Томбола Philips Sonicare Duo

Томбола Philips Sonicare Duo

електрически звукови четки за зъби

 

Запишете се за нашия бюлетин и можете да спечелите Philips Sonicare Duo електрически звукови четки за зъби.  

 

Томболата ще продължи през целия месец февруари и ще приключи на 28- ми февруари 2022 г.. На 1 март 2022 г. ще изтеглим на случаен принцип един от всички записали се за мейлинга ни, който ще бъдат обявен във Фейсбук и Инстаграм страниците на аптеки Медея.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ КАМПАНИЯ " Томбола Philips Sonicare Duo "

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА е АКМА КО ЕООД, АЛЕКТО ГРУП ЕООД, БЕСТ ДЕЙ ЕООД, ИНТЕР ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ИНТЕР ТУРС ООД, МЕДЕЯ ФАРМАКО ЕООД, НАНАКО ЕООД, ПОДИУМ БУТИК ЕООД, СИТИФАРМАКО ЕООД, ФАРМА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ФАРМАСТАНДАРТ ЕООД, ЛАКРЕС ЕООД, БЕСТ ДЕЙ ЕООД, СИТИТРАСТ ЕООД, ВИТОТРЕНД ЕООД,със седалище и адрес на управление София 1618, р-н Витоша, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ЗАПАД, бул. БЪЛГАРИЯ № 98, офис 7 В, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200776575 и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „ България“ № 98, офис 7В.

 

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА: Периодът, в който клиент може да участва в Кампанията, започва на 01.02.2022 г. и ще продължи до 28.02.2022 г. включително.

 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА: Кампанията се провежда в уеб сайта на аптеки Медея www.aptekamedea.bg

 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА: Право на участие в Кампанията придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което в периода от 01.02.2022 г. до 28.02.2022 г. включително, се запише за онлайн бюлетина на аптеки Медея през уебсайта на аптеките www.aptekamedea.bg

5. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

 

6. В играта нямат право да участват служители на верига аптеки „МЕДЕЯ“ и техни роднини по права линия и членове на техните семейства.

 

7. Печелившият от Кампанията ще бъде изтеглян на произволен принцип и в присъствието на комисия от трима члена от страна на Организатора, която ще удостовери законосъобразността на тегленето. Името на печелившия участник ще бъде обявен на страницата на верига „Аптеки Медея“ във Фейсбук: https://www.facebook.com/aptekamedea/.

8. Печелившите Участници в Кампанията ще бъдат потърсени от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда на имейлът, с който се е записал за бюлетин. В случай, че представителят на Организатора не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си до 7 (седем) дни след тегленето, същият губи право на наградата си и тя се предоставя на изтегления резервен печеливш участник по реда на изтегляне. В случай, че Организаторът не успее да се свърже и с двамата изтеглени резервни печеливши участника или те не потърсят наградата си в 7 (седем) дневен срок от тегленето, тя остава собственост на Дружеството.

9. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

10. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

 

11. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

12. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите правила, като промените ще бъдат обявени и достъпни за всички потребители на www.aptekamedea.bg

 

13. Всеки участник в Кампанията може да отиде на място във всяка аптека „МЕДЕЯ“, където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с провеждане на Кампанията.

 

14. Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на Кампанията.

 

15. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на наградите. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах