Подробно търсене

ЛЕКОКЛАР СУСП 250МГ/5МЛ 60МЛ

Кат. номер 53126

Кратко описание
ЛЕКОКЛАР СУСП 250МГ/5МЛ 60МЛ 1.
Производител
САНДОЗ БЪЛГАРИЯ КЧТ
Марка САНДОЗ RX | SANDOZ RX
0 от 5

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Описание

ЛЕКОКЛАР СУСП 250МГ/5МЛ 60МЛ

1. Какво представлява Лекоклар и за какво се използва
Кларитромицин е антибиотик, който принадлежи към групата на макролидните антибиотици. Те спират развитието на определени бактерии.
Лекоклар се използва за лечение на:
инфекции на гърлото и синусите
инфекции на средното ухо при деца
инфекции в областта на гръдния кош, като бронхит и пневмония
инфекции на кожата и меките тъкани
стомашни язви, причинени от бактерията Helicobacter pylori.
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Лекоклар
Не приемайте Лекоклар
ако сте алергични към кларитромицин, други макролидни антибиотици или към останалите съставки на това лекарство, изброени в точка 6.
ако имате или някой от семейството Ви има анамнеза за определени нарушения на сърдечния ритъм (камерна аритмия, включително torsades de pointes) или нетипични промени в електрокардиограмата (ЕКГ, електронен запис на сърцето), наречени “синдром на удължения QT интервал”,
ако страдате от тежка чернодробна недостатъчност и проблеми с бъбреците едновременно,
ако нивата на калий в кръвта Ви са нетипично ниски (хипокалиемия),
ако приемате
- тикагрелор (за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци) 
- ранолазин (за лечение на стенокардия)
- ерготамин, дихидроерготамин (лекарства за лечение на мигрена), 
- цизаприд (лекарство за стомаха), 
- пимозид (антипсихотик), 
- терфенадин или
- астемизол (при копривна треска, противоалергични лекарства)
- ловастатин, симвастатин (лекарства за понижаване на холестерола)
- колхицин (за лечение на подагра)
- други лекарства, за които е известно, че причиняват сериозни нарушения на сърдечния ритъм.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Лекоклар.
ако имате понижена чернодробна или бъбречна функция,
ако имате тежка или продължителна диария (псевдомембранозен колит) по време на или след прием на Лекоклар, незабавно се консултирайте с Вашия лекар. Възпаление на дебелото черво (псевдомембранозен колит) е съобщавано при употреба на почтн всички антибактериални лекарства, в т.ч. кларитромицин.
ако страдате от миастения гравис, рядко заболяване, което причинява мускулна слабост
ако имате диабет
ако имате или сте имали сърдечни проблеми, или
ако нивата на магнезий в кръвта Ви са нетипично ниски (хипомагнезиемия)
ако сте приемали кларитромицин и преди по различни причини и за продължително време.
Други лекарства и Лекоклар
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, вюочително и такива отпускани без рецепта.
Някои други лекарства могат да повлияят ефекта на Лекоклар, както и обратното. Такива лекарства са:
Лекоклар може да засили ефекта на следните лекарства:
астемизол, терфенадин (противоалергично лекарство), пимозид (антипсихотик), цизаприд (лекарство за стомаха), ерготамин, дихидроерготамин (лекарства за мигрена), ловастатин, симвастатин (лекарства за понижаване на холестерола), тикагрелор (за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци), ранолазин (за лечение на стенокардия), колхицин (за лечение на подагра) (вж. “Не приемайте Лекоклар ”)
алпразолам, триазолам, мидазолам (успокоителни лекарства)
дигоксин, верапамил, амплодипин, дилтиазем (лекарства за сърце)
теофилин (антиастматично лекарство)
варфарин (противосъсирващо лекарство)
аторвастатин, розувастатин (средства, понижаващи холестерола)
циклоспорин, сиролимус, такролимус (лекарства, потискащи имунната система)
карбамазепин, фенитоин, валпроат (лекарства за лечение на епилепсия)
цилостазол (използва се за подобряване на кръвообръщението в краката)
инсулин и други лекарства за лечение на диабет (като например натеглинид или репаглинид)
метилпреднизолон (кортизон за лечение на възпаление)
омепразол (лекарство за стомаха)
силденафил, тадалафил, варденафил (лекарства за лечение на еректилна дисфункция)
толтеродин (за лечение на синдрома на свръхактивен пикочен мехур)
винбластин (лекарство за лечение на ракови заболявания)
лекарства с риск от засягане на слуха, особено аминогликозиди, като например гентамицин или неомицин (група антибиотици)
Ефектът от Лекоклар н ефектът от следните лекарства може да се засилят, когато се приемат заедно:
атазанавир, саквинавир (лекарства за лечение на ХИВ)
итраконазол (лекарство за лечение на гъбични инфекции)
Ако Вашият лекар специално Ви е препоръчал да приемате Лекоклар и някое от горепосочените лекарства по едно и също време, може да е необходимо лекарят да Ви наблюдава по-стриктно.
Следните лекарства могат да отслабят ефекта на Лекоклар:
рифамттицин, рифабутин, рифапентин (антибиотици)
ефавиренц, етравирин, невирапин (лекарства за лечение на ХИВ)
фенитоин, карбамазепин, фенобарбитон (антиепилептични лекарства)
жълт кантарион
Моля, обърнете внимание:
Ритонавнир (антивирусно лекарство) и флуконазол (лекарство за лечение на гъбични инфекции) могат да засилят ефекта на Лекоклар.
Лекоклар може да отслаби ефекта на зидовудин (антивирусно лекарство). За да избегнете това, трябва да оставите интервал от 4 часа между приема на тези лекарства.
Употребата на Лекоклар едновременно с дигоксин, хинидин, дизолирамид или верапамил (лекарства за сърце), или други макролидни антибиотици може да предизвика сърдечна аритмия.
Едновременната употреба на Лекоклар с дизопирамид може да понижи нивата на захар в кръвта (хипогликемия).
Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Шофиране и работа с машини
Като цяло, Лекоклар няма ефект върху способността за шофиране или работа с машини, но може да предизвика нежелани реакции като замаяност, обърканост или загуба на ориентация. Ако почувствате някакъв ефект, не трябва да шофирате, работите с машини и извършвате дейности, с които можете да изложите на риск себе си или други хора.
Лекоклар съдържа захароза
Това лекарство съдържа 2,4 g захароза на 5 ml готова за употреба суспензия. Това трябва да се има предвид при пациенти, страдащи от захарен диабет.
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои видове захар, свържете се с лекаря преди да приемете този лекарствен продукт.
3. Как да приемате Лекоклар
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.
От предписанието можете да научите какво количество от това лекарство и колко често трябва да приемате. Моля, прочетете го внимателно. Дозата, която Ви предписва лекарят Ви зависи от вида на инфекцията и степента й на тежест. Дозата зависи също от функцията на бъбреците Ви. Вашият лекар ще Ви го обясни.
Възрастни и юноши:
Обичайната доза е 250 mg два пъти дневно.При тежки инфекции или стомашни язви, причинени от Helicobacter pylori, обичайната доза е 500 mg два пъти дневно.
Деца на възраст между 6 месеца и 12 години:
Дневната доза се определя според теглото на детето.
Следната таблица дава информация за обичайните дози
Лекоклар 125 mg/5 ml гранули за перорална суспензия
Телесно тегло (в kg)  Възраст (години) Доза (в ml), прилагана два пъти дневно
8 - 11 1 - 2 2,5
12 - 19 2 - 4 5
20- 29
4 - 8 7,5
30 - 40 8 - 12 10
Лекоклар 250 mg/5 ml гранули за перорална суспензия
Телесно тегло (в kg)  Възраст (години) Доза (в ml), прилагана два пъти дневно
12 - 19 2 - 4 2,5
20- 29 4 - 8 3,75
30 - 40
8 - 12 5
При деца с тегло под 8 kg трябва да се прилага доза от 7,5 mg/kg два пъти дневно.
Продължителност на лечението
Вашият лекар ще Ви каже колко време трябва да приемате Лекоклар, обикновено между 5 и 14 дни. Не спирайте лечението по собствено решение, например защото Вие или Вашето дете се чувствате по-добре. Ако спрете приема на лекарството преждевременно, инфекцията може да се възстанови.
Начин на употреба
Обикновено това лекарство се прилага два пъти дневно - веднъж сутрин и веднъж вечер.
Можете да приемате лекарството със или без храна.
След прием на това лекарство в устата може да остане горчив вкус. Това може да се избегне, като изядете или изпиете нещо веднага след суспензията.
Как да измерите дозата
Към лекарството е приложена спринцовка от 5 ml, с деления на 2,5, 3,75 и 5 ml. Към лекарството има адаптор, който се поставя в бутилката. За да измерите доза от лекарството:
Разклатете бутилката
Поставете адаптора в отвора на бутилката
Поставете края на спринцовката в адаптора
Завъртете бутилката на обратно
Издърпайте буталото на спринцовката, за да измерите необходимата доза
Върнете бутилката в изправено положение, извадете спринцовката, оставете адаптора в бутилката и я запушете.
Винаги разклащайте бутилката преди да измерите доза.
Прилагане на лекарството със спринцовка:
Детето трябва да е застанало стабилно в изправено положение.
Поставете внимателно края на спринцовката в устата на детето. Насочете края на спринцовката към вътрешната страна на бузата.
Натиснете бавно надолу буталото на спринцовката. Не впръсквайте бързо.
Дайте възможност на детето да погълне лекарството.
Другата възможност е да изпразните измерената доза от капкомера в лъжица, от която детето да приеме лекарството.
Как да приготвите лекарството
Лекар или фармацевт може да приготви това лекарство за Вас. За да отворите бутилката с лекарството трябва да натиснете надолу капачката, защитена от деца, и да я завъртите.
Ако трябва сами да приготвите лекарството, напълнете бутилката със студена вода, точно под мерителната чертичка, отбелязана върху бутилката. Веднага след това разклатете добре бутилката. След това сипете още вода точно до мерителната чертичка, отбелязана върху бутилката и отново разклатете.
Трябва да приготвите суспензията само веднъж, в началото на курса на лечението.
Ако сте приели повече от необходимата доза Лекоклар
Ако сте приели повече от необходимата доза от това лекарство, свържете се с Вашия лекар или с болница възможно най-скоро.
Признаци на предозиране могат да бъдат стомашните симптоми.
Ако сте пропуснали да приемете Лекоклар
Ако сте пропуснали да приемете това лекарство, продължете лечението като следвате обичайната дозировка, препоръчана от Вашия лекар. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако сте спрели приема на Лекоклар
Важно е да приемате Вашето лекарство според указанията на лекаря. Не спирайте внезапно приема на това лекарство, без първо да обсъдите това с Вашия лекар. В противен случай симптомите могат да се появят отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани рекации, въпреки че не всеки ги получава.
Сериозни нежелани рекации
Ако някое от следните се случи, спрете приема на това лекарство и увеломете Вашия лекар незабавно или отидете в спешното отделение на най-близката болница:
Нечести сериозни нежелани реакции (възникват при по-малко от 1 на 100 души):
алергични реакции, например внезапно затруднение в дишането, говора и преглъщането, подуване на устните, лицето и шията, силно замайване или колапс, кожен обрив с мехури и сърбеж
неправилен сърдечен ритъм (промяна в електрическата активност на сърцето)
риск от съсирване на кръвта поради високо ниво на тромбоцити в кръвта
Сериозни нежелани реакции с неизвестна честота:
висока температура, възпалено гърло, по-чести инфекции, причинени от сериозен недостиг на бели кръвни клетки (агранулоцитоза)
обрив, висока температура, промени в кръвните показатели (което може да е признак за синдром на свръхчувствителност (наречен DRESS).
пожълтяване на кожата и очите, гадене, загуба на апетит, необичайна кръвни резултати на чернодробните показатели (признаци за възпаление на черния дроб)
диария, която е сериозна, продължава дълго време или има кръв в изпражненията, с болки в стомаха или висока температура. Това може да е признак на сериозно възпаление на червата. Вашият лекар може да прекрати лечението. Не приемайте лекарства, които забавят движението на червата.
силна болка в корема и гърба, дължаща се на възпаление на панкреаса
повишено или намалено отделяне на урина, сънливост, обърканост и гадене, причинени от бъбречно възпаление
сериозен или сърбящ кожен обрив, особено ако е съпроводен с образуване на мехури и възпаление в областта на очите, устата или гениталиите
необичайно посиняване или кървене, дължащо се на ниско ниво на тромбоцити в кръвта
бърз или неравномерен сърдечен ритъм.
зачервен, лющещ се обрив с подкожни подутини и мехури (екзантематозна пустулоза)
Всички тези са сериозни нежелани реакции. Може да е необходима спешна медицинска помощ.
Други възможни нежелани реакции:
Уведомете Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани реакции Ви притеснява:
Чести (възникват при по-малко от 1 на 10 души):
главоболие
промени в усещанията за вкус (например, метален или горчив вкус)
болка в корема, гадене или повръщане, диария, нарушено храносмилане
проблеми със съня
отклонения в резултати от изследвания на черния дроб
обрив
повишено потене.
Нечести (възникват при по-малко от 1 на 100 души):
ниско ниво на белите кръвни клетки
повишаване на чернодробните ензими в кръвта
гъбични инфекции (кандидоза)
инфекции, например влагалищни
липса или намаление на апетита
безпокойство, нервност, крясъци
замайване, треперене, сънливост
чувство на виене на свят, увреден слух, шум в ушите (тинитус)
усещане на сърцебиенето
възпаление на лигавицата на стомаха, запек, газове, сухота в устата, оригване,
сърбеж, копривна треска, червен надигнат обрив
мускулни спазми
треска, слабост
С неизвестна честота (честотата не може да бъде установена от наличните данни):
промяна в цвета на зъбите и езика
определени бактериални инфекции на кожата и подлежащите тъкани
нарушено обоняние, загуба на усещането за мирис и вкус
глухота
акне
депресия
болка или слабост в мускулите
необичаен цвят на урината.
кошмари, обърканост, дезориентация, виждане, усещане или чуване на несъществуващи неща, загуба на контакт с реалността, чувство на загуба на идентичността
конвулсии, мравучкане и изтръпване на кожата
кървене
чернодробна недостатъчност
бъбречна недостатъчност
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, 
ул. „Дамян Груев” № 8, 
1303 София, 
тел.: +35928903417, 
уебсайт: www.bda.bg.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Лекоклар
Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката и бутилката след надписа „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява под 25°С.
След разреждане: да се съхранява под 25 °С.
Суспензията трябва да се използва до 14 дни след приготвяне.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Лекоклар
Активното вещество е кларитромицин
       След разтваряне 1 ml перорална суспензия съдържа 25 mg кларитромицин, 5 ml Перорална суспензия! съдържат 125 mg кларитромицин.
       След разтваряне 1 ml перорална суспензия съдържа 50 mg кларитромицин, 5 ml перорална суспензия съдържат 250 mg кларитромицин.
Другите съставки са полоксамер 188, повидон К 30 (Е 120 J), хипромелоза (Е464), макрогол 6000, титанов диоксид (Е171), метакрилова киселина - етил акрилат съполимер (1:1), триетилов цитрат (Е 1505), глицеролов моностеарат, полисорбат 80 (Е433), захароза, малтодекстрин, калиев сорбат (Е202), колоиден безводен силициев диоксид (Е551), ксантанова 1ума (Е415), плодов аромат (натурални и изкуствени овкусители, включително малтодекстрин, модифицирано нишесте и малтол).

Все още няма коментари за този продукт.
(Най-ниска 1, най-висока 5)

ПРОМЕНИ ДОСТАВКА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Когато пазарувате продукти от нашия уебсайт, имате възможност да изберете, кои куриерски услуги да използвате. Онлайн Аптека Медея работи с куриерските фирми Спиди и Еконт за доставки до офис на територията на България. В гр. София поръчките се  доставят от Медея Логистик.

 

Условия за доставка с Медея Логистик:

- Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и тегло на пратката до 1,00 кг. –  БЕЗПЛАТНА. Изпълнява се в рамките на 48 часа, в делнични работни  дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

- Цена за доставка при покупка с обща стойност под 50 лева и до 1,00кг. –  4,99 лева. Изпълнява се в рамките на 48 часа, в делнични работни дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

- Цена за доставка без значение стойността на покупката над 1,00 кг. и до 100кг.  –  4,99 лева. Изпълнява се в рамките на 48 часа, в делнични работни дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

- Цена за Експресна Доставка  до  120 минути  - 12,00 лева, независимо от тежестта и обема на поръчката. Изпълнява се в делнични работни дни от 09:00 до 17:00 часа и важи само за територията на гр.София.

Условия за доставка до офис на Спиди:

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – БЕЗПЛАТНА до офис на куриерска фирма.

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност под 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – 3,49 лева до офис на куриерска фирма.
 - Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 1,01 кг. до  2,00 кг. – 5,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 2,01 кг. до  4,99 кг. – 7,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 5,00 кг. до  12,00 кг. – 11,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 12,01 кг. до 16,99 кг. – 14,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 17,00 кг. до  29,99 кг. – 24,99 лева до офис на куриерската фирма. 

Условия за доставка до офис на Еконт:

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – БЕЗПЛАТНА до офис на куриерска фирма.

 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с обща стойност под 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – 4,99 лева до офис на куриерска фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 1,01 до 2,00 кг. – 6,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 2,01 кг. до 4,99 кг. – 8,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 5,00 кг. до 12,00 кг. – 13,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 12,01 кг. до 16,99 кг. – 16,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 17,00 кг. до 29,99 кг. – 29,99 лева до офис на куриерската фирма.

 

* Доставка на поръчки до адрес на клиента, с куриерски фирми Спиди и Еконт е за сметка на клиентите и се се изчислява по тарифа на съответната куриерска фирма.

* Цената за доставката, на поръчки направени извън територията на България е за сметка на клиента. Клиентът трябва да заплати сумата по банков път преди извършване на доставката.

* При недостатъчна наличност на заявените от Вас продукти, може да се получи кратко забавяне на доставката. В този случай, клиентът се уведомява от служител на онлайн аптека Медея чрез обаждане по телефона или e-mail.

 

Сподели

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител –всяко физическо лице, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;


6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах