Подробно търсене

БИЗОГАМА ТБ 10МГ Х 30

Кат. номер 27613

Кратко описание
Bisogamma 10 mg film-coated tablets Бизогамма 10 mg филмирани таблетки     Активно вещество: бизопролол хемифумарат 10 mg.
Производител
ВЬОРВАГ ФАРМА
Марка ВЬОРВАГ RX | WOERWAG RX
0 от 5

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място в удобна за Вас аптека Медея!

Описание

Bisogamma 10 mg film-coated tablets

Бизогамма 10 mg филмирани таблетки

 

 

Активно вещество: бизопролол хемифумарат 10 mg.

Моля, преди да започнете да употребявате лекарствения продукт, прочетете внимателно информацията за употреба, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може би по-късно ще пожелаете да я прочетете отново.

-В случай, че имате допълнителни въпроси или се нуждаете от съвет, моля обърнете се към Вашиялекар или фармацевт.

- Този лекарствен продукт е предписан лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. Той може да им навреди, независимо от това, че симптомите им са същите като Вашите.

- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции ви създаде значителни проблеми, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

 

1. Какво представлява Bisogamma® 10 и в какви случаи се употребява?

2. Какво трябва да имате пред вид преди да започнете приема на Bisogamma 10?

3. Как да приемате Bisogamma® 10?

4. Какви нежелани лекарствени реакции са възможни?

5. Как трябва да съхранявате Bisogamma® 10?

6. Допълнителна информация

 

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BISOGAMMATM 10 И В КАКВИ СЛУЧАИ СЕ УПОТРЕБЯВА?

Bisogamma® 10 е кардиоселективен бета-рецепторен блокер.

Bisogamma 10 се използва за лечение на:

- високо кръвно налягане (есенциална хипертония)

- болки в сърдечната област, дължащи се на нарушено кръвоснабдяване в коронарните артерии на сърцето (исхемична болест на сърцето: ангина пекторис)

 

 

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕД ВИД ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРИЕМА НА BISOGAMMA

Bisogamma® 10 не трябва да се прилага в случаи на:

- свръхчувствителт () към бизопролол хемифумарат или към някое от помощните вещества на Bisogamma® 10; свръхчувствителт към бета-рецепторни блокери;

- нелекувана слабост на сърдечния мускул (манифестна сърдечна недостатъчт);

- шок;

високостепенни ритъмно-проводни нарушения от сърдечните камери (AV-блок II-ра или III-та степен ); синдром на болния синусов възел (sick sinus syndrome); нарушена проводимост между синусовия възел и сърдечното пр блок); сърдечните предсърдия към сърдечните камери (AV-блок II-ра или III-та степен)

- синдром на болния синусов възел

- нарушена проводимост между синусов възел и сърдечното предсърдие (синоатриален блок), силно забавени сърдечни удари (брадикардия: пулс в покой по-малък от 50 удара в минута) преди започване на лечението;

- силно понижено кръвно налягане (хипотония: систолно налягане по-малко от 90 mmHg);

- повишена киселинт на кръвта (ацидоза); склонт към бронхиален спазъм (бронхиална хиперреактивт, напр. при обструктивни заболявания на дихателните пътища, бронхиална астма);- крайни стадии на периферни съдови нарушения и синдром на Рейно; едновременно приемане на МАО-инхибитори (изключение-МАО-В инхибитори); нелекуван тумор на надбъбречнта жлеза (феохромоцитом);

- деца (няма терапевтичен опит).

Интравенозното приложение на калциеви антагонисти от групата на верапамила и дилтиазема или други лекарства за лечение на ритъмни нарушения на сърцето (антиаритмични средства: напр. дизопирамид, хинидин, амиодарон) е противопоказано за пациенти, които се лекуват с Bisogamma® 10 (изключение - в интензивната медицина).

В кои случаи можете да приемате Bisogamma® 10 само след консултация с Вашия лекар? По-нататък ще бъдат описани определени условия (показания), при които Bisogamma® 10 може да се прилага само след допълнителна консултация с лекар и с особено голяма предпазливост. Моля, говорете за това Вашия лекар. Същото важи и в случай, че изброените показания са се проявявали и преди.

 

 

Особено стриктно лекарско наблюдение е необходимо при:

- нискостепенни ритъмно-проводни нарушения от сърдечните предсърдия към сърдечните камери (AV-блок I-ва степен); вече изявена или съществуваща, но неоткрита досега захарна болест (манифестен или латентен захарен диабет), тъй като може да причини силно понижение в нивото на кръвната захар (тежки хипогликемични състояния). Възможно е маскиране на хипогликемичните симптоми. Необходим е редовен контрол на кръвната захар.

- по-продължителна строга диета (или гладуване) и тежки физически натоварвания (възможно е силно понижение на нивото на кръвната захар);

- пациенти с тумор на надбъбречнта жлеза (феохромоцитом). При тях Bisogamma® 10 може да бъде прилаган само след предварително лечение с алфа-рецепторни блокери.

- Ангина на Принцметал

Назначаването на бета-рецепторни блокери (напр. Bisogamma® 10) при пациенти с псориазис (лющещи се петна) в личната или фамилна анамнеза трябва да стане след прецизно преценяване на съотношението полза-риск.

 

Особено голямо внимание при прием на Bisogamma* 10 е необходимо при:

Увреждания на черния дроб и бъбреците - трябва да се спазва упътването за дозиране на лекарствения продукт. (Виж раздел:"Дозиране'\)

Бета-рецепторните блокери могат да повишат чувствителтта към алергени и да доведат до тежка анафилактична реакция, т.е. до обща остра алергична реакция на организма. Затова е необходимо строго уточняване на индикациите при пациенти с тежка реакция насвръхчувствителт в анамнезата, както и при пациенти, които са на лечение за намаляване или премахване на склонтта към алергична реакция (десенсибилизираща терапия).

Внимание - силна анафилактична реакция.

Употребата на лекарственият продукт може да маскира клиничните белези на хипертиреоидизъм - например тахикардията (ускорения сърдечен пулс). Рязкото спиране на приема може да се последва от влошаване симптомите на хипертиреоидизма, или да предизвика остра тиреотоксична криза. Едновременното приложение на Bisogamma 10 и лекарствени продукти за наркоза (анестетици) може да доведе до силно снижаване на кръвното налягане. Затова, преди поставяне на пълна упойка, анестезиологът трябва бъде информиран за лечението с Bisogamma® 10.

Лечението на високо кръвно налягане с този лекарствен продукт изисква редовен лекарски контрол.

 

 

Взаимодействия с други лекарствени продукти

Ако Bisogamma® 10 се употребява заедно с други медикаменти трябва да се съблюдава за настъпване на следните взаимодействия:

Понижението на високото кръвно налягане под действие на Bisogamma® 10 може да бъде усилено от други лекарства, също понижаващи кръвното налягане (напр. АСЕ-инхибитори), диуретици, съдоразширяващи субстанции (вазодилататори), барбитурати, фенотиазиди и трициклични антидепресанти.

При едновременна употреба на Bisogamma® 10 и калциеви антагонисти от групата на нифедипина може да се стигне до силно понижаване на кръвното налягане, а в отделни случаи и до слабост на сърдечния мускул (сърдечна недостатъчт).

При едновременно прилагане на Bisogamma 10 и калциеви антагонисти от групата на верапамила и дилтиазема или други лекарства за лечение на ритъмни нарушения на сърцето (антиаритмични средства: напр. дизопирамид, хинидин, амиодарон) е необходимо внимателно наблюдение на пациента, тъй като може да се стигне до силно понижение на кръвното налягане (хипотензия), забавени сърдечни удари (брадикардия) или други ритъмни нарушения на сърцето и / или слабост на сърдечния мускул (сърдечна недостатъчт).

