Подробно търсене

БИОПРОДУКТИТЕ

 

ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ ?

Разбира се, от понятието за суперхрана и биопродукт.

Органичните, или биопродукти, са приготвени съгласно стандарти, установени от контролните органи за сертифи- циране. Тези храни се отглеждат, обработват и пакетират, без да се използват химически агенти. Това означава, че производството им изключва категорично използването на химически торове, пестициди или химически консерванти.

Що се отнася до понятието „суперхрана”,

Оксфордският английски речник го тълкува като "богата на хранителни вещества храна”. Суперхраните съдържат витамини, мине- рали и антиоксиданти, фибри и фитонутриенти, изключи- телни полезни за здравето и благосъстоянието на органи- зма. В групата на суперхраните спадат различни плодове, семена, масла, билки и водорасли, които произхождат от различни региони по света, като Европа, Северна Америка, Южна Америка и някои части на Азия. Част от списъка с тези храни включва мака, чия, годжи бери, спирулина, кокосово масло, сусамов тахан, конопено, ленено семе и др.

 

 ЗАЩО СА ТОЛКОВА ПОПУЛЯРНИ?

 

Храненето с биопродукти и суперхрани представлява по- различно отношение към личното здраве, но и към здраве- то на планетата и бъдещите поколения.

От една страна, тези продукти съдържат извънредно ценни микро- и макронутр

иенти, които зареждат тялото с енергия, предпаз

ват клетките от стареене, неутрализират свободните радикали, насърчават функцията на много ор- гани в човешкото тяло, което ги превръща в една специална грижа към личното здраве. Съдържанието на витамини, минерали и органични съединения в тях спомага за предо- твратяването на сърдечни заболявания, преждевременно стареене, проблеми със зрението и когнитивните функции.

 азбира се, от понятието за суперхрана и

биопродукт.

Органичните, или биопродукти, са приготвени съгласно стандарти, установени от контролните органи за сертифи- циране. Тези храни се отглеждат, обработват и пакетират, без да се използват химически агенти. Това означава, че производството им изключва категорично използването на химически торове, пестициди или химически консерванти.

Що се отнася до понятието „суперхрана”, Оксфордският английски речник го тълкува като "богата на хранителни вещества храна”. Суперхраните съдържат витамини, мине- рали и антиоксиданти, фибри и фитонутриенти, изключи- телни полезни за здравето и благосъстоянието на органи- зма. В групата на суперхраните спадат различни плодове, семена, масла, билки и водорасли, които произхождат от различни региони по света, като Европа, Северна Америка, Южна Америка и някои части на Азия. Част от списъка с тези храни включва мака, чия, годжи бери, спирулина, кокосово масло, сусамов тахан, конопено, ленено семе и др.

 

 

 

 

КАК МОЖЕМ ДА РАЗБЕРЕМ ЧЕ ДАДЕН ПРОДУКТ Е ОРГАНИЧЕН?

Органичните (био) храни могат да бъдат идентифицирани благодарение на специфично лого, което се поставя върху опаковката. Ком- паниите, производителите и доставчиците на биопродукти са задължени да спазват всички правила, установени от сертифициращите органи в съответния регион, за производство, пакетиране и предлагане на такива продукти. По този начин те получават и правото да ползват логото за органични продукти върху опаковките на храните. Винаги когато избирате биопродукти, търсете логото за биопродукт върху опаковката.

 

СТРУВАТ ЛИ БИОПРОДУКТИТЕ ПОВЕЧЕ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ?

Да, биопродуктите, в това число и суперхраните, обикновено струват 20% до 100% повече от конвенционалните продукти. Производството на тези храни обикновено е трудоемко и се състои в използването на органични торове и пестициди, които са по-скъпи от химическите им еквиваленти. Всичко това оскъпява крайния продукт.

 

ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПРЕДИМСТВАТА

 Суперхраните не изискват много подготовка. По-го- лямата част от тях са годни за директна консумация, което означава, че се включват сурови ястия, супи, смуутита и сурови десерти.

 Не съдържат глутен и холестерол.

 Не съдържат изкуствени добавки, като подсладители и оцветители.

Това са продукти, които не търпят генетични модифи- кации.

Произхождат от биологично чисто земеделие. Те се обработват и пакетират така, че да запазят в себе си всички ценни витамини и минерали.

Сподели

Оставете коментар