Прод.код 7963 / Тегло 0.20 кг.

Марка
АЛВОГЕН | ALVOGEN
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Азатрил 100 mg/5 ml прах за перорална суспензия /

Azatril 100 mg/5 ml powder for oral suspension

азитромицин (azithromycin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.    

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Азатрил и за какво се използва.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Азатрил

3.   Как да приемате Азатрил

4.   Възможни нежелани реакции.

5.   Как да съхранявате Азатрил

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информ

1.   Какво представлява Азатрил и за какво се използва

* Затрил т ангибакгериален продукт от групата на макролидите. Той унищожава бактериите,

причиняващи инфекции, като нарушава образуването на белтъци в клетъчната им стена.

Азатрил е показан за лечение на инфекции, причинени от чувствителни към антибиотика

микроорганизми като:

•     инфекции на горните (остри възпаления на синусите и средното ухо, тонзилофарингити) и долните дихателни пътища (бронхити, някои видове пневмонии);

•     инфекции на кожата и меките тъкани (еризипел, импетиго и вторична пиодермия, първи стадий на Лаймска болест);

•     полово предавани заболявания - неусложнени уретрити и цервицити, причинени от хламидии; гонококови уретрити и цервицити;

•     язвена болест и хронични възпаления на лигавицата на стомаха и дванадесетопръстника, за премахване и унищожаване на инфекция с хеликобактер. 

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Азатрил, ако: имате тежки чернодробни или бъбречни проблеми

имате тежки сърдечни проблеми (сърдечна недостатъчност) и проблеми със сърдечния ритъм, като напр. синдром на удължен QT-интервал (видим на електрокардиограма) или много бавен сърдечен ритъм

баланса на соли в организма Ви е нарушен и особено, ако стойностите на калий или магнезий в кръвта Ви са твърде ниски

приемате някакви ерготаминови деривати, като ерготамин (за лечение на мигрена), тъй като тези лекарства не трябва да се приемат едновременно с азитромицин (вижте точка , Други лекарства и Азатрил”)

имате определен тип мускулна слабост, наречена миастения гравис

приемате лекарства, които водят до необичайни промени в електрокардиограмата (вижте

точка, Други лекарства и Азатрил“).

При поява на алергични симптоми, спрете приема на Азатрил и незабавно се свържете с Вашия лекар.

Уведомете лекуващия си лекар, ако почувствате сърцебиене или нарушен сърдечен ритъм или почувствате замаяност или слабост, докато приемате Азатрил.

По време на прием на всички антибиотици (включително Азатрил) или дори няколко седмици след като сте прекратили приема им е възможно да се появи диария. Ако тя стане тежка или много продължителна, или ако забележите, че изпражненията Ви съдържат кръв или слуз, веднага спрете приема на Азатрил, тъй като това състояние може да е животозастрашаващо. Не приемайте лекарства, които спират или забавят перисталтиката и се свържете с Вашия лекар.

Други лекарства и Азатрил

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Обезателно уведомете лекуващия си лекар, ако приемате изброените по-долу лекарства. Едновременната им употреба с азитромицин не се препоръчва, тъй като могат да причинят тежки сърдечни проблеми (видими на електрокардиограма):

лекарства, които могат да окажат влияние върху сърдечния ритъм (напр. хинидин, прокаинамид, хидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид) антибактериалните средства от групата на флуорохинолоните - моксифлоксацин, левофлоксацин

пимозид - използван за лечение на здравословни проблеми, свързани с психиката цизаприд — използван за лечение на стомашни проблеми терфенадин — използван за лечение на сенна хрема циталопрам - за лечение на депресия 

зидовудин или нелфинавир - използвани за лечение на HIV инфекции. При прием на нелфинавир с азитромицин може да получите повече от нежеланите лекарствени реакции, описани в тази листовка, рифабутин — използван за лечение на туберкулоза

циклоспорин - използва се за да предотврати отхвърлянето на трансплантиран орган от тялото Ви. Вашият лекар редовно ще проверява стойностите на циклоспорин в кръвта Ви и може да промени дозата Ви.

Азатрил с храна, напитки и алкохол

Азатрил трябва да се приема поне 1 час преди или 2 часа след хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, мислите че сте бременна или планирате да имате бебе, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство.

Няма достатъчно информация за употребата на азитромицин по време на бременност, поради което не трябва да използвате азитромицин по време на бременност, освен по изрична препоръка на Вашия лекар.

Азитромицин частично преминава в майчиното мляко, поради което не трябва да се използва, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини

Няма данни за влиянието на азитромицин върху способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това азитромицин таблетки може причини замайване и припадъци, затова преди да шофирате или работите с машини трябва да се уверите, че не сте засегнати.

Азатрил съдържа захароза, метил парахидроксибензоат

Ако Вашият лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.

Метил парахидроксибензоат може да причини алергични реакции (възможно е да са от забавен тип).

В 5 ml суспензия се съдържат 138 mg (6 mmol) натрий. Това трябва да се има предвид при ^ иациеяти на диета с контролиран прием ндннтрий.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Азатрил

Не приемайте Азатрил, ако сте алергични към азитромицин, еритромицин, към други макролидни йлйкетолидниу . антибиотици или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)., у Алергичните реакции могат да причинят кожен обрив и хрипове. 

3.   Как да приемате Азатрил

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Възрастни

При неусложнени уретрити и цервицити, причинени от хламидия дозата е 1 g, приета еднократно.

За всички други показания общата доза е 1,5 g, разпределена по 500 mg в три последователни дни. Алтернативно същата доза се приема в продължение на 5 дни, като през първия ден се прилагат 500 mg, а през останалите дни по 250 mg.

Пациенти в старческа възраст

Прилага се доза, като при възрастни пациенти. При тях е по-вероятно да се развият тежки ч \ нарушения на сърдечния ритъм и проблеми със сърцето, поради което трябваОза tfe наближават от лекар.

При деца с телесно тегло под 45 kg капсулната форма на Азатрил не е подходяща ^, приложение. При тях трябва да се използва Азатрил прах за перорална суспензия.'Ням#Данни 

при деца под 6 месечна възраст. Дозата при деца е 10 mg/kg еднократно дневно в продължение на 3 дни.

Обикновено се използват следните схеми на дозиране:

При инфекции на горните и долни дихателни пътища и инфекции на кожата и меките тъкани (с изключение на еритема мигранс) - 10 mg/kg за 24 часа веднъж дневно в продължение на 3 дни.

Дозите на продукта се определят в зависимост от телесното тегло.

Телесно

тегло   Азатрил прах за перорална суспензия 100 mg/5 ml  Азатрил прах за перорална суспензия 200 mg/5 ml

5 kg     2,5 ml (50 mg)

6kg      3 ml (60 mg)   

7kg      3,5 ml (70 mg)

8kg      4 ml (80 mg)   

9 kg     4,5 ml (90 mg)

10-14 kg    5 ml (100 mg) 

15-24 kg          5 ml (1 голяма лъжица - 200 mg)

25-34 kg          7,5 ml (1 голяма и 1 малка лъжица - 300 mg)

35-44 kg          10 ml (2 големи лъжици - 400 mg)

над 45 kg        Прилага се дозировка за възрастни - 500 mg дневно

При лечение на стрептококов фарингит при деца, Азатрил се прилага еднократно дневно в дозировка от 10 mg/kg или 20 mg/kg в продължение на 3 дни. Въпреки това, пеницилин е средство на първи избор при профилактика на фарингит, причинен от Streptococcus pyogenes и обострен ревматизъм с температура.

При еритема мигранс общата доза е 60 mg/kg: първия ден 20 mg/kg еднократно дневно, последван от 10 mg/kg от 2 до 5 ден в еднократен прием.

При инфекции на стомаха и дванадесетопръстника, причинени от Хеликобактер пилори - 20 mg/kg дневно в комбинация с подходящи лекарства по преценка на лекар.

Бъбречно увреждане

Не се налага корекция на дозата при пациенти с леко до умерено изразено увреждане на бъбречната функция. Необходимо е повишено внимание, когато азитромицин се прилага при пациенти с тежко увредена бъбречна функция.

Чернодробно увреждане

Прилага се внимателно при пациенти, страдащи от тежки чернодробни заболявания.

Дозировка при пациенти в старческа възраст:

За пациенти в старческа възраст дозировката е същата, която се прилага при възрастни пациенти. При тях е по-вероятно да се развият тежки нарушения на сърдечния ритъм и проблеми със сърцето, поради което трябва да се наблюдават от лекар.

Начин на приложение

Азатрил се прилага еднократно дневно, поне 1 час преди или 2 часа след храцене,

дозировка се измерва с помощта на спринцовка за перорално дозиране или с мерителна чаша

В бутилката се доливат 12 ml предварително преварена и охладена вода, сле^      .    

добре до получаване на хомогенна суспензия. Преди всяка употреба суспензцятадрябва ддееч^./ разклаща. 

Ако сте приели повече от необходимата доза Азатрил

Ако сте приели твърде много Азатрил, свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или веднага отидете в най-близката болница.

Симптомите на предозиране могат да бъдат загуба на слуха, позиви за повръщане и диария. В случай на предозиране може да се наложи приемане в болница.

Ако сте пропуснали да приемете Азатрил

Ако сте пропуснали да приемете Азатрил, приемете Вашата доза колкото е възможно по-скоро. Ако почти е настъпило време за следващата доза, пропуснете тази доза и приемете следващата в определеното време. Ако се съмнявате в нещо, моля свържете се с Вашия лекар или фармацевт. Ако сте пропуснали доза, е необходимо да приемете цялото количество, което Ви е изписано. Това означава, че ще завършите курса на лечение един ден по-късно.

Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Азатрил

Никога не спирайте лечението с Азатрил по Ваша преценка, а първо обсъдете това с Вашия лекар. Ако предписаното лечение не е напълно завършено, инфекцията може да се възобнови.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако имате някой от следните симптоми на тежки алергични реакции спрете приема на това лекарство и кажете незабавно на Вашия лекар или отидете в спешното отделение на най- близката болница:

Внезапно затрудняване на дишането, говора и преглъщането Подуване на устните, езика, лицето и шията Силно замайване или колапс

Тежък или сърбящ кожен обрив, особено ако се появят мехури и възпаление на очите, устата или половите органи.

Кожен обрив, висока температура, подути жлези, увеличаване на вид бели кръвни клетки (еозинофилия) и възпаление на вътрешните органи (черен дроб, бели дробове, сърце, бъбреци и дебело черво), тъй като те могат да бъдат признаци на реакция на свръхчувствителност (лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS))

Това са сериозни нежелани лекарствени реакции. Вие може да се нуждаете от спешна медицинска помощ. Сериозните нежелани реакции са нечести (могат да засегнат доТ на 100 души) или тяхната честота не може да бъде определена от наличните данни.

Изброените по-долу нежелани лекарствени реакции са групирани по честота:

Много чести (могат да засегнат повече от един на 10 души) диария

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души): главоболие

гадене, повръщане, болки в областта на корема

промяна в броя на белите кръвни клетки и концентрацията на бикарбонати в кръвта

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

намаляване на броя на белите кръвни клетки и повишен брой еозинофили в кръвта млечница (кандидоза) - инфекция в устната кухина, причинена от гъбички възпаление на влагалището от инфекция (вагинит) пневмония

инфекции, причинени от гъбички

бактериална инфекция

възпаление на гърлото (фарингит)

възпаление на стомашно-чревния тракт (гастроентерит)

задъхване, болка в областта на гърдите, хриптене и кашлица (дихателни нарушения) възпаление на носната лигавица (ринит)

ангиоедем (тежка алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото) свръхчувствителност липса на апетит (анорексия) нервност безсъние световъртеж сънливост

изтръпване и мравучкане (парестезия) нарушение на вкуса (дисгеузия) нарушения на зрението

нарушениятгаслуха,тшг. еъиенетгатвят (вертиго) слухови нарушения сърцебиене (палпитации) горещи вълни задух

кръвотечение от носа запек

подуване на корема лошо храносмилане

възпаление на лигавицата на стомаха (гастрит) затруднено преглъщане разширяване на стомаха сухота в устата оригване

разязвяване на устната кухина повишено отделяне на слюнка обрив сърбеж, уртикария    , възпаление на кожата (дерматит)    

суха кожа засилено изпотяване, болка, подуване и ограничено движние на ставите (остеоартрит) болки в мускулите, болки в гърба, болки във врата, болезнено или затруднено уриниране, болки в областта на кръста (болки в бъбреците), силно менструално кръвотечение, нарушения в тестисите, умора, оток на лицето, болки в областта на гърдите, повишена температура, болка, изтръпване, мускулна слабост, усещане за парене или щипане (периферна болка) оток, подуване (едем) физическо неразположение слабост (астения), повишени стойности на чернодробните ензими, билирубина, уреята, креагинина, хлора, алкалната фосфатаза, кръвната захар, тромбоцитите, бикарбонатите в кръвта отклонения в стойностите на калий в кръвта постпроцедурни усложнения

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души): възбуда жълтеница

нарушена чернодробна функция реакции на фоточувствителност

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни) намаляване на броя на тромбоцитите

намален брой на червените кръвни клетки, поради разрушаване (хемолитична анемия)

чревна инфекция на дебелото черво (псевдомембранозен колит)

анафилактична реакция (тежка, животозастрашаваща алергична реакция)

усещане за безпокойство, агресия

обърканост, безпокойство, неориентираност (делириум)

виждане и чуване на неща, които не съществуват (халюцинации)

- отслабеноусещане ири допир (хипиеегезия) 

прималя ване с временна загуба на съзнание (синкоп) припадъци (гърчове) усещане за свръхактивност

нарушено обоняние или загуба на обоняние ( паросмия, аносмия) загуба на вкус (агеузия)

обостряне или влошаване на мускулна слабост (миастения гравис) нарушения на слуха, вкл. глухота и/или шум в ушите

бърз (камерна тахикардия) или неравномерен сърдечен ритъм, които понякога са

животозастрашаващи, промяна на сърдечния ритъм, открита на електрокардиограма

(torsades de pointes), промени в електокардиограмата

ниско кръвно налягане

възпаление на панкреаса (панкреатит)

промяна в цвета на езика

чернодробни нарушения, които в някои случаи могат да бъдат фатални (чернодробна недостатъчност, фулминантен хепатит, чернодробна некроза))

тежки, животозастрашаващи кожни реакции, протичащи с образуване на мехури по х кожата, устата, очите и половите органи (синдром на Огивънс-Джонсън, токсична

епидермална некролиза), лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми     

силно зачервяване на кожата болки в ставите

остра бъбречна недостатъчност

възпаление на бъбреците (интерстициален нефрит) 

Следните нежелани реакции са съобщавани при профилактично лечение срещу Mycobacterium Avium complex (MAC):

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души) диария

болки в областта на корема гадене

газове (флатуленция) дискомфорт в областта на корема воднисти изпражнения

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души): загуба на апетит (анорексия) замайване

усещане за мравучкане или изтръпване (парестезия)

промени във вкуса

зрителни нарушения

глухота

обрив, сърбеж

болки в ставите (артралгия)

умора

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

намалена чувствителност при допир (хипоестезия) нарушения на слуха и шум в ушите сърцебиене(лалпитации) чернодробно възпаление (хепатит)

чувствителност към слънчева светлина, тежко кожно заболяване с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън) общо неразположение слабост (астения)

Съобщаване напежеланиреакцин- ~

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете да съобщите за нежелани реакции и директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул.,Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате за нежелани реакции, вие помагате за събиране на информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Азатрил

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност на готовата суспензия - 5 дни при съхранение от 2°С до 8°С (в хладилник). «'

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци: /I Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате, мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Азатрил:

Активното вещество е азитромицин дихидрат, еквивалентно на 100 mg или 200 mg азитромицин в 5 ml суспензия.

Другите съставки са: динатриев фосфат дихидрат; есенция банан; захарин натрий; ксантанова гума; манитол; метил парахидроксибензоат; натриев цикламат; нишесте прежелатинизирано; тринатриев фосфат безводен; захароза.

Как изглежда Азатрил и какво съдържа опаковката

Описание

Бял до почти бял прах за перорална суспензия.

Опаковка

Азатрил 15 g прах за 20 ml перорална суспензия в кафяви стъклени бутилки, двойна дозировъчна лъжичка и спринцовка за перорално дозиране.

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков" № 29

1407 София,

България

Производител

Балканфарма-Разград АД бул. "Априлско въстание" № 68 7200 Разград,

България

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!