Д-р Соня Стефанова - Етапи в развитието на съзъбието, зъбните дъги и челюстите

Етапи в развитието на съзъбието, зъбните дъги и челюстите. Развитието на лицето.

Д-р Соня Стефанова ни разказва за ролята на ортодонта в профилактиката и своевременното отстраняване на зъбно-челюстни нарушения, създаване на оптимални условия за хармонично развитие на зъбните дъги и лицето, осигуряване на добро здраве на зъбодържащия апарат.

Изгледайте и видеото по темата!

 

  1. Оформяне на временно съзъбие - от пробива на първото зъбче до изцяло формиране на временно съзъбие – от 4 - 6 месеца до 2,5 – 3 години

Важно в този период и съвети:

-      Профилактика на кариеса – хранене и хигиена.

-      С развитието на временно съзъбие се осъществява и прехода от бебешко (инфантилно) преглъщане към правилно соматично преглъщане. Тук важна роля изиграва прехода от хранене с течни към хранене с твърди храни, хранене с лъжичка, пиене от чашка.

-      С пробива на зъбчетата се стимулира и растежа на челюстите, за което допълнително допринася дъвченето на по твърди храни (бисквита, сухар, солета и други).

Важно! - Този преход нормално се осъществява до 3-годишна възраст.

Роля на ортодонта в тази възраст:

· Следи сроковете за пробив

· За прехода към соматично преглъщане

· Отстраняване на вредни навици

 

2. Период на изградено вече временно съзъбиеот 3 до 5,5 години

Значение на временното съзъбие. Временните зъби запазват местата за постоянните. Функцията дъвчене осигурява правилно развитие на долата лицева трета. Добре е да се знае, че в този период юздичката на горната устна е по-ниско заловена и това е нормално. Също така е нормално появата на разстояния между временните зъби и е свързано с растежа и подготовка на челюстите за по-големите постоянни зъби.

Роля на ортодонта:

-      Ако все още не се е осъществил прехода към соматично преглъщане, това трябва да се случи тук – работа в/у функцията – оромиофункционална терапия (избор на подходящи апарати, упражнения, при необходимост насоки за работа с логопед).

-      Психическото развитие на детето позволява осъзната работа при отстраняване на вредни навици.

-      В този период е важно да се обърне внимние на това, дали детето успява да диша основно през носа. Ако не успява се търсят причините за това има ли механични препятствия по пътя на въздуха през носа. Персистирането на увеличени сливици след 3-годишна възраст води до изграждане на вреден навик – дишане през устата.

-      Отстраняване на възникнали вече отклонения.

-      Необходимо е да се провери има ли затруднения (анатомично) за правилното позициониране на връхчето на езика върху небцето (френулум на езика). Това е важно за правилна функция, дишане, преглъщане, говор. 

 

3. Преход към постоянно съзъбие. Период на смесено съзъбие – започва с пробива на първите постоянни зъби около 5,5 - 6-годишна възраст и продължава до изграждане на постоянно съзъбие (до смяната на последния млечен зъб).

В тези 2 периода на временно и смесено съзъбие е изключително важно лечението на кариес на временните зъби (а също и на постоянните), важно е да се съхрани здравината на твърдите зъбни тъкани (с внимание в/у временните зъби). Всеки нелекуван кариес води до:

· Загуба на твърди зъбни тъкани, в мястото на контакт със съседните в същата челюст, довежда до намаляване на мястото за правилното подреждане на постоянните зъби и до асиметрии в самата зъбна дъга.

· Неправилно изтрити зъби, загуба от височината на зъба, особено при засягане на повече зъби поради нелекуван или усложнен кариес води до неправилно формиране на захапката с последващо нарушение в балансираното развитие на лицето.

· Нелекуваният и усложнен кариес може да доведе до преждевременна загуба на млечен зъб, което би довело до загуба на мястото за идващият след него постоянен зъб, невъзможност той да пробие или пробивът му извън зъбната редица. При загуба на повече млечни зъби – до по-тежки отклонения в захапката и асиметрия в растежа на лицевите кости.

 

Роля на ортодонта. Ортодонтска консултация в този период на преход е изключително важна:

-      Проследява сроковете за пробив и нормалната последователност на пробива на постоянните зъби.

-      Синхронната смяна на зъбите – асиметричен пробив между леви и десни едноименни зъби с повече от 6 месеца.

-      Следи за нормални (времени-самокоригиращи се) отклонения.

-      Следи за ранни признаци на необходимост от ортодонтско лечение: Загуба на две млечни зъбчета, а пробива на едно; разстояние между предните горни зъби (диастема) повече от 2 мм; пробив на горните странични резци към небцето или завъртяни; скупчване на долните резци с повече от 2 мм. Всичко това следи ортодонта.

-      При преждевременна загуба на млечен зъб, ортодонтът преценява необходимостта от поставяне на местопазител и избира вида на местопазителя.

-      В тази възраст ортодонтът наблюдава за срастване на млечен зъб с костта (анкилоза), персистирал временен зъб.

-      Неправилно изтрити временни зъби, отклонения на долната челюст при затваряне и други.

Освен задълбочено клинично разследване за детайлна и точна диагноза е задължителна панорамната снимка, която дава информация за:

· Намален или увеличен брой зъби.

· Нарушение в посоката на пробива.

· Неправилно стопяване на корените на временните зъби и редица други.

При необходимост ортодонтът назначава и по-детайлна 3D рентгенова диагностика. 

 

Съвет: Изключително важно е да не се чака смяната на всички временни зъби за първата ортодонтска консултация!

 

Лицето е изградено от кости и мускули. Мускулите осъществяват функциите и тъй като са заловени за костите насочват растежа и развитието на лицето. Навременната ортодонтска консултация би спомогнала за коригиране на нарушени функции, за временно отстраняване на проблеми с подреждането на зъбите и захапката. Ортодонтът съобразявайки се с периодите на растеж в трите измерения избира точния момент за лечение на всеки специфичен проблем. Избира най-подходящия апарат, съобразявайки се с възможностите на съвременната ортодонтия. Тези мероприятия ще осигурят оптимални условия за растеж и хармонично развитие на лицето. Не на последно място добре подредените зъби и правилна захапка дават възможност за поддържане на отлична хигиена и балансирано натоварване на зъбите по време на дъвчене, което гарантира здраве за зъбодържащия апарат.

Изгледайте видеото, в което д-р Соня Стефанова разказва повече по темата!

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах