ДОНЕЦЕПТ 10МГ X 30 ТАБЛЕТКИ

Прод.код 19330 / Тегло 0.20 кг.

Марка АКТАВИС RX | ACTAVIS RX
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОНЕЦЕПТ И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Донепезил е лекарствен продукт, който потиска определен ензим в мозъчната тъкан на човека и по този начин повлиява благоприятно болестта на Алцхаймер.

Данецепт се прилага за симптоматично лечение на леки до средно-тежки форми на деменция на Айцхаймер.

 

ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ДОНЕЦЕПТ

Донецепт не се прилага при:

- Свръхчувствителт към продукта, пиперидинови производни или някое от помощните вещества;

- Бремет

 

При приложение на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

Лечението с Донецепт трябва да се провежда от лекар с опит в диагтиката и лечението на деменция на Алцхаймер. Диагнозата трябва да бъде поставена съгласно общоприетите принципи. Лечението трябва да започне само при осигурен болногледач, който редовно да следи за приема на лекарството. То продължава докато има полза за болния. Необходимо е да се прави периодична преоценка на клиничния ефект от лечението. При липса на лечебен ефект трябва да се обмисли прекъсването му.

Няма данни за повлияване на тежка деменция на Алцхаймер, други видове деменция или други видове тежки паметови разстройства

 

Анестезия

Като холинестеразен инхибитор Донецепт е вероятно да засилва ефекта на сукцинолхолиновите миорелаксанти по време на анестезия

Сърдечно-съдови заболявания

Поради механизмът на действието си тази група лекарства могат да забавят сърдечната честота. При пациенти със "синдрома на болния синусов възел" или други суправентрикуларни нарушения на проводимостта като синуатриален блок и атриовентрикуларен блок, Донецепт трябва да се прилага с повишено внимание поради риск от задълбочаване на проводните нарушения.

Стомашно-чревни заболявания

Продуктът се прилага с повишено внимание при пациенти с язвена болест в миналото или такива, които приемат нестероидни противовъзпалителни продукти. Няма данни за повишена честота на кървене от стомашно-чревния тракт или поява на пептична язва.

Урогенитални заболявания

Лекарството може да доведе до трудти в уринирането, въпреки че това не е наблюдавано при лечение с Донецепт

Неврологични заболявания

Холиномиметиците могат да причинят генерализирани епилептични припадъци, които от други стара може да са симптом на болестта на Алцхаймер.

Възможно е обостряне или отключване на екстрапирамидни симптоми с неволеви движения на крайниците, езикът, мимическата мускулатура.

Белодробни заболявания

Продуктът трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с астма или обструктивна белодробна болест поради холиномиметичното си действие.

Приложението на продукта заедно с други инхибитори на ацетилхолинестеразата, агонисти или антагонисти на холинергичната система трябва да се избягват

Тежка чернодробна недостатъчт

Няма данни за приложението на Донецепт при пациенти с тежка чернодробна недостатъчт

Продуктът съдържа лактоза, което го прави неподходящ при пациенти с лактазна недостатъчт, галактоземия или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция.

 

Приложение на Донецепт и прием на храни и напитки

Няма необходимост от специален хранителен режим по време на лечението с този продукт.

Бремет

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия ви лекар. Не е установено увреждане на плода при изследвания върху опитни животни. Донеццепт не трябва да се прилага при бременни.

 

Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия ви лекар.

Не е известно дали продуктът се отделя в майчиното мляко и по тази причина кърменето трябва да се преустанови по време на лечението .

Шофиране и работа с машини

Деменцията на Алцхаймер може да наруши способтта на шофиране или работа с машини. Донецепт може да предизвика умора, световъртеж и мускулни крампи обикновено в началото на лечението или при повишаване на дозата.

Лекуващият лекар трябва внимателно да преценява дали пациентите, страдащи от Алцхаймер, могат да шофират и работят с машини.

 

КАК СЕ ПРИЛАГА ДОНЕЦЕПТ

Винаги приемайте Донецепт след инструкциите на лекуващия лекар.

Възрастни/Пациенти в напреднала възраст

Лечението започва с доза от 5 мг еднократно дневно. Продуктът трябва да се приема вечер преди лягане. Дозата от 5 мг трябва да се прилага най-малко 1 месец до постигането на равновесни концентрации и преценка на терапевтичния отговор. След това дозата може да се повиши до 10 мг дневно в един прием. Максималната препоръчвана доза е 10 мг дневно.

При прекъсване на лечението се наблюдава постепенно изчезване на ефекта на продукта. Няма данни за влошаване на състоянието  след внезапно прекратяване на лечението.

Пациенти с бъбречна и чернодробна недостатъчт

Схемата на дозиране е както по-горе, защото това състояние не повлиява отделянето на продукта. Поради възможт от увеличаване концентрацията на Донецепт при лека до средно тежка чернодробна недостатъчт, повишаването на дозата трябва да става в зависимост от поимостта. Няма данни за приложението на продукта при пациенти с тежка чернодробна недостатъчт.

Деца

Не се препоръчва приложението на Донецепт при деца.

 

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Инфекции и инфестации:

Чести - простуда

Нарушения на метаболизма и храненето:

Чести - Безапетитие

 

Психични нарушения:

Чести - халюцинации, тревожт, агресивно поведение

 

Нарушения на нервната система:

Чести - синкон, световъртеж,, безсъние

Нечести - епилептични припадъци

Редки - екстрапирамидни симптоми

 

Сърдечни нарушения:

Нечести - забавен пулс

Редки - синуатриален блок, атриовентрикуларен блок

 

Стомашно-чревни нарушения:

Чести - диария, повръщане, гадене, абдоминални смущения

Нечести - стомашно-чревен кръвоизлив, стомашна и дуоденална язва

 

Хепато-билиарни нарушения

Редки . чернодробни увреждания, вкл. хепатит

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Чести - обрив, сърбеж

 

Нарушения на мускуло-скелетната система и съединителната тъкан:

Чести - мускулни крампи

 

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища:

Чести - изпускане на урина

 

Общи нарушения:

Чести - главоболие, умора,

 

Изследвания:

Минимално повишение на серумните концентрации на мускулната креатинкиназа

 

Наранявания, отравяния, възникнали в резултат на интервенции:

Чести - злополуки

 

1. Какво представлява Донецепт и за какво се използва
Донепезил принадлежи към група лекарства, наречени ацетилхолинестеразни инхибитори. Донепезил забавя разграждането на веществото ацетилхолин, като по този начин повишава концентрацията му в мозъчната тъкан, която участва във функциите на паметта.
Донецепт се прилага за симптоматично лечение на леки до средно тежки форми на деменция на Алцхаймер. Симптомите включват: прогресираща загуба на паметта, обърканост и промени в поведението. Като следствие от това, пациентите страдащи от болестта на Алцхаймер все по-трудно извършват ежедневните си дейности.
Донецепт се използва само при възрастни пациенти.
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Донецепт
Не използвайте Донецепт при свръхчувствителност към донепезилов хидрохлорид, пиперидинови производни (сродни на донепезил вещества) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Донецепт, ако сте имали или имате:
Язва на стомаха или дванадесетопръстника
Гърчове(припадъци)
Заболяване на сърцето (с неравномерен или много бавен сърдечен ритъм)
Астма или друго дългогодишно белодробно заболяване
Чернодробни проблеми или хепатит
Затруднено уриниране или бъбречно увреждане в лека степен
Уведомете лекуващия си лекар, ако сте бременна или мислите, че съществува вероятност да сте бременна.
Други лекарства и Донецепт
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Това е необходимо, защото някои лекарства могат да отслабят или усилят действието на Донецепт.
Непременно предупредете Вашия лекар, ако приемате някое от следните видове лекарства:
други лекарства за болестта на Алцхаймер, например съдържащи галантамин
обезболяващи или средства за лечение на артрит (напр. ацетилсалицилова киселина, нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) лекарства, като ибупрофен или диклофенак натрий)
антихолинергични лекарства (толтеродин)
антибиотици (еритромицин, рифампицин)
противогъбичкови лекарства (кетоконазол)
антидепресанти (флуоксетин)
антиконвулсанти (противогърчови), като фенитоин, карбамазепин
лекарства за заболявалия на сърцето (хинидин, бета-блокери (пропанолол и атенолол))
мускулни релаксанти (за отпускане на мускулите), като диазепам, сукцинилхолин
общи упойки
лекарства, отпускани без рецепта - напр. растителни продукти (билки)
Ако Ви предстои операция с обща упойка, трябва да уведомите Вашия лекар и анестезиолога, че приемате Донецепт. Това е необходимо, тъй като донепезил може да окаже влияние върху упойката и да промени необходимата доза от нея.
Донецепт може да се използва при пациенти с бъбречно заболяване и при леко до умерено чернодробно заболяване. Кажете на Вашия лекар, ако имате бъбречно или чернодробно заболяване. Пациенти с тежко чернодробно заболяване не трябва да приемат Донецепт.
Съобщете на Вашия лекар или фармацевт името на Вашия болногледач. Човекът, който се грижи за Вас ще Ви помогне да вземате лекарството, както е предписано.
Донецепт с храни, напитки и алкохол
Храната не оказва влияние върху ефекта на Донецепт.
Донецепт не трябва да се приема с алкохол, тъй като алкохолът може да промени неговите ефекти.
Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Донецепт не трябва да се прилага по време на кърмене.
Шофиране и работа с машини
Болестта на Алцхаймер може да наруши способността Ви да шофирате или да работите с машини и Вие не трябва да извършвате тези дейности, освен ако лекарят не Ви е казал, че е безопасно. Донецепт може да предизвика умора, световъртеж и схващане на мускулите. Ако при Вас се наблюдава някой от тези ефекти не трябва да шофирате и да работите с машини.
Донепезил съдържа лактоза монохидрат
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.
3. Как да приемате Донецепт
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Обикновено се препоръчва лечението да започне с прием на една таблетка от 5 mg (бяла на цвят) всяка вечер. След един месец Вашият лекар може да ви посъветва да приемате по една бледо-жълта таблетка от 10 mg (или по 2 бели таблетки) всяка вечер.
Погълнете таблетката/те с чаша вода, преди да си легнете.
Дозата, която приемате може да се промени по препоръка на Вашия лекар и в зависимост от продължителността на лечението. Максималната препоръчителна доза е 10 mg всяка вечер.
Винаги следвайте съветите на Вашия лекар или фармацевт за това как и кога да приемате Вашето лекарство.
Не променяйте дозата сами, без съветите на Вашия лекар.
Употреба при деца и юноши
Не се препоръчва употребата на лекарството при деца и юноши.
Колко дълго трябва да приемате Донецепт?
Вашият лекар или фармацевт ще преценят продължителността на лечението Ви. Вие трябва периодично да посещавате лекуващия си лекар, за да може той да оцени ефективността от лечението Ви и как се повлияват Вашите симптоми.
Ако сте приели повече от необходимата доза Донецепт
НЕ ПРИЕМАЙТЕ повече от 10 mg даевно (т.е повече от 1 бледожълта или 2 бели таблетки). Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако сте приели повече от необходимата доза. Ако не можете да се свържете с Вашия лекар отидете в спешното отделение на най-близката болница. Винаги носете таблетките и опаковката със себе си в болницата, за да може лекарят да знае какво сте приели.
Симптомите на предозиране са: гадене и повръщане, повишено отделяне на слюнка, изпотяване, забавен сърдечен ритъм, ниско кръвно налягане (прималяване или замаяност при изправяне), проблеми с дишането, загуба на съзнание и гърчове (припадъци).
Ако сте пропуснали да приложите Донецепт
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако сте пропуснали да приемете поредната доза, то приемете таблетката/те на следващия ден в обичайното време.
Ако забравите да вземате лекарството си за период по-дълъг от една седмица преди да започнете отново да приемате Донецепт се консултирайте с лекуващия си лекар.
Ако сте спрели приема на Донецепт
Не спирайте приема на таблетките, освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал. Ако сте спрели приема на Донецепт, ползата от лечението постепенно ще отзвучи.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Следните нежелани лекарствени реакции са били съобщавани от хора, приемащи донепезил:
Уведомете Вашия лекар, ако получите някоя от тези реакции, докато приемате Донецепт.
Сериозни нежелани лекарствени реакции:
Трябва да уведомите Вашия лекар незабавно, ако забележите някоя от изброените сериозни нежелани лекарствени реакции, тъй като може да се нуждаете от спешна медицинска помощ.
треска с мускулна скованост, повишено изпотяване или понижено ниво на съзнанието (заболяване, наречено „Невролептичен малигнен синдром”) (може да засегне до 1 на 10 000 пациенти);
слабост, чувствителност или болка в мускулите, особено ако в същото време не се чувствате добре, имате висока температура или потъмняване на урината. Това може да бъде причинено от абнормно разкъсване на мускулите, което може да бъде животозастрашаващо и да доведе до проблеми с бъбреците (заболяване, наречено рабдомиолиза) (може да засегне до 1 на 10 000 пациенти).
увреждане на черния дроб, напр. хепатит. Симптомите на хепатита са: гадене, повръщане, загуба на апетит, общо неразположение, треска, сърбеж, пожълтяване на кожата и очите, потъмняване на урината (може да засегне до 1 на 1 000 пациенти).
язва на стомаха или дванадесетопръстника. Симптомите на язва са: стомашна болка и дискомфорт (лошо храносмилане), усещани между пъпа и гръдната кост (може да засегне до 1 на 100 пациенти).
кървене от стомаха или червата. Това може да доведе до изхождане на черни като катран изпражнения (при кървене от стомаха и горните отдели на червата) или до появата на ясна кръв в изпражнения, когато кървенето е от правото черво (може да засегне до 1 на 100 пациенти).
гърчове (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти).
Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти):
диария
гадене
главоболие
Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти):
мускулни схващания
умора
проблеми със съня (безсъние)
обикновена настинка
отсъствие на апетит
халюцинации (виждане или чуване на неща, които реално не съществуват)
възбуда
агресивно поведение временна загуба на съзнание виене на свят повръщане
стомашен дискомфорт
обрив
сърбеж
неконтролирано изпускане на урина
болка
злополуки (повишена склонност към падане и случайно нараняване)
Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти):
забавен сърдечен ритъм
повишени стойности на ензима креатинкиназа в серума
Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти):
нарушена сърдечна проводимост (синоатриален или атриовентрикуларен блок)
скованост, треперене или неконтролирани движения, особено на лицето, езика и крайниците
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg.
5. Как да съхранявате Донецепт
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Донецепт
Активното вещество е 5 mg или 10 mg донепезилов хидрохлорид (като монохидрат).
Другите съставки са: лактоза монохидрат; целулоза, микрокристална; царевично нишесте; магнезиев стеарат.
Състав на таблетното покритие за филмирани таблетки от 5 mg: Опадрай бял: поливинилов алкохол, титанов диоксид, макрогол 3350, талк.
Състав на таблетното покритие за филмирани таблетки от 10 mg: Опадрай жълт: поливинилов алкохол; титанов диоксид; макрогол 3350; талк; железен оксид, жълт.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!