Account

АТОРДЖЕН ТБ 10МГ X 30

Прод.код 75754 / Тегло 0.20 кг.

Производител
МАЙЛЪН
Марка
МАЙЛЪН | MYLAN
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Листовка: Информация за пациента
Аторджен 10 mg филмирани таблетки
Аторджен 20 mg филмирани таблетки
Atorgen 10 mg film-coated tablets
Atorgen 20 mg film-coated tablets
аторвастатин
(atorvastatin)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка:
Какво представлява Аторджен и за какво се използва
Какво трябва да знаете, преди да започнете да приемете Аторджен
Как да приемате Аторджен
Възможни нежелани реакции
Как да се съхранява Аторджен
Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява Аторджен и за какво се използва
Аторджен принадлежи към група лекарства, известни като статини, които са предназначени за регулиране на липидите (мазнините) в кръвта.
Аторджен се използва за понижаване на количеството на липидите, известни като холестерол и други мазнини (триглицериди) в кръвта, когато само диета с ниско съдържание на мазнини и промени в начина на живот са недостатъчни. Ако имате повишен риск от сърдечно заболяване, Аторджен може също да се използва за намаляване на този риск, дори ако стойностите на Вашия холестерол са нормални.
Вие трябва да продължите стандартната диета, понижаваща холестерола, по време на лечението.
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Аторджен
Не приемайте Аторджен:
ако Вие сте алергични към аторвастатин или към други подобни лекарства, използвани за понижаване на липидите в кръвта или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
ако използвате комбинация от глекапревир/пибрентасвир за лечение на хепатит
ако Вие имате заболяване, което засяга черния дроб
ако в миналото Вие сте имали неизяснени необичайни отклонения в кръвните тестове за чернодробна функция
ако Вие сте жена в детеродна възраст и не използвате надеждна контрацепция
ако Вие сте бременна или се опитвате да забременеете
ако Вие кърмите.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Аторджен:
ако сте прекарал инсулт или мини инсулт (наричан още като преходна исхемична атака (ПИА)) или инсулт с кръвоизлив в мозъка или имате малки кухини с течност в мозъка, в резултат на предишни инсулти, ако Вие имате проблеми с бъбреците
ако Вие имате щитовидна жлеза с намалена функция (хипотиреоидизъм)
ако Вие сте имали повтарящи се или необясними мускулни болки, лична или фамилна
анамнеза за проблеми с мускулите
ако сте имали предишни проблеми с мускулите по време на лечението с други
понижаващи липидите лекарства (напр. други статини или фибрата)
ако Вие редовно употребявате голямо количество алкохол
ако Вие имате анамнеза за заболяване на черния дроб
ако Вие сте на възраст над 70 години
ако Вие приемате или сте приемали през последните 7 дни, перорално или инжекционно лекарство наречено фузидинова киселина (лекарство за лечение на бактериални инфекции). Комбинацията от фузидинова киселина и аторвастатин може да причини сериозни проблеми с мускулите (рабдомиолиза).
Ако някое от посочените състояния се отнася за Вас, Вашият лекар ще назначи изследване на кръвта преди и вероятно по време на Вашето лечение с Аторджен, за да предвиди риска от поява на нежелани реакции, засягащи мускулите Ви. Рискът от поява на нежелани реакции, засягащи мускулите, т.нар. рабдомиолиза, може да се повиши, когато различни лекарства се приемат по същото време (вж. точка 2 „Други лекарства и Аторджен”).
По време на лечение
Ако сте диабетик или имате риск от развитие на диабет, Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно, докато се лекувате с това лекарство. Вероятно е да сте изложени на риск от развитие на диабет, ако имате високи стойности на захари и липиди в кръвта, ако сте с наднормено тегло и имате високо кръвно налягане.
Говорете с Вашия лекар, докато приемате това лекарство, ако страдате от тежки белодробни проблеми, които може да включват признаци като задух, суха кашлица, умора, загуба на тегло и висока температура.
Също така говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако имате постоянна мускулна слабост. Може да бъдат необходими допълнително изследвания за диагностициране и лекарства за лечение на това състояние.
Други лекарства и Аторджен
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и лекарства, отпускани без рецепта.
Някои лекарства може да повлияят ефекта на аторвастатин или е възможно техният ефект да бъде повлиян от аторвастатин. Този вид взаимодействия може да доведат до по-ниска ефективност на едно или на двете лекарства. От друга страна, това може да доведе до повишаване на риска или тежестта от/на нежелани реакции, включително тежко състояние на мускулна загуба, наречено рабдомиолиза, описано в точка 4:
Лекарства, използвани за промяна на начина, по който работи Вашата имунна система, иапр. цнклоспорин
Някои антибиотици или лекарства срещу гъбички, напр. еритромицин, кларитромицин, телитромицин, кетоконазол, итраконазол, вориконазол, флуконазол, позаконазол, рифампицин
Други лекарства, регулиращи нивата на липидите, напр. гемфиброзил, други фибрати, колестипол, ниацин.
Някои блокери на калциевите канали, използвани при стенокардия или високо кръвно налягане, напр. амлодипин, дилтиазем; лекарства за регулиране на сърдечния ритъм, напр. дигоксин, верапамил, амиодарон.
Лекарства за лечение на ХИВ, напр. ритонавир, лопинавир, атазанавир, индинавир, дарунавир, делавирдин, ефавиренц, саквинавир, комбинацията от типранавир/ритонавир, нелфинавир/фозампренавир, др.
Някои лекарства използвани за лечението на проблеми с черния дроб, като хепатит С, напр. телапревир, боцепревир и комбинацията елбасвир/гразопревир.
Други лекарства, за които се знае, че взаимодействат с аторвастатин, включват езетимиб (който намалява холестерола), варфарин (който намалява образуването на тромби в кръвта), перорални контрацептиви, стирипентол (антиконвулсантно лекарство за епилепсия), циметидин (използван при парене в стомаха и пептични язви), феназон (болкоуспокояващо лекарство), колхицин (използван за лечение на подагра) и антиациди (лекарства при нарушено храносмилане, които съдържат алуминий или магнезий)
Лекарства, които може да се закупят от аптеката без рецепта: жълт кантарион.
Ако е необходимо Вие да приемате перорално фузидинова киселина за лечение на бактериална инфекция, Вие трябва временно да преустановите приема на това лекарство. Вашият лекар ще Ви каже кога е безопасно да започнете отново приема на Аторджен. Приемането на Аторджен с фузидинова киселина може рядко да причини мускулна слабост, чувствителност или болка (рабдомиолиза). За повече информация относно рабдомиолиза вижте точка 4.
Аторджен с напитки и алкохол
Сок от грейпфрут:
Не пийте повече от 1 до 2 малки чаши сок от грейпфрут дневно, тъй като големи количества сок от грейпфрут може да променят ефектите на Аторджен.
Алкохол:
Избягвайте да приемате прекадено големи количества алкохол докато приемате това лекарство. За повече подробности вижте точка 2 "Предупреждения и предпазни мерки”
Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Не приемайте Аторджен, ако сте бременна или ако мислите, че сте бременна или ако опитвате да забременеете. Не приемайте Аторджен, ако Вие може да забременеете, освен ако не вземате надеждни контрацептивни мерки.
Не приемайте Аторджен, ако кърмите.
Безопасността на аторвастатин по време на бременност и кърмене все още не е доказана.
Шофиране и работа с машини
Обичайно Аторджен не повлиява възможността Ви за шофиране или работа с машини. Не шофирайте обаче, ако това лекарство повлиява възможността Ви за шофиране. Не работете с инструменти или машини, ако това лекарство повлиява възможността Ви да работите с тях.
Аторджен съдържа лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се Вашия лекар, преди да приемете това лекарство.
3. Как да приемате Аторджен
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Преди започване на лечение Вашият лекар ще Ви назначи диета с ниско съдържание на холестерол, която трябва да спазвате по време на лечение с Аторджен.
Препоръчителната начална доза при възрастни и деца на възраст на и над 10 години е Аторджен 10 mg веднъж дневно. Ако се налага Вашият лекар може да увеличи дозата до количеството, от което се нуждаете. Вашият лекар ще коригира дозировката през интервали от 4 или повече седмици. Максималната доза Аторджен е 80 mg веднъж дневно.
Таблетките Аторджен трябва да се гълтат цели с вода и може да се приемат по всяко време на деня, със или без храна. Опитайте се обаче да приемате таблетките по едно и също време всеки ден.
Вашият лекар ще определи продължителността на лечение с Аторджен:
Моля, консултирайте се с Вашия лекар, ако смятате, че ефектът на Аторджен е много силен или много слаб.
Ако сте приели повече от необходимата доза Аторджен
Ако случайно сте приели много повече от необходимата доза Аторджен (повече от обичайната Ви дневна доза), свържете се с Вашия лекар или отидете в най-близката болница за съвет.
Ако сте пропуснали да приемете Аторджен
Ако сте пропуснали да приемете една доза, вземете следващата планирана доза в определеното за това време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако сте спрели приема на Аторджен
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство или желаете да прекратите лечението си, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
В случай, че при Вас се проявят следните сериозни нежелани реакции, прекратете приема на Аторджен и информирайте незабавно Вашия лекар или потърсете спешна помощ в най- близката болница:
Нечести нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 100 пациенти):
панкреатит (възпаление на панкреаса, причиняващо силна болка в стомаха, която може да достигне до гърба)
хепатит (възпаление на черния дроб)
Редки нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 1000 пациенти):
сериозни алергични реакции - симптомите може да включват внезапен хрип и болка в гърдите или стягане, оток на клепачите, лицето, устните, устата, езика или гърлото, силно затруднено дишане, колапс.
сериозни заболяване с тежък оток и белене на кожата, образуване на мехури по кожата, устата, очите, гениталиите и треска. Обриви по кожата с розово-червени петна, главно по дланите на ръцете или стъпалата на краката, които може да образуват мехури.
мускулна слабост, чувствителност или болка, особено ако по същото време Вие се чувствате неразположен, или имате висока температура; това може да е причинено от необичайно увреждане на мускули, което може да бъде животозастрашаващо и да доведе до проблеми с бъбреците.
запушване на жлъчните пътища (холестаза), което може да включва признаци, като оцветяване в жълто на кожата или очите, болка в горната дясна част на корема, загуба на апетит.
Много редки нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 10 000 пациенти):
ако Вие почувствате болка в горната дясна част на корема, подуване на корема, оцветяване в жълто на кожата и очите, това може да предполага чернодробно оплакване. Вие трябва спешно да потърсите консултация с Вашия лекар.
С неизвестна честота (не може да бъде определена от наличните данни):
постоянна мускулна слабост
Други възможни нежелани реакции с Аторджен:
Чести нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 10 пациенти):
възпаление на носоглътката, болка в гърлото, кръвотечение от носа
алергични реакции
повишение в стойностите на захар в кръвта (ако сте диабетик продължавайте да проследявате внимателно стойностите на захар в кръвта), повишаване в стойностите на креатин киназата
главоболие
гадене, запек, газове, лошо храносмилане, диария
болка в ставите, болка в мускулите и болка в гърба, спазъм на мускули
резултати от кръвните изследвания, които показват, че са настъпили отклонения в чернодробната функция.
Нечести нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 100 пациенти):
анорексия (загуба на апетит), наддаване на тегло, понижаване на стойностите на захар в кръвта (ако сте диабетик се налага внимателно да продължавате да проследявате стойностите на захар в кръвта)
кошмари, безсъние
замаяност, изтръпване или мравучкане по пръстите на ръцете и краката, намалено чувство за болка или допир, промяна във вкуса, загуба на паметта
замъглено виждане
звънене в ушите и/или главата
повръщане, оригване, болка в горната и долна част на корема
обрив, обрив по кожата и сърбеж, копривна треска, косопад
болка във врата, мускулна слабост
умора, общо неразположение, слабост, болка в гърдите, подуване главно по глезените (оток), повишена температура
положителни резултати за бели кръвни клетки в урината
Редки нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 1 000 пациенти):
нарушение в зрението
неочаквани кръвоизливи и насинявания
увреждане на сухожилие.
Много редки нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 10 000 пациенти):
загуба на слуха
гинекомастия (подуване на гърдите при мъже).
Възможни нежелани реакции съобщени при някои статини (лекарства от същата група):
Сексуална дисфункция
Депресия
Проблеми в дишането, включително продължителна кашлица и/или задух или висока температура.
Диабет: Твърде вероятно е, ако имате високи стойности на захари и мазнини в кръвта, ако сте с наднормено тегло и имате високо кръвно налягане. Вашият лекар ще Ви наблюдава докато приемате това лекарство.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Аторджен
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Блистери от OPA/A1/PVC/A1 и опаковка за таблетки: Да се съхранява да се предпази от светлина и влага.
Блистери от PVC/Aclar: Да се съхранява в оригиналната опаковка, блистерът да се съхранява в картонената кутия или в единичната картонена опаковка, ако се употребява групова опаковка), за да се предпази от светлина.
Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан след „Годен до:“ или “ЕХР” върху картонената кутия, опаковка за таблетки или блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се употреби до 3 месеца след първото отваряне на опаковката за таблетки.
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазването на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Аторджен
Активното вещество е аторвастатин (като аторвастатин калций трихидрат).
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg или 20 mg аторвастатин, като аторвастатин калций трихидрат.
Другите съставки на Аторджен са: колоиден, безводен силициев диоксид, натриев карбонат, микрокристална целулоза, L-аргинин, лактоза, кроскармелоза натрий, хидроксипропил целулоза (Е463) и магнезиев стеарат. Филмовото покритие съдържа поливинилов алкохол, титанов диоксид (Е171), талк, соев лецитин (Е322), ксантанова гума (Е415) и макрогол.
Как изглежда Аторджен и какво съдържа опаковката
Филмираните таблетки са овални и бели. Таблетките от 10 mg са с надпис "10" от едната страна; таблетките от 20 mg са с надпис "20“. Таблетките от 20 mg имат делителна черта от другата страна, която е само за улесняване на счупването за по-лесно поглъщане, а не за да разделя на равни дози.
Аторджен е в опаковка за таблетки от непрозрачна пластмаса, съдържаща 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 200,250 и 500 филмирани таблетки.
Аторджен е също в блистер в картонена кутия съдържаща 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 и 100 филмирани таблетки, в календарни опаковки, съдържащи 28 филмирани таблетки и в групова опаковка от 98, включваща 2 картонени опаковки, всяка съдържаща 49 филмирани таблетки.
Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.
Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:
Mylan Ireland Limited, Ирландия
Производител:
McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Ирландия
или
Mylan Hungary Kft. H-2900 Komarom, Унгария или
Logiters, Logistica, Portugal, S.A., Португалия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!