Интравенозното приложение на калциеви антагонисти от групата на верапамила и дилтиазема или други лекарства за лечение на ритъмни нарушения на сърцето (антиаритмични средства: напр. дизопирамид, хинидин, амиодарон) е противопоказано за пациенти, които се лекуват с Bisogamma® 10 (изключение в интензивната медицина, виж раздел "Противопоказания").

Кардиодепресивните свойства на Bisogamma® 10 могат да потенцират действието на антиаритмични лекарствени продукти.

При едновременна употреба на Bisogamma 10 и резерпин, алфа-метилдопа, гуанфацин, клонидин или сърдечни гликозиди (дигиталис) може да се стигне до силно забавяне на сърдечната честота, респ. до забавяне проводимостта на сърцето.

След рязко спиране приема на клонидин, при едновременно приемане на Bisogamma® 10, е възможно силно да се повиши кръвното налягане. Клонидинът може да се спре, няколко дни след като е завършило лечението с Bisogamma® 10.

При едновременно прилагане на Bisogamma® 10 и норадреналин, адреналин или други симпатомиметично действащи вещества (напр.: съдържащи се в лекарства против кащлица, ни и очни капки) е възможно повишаване на кръвното налягане.

Едновременното приемане на ерготаминови деривати (напр. ерготаминсъдържащи антимигренозни средства) и Bisogamma® 10 може да доведе до засилване на нарушенията в периферното кръвоснабдяване.

Моноаминооксидазните-инхибитори (МАО-инхибитори) не трябва да се приемат едновременно с Bisogamma® 10 поради възможно силно повишаване на кръвното налягане (виж раздел "Противопоказания").

При едновременна употреба на Bisogamma 10 и инсулин или други лекарствени продукти, понижаващи кръвната захар (напр. орални антидиабетни средства). Тяхният ефект може да бъде променен: усилен, респ. удължен, а може да бъде дори отслабен.

Предупредителните симптоми за намаляване количеството на кръвната захар (хипогликемия) -учестен пулс (тахикардия) треперене на ръцете (тремор) - са маскирани или отслабени. Затова са необходими редовни изследвания на кръвната захар.

Рифампицинът може да намали понижаващото кръвното налягане действие на Bisogamma® 10.Действието на Bisogamma 10 може да се усили от циметидин, хидралазин и алкохол.При пациенти с бронхиална астма или друго хронично обструктивно белодробно заболяване трябва да се прилага едновременно бронходилатираща терапия. Понякога при пациенти с астма може да се наложи повишение в дозата на бета-2-симпатикомиметичните (бронходилатиращите) лекарствени продукти.

Едновременното приложение на Bisogamma® 10 и лекарствени продукти за наркоза (анестетици) може да доведе до силно снижаване на кръвното налягане. Отрицателното инотропно действие на двата гореспоменати лекарствени продукта може да се усили. Затова, преди поставяне на пълна упойка, анестезиологът трябва бъде информиран за лечението с Bisogamma® 10.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате/прилагате или наскоро се приели/приложили други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

 

 

При прием на Bisogamma 10 едновременно с храни и напитки

Понижаващото кръвното налягане действие на Bisogamma® 10 може да се усили при употреба на алкохол.

 

 

Бремент и кърмене

Засега не разполагаме с клиничен опит отно употребата на бизопрололов хемифумарат при бременни жени. Bisogamma® 10 трябва да се прилага по време на бремент, само когато лекарят е преценил, че ползата от лекарствения продукт за бременната е значително по-голяма от рисковете за детето. Лечението с бизопролол фумарат трябва да бъде прекратено 48-72 часа преди раждането, поради възможт от увреждане функциите на сърцето и кръвообращението на детето. Ако това прекъсване на лечението не е възможно, то 48-72 часа след раждането новородените трябва да бъдат стриктно наблюдавани.

Преминаването на бизопролол в майчиното мляко досега не е изследвано. Тъй като активното вещество е открито в млякото на опитни животни, кърмачетата трябва да бъдат добре наблюдавани за бета-рецепторни повлиявания. В такъв случай кърменето се преустановява.

 

 

Шофиране и работа с машини

Поради настъпване на различни реакции в организма, може да се наруши способтта за шофиране, обслужване на машини и при работа на открито. Това важи с особена сила при започване на лечението, при повишаване на дозата, смяна на лекарствения продукт и при взаимодействие с алкохол.

При прием на Bisogamma 10 винаги строго спазвайте предписанието, дадено Ви от Вашия лекар. Моля, ако в нещо не сте съвсем сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В случай, че не е предписано друго, обичайните дози са:

Лечението трябва да започне постепенно с ниски дози, които бавно се повишават. Дозирането трябва да се определя индивидуално за всеки случай, да се прецени в зависимост от честотата на пулса и успеха на лечението.

Високо кръвно налягане (есенциална хипертония)

Ако не е предписано друго, препоръчителната доза е веднъж дневно по 1/2 филмтаблетка Bisogamma® 10 (5 mg бизопрололов хемифумарат).

При недостатъчно действие, дозата може да се повиши на 1 филмтаблетка Bisogamma® 10 дневно (10 mg бизопрололов хемифумарат дневно). По-нататъшно увеличение на дозата е уместно само в извънредни случаи.

Болки в сърдечната област, дължащи се на коронарна болест на сърцето - ангина пекторис (нарушено кръвоснабдяване на сърдечния мускул)

Ако не е предписано друго, препоръчителната доза е веднъж дневно по 1/2 филмтаблетка Bisogamma® 10 (5 mg бизопрололов хемифумарат).

При недостатъчно действие дозата може да се повиши на 1 филмтаблетка Bisogamma® 10 дневно (10 mg бизопрололов хемифумарат дневно). По-нататъшно увеличение на дозата е уместно само в извънредни случаи.

 

Дозиране при функционални смущения на черния дроб и бъбреците

При пациенти с леки или средтепенни смущения във функцията на черния дроб и бъбреците не е необходима промяна в дозирането. Но при пациенти с напреднала бъбречна недостатъчт (креатининов клирънс < 20 ml/min) и при пациенти с тежко увреждане на черния дроб дневната доза не трябва да надвишава 10 mg бизопрололов хемифумарат.

 

Деца

Bisogamma® 10 не трябва да се приема от деца, тъй като няма достатъчен терапевтичен опит в тази възрастова група.

 

Пациенти в напреднала възраст

По принцип не се налага промяна в дозировката.

 

 

Начин на употреба

Филмтаблетките трябва да се приемат по възможт сутрин на гладно или със закуската, с достатъчно течти, без да се дъвчат.

 

Продължителт на приема

Продължителтта на употреба не е ограничена във времето. Тя се определя от вида и тежестта на заболяването.

Дозирането на Bisogamma 10 не може да става без назначение от лекар. Прекъсване или преждевременно преустановяване на лечението също не трябва да се извършва без предварително да се потърси лекарско мнение.

Лечението с Bisogamma® 10 не трябва рязко да се прекъсва. Прекъсването на терапията трябва да става постепенно (за 7-10 дни), особено при пациенти с коронарна болест на сърцето -ангина пекторис (нарушения в кръвоснабдяването на сърдечния мускул), тъй като едно рязко спиране на лекарствения продукт може да доведе до влошаване състоянието на пациента.

Продължителтта на лечението се определя от лекуващият лекар.

 

Ако сте приели по-голямо количество Bisogamma® 10 отколкото е било необходимо:

При съмнение за предозиране с Bisogamma® 10, моля, уведомете веднага Вашия лекар! Той може да предприеме съответните мерки взависимост от тежестта на предозирането/отравянето.Предозирането на Bisogamma® 10 може да доведе до силно понижение на кръвното налягане (тежка хипотония), забавяне на сърдечните удари (брадикардия), спиране на сърцето, слабост на сърдечния мускул (сърдечна недостатъчт) и шок. Допълнително могат да се появят затруднения в дишането, бронхиален спазъм, повръщане и загуба на съзнание.

При предозиране незабавно трябва да се спре лечението с Bisogamma® 10.

 

Ако сте забравили да приемете Bisogamma 10:

В такъв случай при следващия прием не вземайте двойно количество, а приложете лекарствения продукт така, както е описано в указанието за дозиране, или както е предписан от лекаря.

 

Ако прекратите приема на Bisogamma® 10:

Моля не прекъсвайте или не спирайте лечението с Bisogamma 10 без да сте се консултирали преди това с Вашия лекар!Лечението с Bisogamma® 10 не трябва да се прекъсва рязко, а постепенно (за 7-10 дни), особено при пациенти с коронарна болест на сърцето - ангина пекторис (нарушения в кръвоснабдяването на сърдечния мускул), тъй като едно рязко спиране на лекарствения продукт може да доведе до влошаване състоянието на пациента.

 

 

4. КАКВИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ СА:

Както всички лекарствени продукти, Bisogamma® 10 може да прояви нежелани лекарствени реакции, които не се проявяват при всеки пациент.

При оценяването на нежеланите лекарствени реакции са използвани следните данни за честотата на тяхното проявление:

Много чести: повече от 1 на 10 лекувани пациенти

Чести: по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани пациенти

 

Нечести: по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани пациенти

Редки: по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 лекувани пациенти

Много редки: по-малко от 1 на 10 000 лекувани пациенти, вкл. единиични случаи

Значими нежелани лекарствени реакции или симптоми, на които трябва да се обърне внимание или да се предприемат мерки, в случай че се проявят при Вас.

Ако при Вас е на лице която и да е от следните нежелани лекарствени реакции, моля спрете приема на Bisogamma® 10 и се консултирайте с Вашия лекар възможно най-скоро.

 

 

Нарушения на нервната система

Чести: нарушения на ЦНС като: лесна уморяемост, виене на свят, главоболие, депресивни настроения, объркване, сънуване на кошмари или засилено сънуване, нарушения в съня и халюцинации. Сензорни нарушения, като мравучкане и усещане за студ в крайниците (парестезии).

 

Нарушения на очите

Нечести: нарушения в зрението, на конюнктивата (конюнктивит) и намалено сълзоотделяне (това трябва да се съблюдава при ене на контактни лещи).

 

Сърдечни и съдови нарушения

Чести: силно понижение на кръвното налягане, също така и при ставане от легнало положение (ортостатична хипотония), забавяне на сърдечните удари (брадикардия), ритъмно-проводни нарушения от сърдечните предсърдия към сърдечните камери (AV-проводни нарушения) или засилване на сърдечно-мускулната слабост (сърдечна недостатъчт), събиране на течт в долните крайници (периферни отоци) или задух при физическо усилие (диспнея при натоварване).

Наблюдавано е засилване на оплакванията при пациенти с периферни увреждания в кръвоснабдяването - включително пациенти със съдови крампи на палците на краката и пръстите на ръцете (синдром на Рейно).

Регистриран е само един случай на непоимост към бета-блокер (бизопролол и карведилол) при Антрациклин-индуцирана кардиомиопатия.

 

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

При пациенти със склонт към бронхоспастични реакции (особено при обструктивни заболявания на дихателната система: бронхиална астма) може да се стигне до задух, вследствие от повишаване съпротивлението в дихателните пътища.

 

Стомашно-чревни нарушения

Чести: безапетитие и стомашно-чревни оплаквания (напр. гадене, повръщане, запек, диария, болки и спазми в областта на корема).

 

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести: мускулна слабост, мускулни крампи (напр. крампи на подбедриците).

Много редки: заболявания на ставите (артропатия) със засягане на една или повече стави (моно-или полиартрит).

Регистриран е само един случай на бета-блокер-индуцирана остра квадриплегична миопатия (усещане за слабост в мускулите на крайниците) при прилагане на бизопролол и карведилол.

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Понякога: алергични реакции - например зачервяване, сърбеж (пруритус), кожни обриви под действие на светлината (фотоалергичен екзантем), силно сърбящи обриви (уртикария); изпотяване

 

Нарушения на възпроизводителната система

Много рядко: нарушения в либидото и потенттта.

Регистриран е само един случай на влошаване на симптомите от страна на долните пикочни пътища при пациент с доброкачественна хиперплазия на простатната жлеза, лекуван с бизопролол.

 

Нарушения на метаболизма и храненето

Може да се прояви непроявена досега захарна болест (латентен захарен диабет), а една съществуваща вече захарна болест (манифестен захарен диабет) би могла да се влоши. След продължително строго гладуване или тежко физическо натоварване и едновременно лечение с Bisogamma® 10 може да се стигне до състояния с понижено ниво на кръвната захар (хипогликемични състояния). Възможно е маскиране на предупредителните симптоми за понижаване на кръвната захар (хипогликемия): особено учестен пулс (тахикардия) или треперене на ръцете (тремор).

Рядко: увеличение на нивото на мастите в кръвта (холестерол, триглицериди).

При лечение на пациенти с хиперфункция на щитовидната жлеза (хипертиреоза) може да се наблюдават клиничните белези на една тиреотоксикоза (сърцебиене, тремор).

Много рядко: увеличение на чернодробните ензими (трансаминази: ГОТ, ГТП) в кръвта, както и на черния дроб (хепатит) след лечение с Bisogamma® 10.

 

Специални забележки:

Бета-рецепторните блокери, напр. Bisogamma® 10, в много редки случаи могат да предизвикат лющещи се петна (псориазис), да влошат симптомите на това заболяване или да доведат до псориазоподобни кожни обриви (псориатични екзантеми).

Бета-рецепторните блокери могат да повишат чувствителтта към алергени и да доведат до тежка анафилактична реакция т.е. до обща остра алергична реакция на организма. При пациенти с тежка реакция на свръхчувствителт в анамнеза, както и при пациенти, които са на лечение за намаляване или елиминиране на склонтта към алергична реакция (десинсибилизираща терапия) може да се стигне до силни анафилактични реакции. По време на лечение с бета-блокери, в много редки случаи са наблюдавани косопад, увреждания на слуха и шум в ушите, увеличение на теглото, лабилт на настроението, краткотрайна загуба на паметта, алергична (алергичен ринит) и втвърдяване тъканите на пениса (индурацио пенис пластика / Peyronie's disease).

Ако наблюдавате върху себе си нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете ги на Вашия лекар или фармацевт.

 

 

Противодействащи мерки

Моля, информирайте Вашия лекар, той като той трябва да определи тежестта на нежеланите реакции, както и необходимите мерки.

Лекарствения продукт да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Датата на изтичане срока на годт е отпечатана върху първичната и вторичната опаковка на продукта. За последен ден от срока на годт се счита последният ден на посочения месец. Не употребявайте лекарствения продукт след тази дата!

 

Условия за съхранение:

Съхранявайте при температура под 25°С.

Моля, по възможт съхранявайте Bisogamma® 10 в оригиналната картонена опаковка.

 

Помощни вещества:

Кросповидон, прежелатинизирано нишесте (царевично), микрокристална целулоза, високодисперсен силициев диоксид, магнезиев стеарат, макрогол 6000, титанов диоксид (Е 171), калциев карбонат, талк, хидратен железен окис (Е172), хипромелоза (НРМС 5), хипромелоза (НРМС 50).

 

 

Как изглежда Bisogamma® 10 и какво съдържа опаковката:

Филмирани таблетки с една делителна черта и специален профил, улесняващ разчупването на таблетката на две половини. (Виж "Указание за разделяне на таблетките" в края на листовката.)Оригинални опаковки с по 30, 50 и 100 филмирани таблетки.

 

Притежател на разрешението за употреба:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Boblingen ГерманияTel.:+49 (0)7031/6204-0 Fax:+49 (0)7031/6204-31

 

 

Производител:

Mauermann Arzneimittel, Franz Mauermann OHG Heinrich-Knote Str.2 82343 Pocking ГерманияИнформацията за пациента е актуализирана през декември 2007 г.

 

 

Указание за разделяне на таблетките

За да можете точно да разделите таблетката на две еднакви половини, поставете таблетката с делителна черта нагоре върху гладка, твърда повърхт (плот на маса), натиснете силно с двата показалеца едновременно отляво и отдясно на делителната черта. Така таблетката се счупва на две еднакви части.

 

 

 
Все още няма коментари за този продукт.
(Най-ниска 1, най-висока 5)

ПРОМЕНИ ДОСТАВКА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Когато пазарувате продукти от нашия уебсайт, имате възможност да изберете, кои куриерски услуги да използвате. Онлайн Аптека Медея работи с куриерските фирми Спиди и Еконт за доставки до офис на територията на България. В гр. София поръчките се  доставят от Медея Логистик.

 

Условия за доставка с Медея Логистик:

- Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и тегло на пратката до 1,00 кг. –  БЕЗПЛАТНА. Изпълнява се в делнични работни  дни от 09:00 до 17:30 часа и се доставя до 48 часа от приемането на поръчката и важи само за територията на гр.София.

- Цена за доставка при покупка с обща стойност под 50 лева и до 1,00кг. –  4,99 лева. Изпълнява се в делнични работни дни от 09:00 до 17:30 часа и се доставя до 48 часа от приемането на поръчката и важи само за територията на гр.София.

- Цена за доставка без значение стойността на покупката над 1,00 кг. и до 100кг.  –  4,99 лева. Изпълнява се в делнични работни дни от 09:00 до 17:30 часа и се доставя до 48 часа от приемането на поръчката и важи само за територията на гр.София.

- Цена за Експресна Доставка  до  120 минути  - 12,00 лева, независимо от тежестта и обема на поръчката. Изпълнява се в делнични работни дни от 09:00 до 17:30 часа и важи само за територията на гр.София.

 

Условия за доставка до офис на Спиди:

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – БЕЗПЛАТНА до офис на куриерска фирма.

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност под 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – 3,49 лева до офис на куриерска фирма.
 - Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 1,01 кг. до  2,00 кг. – 5,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 2,01 кг. до  4,99 кг. – 7,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 5,00 кг. до  12,00 кг. – 11,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 12,01 кг. до 16,99 кг. – 14,49 лева до офис на куриерската фирма. 
-  Цена за доставка при покупка с общо тегло на пратката от 17,00 кг. до  29,99 кг. – 24,99 лева до офис на куриерската фирма. 

Условия за доставка до офис на Еконт:

 - Цена за доставка при покупка с обща стойност над 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – БЕЗПЛАТНА до офис на куриерска фирма.

 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с обща стойност под 50 лева и общо тегло на пратката до 1,00 кг. – 4,99 лева до офис на куриерска фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 1,01 до 2,00 кг. – 6,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 2,01 кг. до 4,99 кг. – 8,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 5,00 кг. до 12,00 кг. – 13,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 12,01 кг. до 16,99 кг. – 16,99 лева до офис на куриерската фирма.
 - Цена за доставка до офис на куриер при покупка с общо тегло на пратката от 17,00 кг. до 29,99 кг. – 29,99 лева до офис на куриерската фирма.

 

* Доставка на поръчки до адрес на клиента, с куриерски фирми Спиди и Еконт е за сметка на клиентите и се се изчислява по тарифа на съответната куриерска фирма.

* Цената за доставката, на поръчки направени извън територията на България е за сметка на клиента. Клиентът трябва да заплати сумата по банков път преди извършване на доставката.

* При недостатъчна наличност на заявените от Вас продукти, може да се получи кратко забавяне на доставката. В този случай, клиентът се уведомява от служител на онлайн аптека Медея чрез обаждане по телефона или e-mail.

 

Сподели

Други продукти от ВЬОРВАГ ФАРМА

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител –всяко физическо лице, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;


6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg