повишен:
сиролимус, еверолимус и други лекарства от класа на mTOR инхибиторите (използвани за предотвартяване на отхвърляне на трансплантирани органи) рацекадотрил - лекарство, използвано за лечение на диария;
лекарства, използвани за предотвратяване на отхвърлянето на органен грансплантат и при рак (напр. темсиролимус, сиролимус, еверолимус).
вилдаглиптин - лекарство, използвано за лечение на диабет,
сакубитрил
Вашият лекар може да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролити (напр. калий) в кръвта на определени интервали. Вижте също информацията в раздел „Не приемайте Енахексал“.
Обърнете специално внимание ири употребата на Енахексал
Информирайте Вашия лекар, в случай че някое от предупрежденията изброени по-долу се отнася или някога се е отнасяло за Вас.
Ако сте обезводнен/а, ако спазвате диета с ограничение в солта, подложен/а сте на диализа, страдате от диария или повръщане или пък се лекувате с отводняващи таблетки, вашето кръвно налягане може драстично да спадне, ако се лекувате с Енахексал.
Ако имате проблеми със сърцето
Ако сърцето Ви не изпомпва достатъчно кръв (сърдечна недостатъчност), кръвното Ви налягане може значително да се понижи, когато приемате Енахексал. Този риск е по-голям, ако сърдечната недостатъчност е тежка (и ако приемате високи дози отводняващи таблетки, принадлежащи към групата на т.нар. бримкови диуретици), ако нивото на натрий в кръвта е твърде ниско (хипонатриемия) или ако бъбречната Ви функция е намалена. Вашият лекар ще прави по-чести контролни прегледи и ако е необходимо ще коригира дозата на Енахексал и/или диуретика.
Ако страдате от исхемична болест на сърцето или от заболяване на кръвоносните съдове на мозъка, Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно и ако е необходимо, по-често ще Ви преглежда, когато приемате Енахексал. Изисква се повишено внимание по време на лечение, тъй като рязкото понижаване на кръвното налягане може да предизвика сърдечен или мозъчен удар.
Ако сърдечните клапи на лявата сърдечна кухина са стеснени или ако имате друго стеснение по пътя на кръвта, излизаща от лявата сърдечна кухина (стеноза на аортна или митрална клапа, хиперторфна кардиомиопатия). Енахексал не трябва да в случай на шок от сърдечен произход или при блокиран кръвоток.
Ако кръвното Ви налягане драстично се понижи, Вие трябва да легнете неподвижно, да информирате Вашия лекар, който може да назначи венозното вливане на течности Преходната реакция с понижаване на кръвното налягане не означава, че лечението с Енахексал трябва да бъде спряно. След възстановяване на кръвния обем и нормализиране на кръвното налягане терапията може да бъде продължена.
Ако имате проблеми с бъбреците (бъбречна недостаъчност)
Ако страдате от нарушена бъбречна функция, дозата ще бъде съответно намалена и Вашият лекар редовно ще извършва контролни прегледи.
Ако страдате от нарушена бъбречна функция или сърдечна недостатъчност, Енахексал може за кратко да влоши функцията на бъбреците и може да настъпи бъбречна недостатъчност. Вашият лекар ще намали дозата и ако е необходимо по-често ще извършва контролни прегледи.
Ако сте получили донорски бъбрек (бъбречна трансплантация), лечението с Енахексал не е препоръчително.
Ако Вие сте пациент на диализа и сте на диализа с така наречената “хай-флукс” мембрана* Вашият лекар или ще подбере друга мембрана или ще Ви предпише друго лекарство за намаляване на кръвното налягане.
Ако се лекувате с отводняващи таблетки (диуретици): При някои пациенти, лекувани едновременно с Енахексал и диуретици са измерени повишени стойности на урея и креатинин в кръвта, това може да е признак за скрито стесняване на едната или и двете бъбречни артерии (бъбречна артериална стеноза) Вашият лекар може да намали дозата и/или да спре лечението с отводняващите таблетки.
Ако кръвното Ви налягане е повишено поради стесняване на бъбречната артерия (реноваскуларна хипертония) има повишен риск от значително понижаване на кръвното налягане и влошаване на бъбречната функция. Затова лечението се провежда под строго лекарско наблюдение с ниски дози и внимателно увеличаване на дозата.
Употребата на АСЕ-инхибитори - включително еналаприл или ангиотензин рецепторни антагонисти с алискирен трябва да се избягва при пациенти с тежко бъбречно увреждане (GFR
Ако имате проблеми с черния дроб
Ако развиете жълтеница или се увеличат чернодробните Ви ензими по време на лечение с Енахексал (хепатит), спрете приема на таблетките и се консултирайте с Вашия лекар.
Ако страдате от съпътстващо заболяване на кръвоносните съдове и съединителната тъкан или се лекувате с някои лекарства (имуносупресори, които потискат имунния отговор; лекарствени продукти срещу подагра като алопуринол или лекарства против сърдечна аритмия като прокаинамид), може да настъпи промяна в кръвната картина и да доведе до тежки инфекции. Това се отнася особено за случаите когато в същото време има увреждане и на бъбречната функция. Вашият лекар по-често ще проследява кръвната Ви картина и ще Ви инструктира да го информирате за всеки признак на инфекция.
При повишен риск от алергична реакция (ангиоедем - подуване особено в областта на лицето и шията, понякога придружено от затруднено дишане):
Ако развиете реакции на свръхчувствителност или неочаквана задръжка на течности в кожата и лигавиците (като гърлото и езика), затруднено дишане и/или сърбеж и обрив по кожата по време на лечението - това са симптоми, които са честа проява на алергични реакции (ангионевротичен едем) - консултирайте се с Вашия лекар. Ако езикът, гърлото и ларинкса са оточни, дихателните пътища може да се блокират, особено ако сте бил подлаган на хирургична операция на дихателните пътища. В тези случаи е необходимо незабавно болнично лечение.
При чернокожи пациенти има повишен риск от подуване на кожата и лигавиците особено в областта на лицето и шията (като гърлото и езика), затруднено дишане и/или сърбеж и обрив по кожата - симптоми, които са честа проява на алергични реакции (ангионевротичен едем). В допълнение към това Енахексал е по-слабо ефект понижаване на кръвното налягане при чернокожи пациенти.
Ако някога преди сте имали случаи на неочаквано подуване на устните, езика и шията, задръжка на течности в кожата и лигавиците, затруднено дишане и/или сърбеж и и обрив по кожата - симптоми, които са честа проява при алергични реакции (ангионевротичен едем), вероятността тези реакции да се проявят отново, ако приемате Енахексал, е повишена.
Ако приемате лекарства за намаляване на чувствителността Ви към отрови на насекоми (към ужилване от пчели и оси), т.е. ако провеждате курс на десенсибилизация, в редки случаи може да възникне реакция на свръхчувствителност при прием на Енахексал. Това може да се предотврати с временно прекъсване на лечението с Енахексал преди всяка десенсибилизация.
Ако приемате лечение за понижаване на холестерола в кръвта (чрез LDL афереза с декстран сулфат), могат да възникнат тежки реакции на свръхчувствителност. Тези реакции могат да бъдат избегнати чрез временно спиране на лечението с Енахексал преди всяка афереза.
Ако страдате от диабет, трябва да сте с повишено внимание към появата на признаци на хипогликемия (понижаване на кръвната захар) като слабост, изпотяване или жажда, особено през първия месец на лечение с Енахексал, тъй като ефектът на намаляване на кръвната захар може да се засили.
При някои пациенти лекувани с АСЕ - инхибитори, включително и Енахексал, е наблюдавано увеличение на нивото на калий в кръвта. Ако сте с увеличено ниво на калий в кръвта е необходимо проследяването му по време на лечението. Рискови фактори за повишен калий в кръвта са нарушена бъбречна функция, възраст над 70 години, захарен диабет, обезводняване, едновременно приложение на калий-съхраняващи диуретици (спиронолактон, еплеренон, триамтерен или амилорид), прием на добавки, съдържащи калий или калиеви соли, калий съдържащи заместители на солта, както и едновременната употреба на други лекарства, които могат да доведат до увеличаване на стойностите на калий в кръвта (като хепарин). Ако Вие приемате допълнително едно или няколко от по-горе изброените лекарства, трябва сте с повишено внимание и периодично да проследявате нивото на калий в кръвта. Повишеното ниво на калий в кръвта може да доведе до тежка аритмия (неправилен, неравномерен пулс, сърцебиене).
Съществува ограничен опит за ефикасността и безопасността при деца над 6 години с високо кръвно налягане. Енахексал не се препоръчва за употреба при деца при други показания освен хипертония.
Ако се лекувате с литий: едновременната употреба на литий и Енахексал не се препоръчва. В случай че комбинацията е абсолютно необходима, нивото на литий в кръвта трябва стриктно да се проследява (вижте също "Прием на други лекарства”).
Ако по време на лечението с Енахексал се появи суха, продължителна кашлица, консултирайте се с Вашия лекар. Кашлицата обичайно изчезва след преустановяване на лечението.
Ако Ви предстои голяма хирургична операция или анестезия, при която кръвното Ви налягане може значително да се понижи, е възможно драстично спадане на кръвното налягане. Задължително трябва да информирате хирургичния екип, ако се лекувате с Енахексал.
Трябва да съобщите на Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна(или планирате бременност). Енахексал не се препоръчва при бременност (вижте “Бременност и кърмене”).
Таблетките Енахексал съдържат лактоза монохидрат. Затова не бива да се използват от пациенти с редките наследствени състояния на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция. Една таблетка съдържа по-малко от 200 мг лактоза монохидрат.
Други лекарства и Енахексал
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Енахексал и другите лекарства могат взаимно да повлияят върху ефекта и нежеланите си реакции.
Следните лекарства ще усилят ефекта на Енахексал за понижаване на кръвното налягане:
Отводняващи таблетки (диуретици) и други лекарства, понижаващи кръвното налягане, както и съдоразширяващи лекарства (нитроглицерин и други нитрати);
Анестетици, някои лекарства срещу депресия (антидепресанти), сънотворни средства и лекарства за лечение на тежки психиатрични заболявания.
Алкохолът усилва хипотензивния ефект на Енахексал.
Следните медикаменти ще отслабят ефекта на Енахексал за понижаване на кръвното налягане:
Лекарствата, покачващи кръвното налягане (симпатикомиметици);
Хроничен прием на обезболяващи лекарства от групата на нестеродните противовъзпалителни средства.
Енахексал ще повлияе ефекта, концентрацията в кръвта и/или честотата на нежеланите лекарствени реакции на следните медикаменти:
литий (приема се при някои психиатрични състояния). Енахексал може обратимо да повиши нивото на литий в серума, а с това да увеличи и риска от интоксикация с литий;
антидиабетни средства (инсулин и перорални антидиабетни средства). Особено през първите седмици на едновременния прием с Енахексал е възможно усилване на ефекта на намаляване на кръвната захар с риск от хипогликемия. Може да е необходима проверка или промяна на дозата на лекарствата срещу повишена кръвна захар.
лекарства, които често се използват за предотвартяване на отхвърляне на трансплантирани органи (сиролимус, еверолимус и други лекарства от класа на mTOR инхибиторите). Вижте точка „Предупреждения и предпазни мерки“
хранителни добавки, съдържащи калий (включително заместители на солта), калий-съхраняващи диуретици и други лекарства, които могат да повишат количеството на калий в кръвта (напр. триметоприм и котримоксазол при инфекции, предизвикани от бактерии; циклоспорин, лекарство, потискащо имунната система, което се използва за предотвратяване на отхвърлянето на органен трансплантат; и хепарин, лекарство, използвано за разреждане на кръвта за предотвратяване на образуването на тромби).
инхибитори на неприлизин (напр. сакубитрил, рацекадотрил) и валсартан.
Пациентите, получаващи едновременно АСЕ инхибитор и терапия с инхибитор на неприлизин (напр. сакубитрил, рацекадотрил) или валсартан, могат да бъдат с повишен риск от ангиоедем.
Вашият лекар може да реши да промени дозата и/или да вземе други предпазни мерки, ако приемате антагонист на ангиотензин II рецепторите или алискирен (вижте също инфомацията в раздел "Не приемайте Енахексал“ и „Предупреждения и предпазни мерки“).
Употребата на АСЕ-инхибитори - включително еналаприл, или ангиотензин рецепторни антагонисти с алискирен трябва да се избягва при пациенти с тежко бъбречно увреждане.
Едновременният прием на Енахексал с някои лекарства може да наруши солевия баланс: концентрациите на калий в кръвта могат да бъдат повишени в следствие на едновременен прием с калий-съхраняващи диуретици като спиронолактон, еплеренон, триамтерен или амилорид или поради прием на калий-съдържащи хранителни добавки и калий-съдържащи заместители на солта, други лекарства, които могат да повишат калия във Вашето тяло (като хепарин и ко-тримоксазол, известен също като триметоприм/сулфаметоксазол).
Едновременното приложение с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) - група болкоуспокояващи с едновременно противовъзпалително, болкоуспокояващо и
температуропонижаващо действие - също спомага за повишаване на нивото на калий в кръвта; това може да има отрицателно влияние върху бъбречната функция. В редки случаи може да настъпи остра бъбречна недостатъчност, особено при пациенти с понижена бъбречна функция, като напр, възрастни пациенти и хора с висока загуба на течности, включително и пациентите, лекувани с диуретици.
Нестероидните противовъзпалителни средства (НПВС), включително инхибиторите на СОХ-2 могат да намалят ефекта на диуретиците и другите антихипертензивни лекарствени продукти. Затова антихипертензивния ефект на ангиотензин II рецепторните антагонисти или АСЕ-инхибиторите може да бъде отслабен от нестероидните противовъзпалителни средства (НПВС), включително инхибиторите на СОХ-2.
При пациенти, лекувани със злато за инжектиране (натриев оротиомалат) и едновременен прием на Енахексал рядко могат да се наблюдават т.нар. нитритоидни реакции, включващи зачервяване на лицето, гадене, повръщане и понижено кръвно налягане.
Прием на Енахексал с храна и напитки
Ако приемате алкохол по време на лечението с Енахексал, ефектът на намаляване на кръвното налягане може да се усили (и да последва виене на свят при ставане в изправено положение както и други оплаквания).
Таблетките Енахексал се поглъщат с помощта на достатьчно количество течност. Енахексал може да се приема независимо от храненето. Усвояването му от организма не се повлиява от наличието на храна в стомашно-чревния тракт.
Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Бременност
Енахексал е противопоказан яо време на бременност.
рябва да информирате Вашия лекар, ако сте или предполагате, че сте бременна.
Вашият лекар най-вероятно ще Ви посъветва да спрете приема на Енахексал, ако планирате забременяване или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви предпише друго лекарство вместо Енахексал. Енахексал може да причини сериозно уреждане на Вашето бебе, ако се прилага през бременността.
Кърмене
Съобщете на Вашия лекар, ако кърмите. Не се препоръчва по време на лечение с Енахексал да кърмите новороденото (особено в първите няколко седмици след раждането и при преждевременно родени деца). Ако случаят се отнася за по-голямо дете, Вашият лекар ще Ви информира за ползите и риска при прием на Енахексал от кърмещи жени.
Шофиране и работа с машини
Енахексал може да причини нежелани реакции като виене на свят и умора. Това може да има отрицателен ефект върху възможностите Ви за реакция. Трябва да имате това предвид когато шофирате или работите с машини.
Важна информация относно някои от помощните вещества на Енахексал
Това лекарство съдържа лактоза монохидрат. Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.
3. Как да приемате Енахексал
Винаги приемайте Енахексал точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте си попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Високо кръвно налягане (хипертония)
Начална доза: 5 mg до максимум 20 mg еналаприлов малеат (равно на 1/2 до 2 таблетки Енахексал 10 mg) веднъж дневно, в зависимост от тежестта на хипертонията. При някои пациенти може да е необходима по-ниска начална доза (< 5 mg еналаприлов малеат). Поддържаща доза: 20 mg еналаприлов малеат (равно на 2 таблетки Енахексал 10 mg) на ден до максимум 40* mg еналаприлов малеат на ден.
Сърдечна недостатъчност/нарушена функция на сърцето (асимптоматична левокамерна дисфункция)
От 1-ви до 3-ти ден, началната доза е 2,5** mg еналаприлов малеат веднъж дневно.
От 4-ти до 7-ми ден, дозата е 5** mg еналаприлов малеат, разделени в два отделни приема.
Ако лечението се понася добре от пациента, дозата ще бъде увеличена в рамките на 2 до 4 седмици до достигане на обичайната поддържаща доза от 20 mg еналаприлов малеат (в един общ прием или разделена в два отделни приема). Максималната доза е 40* mg еналаприлов малеат на ден, в два отделни приема.
Вашият лекар трябва да провери кръвното налягане, бъбречната функция и нивото на калий в кръвта Ви преди и след лечението с Енахексал.
Нарушена бъбречна функция
Най-вероятно, Вашият лекар ще удължи времето между отделните приеми на еналаприлов малеат или ще намали дозата Енахексал.
Начална доза: 2,5** mg - 10 mg еналаприлов малеат (10 mg са равни на 1 таблетка Енахексал 10 mg) на ден.
Пациенти в старческа възраст
Дозата зависи от бъбречната функция.
Педиатрична популация
Налични са съвсем малко данни относно употребата на Енахексал при деца при високо кръвно налягане (хипертония).
Начална доза: 2,5** mg еналаприлов малеат веднъж на ден при деца с телесно тегло между 20 и 50 kg или 5 mg еналаприлов малеат веднъж дневно при деца с телесно тегло над 50 kg и повече.
Поддържащо лечение: Вашият лекар ще уточни допълнително дозата според нуждите на детето. Максималната дневна доза от 20 mg еналаприлов малеат не трябва да бъде превишавана при деца с телесно тегло между 20 и 50 kg или 40 mg при деца с телесно тегло над 50 kg и повече.
Приложението на Енахексал не се препоръчва при новородени и деца с намалена бъбречна функция, тъй като не е налична информация за тези пациенти.
*Налични са таблетки и с по-голямо количество активно вещество еналаприлов малеат.
** Налични са таблетки и с по-малко количество активно вещество еналаприлов малеат.
Проучвания върху лекарствените взаимодействия са провеждани само при възрастни.
Начин и продължителност на приложение
Таблетки за перорално приложение
Приемайте таблетките или частите от таблетката с достатьчно количество вода.
Ако е необходимо разделяне на таблетката, съхранявайте неизползваната част на защитено от светлина и влага и недостъпно за деца.
Упътване при употреба: За да разделите таблетката я поставете върху стабилна основа с делителната черта нагоре. Таблетката се разделя при лек натиск с палеца.
Посъветвайте се с Вашия лекар, ако имате чувството, че ефектът на Енахексал е твърде силен или твърде слаб за Вас.
Ако сте приели повече от необходимата доза Енахексал
Ако сте приели повече Енахексал отколкото е необходимо, трябва веднага да се свържете с Вашия лекар или фармацевт, защото той трябва да прецени дали се налага прием в болница за овладяване на ситуацията.
При предозиране са възможни следните симптоми, които започват около шест часа след поглъщането: усещане за сънливост, замайване или умора поради понижаване на кръвното налягане, невъзможност за движение (ступор), шок, нарушаване на баланса на солите в кръвта (електролитен дисбаланс), нарушена бъбречна функция, силно учестено дишане, учестена сърдечна дейност, сърцебиене, забавена сърдечна дейност, безпокойство, суха, дразнеща кашлица.
Ако приемът на таблетките е бил наскоро, могат да се предприемат мерки чрез предизвикване на повръщане.
Ако сте пропуснали да приемете Енахексал
Ако сте пропуснали прием, можете да вземете дозата си веднага щом се сетите, освен ако не наближило времето за следващата доза. В такъв случай продължете приема на Енахексал както обикновено.
Никога не приемайте двойна доза Енахексал, за да компенсирате пропуснатата.
Ако сте спрели приема на Енахексал
Вашият лекар ще прецени колко дълго да приемате Енахексал. Не спирайте приема предварително, тъй като симптомите могат да се появят отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства Енахексал може да причини нежелани реакции, макар че не всеки ги получава.
Оценяването на нежеланите реакции се базира на информацията за честота, посочена по-надолу.
много чести (засягат 1 или повече на всеки 10 пациенти);
чести (засягат 1 или повече на всеки 100, но по-малко от 1 на всеки 10 пациенти);
нечести (засягат 1 или повече на всеки 1 000, но по-малко от 1 на всеки 100 пациенти);
редки (засягат 1 или повече на всеки 10 000, но по-малко от 1 на всеки 1 000 пациенти);
много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти);
С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни).
Възможни нежелани реакции
Много чести:
замъглено зрение, замаяност; суха и дразнеща кашлица; гадене;
усещане за обща слабост.
Чести:
главоболие, депресия;
падане на кръвното налягане (включително падане на кръвното налягане при рязко изправяне от седнало или легнало положение, понякога придружено със замайване, внезапна, краткотрайна загуба на съзнание, болка в гърдите, неправилен сърдечен ритъм, болезнено стягане на гърдите (ангина пекторис), учестена сърдечна дейност (тахикардия); затруднено дишане
диария, коремни болки, промяна във вкуса
кожен обрив, свръхчувствителност/оток на тъканите (ангионевротичен едем особено на лицето и шийната област, устните, гърлото и/или ларинкса, крайниците (вижте точка 2 “Преди да приемете Енахексал”); лесна уморяемост;
повишение на нивото на калий в кръвта (хиперкалиемия), повишение на креатинина в кръвта.
Нечести:
анемия поради недостатъчен брой червени кръвни клетки (апластична анемия), или поради разрушаване на червените кръвни клетки (хемолитична анемия);
ниско ниво на кръвната захар със симптоми като силно чувство на глад, изпотяване, виене на свят, ускорена и неправилна сърдечна дейност, сърцебиене (хипогликемия) (вижте точка 2 “Преди да приемете Енахексал”);
обърканост, сънливост, безсъние, раздразнителност, световъртеж, изтръпване, мравучкане по кожата; падане на кръвното налягане при рязко изправяне, сърцебиене, сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт* (може да е резултат на прекомерно спадане на кръвното налягане при пациенти с повишен риск (вижте точка 2 “Преди да приемете Енахексал”) повишена секреция от носа, зачервено гърло и пресипналост, затруднено дишане (бронхоспазъм/ астма)
чревна непроходимост (илеус), възпаление на задстомашната жлеза (панкреатит) свързано със силни болки в горната половина на корема - които могат да се предават към гърба, както и повръщане и диария, хранителни нарушения, запек, загуба на апетит, стомашно дразнене, сухота в устата, стомашна язва
обилно потене, сърбеж, кожен обрив със силен сърбеж и мехурчета (копривна треска), косопад;
нарушена функция на бъбреците, бъбречна недостатъчност, отделяне на белтък в урината (протеинурия);
невъзможност за сексуален контакт (импотентност);
мускулни крампи, зачервяване на лицето, звънтене в ушите, отпадналост, повишена температура;
повишена урея в кръвта, понижено ниво на натрий в кръвта;
*Честотата в хода на клиничните проучвания е сравнима с честотата в контролните групи, неприемали Енахексал.
Редки:
намален брой на белите кръвни клетки, което може да води до повишено предразположение към инфекции; понижен хемоглобин и хематокрит, намален брой на тромбоцитите (тромбоцитопения), което може да доведе до лесни насинявания и увеличена склонност към кървене; силно намаляване до пълна липса на бели кръвни клетки, водещо до неочаквано повишение на температурата, тежко възпаление на гърлото и поява на афти в устата; потисната функция на костния мозък; намален брой на всички видове клетки в кръвта, заболяване на лимфните жлези, автоимунни заболявания;
необичайни сънища, нарушение на съня;
побеляване, изтръпване и изстиване на пръстите на ръцете и краката (синдром на Рей но);__
задържане на течност в белите дробове, възпаление на носната лигавица със зг
секреция от носа, алергично възпаление на на белите дробове;
възпаление на лигавицата на устната кухина с образуване на афти, възпалени^ лигавицата на езика (глосит);
чернодробна недостатъчност, възпаление на черния дроб (хепатит) с жълтеница (жълто оцветяване на кожата или бялата част на очите) и/или загиване на тъкан (чернодробна некроза); блокиране на отделянето на жлъчни сокове (влючително с поява на жълтеница);
кожен обрив с големи неправилни червени петна, тежки реакции на свръхчувствителност с (висока) температура, червени петна по кожата, ставни болки и/или възпаление на очите (синдром на Stevens-Johnson); възпаление на кожата с лющене на кожата (ексфолиативен дерматит); тежка, остра реакция на свръхчувствителност с повишена температура и поява на мехури/белене и разранявания по кожата.
намалено отделяне на урина, увеличение на млечните жлези у мъже, повишени стойности на чернодробните ензими, повишение на серумния бшшрубин.
Много редки:
Оток на тъканите на червата (интестинален ангиоедем)
С неизвестна честота:
Синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон (SIADH).
Съобщен е комплекс от симптоми, който може да е съпроводен с някои или с всички от следните нежелани реакции: повишена температура, възпаление на вътрешните органи, възпаление на съдовете, мускулни и ставни болки, мускулно и ставно възпаление, кожни обриви, фоточувствителност или други реакции на кожата и някои промени в лабораторните резултати.
Съобщаване на нежелани реакция
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Енахексал
Да се съхранява при температура под 25 °С. Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да предпазите от светлина и влага.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте лекарства след срока на годност, отбелязан върху опаковката след “Годен до:” Срокът на годност отговаря на последния ден на посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката н допълнителна информация
Какво съдържа Енахексал
Активното вещество е еналаприлов малеат. Всяка таблетка съдържа 10 mg еналаприлов малеат.
Другите съставки са: лактоза монохидрат, магнезиев стеарат (Ph.Eur.), царевично нишесте, натриев хвдрогенкарбонат, талк, железен (III) оксид (Е 172).

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!