Подробно търсене

АРИТАВИ КАПС 60МГ Х 28 АКТАВИС

Кат. номер 74621

Кратко описание
Аритави 60 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди / Aritavi 60 mg gastro-resistant capsules, hard дулоксетин / (duloxetine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Производител
АКТАВИС
Марка АКТАВИС RX | ACTAVIS RX
0 от 5
Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Описание

Аритави 60 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди /

Aritavi 60 mg gastro-resistant capsules, hard

дулоксетин / (duloxetine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.   Какво представлява Аритави и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Аритави

3.   Как да приемате Аритави

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Аритави

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Аритави и за какво се прилага

Аритави съдържа активното вещество дулоксетин. Аритави повишава нивата на серотонин и норадреналин в нервната система.

Аритави се използва при възрастни за лечение на:

•     депресия

•     генерализирано тревожно разстройство (постоянно чувство за тревожност или нервност)

•     диабетна невропатична болка (често се описва като пареща, пронизваща, жилеща, стрелкаща или болка, подобна на електрошок. Възможно е да има загуба на усещане в засегнатата зона или усещания като допир, топлина, студ или натиск могат да предизвикат болка.)

При повечето хора с депресия или тревожност Аритави започва да действа в рамките на две седмици от началото на лечението, но може да изминат и 2-4 седмици преди да се почувствате по- добре. Кажете на Вашия лекар, ако не се чувствате по-добре след като измине това време. Когато се почувствате по-добре Вашият лекар може да продължи да Ви назначава Аритави, за да предотврати възобновяването на Вашата депресия или тревожност.

При пациенти с диабетна невропатична болка лечението може да отнеме няколко да се почувствате по-добре. Кажете на Вашия лекар, ако не се чувствате по-доб 

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Аритави

Не приемайте Аритави, ако:

•     сте алергични към дулоксетин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

•     имате чернодробно заболяване

•     имате тежко бъбречно заболяване

•     приемате или през последните 14 дни сте приемали друго лекарство, известно като моноаминооксидазен инхибитор (МАО-инхибитор) (вижте „Други лекарства и Аритави”)

•     приемате флувоксамин, който обикновено се използва за лечение на депресия, ципрофлоксацин или еноксацин, които обикновено се използват за лечение на някои инфекции

•     приемате други лекарства, съдържащи дулоксетин (вижте „Други лекарства и Аритави”)

Говорете с Вашия лекар, ако имате високо кръвно налягане или сърдечно заболяване. Вашият

лекар ще Ви каже дали трябва да приемате Аритави.

Предупреждения и предпазни мерки

Аритави може да бъде неподходящ за Вас поради изброените по-долу причини. Консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Аритави, ако:

•     приемате други лекарства за лечение на депресия (вижте „ Други лекарства и Аритави ”)

•     приемате билково лечение с жълт кантарион (Hypericum perforatum)

•     имате бъбречно заболяване

•     сте имали гърчове (припадъци)

•     сте имали мания

•     страдате от биполярно разстройство

•     имате проблеми с очите, като определени видове глаукома (повишено вътреочно налягане)

•     в миналото сте имали нарушения, свързани с кървене (склонност към появата на синини)

•     сте изложени на риск от ниски нива на натрий (например, ако приемате диуретици, особено ако сте в старческа възраст)

•     в момента се лекувате с друго лекарство, което може да причини чернодробно увреждане

•     приемате други лекарства, съдържащи дулоксетин (вижте „Други лекарства и Аритави”)

Аритави може да предизвика чувство за безпокойство или неспособност да седите или стоите на едно място. Вие трябва да кажете на Вашия лекар, ако това Ви се случи.

Суицидни мисли и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство

Ако сте в депресия и/или имате тревожно разстройство, понякога може да имате мисли за самонараняване или самоубийство. Тези мисли могат да зачестят, когато за пръв път започвате лечение с антидепресанти, тъй като за постигането на ефект всички тези лекарства се нуждаят от време, обикновено около две седмици, но понякога и по-дълго. По-вероятно е да мислите по този начин, ако:

•     преди сте имали мисли за самоубийство или самонараняване

•     сте млад човек. Данни от клинични проучвания показват повишен риск от поведение, свързано със самоубийство при млади хора (под 25 години) с психични заболявалия, които са лекувани с антидепресант.

Ако имате мисли за самонараняване или самоубийство, по което и да е време,

Вашия лекар или отидете незабавно в болница.

Може да прецените, че е полезно да споделите с роднина или близък приятел, че или имате тревожно разстройство и да ги помолите да прочетат тази листовка. М

помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашата депресия или тревожност се влошават или са обезпокоени от промени в поведението Ви.

Деца или юноши под 18-годишна възраст

Аритави обичайно не трябва да се употребява за деца или юноши под 18-годишна възраст. Също така, трябва да знаете, че при пациентите под 18 години, когато употребяват лекарства от този клас, рискът от нежелани ефекти, като опити и мисли за самоубийство и враждебност (предимно агресия, опозиционно поведение и гняв) е повишен. Независимо от това, Вашият лекар може да предпише Аритави на пациенти под 18 години, защото той/тя може да прецени, че това е в техен интерес. Ако Вашият лекар е предписал Аритави на пациент под 18 години и ако искате да обсъдите това, моля, обърнете се отново към него. Трябва да информирате лекаря, ако някои от симптомите, посочени по-горе се появят или влошат, когато пациент под 18 години приема Аритави. Освен това, дългосрочните ефекти на Аритави, свързани с безопасността върху растежа, съзряването, познавателното и поведенческо развитие все още не са установени за тази възрастова група.

Други лекарства и Аритави

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате някакви други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Основната съставка на Аритави - дулоксетин, се използва в други лекарства за други състояния:

• диабетна невропатична болка, депресия, тревожност и незадържане на урина

Използването на повече от едно от тези лекарства, по едно и също време, трябва да се избягва. Проверете с Вашия лекар дали вече приемате други лекарства, съдържащи дулоксетин.

Вашият лекар ще реши дали можете да приемате Аритави с други лекарства. Не започвайте или не спирайте приема на каквито и да било лекарства, включително и на такива, отпускани без рецепта или на растителни лекарствени продукти, преди да се посъветвате с Вашия лекар.

Вие трябва също да уведомите Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

Моноаминооксидазни инхибшпори (МА О-инхибитори): Не трябва да приемате Аритави, ако приемате или наскоро (през последните 14 дни) сте приемали друго лекарство против депресия, наричано моноаминооксидазен инхибитор (МАО-инхибитор). Например МАО-инхибитори са моклобемид (антидепресант) и линезолид (антибиотик). Приемането на МАО-инхибитори заедно с много други лекарства по лекарско предписание, включително Аритави, може да причини сериозни или дори животозастрашаващи нежелани лекарствени реакции. Трябва да изчакате поне 14 дни след като сте спрели приема на МАО-инхибитори, преди да можете да вземете Аритави. Също така е необходимо да изчакате поне 5 дни след като спрете да приемате Аритави, преди да вземете МАО-инхибитор.

Лекарства, които предизвикват сънливост: това са лекарствата, които са Ви предписани от Вашия лекар, като бензодиазепини, силни обезболяващи, антипсихотици, фенобарбитал и антихистамини.

Лекарства, които повишават нивото на серотонин: Триптани, трамадол, трипч (като пароксетин и флуоксетин), SNRIs (като венлафаксин), трициклични антидещ кломипрамин, амитриптилин), петидин, жълт кантарион и МАО-инхибитори (като линезолид). Тези лекарства повишават риска от нежелани лекарствени реакции; ак някакви необичайни симптоми, докато приемате тези лекарства заедно с Аритави,

консултирате с Вашия лекар.

Пер орал и и антикоагуланти или аншиагреганти: Лекарства, които разреждат кръвта или пречат на кръвта да се съсирва. Тези лекарства могат да повишат риска от кървене.

Аритави с храна, напитки и алкохол

Аритави може да се приема със или без храна. Необходимо е повишено внимание, ако приемате алкохол, докато се лекувате с Аритави.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

•     Уведомете Вашия лекар, ако забременеете, или ако се опитвате да забременеете, докато приемате Аритави. Използвайте Аритави само след като обсъдите с Вашия лекар потенциалните ползи и възможните рискове за Вашето неродено дете.

•     Уверете се, че Вашата акушерка и/или лекар знаят, че приемате Аритави. Когато се приемат по време на бременност, подобни лекарства (SSRIs) могат да повишат риска от сериозно състояние при бебетата, наречено персистираща белодробна хипертония при новороденото (ППХН), вследствие на което бебето диша учестено и изглежда посиняло. Тези симптоми обикновено започват през първите 24 часа след раждането на бебето. Ако това се случи на Вашето бебе, трябва незабавно да се свържете с Вашата акушерка и/или лекар.

•     Ако приемате Аритави към края на бременността си, Вашето бебе може да има някои симптоми, когато се роди. Те обикновено започват при раждането или в рамките на няколко дни след раждането на Вашето бебе. Тези симптоми могат да бъдат: отпуснати мускули, треперене, нервност, неправилно хранене, затруднение с дишането и припадъци. Ако Вашето бебе има някой от тези симптоми, когато се роди, или се безпокоите за неговото здраве, свържете се с Вашия лекар или акушерка, които ще Ви посъветват.

•     Уведомете Вашия лекар, ако кърмите. Употребата на Аритави по време на кърмене не се препоръчва. Трябва да се посъветвате с Вашия лекар или фармацевт.

Шофиране и работа с машини

Аритави може да Ви накара да се чувствате сънливи или замаяни. Не използвайте каквато и да е техника или машини, докато не разберете как ще Ви повлияе Аритави.

Аритави съдържа захароза

Аритави съдържа захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди прием на този лекарствен продукт.

3.   Как да приемате Аритави

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Аритави е предназначен за приложение през устата. Трябва да поглъщате капсулата

вода.

При депресия или диабетна невропатична болка:

Обичайната доза на Аритави е 60 mg веднъж дневно, но Вашият лекар ще Ви предп която е подходяща за Вас. 

При генерализирано тревожно разстройство:

Обичайната начална доза на Аритави е 30 mg веднъж дневно, след което повечето пациенти ще приемат по 60 mg веднъж дневно, но Вашият лекар ще Ви предпише дозата, която е подходяща за Вас. Дозата може да се коригира до 120 mg на ден в зависимост от това, как се повлиявате от лечението с Аритави.

За да не забравите да приемете Аритави е по-лесно да го приемате по едно и също време всеки ден.

Говорете с Вашия лекар за това, колко дълго ще трябва да приемате Аритави. Не спирайте приема на Аритави или не променяйте дозата без да сте се консултирали с Вашия лекар. Правилното лечение на Вашето разстройство е от голямо значение, за да се почувствате по-добре. Ако не се лекува, Вашето състояние може да не отзвучи и може да стане по-сериозно и по-трудно лечимо.

Ако сте приели повече от необходимата доза Аритави

Свържете се с Вашия лекар или фармацевт незабавно, ако сте приели по-голямо количество Аритави, отколкото Ви е предписал Вашият лекар. Симптомите на предозиране са: сънливост, кома, серотонинов синдром (рядко срещана реакция, която може да доведе до усещане за голямо щастие, сънливост, непохватност, безпокойство, усещане за опиянение, треска, изпотяване или мускулна скованост), припадъци, повръщане и учестен сърдечен ритъм.

Ако сте пропуснали да използвате Аритави

Ако сте пропуснали доза, приемете я веднага след като си спомните. В случай, че е време за Вашата следваща доза, пропуснете забравената доза и приемете само единична доза, както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Не приемайте повече от дневното количество Аритави, което Ви е предписано за един ден.

Ако сте спрели употребата на Аритави

НЕ спирайте да приемате Вашите капсули без да се посъветвате с Вашия лекар, дори ако се чувствате по-добре.

Ако Вашият лекар счита, че вече не се нуждаете от Аритави, той/тя ще Ви посъветва да намалявате Вашата доза в продължение на поне 2 седмици, преди окончателното прекратяване на лечението.

Някои пациенти, които са спрели приема на Аритави внезапно, са получили симптоми като:

• замайване, чувство за изтръпване на крайниците, като иглички или усещания, подобни на преминаване на електрически ток (особено в главата), нарушения на съня (ярки сънища, кошмари, безсъние), умора, сънливост, усещане за безпокойство и възбуда, усещане за тревожност, гадене или повръщане, треперене (тремор), главоболие, болка в мускулите, усещане за раздразнителност, диария, прекомерно изпотяване или световъртеж.

Тези симптоми обикновено не са сериозни и отзвучават в рамките на няколко дни, но ако имате симптоми, които Ви тревожат, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въг всеки ги получава. Обикновено тези реакции са леки до умерени по тежест и отзвуч няколко седмици. 

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти)

•     главоболие, усещане за сънливост

•     повдигане (гадене), сухота в устата

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти)

•     липса на апетит

•     проблеми със съня, усещане на безпокойство, намалено полово влечение, тревожност, трудно достигане или липса на оргазъм, ярки сънища

•     замаяност, усещане на слабост, треперене, изтръпване, включително изтръпване, настръхване или мравучкане по кожата

•     замъглено зрение

•     шум в ушите (чуване на шум в ушите, когато няма външен източник на звук)

•     усещане на ударите на сърцето в гърдите

•     повишено кръвно налягане, зачервяване

•     по-често прозяване

•     запек, диария, стомашна болка, гадене (повръщане), киселини или лошо храносмилане, отделяне на газове

•     засилено потене, (сърбящ) обрив

•     мускулна болка, мускулен спазъм

•     болезнено уриниране, често уриниране

•     проблеми с достигане на ерекция, промени в еякулацията

•     падалия (главно при хора в старческа възраст), умора

•     загуба на тегло

Децата и юношите с депресия на възраст под 18 години, които са лекувани с това лекарство, имат известна загуба на тегло, когато за първи път започват да приемат това лекарство. След б месеца от лечението теглото се повишава до това, което е обичайно за другите деца и юноши на тяхната възраст и пол.

Нечесги нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти)

•     възпаление на гърлото, причиняващо дрезгав глас

•     мисли за самоубийство, проблеми със съня, скърцане със зъби или стискане на зъби, чувство за дезориентация, липса на мотивация

•     внезапни неволни конвулсии или потрепвалия на мускулите, усещане за безпокойство или неспособност да седите или стоите спокойно, усещане за нервност, затруднена концентрация, промени във вкусовите усещания, затруднено контролиране на движението, напр. липса на координация или неволни движения на мускулите, синдром на неспокойните крака, лошо качество на съня

•     разширени зеници (тъмната централна част на окото), проблеми със зрението

•     чувство на сънливост или „виене на свят” (световъртеж), болка в ушите

•     учестен и/или неравномерен сърдечен ритъм

•     припадък, замаяност, причерняване или прималяване при изправяне, студени пръсти на ръцете и/или на краката

•     стягане в гърлото, кървене от носа

•     повръщане на кръв или катранено-черни изпражнения (фекалии), гастроентерит, оригване^ затруднено преглъщане

•     възпаление на черния дроб, което може да причини коремна болка и пожълтяв; или на бялото на очите

•     нощни изпотявания, уртикария, студена пот, повишена чувствителност към с. светлина, повишена склонност към образуване на синини

•     мускулно напрежение, потрепване на мускулите

затруднено отделяне на урина или липса на уриниране, затруднено начало на уринирането, необходимост от уриниране през нощта, необходимост от по-често уриниране от обикновено, слаба струя на урината

необичайно вагинално кървене, нарушен менструален цикъл, включително тежки, болезнени, нередовни или продължителни менструални цикли, необичайно слаби или липсващи менструални цикли, болка в тестисите или скротума

болка в гърдите, чувство за студ, жажда, треперене, усещане за топлина, необичайна походка покачване на теглото

Аритави може да предизвика ефекти, които е възможно да не усетите, като повишаване на чернодробните ензими или на нивото на калий в кръвта, на креатинфосфокиназата, захарта или холестерола

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти)

•     тежка алергична реакция, която причинява затруднено дишане или замаяност с подуване на езика или устните, алергични реакции

•     намалена функция на щитовидната жлеза, което може да причини умора или покачване на теглото

•     обезводняване, ниски нива на натрий в кръвта (главно при хора в старческа възраст; симптомите могат да бъдат: усещане за замаяност, слабост, чувство за обърканост, сънливост или силна умора, или гадене или повръщане; по-сериозни симптоми са прилошаване, припадък или падане), синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон (СНАДС)

•     самоубийствено поведение, мания (свръхактивност, скачащи мисли и намалена нужда от сън), халюцинации, агресивност и гняв

•     „Серотонинов синдром” (рядко срещана реакция, която може да доведе до чувство на голямо щастие, сънливост, тромавост, безпокойство, усещане за опиянение, треска, изпотяване или скованост на мускулите), припадъци

•     повишено вътреочно налягане (глаукома)

•     възпаление на устата, поява на яркочервена кръв в изпражненията Ви, лош дъх, възпаление на дебелото черво (предизвикващо диария)

•     чернодробна недостатъчност, пожълтяване на кожата или на бялата част на очите (жълтеница)

•     синдром на Стивънс-Джонсън (сериозно заболяване с подуване на кожата, устата, очите и половите органи), сериозна алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото (ангиоедем)

•     спазми на челюстните мускули

•     променен мирис на урината

•     симптоми на менопауза, необичайно отделяне на кърма при мъже или жени

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти)

• възпаление на кръвоносните съдове на кожата (кожен васкулит).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. ,Дам^^ Груев” № 8, 1303 София, тел. 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежеланието— реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Аритави 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан на картонената опаковка и етикета след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

б.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Аритави

Активното вещество е дулоксетин.

Всяка капсула съдържа 30 или 60 mg дулоксетин (като хидрохлорид).

Другите съставки са:

Съдържание на капсулата: захарни сфери (захароза, царевично нишесте), хипромелозен фталат (НР-55), хипромелоза (Е15 LV), триетилов цитрат, хидроксипропилцелулоза, талк

Състав на капсулата от 30 mg: хипромелоза (Е464), титанов диоксид (Е 171), брилянтно синьо FCF (Е133), черен железен оксид (Е172), печатарско мастило.

Състав на капсулата от 60 mg: хипромелоза (Е464), титанов диоксид (Е171), черен железен оксид (Е172), печатарско мастило

Печатарското мастило съдържа: шеллак, пропиленгликол, черен железен оксид (Е172), калиев хидроксид.

Как изглежда Аритави и какво съдържа опаковката

Капсулата Аритави е твърда, стомашно-устойчива капсула. Всяка капсула Аритави съдържа пелети от дулоксетинов хидрохлорид с покритие за защита от стомашната киселина.

Аритави се предлага в две дозови форми: 30 mg и 60 mg.

Капсулите от 30 mg имат непрозрачно сиво тяло с надпис 'DLX 30’ и непрозрачно синьо капаче с надпис 'DLX 30' и дължина 18,0 mm.

Капсулите от 60 mg имат непрозрачна сиво тяло с надпис 'DLX 60' и непрозрачно бяло капаче с надпис 'DLX 60 " и дължина 20,4 mm.

