Подробно търсене

ПРОПИЦИЛ ТБ 50МГ Х 100

Кат. номер 24211

Кратко описание
Пропицил 50 mg таблетки / Proрусil 50 mg tablets Пропилтиоурацил / (Propylthiouracil) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важи а та Вас информация.
Производител
АДМЕДА ООД
Марка
АДМЕДА | ADMEDA
0 от 5
Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Описание

Пропицил 50 mg таблетки /

Proрусil 50 mg tablets

Пропилтиоурацил /

(Propylthiouracil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важи а та Вас информация. Запатете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Пропицил 50 mg и за какво се използва

2. Как да приемате Пропицил 50 mg    

3. Какво трябва да знаете, преди да приемете Пропицил

4. Възможни нежелани реакции     

5. Как да съхранявате Пропицил 50mg

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Пропицил 50 mg и за какво се използва

Пропицил 50 mg принадлежи към групата лекарствени продукти, известни като антитиреоидни лекарства.

Свръхактивната щитовидна жлеза произвежда твърде много тиреоидни хормони, които предизвикват със гоя ние. известно като химертиреоидизъм.

Този процес може да доведе до поява на симптоми като ускорена или аритмична сърдечна дейност, изпотяване, променливо настроение, промени в теглото, слабост, умора, непоносимост към високи температури, менструални проблеми и други. При някои пациенти е възможно да се появят гуша и изпъкване па очите (болест на Grave’s)

Пропицил се използва като лекарствен продукт, който коригира хормоналния дисбаланс. Той може също така да се прилага при други определени тиреоидни заболявания като автономен токсичен аденом иа щитовидната жлеза или за подготовка за оперативни интервенции (тирсоидектомия) или лечение с радиоактивен йод.

2.   Какно трябва да знаете, преди да приемете Пропицил 50 mg

Не приемайте Пропицил 50 mg

ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на Пропицил 50 mg;

ако сте имали сериозни нежелани реакции при употребата ма продукти, които пропилтиоурацил. особено при загуба на бели кръвни клетки (аграну възпалителни чернодробни увреждания. 

Предупреждения и предпазни мерки

Необходими са специални грижи и внимателен контрол от страна на Вашия лекар, когато Вашата кръвна картина не е нормална или имате някакви проблеми с черния дроб (повишени чернодробни ензими), или проблеми с оттичането на жлъчката (холестаза).

Консултирайте се с Вашия лекар, ако пешо от посоченото ПО-ДОЛУ се отнася за Вас:

При лечение с пропилтиоурацил са отбелязани случаи, както при възрастни, така и при деца, на тежки чернодробни реакции, включително и с фатален изход или изискващи чернодробна грансплантация. Трябва да информирате незабавно Вашия лекар, ако се появят признаци на чернодробно увреждане, като гадене, неразположение, диария, пожълтяване на кожата или очите, потъмняване на урината, бледи изпражнения, лесно кървене, сърбеж или втрисане. Пропицил 50 mg трябва да се приема за кратко време и под внимателен контрол при увеличаване на щитовидната жлеза, което засяга трахеята.

Пропицил може да се използва при деца само при изчерпване на възможностите на другите терапевтични методи за контрол на тиреоидната функция.

Други лекарства и Пропицил 50 mg

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Кои други лекарства оказват влияние па Пропицил 50 mg?

Прилагането на тироксин намалява проникването на Пропицил 50 mg в щитовидната жлеза, а освен това налага по-мощно потискане на естествената хормонална синтеза, така че е необходимо използване на по-висока доза Пропицил 50 mg за постигане на сравнително задоволителен потискаш функцията на щитовидната жлеза ефект.

При едновременен прием на йод или предшестващо използване на йод-съдържащи рентгеноконтрастни вещества може да се намали антитиреоидният ефект на Пропицил 50 mg. При тези обстоятелства, постигането на терапевтичен ефект може да отнеме по-дълго време от обичайното.

Кои други лекарства могат да бъдат повлияни от Пропицил 50 mg?

Лечението с Пропицил 50 mg може да окаже влияние на свободната ефективна фракция на пропранолол и кумариновиге деривати, което да наложи адаптиране на дозата.

Ьременност, кърмене и фертилитет

Моля. уведомете Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.

По време на бременност, дозата на Пропицил 50 mg трябва да бъде колкото е възможно по- ниска. за да се избегнат аборт, хигютиреоидизъм и гуша на плода. През този период трябва да се провежда внимателно наблюдение. Хормоналната секреция на плода започва между 10-та и М-та седмица на бременността.

Кърменето е възможно по време на лечение с Пропицил 50 mg. Дозата на Пропицил 50 mg трябва да бъде ниска (150 mg дневно). Необходимо е специално наблюдение на новороденото, тъй като има единични съобщения за хигютиреоидизъм при новороденото. Не се препоръчва комбинирането на Пропицил 50 mg и тироксин по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Трябва да проверите дали проявите на Вашето заболяване на щитовидната жлеза или евентуалните нежелани реакции на Пропицил могат да окажат влияние върху Вашата способност за шофиране или работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките па Пропицил 50 mg

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е ка непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3, Как да приемате Пропицил 50 mg

Винаги приемайте Пропицил 50 mg таблетки точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни а нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировката на Пропицил 50 mg е различна за всеки пациент. Дозата трябва да се определи и да се контролира от Вашия лекар. Моля не преустановявайте приема на продукта или не увеличавайте дозата самостоятелно, а се консултирайте винаги с Вашия лекар

Дозировка и начин на приложение

В какви дози и колко често трябва да приемате Пропицил 50 mg?

Ако ме е предписано друго от Вашия лекар, обичайната доза е:

Възрастни, юноши и деца над 10 годииша възраст:

Началната доза (общата дневна доза) при умерено изразен хипертиреоидизъм е 100-300 mg пропилтиоурацил (2 до 6 таблетки), разделена на 2-3 отделни приема от 50-100 mg (1-2

таблетки).

При тежки случаи и след прием на йод се препоръчва използване на по-високи начални дози от 300 до 600 mg пропилтиоурацил (6-12 таблетки дневно), разделени на А до 6 отделни приема. Поддържащата доза е 50 до150 mg пропилтиоурацил (1 до 3 таблетки дневно).

Деца между 6 и 10 годишни възраст:

Началната доза е 50 до 150 mg пропилтиоурацил (1 до 3 таблетки) дневно и приблизително 25 до 50 mg PTU (1/2 до I таблетка) дневно, като поддържаща доза.

Пациенти в напреднала възраст:

Препоръчва се използване на доза на долната граница на нормално прилагана доза.

Пациенти с намалена бъбречна функция:

Дозировката на пропилтиоурацил трябва да се намали с 25% при пациенти с леко до умерено увредена бъбречна функция, а в случаи с напреднала бъбречна недостатъчност с 50%.

Пациенти с намалена чернодробна функция:

Дозировката на Пропилтиоурацил при пациенти с намалена чернодробна функция трябва бъде намалена.

Преди да се започне лечение с Пропицил 50 mg трябва да се изследват функцията на бъбреците и черния дроб.

Моля консултирате с Вашия лекар, ако смятате, че ефектът на Пропицил 50 mg е твърде силен или твърде слаб.

Кик и кога трябва да вземате Пропицил 50 mg?

Таблетките трябва да се поглъщат цели с много течности, без да се дъвчат.

Колко дълго трябва да вземате Пропицил 50 mg?

Продължителността на лечението ще бъде определена от Вашия лекар в зависимост от индивидуалните нужди.

При началното лечение на хипертиреоидизма, посочените по-горе дози трябва да се приемат през еднакви интервали от време през денонощието. Поддържащата доза може да се взема еднократно след закуска.

Поддържащото лечение обикновено продължава от 1/2 до 2 години (средно 1 година), а подобрението е по-голямо при по-продължително лечение.

В случаите, при които се налага хирургично лечение па хипертиреоидизма, се препоръчва лечението е Пропицил 50 mg да започне 3 до А седмици (в отделни случаи по-рано) преди оперативната интервенция и да се преустанови един ден преди операцията.

Пациенти е много голямо уголемяване на щитовидната жлеза и стеснена трахея гря лекувани е Пропицил 50 mg само за кратък период от време, защото в проти налице риск от продължаване на нарастването на щитовидната жлеза и обструк 

дихателни лъгища. Терапевтичният процес трябва внимателно да се контролира и да се има предвид комбиниране е тироксин.

Ако сте приели повече от необходимата доза Пропицил 50 mg, трябва незабавно да се обърнете към Вашия лекар.

Не са отбелязани случаи на остро отравяне с Пропицил 50 mg.

Хроничното предозиране води до поява на гуша и хипотиреоидизъм. Проявите включват обща отпадналост, умора, труд но понасяне на температурните промени, гюстоянно чувство на студ. отсъствие на изпотяване, липса на интерес към ежедневието, загуба на способността за концентрация и наддаване на тегло. Налице са също така болки в сърцето, нарушение на кръвообращението, недостиг на въздух, ревматични нарушения (болки в крайниците) и безчувственост на пръстите.

Високите дози водят до поява на гуша или увеличаване на вече съществуваща се гуша.

Не са известни специални мерки при предозиране. Може да се имат предвид провеждане на етомашма промивка и отстраняване на остатъци от погълнатите таблетки с ендоскоп.

В случаи на хроничио предозиране с образуване на гуша. Вашият лекар ще преустанови приема на Пропицил 50 mg. При необходимост ще се приложи тироксин. По принцип, функцията на щитовидната жлеза ще се възстанови спонтанно.

Ако сте пропуснали да приемете Пропицил 50 mg

Пропуснете напълно този прием и вземете следващата доза в точното време. Не вземайте двойна доза. за да компенсирате пропуснатата доза,

Ако сте спрели приема на Пропицил 50 mg

Лечението не трябва никога да сс прекъсва или преустановява предварително без назначение от Вашия лекар.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства. Пропицил 50 mg може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За описание на честотата на нежеланите реакции се използват следните термини:

Чести:

При повече от 1 на 100 пациента Редки:

При повече от 1 на 10 000 пациента

Много чести:

При повече от I на 10 пациента Нечести:

При повече от 1 на 1 000 пациента Много редки:

При 1 или по-малко на 10 000 пациента, включително изолирани случаи

Нежелани реакции

Нарушения ма кръвта и лимфната система

Чести: Понижаване на определена подгрупа на белите кръвни клетки (неутропения) без клинични изяви.

Нечести: тежка нежелана реакция е загубата на бели кръвни клетки (агранулоцитоза), отчасти с тежки усложнения. Агранулоцитоза може да се развие в рамките на няколко часа с първи прояви на стоматит, болки в гърлото (аденофарингит), треска и поява на фурункули. При поява на тези симптоми, особено в първите седмици от започване на лечението, незабавно трябва да се преустанови приемът на Пропицил 50 mg и да се консултирате с Вашия лекар за крънната картина. Симптомите може да възникнат седмици, дори месеци след лечението. Често те отзвучават спонтанно.

Много редки: намаляване броя на тромбоцитите (тромбоцитопения), нам всички кръвни клетки (панцитопения), дефектно образуване на червени 

разрушаване на кръвни клетки (хемолиза), положителен Coombs-тест (виж по-долу), увеличаване на лимфните възли (лимфаденопатия).

Нарушения на нмунната система Чести: реакции на свръхчувствителност

Чести са алергичните кожни реакции (сърбеж, копривна треска). Обикновено тези прояви не протичат тежко и често отзвучават при продължаване на лечението (виж също Нарушения на кожата и подкожните тъкани).

Нечести: лекарствена треска, увреждане на черния дроб (виж също Хепато-билиарни нарушения).

Много редки: болки в ставите (виж също Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан).

Нарушения на нервната система

Редки: световъртеж, нервно-мускулни нарушения.

Съдови нарушения

Много редки: възпаление ма кръвоносните съдове (васкулиг). лупусоподобен синдром (виж по-долу), периартеритис нодоза (виж по-долу), отоци, особено по крайниците (периферни отоци).

Нарушения на кожата и подкожните тъкани

Чести: сърбеж, уртикария Много редки: оплешивяване

Респираторни, гръдни и медиастенални нарушения

Много редки: възпаление на белите дробове (интерстициална пневмония), астма Стомашно-чревни нарушения

Чести: стомашно-чревни нарушения, гадене, повръщане.

Нечести: нарушения на вкуса и обонянието (дизгеузия, агеузия). които са с обратим характер и отзвучат до няколко седмици след преустановяване на лечението с Пропицил. Хепато-билиармн нарушения

Редки: чернодробни увреждания, особено при използване на високи дози

Описани са възпалителни увреждания на черния дроб с разрушаване на чернодробни клетки (чернодробна реакция е невроза на чернодробни клетки), както и жлъчен застой (преходна холестаза).

Обикновено тези симптоми са с обратим характер след преустановяване на лечението.

Много редки: в единични случаи е описана тежка чернодробна недостатъчност, предизвикана от пропилтиоурацил.

С неизвестна честота: чернодробна недостатъчност, възпаление на черния дроб Нарушения на мускулио-екелегната система и съединителната гькан Много редки: болки в ставите без признаци на възпаление.

Нарушения на ендокринната система

Много редки: образуване на гуша при новородени.

Нарушения на ухого и лабиринта

Много редки: в единични случаи може да възникне загуба на слуха.

Изследвания (лабораторни резултати)

Много чести: временно повишаване ма ензимите, показателни за чернодробната функция (транеаминази).

Обяснения

Лупус еритематозус е заболяване на целия организъм (системно заболяване), при което се образуват антитела срещу собствения организъм (автоимунно заболяване), което предизвиква възпалителни реакции. Заболяването е алотропно и се характеризира с различни и разнообразни начини на засягане на органи и системи.

Периартеритис нодоза е заболяване на целия организъм, което се проявява с в кръвоносните съдове (васкулит) и разрушаване на артерии. Симптомите вкл! загуба на тегло и увреждане функцията на бъбреците, сърцето и ставите.

Coombs-тестът е изследване за наличие на антитела срещу червените кръвни клетки

Забележки

Пропицил намалява енергийната консумация на организма, конто е патологично повишена вследствие на хипертиреоидизма. Това означава, че при лечение с Пропицил 50 mg е възможно да се попиши телесното тегло при постоянен прием на храна. По принцип, от медицинска гледна точка, това е желателно по време на лечението с Пропицил 50 mg.

Допълнителното нарастване на вече уголемената щитовидна жлеза при подтиснати нива на TSH (TSH е хормон, който стимулира образуването на тироксин) е отбелязано като следствие на основното заболяване и не може да се предотврати с по-нататъшно лечение с тиреоидни хормони.

Появата или влошаването на заболяване на очите (ендокринна орбитопатия), което може да възникне при болни със заболявания на щитовидната жлеза, е независимо от хода на тиреоидното страдание: подобно усложнение не е основание за преоценка на терапевтичното поведение и не трябва да се приема като нежелана реакция на адекватното лечение.

При малък брой пациенти, по време на лечението с Пропицил 50 mg може да възникне хипотиреоидизъм. Това не е нежелана реакция от лечението, а възпалителен процес на гиреоидната тъкан.

По време на антитиреоидното лечение трябва да се провежда постоянен контрол на функцията на щитовидната жлеза, за да се избегне предозиране. Необходимо е също така да се контролират кръвната картина, чернодробните ензими и показателните за наличие на жлъчен застой ензими.

Ако забележите нежелани реакции, неописани в таза листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.   Как да съхранявате Пропицил 50 ing

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Пропицил 50 mg след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Съхранение:

Този лекарствен пррдукт не изисква специални условия за съхранение.

6.   Съдържание по опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Пропицил 50 mg

Активпопю вещеспкю е: пропилтиоурацил

Помощните вещества са: лактоза, царевично нишесте, магнезиев стеарат, колоиден силициев диоксид. повидон. йрежелатинизирано нишесте.

Как изглежда II pop и цил 50 mg и какво съдържа опаковката

Пропицил 50 mg cefпредлага в опаковки от 100 таблетки в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба

Admeda Arzneimittql Gmbh Trill I

25X63 Nienwohld Германия

Производител Haupt Pharma Berliii GmbH Moosrosenstralie 7 12347 Berlin 

Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката август/2012

Все още няма коментари за този продукт.
(Най-ниска 1, най-висока 5)

ПРОМЕНИ ДОСТАВКА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Когато пазарувате продукти от нашия уебсайт, имате възможност да изберете, кои куриерски услуги да използвате. Онлайн Аптека Медея работи с куриерските фирми Спиди и Еконт за доставки до офис на територията на България. В гр. София поръчките се  доставят от Медея Логистик.

 

Условия за доставка с Медея Логистик:

- Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и тегло на пратката до 1,00 кг. –  БЕЗПЛАТНА. Изпълнява се в рамките на 48 часа, в делнични работни  дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

- Цена за доставка при покупка с обща стойност под 50 лева и до 1,00кг. –  4,99 лева. Изпълнява се в рамките на 48 часа, в делнични работни дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

- Цена за доставка без значение стойността на покупката над 1,00 кг. и до 100кг.  –  4,99 лева. Изпълнява се в рамките на 48 часа, в делнични работни дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

- Цена за Експресна Доставка  до  120 минути  - 12,00 лева, независимо от тежестта и обема на поръчката. Изпълнява се в делнични работни дни от 09:00 до 17:00 часа и важи само за територията на гр.София.

Условия за доставка до офис на Спиди:

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – БЕЗПЛАТНА до офис на куриерска фирма.

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност под 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – 3,49 лева до офис на куриерска фирма.
 - Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 1,01 кг. до  2,00 кг. – 5,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 2,01 кг. до  4,99 кг. – 7,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 5,00 кг. до  12,00 кг. – 11,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 12,01 кг. до 16,99 кг. – 14,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 17,00 кг. до  29,99 кг. – 24,99 лева до офис на куриерската фирма. 

Условия за доставка до офис на Еконт:

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – БЕЗПЛАТНА до офис на куриерска фирма.

 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с обща стойност под 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – 4,99 лева до офис на куриерска фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 1,01 до 2,00 кг. – 6,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 2,01 кг. до 4,99 кг. – 8,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 5,00 кг. до 12,00 кг. – 13,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 12,01 кг. до 16,99 кг. – 16,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 17,00 кг. до 29,99 кг. – 29,99 лева до офис на куриерската фирма.

 

* Доставка на поръчки до адрес на клиента, с куриерски фирми Спиди и Еконт е за сметка на клиентите и се се изчислява по тарифа на съответната куриерска фирма.

* Цената за доставката, на поръчки направени извън територията на България е за сметка на клиента. Клиентът трябва да заплати сумата по банков път преди извършване на доставката.

* При недостатъчна наличност на заявените от Вас продукти, може да се получи кратко забавяне на доставката. В този случай, клиентът се уведомява от служител на онлайн аптека Медея чрез обаждане по телефона или e-mail.

 

Сподели

Други продукти от АДМЕДА ООД

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител –всяко физическо лице, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;


6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах