Прод.код 8243 / Тегло 0.20 кг.

Марка
БЕРЛИН-ХИМИ | BERLIN CHEMIE
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Berlipril® 5

Берлиприл® 5

Enalapril maleate

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.

- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Берлиприл 5 и за какво се използва

2. Преди да приемете Берлиприл® 5

3. Как да приемате Берлиприл® 5

4. Възможни нежелани реакции

5. Съхранение на Берлиприл® 5

6. Допълнителна информация

 

1. Какво представлява Берлиприл 5 и за какво се използва?

Берлиприл® 5 е АСЕ инхибитор - лекарство, което понижава кръвното налягане и облекчава работата на сърцето. Берлиприл® 5 се използва за:

- лечение на високо кръвно налягане (хипертония);

- лечение на сърдечна недостатъчт (симптоматична сърдечна недостатъчт);

- профилактика на развититето на сърдечна недостатъчт (симптоматична сърдечна недостатъчт) при пациенти с нарушена функция на лявата камера, която все още не е довела до признаци на сърдечна недостатъчт (асимптоматична нарушена функция на лявата камера с левокамерна фракция на изтласкване < 35 %).

 

 

2. Преди да приемете Берлиприл® S Не приемайте Берлиприл® 5:

- ако сте алергичен (свръхчувствителен) към активното вещество enalapril mafeate, друг АСЕ инхибитор или някоя от другите съставки на Берлиприл® 5.

- ако е настъпил тъканен оток (ангионевротичен оток) при предшестващо лечение с АСЕ инхибитор;

- ако сте с наследствена склонт към тъканен оток или при тъканен оток с неизвестна причина (наследствен или идиопатичен ангиоедем);

- по време на последните шест месеца от брементта.

 

 

Обърнете специално внимание при употребата на Берлиприл® 5

Ако страдате от някое от следните заболявания или някое от изброените състояния се отнася за Вас, моля, информирайте Вашия лекар преди приема на това лекарство. Вашият лекар ще предприеме необходимите мерки.

- ако е налице риск за силно понижение на кръвното налягане поради нарушен водно-солеви баланс, напр. при прием на лекарства, увеличаващи отделянето на урина, при бедна на соли диета или в резултат на повръщане или диария;

- ако сърдечните клапи в лявата камера са стеснени или ако има стеснение на изхода на лявата камера;

- ако страдате от сърдечно заболяване с нарушен кръвоток (исхемия);

- ако страдате от нарушено кръвоснабдяване на мозъка (мозъчно-съдова болест);

- ако сте с нарушена бъбречна функция (креатининов клирънс < 80 ml/min);

- ако бъбречните артерии са стеснени (от двете страни или от едната страна при единствен бъбрек);

- ако наскоро сте претърпели бъбречна трансплантация;

- ако се увеличат чернодробните ензими или при жълтеница;

- ако се понижи броят на белите кръвни клетки (левкопения) и/или при силно понижение на определени бели кръвни клетки със склонт към инфекции и тежки генерализирани симптоми (агранулоцитоза);

- ако страдате от някои заболявания на съединителната тъкан (колагенози), засягащи кръвоните съдове;

- ако се лекувате с лекарства, които подтискат имунната система;

- ако едновременно приемате алопуринол (лекарство за подагра), прокаинамид (лекарство за нарушен сърдечен ритъм) или литий (лекарство срещу някои форми на депресия);

- ако по време на лечение с Берлиприл® 5 възникнат реакции на свръхчувствителт или тъканен оток (ангиоедем);

- ако имате захарен диабет;

- при проява на упорита, суха кашлица;

- при риск за увеличение на нивата на калий в кръвта;

- при незадоволителен контрол на кръвното налягане поради расови причини (особено при чернокожи пациенти).

Ако се налага десенсибилизиращо лечение срещу отрови на насекоми (напр. пчели или оси), Берлиприл® 5трябва временно да се замести с подходящо лекарство, съдържащо активно вещество от друг клас. В противен случай могат да настъпят -животозастрашващи реакции на свръхчувствителт (напр. понижение на кръвното налягане, задух, повръщане, алергични кожни реакции). Тези реакции могат да се проявят след ужилване от насекоми (напр. на пчели или оси).

Едновременното приложение на Берлипри/t® 5 по време на диализа с определени диализни мембрани (високо-флуксни мембрани) или по време на лечение на високи нива на липиди в кръвта (LDL афереза с абсорбция на декстран сулфат) може да доведе до тежки реакции на свръхчувствителт и животозастрашаващ шок.

В случай на спешна диализа или хемофилтрация при необходимост от LDL афереза, преди това лечението трябва да се смени с друго лекарство, подходящо за тази цел (не АСЕ инхибитор) или да се използва друга диализна мембрана.

Информирайте Вашия лекар, че се лекувате с Берлиприл® S или имате нужда от диализа, за да има предвид това при лечението.

Ако е планирана операция или анестезия (включително и при стоматолог), информирайте Вашия лекар, че приемате Берлиприл® 5, тъй като при анестезия може да настъпи рязко понижение на кръвното налягане.

 

Информирайте незабавно Вашия лекар, ако се прояви някой от следните симптоми:

- оток на лицето, крайниците, устните, лигавиците, езика и/или ларинкса, задух;

- жълто оцветяване на кожата и лигавиците;

- висока температура, подуване на лимфните възли и/или ;

В тези случаи не трябва да продължавате да приемате Берлиприл 5 и лекарят ще предприеме необходимите мерки.

Приложението на това лекарство изисква редовен контрол от Вашия лекар. Ето защо трябва да спазвате провеждането на лабораторните изследвания и прегледи, които лекарят Ви е назначил.

 

Деца

Данните за приложение на enalapril maleate при деца с високо кръвно налягане са ограничени. Няма данни и за приложение при други показания. Има само данни за поимостта и ефективтта на enalapril maleate за лечение на високо кръвно налягане при деца над 6 годишна възраст. Берлиприл® 5 се препоръчва единствено за лечение на това заболяване при деца.Новородени и деца с бъбречни заболявания не трябва да се лекуват с Берлиприл® 5.

 

 

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

При едновременното приложение на Берлиприл® 5 с други лекарства, трябва да се има предвид следното:

- Лекарства, които увеличават количеството отделена урина при намалена екскреция на калий (калий-съхраняващи диуретици) и калиеви препаратиАСЕ инхибиторите намаляват отделянето на калий с урината при приложение на диуретици. Някои диуретици (калий-съхраняващи диуретици, като напр. спиронолактон, триамтерен или амилорид), калиеви препарати и калий-съдържащи солеви заместители или хепарин (лекарство, което подтиска кръвосъсирването) може да доведат до силно увеличение на калия в кръвта. Едновременното приложение трябва да се осъществява внимателно и при често изследване на нивата на калий в кръвта.

- Други лекарства, увеличаващи количеството отделена урина (тиазиди или 6римковиди уретици) "Предшестващо лечение с високи дози диуретици може да доведе до недостиг на течти и до риск от рязко спадане на кръвното налягане в началото на лечението с Берлиприл® 5. Понижаващият кръвното налягане ефект може да се намали ако се спре диуретика, ако се компенсира недостига на течти, ако се приложат соли или ако лечението с enalapril започне с ниски дози.

- Други лекарства, понижаващи кръвното налягане (антихипертензивни лекарства)

Едновременното приложение на Берлиприл® 5 с други лекарства, понижаващи кръвното налягане, може да увеличи понижаващия кръвното налягане ефект на Берлиприл® 5. Едновременното приложение на нитроглицерин и други нитрати или други лекарства за разширяване на кръвоните съдове (вазодилататори) може допълнително да понижи кръвното налягане.

- Литий (лекарство срещу депресия)

При едновременно приложение на АСЕ инхибитор и литий е докладвано обратимо повишение на нивата на литий в кръвта и вредни (токсични) ефекти. Едновременното приложение с определени диуретици (тиазиди) може да увеличи концентрацията на литий в кръвта и това да увеличи риска от вредните ефекти на литий при лечението с АСЕ инхибитори. Ето защо приложението на Берлиприл® 5с литий не се препоръчва.

Ако обаче се налага приложението на тази комбинация, нивата на калий в кръвта трябва внимателно да се проследяват.

- Лекарства срещу депресия и срещу други психични заболявания, наркотици, анестетици (трициклични антидепресанти, невролептици, анестетици, наркотици)Едновременното приложение на АСЕ инхибитори може да доведе до по-силно понижение на кръвното налягане.

- Лекарства против и (нестероидни противовъзпалителни средства)Продължителното приложение на лекарства против и може да намали понижаващия кръвното налягане ефект на АСЕ инхибиторите. Едновременното приложение може да доведе до увеличени нива на калий в кръвта и до влошаване на бъбречната функция, което обикновено е обратимо. Острата бъбречна недостатъчт също е рядка, особено при пациенти с нарушена бъбречна функция, напр. при пациенти в напреднала възраст и при пациенти с обемен дефицит.Симпатикомиметици (лекарства, които водят до ефекти, подобни на медиаторите в организма норадреналин и адреналин, напр. повишено кръвно налягане)

Симпатикомиметиците могат да намалят понижаващия кръвното налягане ефект на АСЕ инхибиторите.

- Лекарства, понижаващи кръвната захар и инсулин (антидиабетни лекарства) Едновременното приложение на АСЕ инхибитори може да засили понижаващиякръвната захар ефект; налице е риск от понижение на нивата на кръвната захар под нормата (хилогликемия). Тези случаи обикновено възникват през първите седмици от комбинираното лечение, както и при пациенти с нарушена бъбречна функция.

- Ацетилсалицилова киселина (лекарство, прилагано в ниски дози за профилактика на сърдечно-съдови заболявания), лекарства за разрушаване на кръвни съсиреци (тромболитици), бета-блокери (лекарства за лечение на високо кръвно налягане)

 

Може да се прилагат едновременно с Берлиприл® 5.

Прием на Берлиприл® 5с храни и напитки

Приемът-на-храна-не-повлиява-резорбцията-на Берлиприл 5 в организма:

Алкохолът засилва понижаващия кръвното налягане ефект на АСЕ инхибиторите.

 

 

Бремент и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.Берлиприл® 5 не трябва да се използва по време на първите три месеца от брементта.Ако сте бременна, планирате бремент или се съмнявате, че сте бременна, моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да промени лечението.Берлиприл® 5 не трябва да се използва по време на последните шест месеца от брементта, тъй като това може да навреди на детето.Ако все пак Берлиприл® 5 е приеман през последните шест месеца от брементта се препоръчва ултразвуково изследване на бъбречната функция и на черепа.

 

Кърмене

Активното вещество на Берлиприл® 5 преминава в майчиното мляко. Не се препоръчва лечение по време на периода на кърмене.

 

 

Шофиране и работа с машини

Лечението с това лекарство изисква редовно проследяване от лекар. Бързината на реакциите, поради индивидуални различия, може да бъде променена в такава степен, че да се намали способтта за шофиране, работа с машини или работа без сигурна опора. Това се отнася в по-голяма степен за началото на лечението, увеличение на дозата или при планиране на промяна, както и за комбиниране с алкохол.

 

Важна информация отно някои от съставките на Берлиприл® 5

Берлиприл® 5 съдържа лактоза и поради това не трябва да се прилага при пациенти с лактазен дефицит, галактоземия или намалена резорбция на глкжоза/галактоза.

 

 

3. Как да приемате Берлиприл® 5?

Винаги приемайте Берлиприл 5 точно както Ви е предписал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.Много е важно да приемате Берлиприл® 5 толкова дълго, колкото Ви е предписал Вашия лекар.Вашият лекар ще избере индивидуално за Вас начална доза, в зависимост от състоянието и тежестта на заболяването и ще прецизира дозата постепенно според ефекта на лекарството върху кръвното налягане.

Освен ако не е предписано друго, обичайната доза е:

Високо кръвно налягане

Начална доза

Началната доза е една таблетка Берлирпил® 5 (еквивалентно на 5 mg enalapril maleate) веднъж дневно до масимално 20 mg enalapril maleate в зависимост от тежестта на заболяването и състоянието Ви.

 

- Леко увеличено кръвно налягане

Препоръчителната доза е 1 таблетка Берлиприл® 5 (еквивалентно на 5 mg enalapril maleate) веднъж дневно до 2 таблетки Берлиприл® 5 (еквивалентно на 10 mg enalapril maleate) веднъж дневно. Пациенти със силно активирана система, регулираща кръвното налягане,напр. високо кръвно налягане при бъбречно заболяване, солеви и/или обемен дефицит, некомпенсирана сърдечна недостатъчт или силно повишено кръвно налягане

Лечението започва с 1 таблетка Берлиприл® 5 (еквивалентно на 5 mg enalapril maleate) веднъж дневно или с no-ниска доза веднъж дневно. В началото на лечението може да настъпи рязко спадане-на кръвното налягане и е необходим близък лекарски контрол.

 

- Пациенти, лекувани с високи дози диуретици

Лечението започва с 1 таблетка Берлиприл® 5 (еквивалентно на 5 mg enalapril maleate) веднъж дневно или с по-ниска доза веднъж дневно. Предшестващо лечение с високи дози диуретици може да доведе до обемен дефицит и риск от спадане на кръвното налягане в началото на лечението. При възможт тези лекарства трябва да се преустановят за около 2-3 дни преди започване на лечение с Берлиприл® 5. Трябва да се изследват бъбречната функция и нивата на калий в кръвта.

Поддържаща доза

Нормалната поддържаща доза е 20 mg enalapril maleate дневно. Максималната дневна доза от 40 mg enalapril maleate не трябва да се надвишава. За по-високи дози има таблетки с по-високо съдържание на активното вещество

 

Сърдечна недостатъчт (симптоматична сърдечна недостатъчт), дисфункция на лявата камера (асимптоматична левокамерна дисфункция)

Начална доза

Берлиприл® 5 се използва за лечение на сърдечна недостатъчт обикновено като допълнение към диуретици, дигиталис или бета-блокери.Началната доза е 2,5 mg enaiaprii maleate (еквивалентно на 1/2 таблетка Берлиприл® 5) веднъж дневно.Лечението започва под пряко лекарско наблюдение за определяне на началния ефект върху кръвното налягане.

Поддържаща доза

В началото на лечението с Берлиприл® 5 при пациенти със сърдечна недостатъчт кръвното налягане може да се понижи. Когато това отшуми, дозата трябва да се увеличава постепенно в продължение на 2-4 седмици до поддържаща доза от 20 mg enalapril maleate дневно. Тази доза трябва да се приема еднократно дневно или да се раздели на два приема в зависимост от поимостта.Максималната доза от 40 mg enalapril maleate, разделена на два приема, не трябва да се надвишава.За по-високи дози има таблетки с по-високо съдържание на активното вещество.

 

Дозировка при нарушена бъбречна функция

Интервалите между приемите на Берлиприл® 5 трябва винаги да се удължават и/или дозите да се редуцират.

Лекарят ще назначи индивидуално лечение за Вас.

При умерено нарушена бъбречна функция се препоръчва доза от 5-10 mg enalapril maleate веднъж дневно.

При тежко нарушена бъбречна функция се препоръчва доза 2,5 mg enalapril maleate веднъж дневно.При пациенти на диализа в дните на диализата се препоръчва доза от 2,5 mg enalapril maleate веднъж дневно. Дозировката се определя от понижението на кръвното налягане в дните, свободни от диализа.

 

Дозировка при пациенти в напреднала възраст

Дозировката се опредедя от бъбречната функция на пациента

 

Дозировка при деца

Ако детето може да приема таблетки, дозата се определя индивидуално от лекаря според състоянието на детето и понижаването на кръвното налягане.

Препоръчителната начална доза за деца с високо кръвно налягане и телесно тегло от 20 до 50 kg е 2,5 mg enalapril maleate веднъж дневно. Деца с тегло над 50 kg получават по 5 mg enalapril maleate веднъж дневно. След това дозировката" се прецизира от лекаря според нуждите на детето. Но не трябва да се надвишават максимални дневни дози от 20 mg enalapril maleate за деца с телесно тегло 20-50 kg и 40 mg enalapril maleate за деца с телесно тегло над 50 kg.

 

Новородени и деца с бъбречно заболяване не трябва да се лекуват Берлиприл® 5.

Таблетките се поглъщат цели с достатъчно количество течт (напр. с чаша вода). Таблетките може да се приемат независимо от храненето. Обикновено дневното количество се приема сутрин на един прием, но може ако е необходимо да бъде разделено на два приема - сутрин и вечер.Вашият лекар ще определи продължителтта на лечението.

Лечението с Берлиприл 5 обикновено продължава дълго.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар, ако имате чувството, че ефектът на Берлиприл® 5 е много силен или много слаб.

 

Ако сте приели повече от необходимата доза Берлиприл® 5

Ако по невнимание сте приели твърде много таблетки или ако дете инцидентно е приело няколко таблетки, веднага се свържете с лекар или потърсете спешна лекарска помощ. В зависимост от степента на интоксикация, лекарят ще реши какви мерки са необходими.

В зависимост от степента на предозиране са възможни следните симптоми: рязко спадане на кръвното налягане, циркулаторен шок, ускорен или забавен пулс, сърцебиене, бъбречна недостатъчт, учестено дишане, замаят, безпокойство и кашлица. При съмнение за предозиране, спешно потърсете лекар!

Ако сте пропуснали да приемете Берлиприл® 5

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка, а продължете приема на Берлипри/f® 5така, както е предписано.

 

Ако сте спрели приема на Берлиприл® 5

Не прекъсвайте и не спирайте приема на Берлиприл® 5 без да се консултирате с Вашия лекар!При пациенти с високо кръвно налягане, то може отново да се повиши, а при пациентите със сърдечна недостатъчт - отново да се появят симптомите.Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

 

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Берлипри/f 5 може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не се проявяват при всеки.

Нежелани ефекти

Кръв и лимфна система

 

Нечести: анемия с разрушаване на червените кръвни клетки (хемолитична анемия), анемия с нарушено кръвообразуване в костния мозък (апластична анемия).

Редки: намален брой определени кръвни клетки (неутропения, тромбоцитопения, панцитопения) до силно понижение в броя на определени бели кръвни клетки със склонт към инфекции и към тежки генерализирани симптоми (агранулоцитоза), намаление в някои лабораторни параметри (хемоглобин или хематокрит), намалена костномозъчна функция (подтискане на костния мозък), оточни лимфни възли, автоимунни заболявания.

 

 

Метаболизъм

Нечести: много ниска кръвна захар (хипогликемия).

 

 

Очи

Много чести: замъглено зрение.

 

 

Нервна система

Чести: главоболие, депресия.

Нечести: състояние на объркат, сънливост, безсъние, нервт, абнормни усещания (напр. изтръпване, чувство на мравучкане), замаят (вертиго).

Редки: промени в сънищата, нарушения на съня.

 

 

Сърдечно-съдова система

Много чести: замаят

Чести: силно понижение на кръвното налягане, включително и при промяна в положението на тялото от легнало в изправено (ортостатична хипотония), кратковременна загуба на съзнание (синкоп), инфаркт на сърцето или мозъчен инсулт, вероятно причинени от силното спадане на кръвното налягане при рискови пациенти (пациенти с нарушения в кръвотока на сърцето и/или мозъка), в гърдите, нарушения на сърдечния ритъм, чувство на стягане в гърдите, нарушения на сърдечния ритъм, чувство за тежест в сърдечната област (ангина пекторис), учестена сърдечна дейт (тахикардия).

Нечести: ортостатична хипотония, сърцебиене.

Редки: намалено кръвоснабдяване на крайниците поради съдов спазъм (синдром на Рейно).

 

 

Дихателна система

Много чести: кашлица.

Чести: задух.

Нечести: повишена секреция на ната лигавицата, и дрезгав глас, спазми на бронхите, астма. Редки:__засягане на белите дробове (белодробни инфилтрати), наа (ринит), алергично на белите дробове (алергичен алвеолит/еозинофилна пневмония).

 

 

Стомашно-чревен тракт

Много чести: гадене.

Чести: диария, в стомаха, промени във вкуса.

Нечести: чревна-непроходимост (илеуо), на задстомашната жлеза -повръщане, нарушения в храмилането, запек, загуба на апетит, разстроен стомах, сухота в устата, язва на стомаха (пептична язва).

Редки: на устната лигавица с развитие на язви (стоматит/афтозни улцерации), на езика (глосит).

Много редки: оток на тънкочревната лигавица (интестинален ангионевротичен едем).

 

 

Черен дроб и жлъчни пътища

Редки: чернодробна недостатъчт, на черния дроб (хепатит -хепатоцелуларен или холестатичен, включително чернодробна некроза), жълтеница.

 

 

Кожа и подкожна тъкан

Чести: обрив, свръхчувствителт/оток на тъканите (ангионевротичен оток): наблюдаван е ангионевротичен оток, който обхваща лицето, крайниците, устните, езика, гласните връзки (глотис) и/или ларинкса.

Нечести: повишено изпотяване, сърбеж, уртикария, загуба на коса.

Редки: тежки кожни реакции (еритема мултиформе, синдром на Стивънс-Джонсън, ексфолиативен дерматит, токсична епидермална некролиза, пемфигус, еритродермия). Описан е комплекс от симптоми, които може да се съпровождат от един или няколко от следните странични ефекти: "висока температура, на серозните обвивки (серозит), на съдовете (васкулит), или на мускулите (миалгия/миозит), или в ставите (артралгия/артрит) и промени на някои лабораторни параметри (положителен ANA титър, повишена скорост на утаяване на еритроцитите, еозинофилия и левкоцитоза). Могат да се появят кожен обрив, чувствителт към светлина или други реакции на кожата.

 

Бъбреци и отделителна система

Нечести: нарушена бъбречна функция, бъбречна недостатъчт, повишено отделяне на белтъци в урината (протеинурия).

Редки: намалено отделяне на урина (олигоурия).

 

Репродуктивни органи и гърди

Нечести: импотентт.

Редки: увеличение на гърдите у мъже (гинекомастия).

 

 

Общи

Много чести: чувство на отпадналост.

Чести: умора.

Нечести: мускулни крампи, зачервяване на лицето, шум в ушите, обща слабост, висока температура.

 

Лабораторни стойти

Чести: повишен калий в кръвта, повишен креатинин в кръвта.

Нечести: повишена урея в кръвта, намален натрий в кръвта.

Редки: повишени чернодробни стойти (чернодробни ензими, серумен билирубин).

Ако подозирате сериозна кожна реакция, трябва незабавно да посетите Вашия лекар и, ако е необходимо, веднага да преустановите приложението на Берлиприл® 5.Оток (ангионевротичен едем), който обхваща ларинкса, гласните връзки и/или езика, трябва спешно да се лекува от лекар!

Ако се прояви жълтеница или ако чернодробните ензими значително се увеличат, трябва да преустановите лечението и да се консултирате с лекар.

Информирайте лекаря си при оток на лимфните възли и/или , за да назначи изследване на белите кръвни клетки.

Ако се прояви някоя от гореспоменатите нежелани реакции, информирайте Вашия лекар - той ще прецени тежестта им и дали са необходими допълнителни мерки.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

 

5. Съхранение на Берлиприл® 5

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Берлиприл® 5 след срока на годт, отбелязан върху картонената кутия след съкращенията, използвани за отбелязване на срока на годт.

Срокът на годт отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да е защитен от светлина.

 

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Консултирайте се с Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!