Аритави 30 mg се предлага в:

Пластмасови (HDPE) опаковки за капсули с капачка на винт с вграден сушител силикагел в опаковки от 28,30, 56,60, 84, 90,98 и 100 капсули.

Блистери (AI/A1) в опаковки от 7,10,14,28, 30 и 100 капсули.

Аритави 60 mg се предлага в:

Пластмасови (HDPE) опаковки за капсули с капачка на винт с вграден суши опаковки от 28, 30, 56, 60, 84 и 90 капсули.

Блистери (А1/А1) в опаковки от 7, 10,14,28, 30, 56 и 100 капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. 

Притежател на разрешението за употреба

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfj бгбиг Исландия

Производител

Балканфарма-Дупница АД ул. Самоковско шосе № 3 Дупница,

България

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП със следните имена:

Швеция Австрия

България

Чешка република

Кипър Дания Естония Гърция Финландия Унгария Хърватия

Ирландия Исландия Литва

Латвия

Малта Норвегия Полша Румъния Словения

Словашка република

Дата на последно преразглеждане на листовката -

Все още няма коментари за този продукт.
(Най-ниска 1, най-висока 5)

ПРОМЕНИ ДОСТАВКА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Когато пазарувате продукти от нашия уебсайт, имате възможност да изберете, кои куриерски услуги да използвате. Онлайн Аптека Медея работи с куриерските фирми Спиди и Еконт за доставки до офис на територията на България. В гр. София поръчките се  доставят от Медея Логистик.

 

Условия за доставка с Медея Логистик:

- Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и тегло на пратката до 1,00 кг. –  БЕЗПЛАТНА. Изпълнява се в рамките на 48 часа, в делнични работни  дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

- Цена за доставка при покупка с обща стойност под 50 лева и до 1,00кг. –  4,99 лева. Изпълнява се в рамките на 48 часа, в делнични работни дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

- Цена за доставка без значение стойността на покупката над 1,00 кг. и до 100кг.  –  4,99 лева. Изпълнява се в рамките на 48 часа, в делнични работни дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

- Цена за Експресна Доставка  до  120 минути  - 12,00 лева, независимо от тежестта и обема на поръчката. Изпълнява се в делнични работни дни от 09:00 до 17:00 часа и важи само за територията на гр.София.

Условия за доставка до офис на Спиди:

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – БЕЗПЛАТНА до офис на куриерска фирма.

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност под 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – 3,49 лева до офис на куриерска фирма.
 - Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 1,01 кг. до  2,00 кг. – 5,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 2,01 кг. до  4,99 кг. – 7,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 5,00 кг. до  12,00 кг. – 11,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 12,01 кг. до 16,99 кг. – 14,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 17,00 кг. до  29,99 кг. – 24,99 лева до офис на куриерската фирма. 

Условия за доставка до офис на Еконт:

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – БЕЗПЛАТНА до офис на куриерска фирма.

 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с обща стойност под 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – 4,99 лева до офис на куриерска фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 1,01 до 2,00 кг. – 6,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 2,01 кг. до 4,99 кг. – 8,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 5,00 кг. до 12,00 кг. – 13,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 12,01 кг. до 16,99 кг. – 16,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 17,00 кг. до 29,99 кг. – 29,99 лева до офис на куриерската фирма.

 

* Доставка на поръчки до адрес на клиента, с куриерски фирми Спиди и Еконт е за сметка на клиентите и се се изчислява по тарифа на съответната куриерска фирма.

* Цената за доставката, на поръчки направени извън територията на България е за сметка на клиента. Клиентът трябва да заплати сумата по банков път преди извършване на доставката.

* При недостатъчна наличност на заявените от Вас продукти, може да се получи кратко забавяне на доставката. В този случай, клиентът се уведомява от служител на онлайн аптека Медея чрез обаждане по телефона или e-mail.

 

Сподели

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител –всяко физическо лице, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;


6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах