БАКТРОБАН МАЗ Х 15ГР

Прод.код 3192 / Тегло 0.20 кг.

Марка ГЛАКСО СМИТ КЛАЙН | GSK
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Бактробан 2 % маз /

Вactгоban 2 % ointment

мупироцин (mupirocin)

Листовка: информация за потребителя

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.            Какво представлява Бактробан маз и за какво се използва

Бактробан маз е локален антибиотик за приложение върху кожата. Използва се за предотвратяване или лечение на бактериални инфекции на кожата.

2.            Какво трябва да знаете, преди да приложите Бактробан маз Не прилагайте Бактробан маз

ако сте алергични към мупироцин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако мислите, че това може да се отнася за Вас, не прилагайте Бактробан маз преди да сте го обсъдили с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Бактробан маз може да причини дразнене на кожата и алергични реакции. Вижте „Състояния, за които трябва да следите” в точка 4.

Бактробан маз не е подходящ за:

инфекции на очите, приложение вътре в носа, кожата в близост до тръби, поставени във Вашето тяло за доста» на течности (канюла).     

Пазете Бактробан маз далеч от очите си. Ако по невнимание л очите Ви, изплакнете ги старателно с вода. 

Бактробан маз съдържа полиетилен гликол, който в големи количества може да предизвика увреждане на бъбреците. Избягвайте прилагането на Бактробан маз на големи участъци наранена или увредена кожа, особено ако имате проблеми с бъбреците.

Други лекарства и Бактробан маз

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това включва и лекарства, които сте си купили сами, без лекарско предписание.

Бременност, кърмене и фертилитет

Има само ограничена информация за безопасността на Бактробан маз при бременни жени. Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, не прилагайте Бактробан маз преди да се консултирате с Вашия лекар.

Не е известно дали съставките на Бактробан маз могат да преминат в кърмата. Ако кърмите, трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да приложите Бактробан маз.

Ако прилагате Бактробан маз за лечение на напукано зърно на гърдата, то трябва да се измие добре преди кърмене на Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Бактробан маз не повлиява способността за шофиране и работата с машини.

3.            Как да прилагате Бактробан маз

Винаги прилагайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте

сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Как да прилагате

•             Измивайте ръцете си преди и след приложение на Бактробан маз.

•             С парче чист памук или тампон марля, нанесете малко количество от Бактробан маз, за да покриете засегнатия участък.

•             След прилагане на лекарството може да покриете лекуваната област със стерилна превръзка или марля, освен ако Вашият лекар Ви е казал да не я покривате.

•             Прилагайте Бактробан маз два или три пъти на ден за период до десет дни.

•             Не смесвайте Бактробан маз с други лосиони, кремове или мази. Това може да разреди Бактробан маз, което може да повлияе на лечението Ви.

Ако сте пропуснали да приложите Бактробан маз

Приложите Бактробан маз веднага след като се сетите, а следващата доза приложете по обичайното време.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Бактробан маз

Внимателно избършете излишното количество от лекарството. Малко вероятно е да възникнат някакви проблеми при предозиране с това лекарство.

Ако случайно погълнете Бактробан маз се свържете с Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Не спирайте приложението на Бактробан маз без съвет Важно е да завършите пълния курс на лечение с Бактробан маз. Не спирайте преждевременно, тъй като симптомите могат да изчезнат преди инфекцията да бъде излекувана.               

4.            Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Състояния, за които трябва да следите Тежки алергични реакции

Те са много редки при хора, прилагащи Бактробан маз. Признаците включват:

•             надигнат и сърбящ обрив

•             подуване, понякога на лицето или устата, причиняващо затруднение в дишането

•             колапс или загуба на съзнание.

4 Незабавно се обърнете към лекар, ако получите някой от тези симптоми. Спрете да прилагате Бактробан маз.

Бактробан маз може да причини кожно дразнене.

Ако получите кожно дразнене, спрете лечението с Бактробан маз. Избършете лекарството и кажете на Вашия лекар възможно най-скоро.

В редки случаи, лекарства като Бактробан маз могат да причинят възпаление на дебелото черво, което води до диария, обикновено с кръв и слуз, болка в стомаха, висока температура (iпсевдомембранозен колит).

Уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, ако получите някой от тези симптоми. Чести нежелани реакции Те могат да засегнат до 1 на 10 лица:

•             парене на мястото на приложение Нечести нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 100 лица:

•             сърбеж, зачервяване, щипане и/или сухота на кожата на мястото на приложение Много редки нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 10 000 лица:

•             алергични реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

5.            Как да съхранявате Бактробан маз

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Бактробан маз след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Количеството Бактробан маз, което остане след края на лечението, трябва да се изхвърли.

Да се съхранява под 25°С.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.            Съдържание на опаковката н допълнителна информация Какво съдържа Бактробан маз

-              Активното вещество е: мупироцин. Един грам Бактробан маз съдържа 20 mg мупироцин (2 % w/w).

-              Другите съставки са: полиетиленгликол 400 и полиетиленгликол 3350.

Как изглежда Бактробан маз и какво съдържа опаковката

Бактробан е под формата на почти бяла маз. Предлага се в туби, съдържащи 10 g, 15 g или 30 g маз.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба н производител Притежател на разрешението за Производител

употреба

ГлаксоСмитКлайн ЕООД бул. Цариградско шосе JV® 115 Г София 1784 България

(trading as Glaxo Wellcome O]

Harmire Road, Barnard Castle Co. Durham, DL12 8DT Великобритания

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах