Аналгин за деца, перорални капки, разтвор, при температура и болка, малина, 500мг/мл, 20мл

Прод.код 80875 / Тегло 0.05 кг.

Марка
СОФАРМА | SOPHARMA
Оценка на продукта
4.10 от 5 ( 103 оценки)
5,69 лв.
Запази в любими Запази в любими

АНАЛГИН ЗА ДЕЦА МАЛИНА КАПКИ 500МГ/МЛ 20МЛ

1. Какво представлява Аналгин за деца и за какво се използва
Аналгин за деца съдържа активно вещество метамизол, което притежава изразено аналгетично и температуропонижаващо действие.
Аналгин за деца се използва за:
понижаване на висока температура;
повлияване на умерено до силно изразени болки от различен произход: главоболие, зъбобол, невралгии, неврити, мигрена и мигренозни симптоми, мускулни болки, травми, изгаряния, постоперативни болки, фантомна болка, менструални болки, болки при онкологични заболявалия, бъбречни и жлъчни колики.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Аналгин за деца
Не използвайте Аналгин за деца:
ако Вашето дете е алергично (свръхчувствителни) към активното вещество метамизол, други пиразолони напр. феназон, пропифеназон или пиразолонови производни напр. фенилбутазон, оксифенбутазон, (това включва също реакции като напр. агранулоцитоза) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
ако Вашето дете има известна непоносимост към противоболкови продукти (аналгетична астма или аналгетична непоносимост тип уртикария - ангиоедем). В тези случаи реагирате на противоболкови продукти (аналгетици) като салицилати, парацетамол, диклофенак, ибупрофен, индометацин или напроксен с бронхоспазъм (свиване на бронхите, в резултат на което се затруднява дишането) или други реакции на свръхчувствителност;
ако Вашето дете има нарушена функция на костния мозък (напр. след лечение с цитостатици, продукти прилагани при ракови заболявания) или заболявания на хемопоетичната система (нарушено кръвообразуване);
ако Вашето дете има вродена глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност (рядко заболяване свързано с обмяната на вещества), поради риск от хемолиза (разрушаване на червените кръвни клетки);
ако Вашето дете има остра чернодробна порфирия (рядко заболяване свързано с обмяната на веществата), тъй като съществува риск от пристъп на порфирия;
при новородени и кърмачета под 3 месеца или под 5 Kg телесно тегло, поради липса на достатъчен клиничен опит;
през последния триместър на бременността.
Предупреждения и предпазни мерки
Аналгин за деца съдържа пиразолоновото производно метамизол и е свързано с рядък, но животозастрашаващ риск от поява на шок (циркулаторен колапс) или агранулоцитоза (тежко заболяване, свързано със значително намален брой на някои бели кръвни клетки).
Ако реагирате на Аналгин за деца със свръхчувствителност (анафилактоидни реакции), Вие сте с повишен риск от подобна реакция и към други аналгетици.
Ако проявявате алергична или друга (имунна) реакция (напр. агранулоцитоза) към Аналгин за деца, Вие сте с повишен риск от подобна реакция и към други пиразолони или пиразолонови производни (химически сродни вещества).
Ако възникнат признаци на агранулоцитоза или тромбоцитопения, употребата на Аналгин за деца трябва да се прекрати незабавно.
Пациенти с аналгетична непоносимост (вж. точка „Не приемайте Аналгин за деца“) са с повишен риск от тежки реакции на свръхчувствителност към Аналгин за деца.
Рискът от възможни тежки реакции на свръхчувствителност към Аналгин за деца е значително повишен, ако имате следните заболявания / непоносимости:
непоносимост към аналгетици и антиревматични продукти, проявена като напр. сърбеж и подуване (уртикария, ангиоедем);
пристъпи на задух, дължащи се на стесняване на малките въздухоносни пътища (бронхиална астма), особено ако страдате от възпаление на носа и носните синуси (риносинуит) и назални полипи;
хронична уртикария;
свръхчувствителност към оцветители (напр. тартразин) или консерванти (бензоати);
алкохолна непоносимост. Ако реагирате дори на малки количества алкохол със симптоми като кихане, сълзене на очите и силно зачервяване на лицето. Подобна алкохолна непоносимост може да бъде признак за недиагностициран синдром на аналгетична астма.
Аналгин за деца може да предизвика понижаване на кръвното налягане (вж. точка 4).
Рискът от такива реакции е повишен:
ако имате ниско кръвно налягане (хипотония) или загуба на течности, нарушено кръвообращение или начален циркулаторен колапс (напр. като при инфаркт на миокарда или тежки наранявания);
ако имате висока температура.
Ето защо употребата трябва да се прецени внимателно и да бъдете строго наблюдавани. Може да са необходими профилактични мерки (напр. циркулаторно стабилизиране) за намаляване на риска от спад на кръвното налягане.
При пациента, при които задължително трябва да се избягва понижаване на кръвното налягане, като пациента с тежка коронарна болест на сърцето или стеснение на мозъчните съдове, водещо до нарушено оросяване, този продукт може да бъде прилаган само при внимателно проследяване на сърдечно-съдовата функция.
Ако имате бъбречни или чернодробни нарушения Аналгин за деца трябва да се използва само след внимателна преценка на съотношението полза / риск и след подходящи предпазни мерки (вж. точка 3).
Други лекарства и Аналгин за деца
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали други лекарства или е възможно да приемете други лекарства.
Едновременният прием на Аналгин за деца и хлорпромазин (лекарство за лечение на психични заболявалия) може да доведе до рязко понижаване на телесната температура.
Метамизол може да намали нивата на бупропион (за лечение на депресия) в кръвта. Поради тази причина се препоръчва повишено внимание при едновременната употреба на метамизол и бупропион.
Групата на пиразолоните, към която принадлежи и Аналгин за деца, е известна с взаимодействията си с някои лекарства:
които потискат кръвосъсирването (пероралните антикоагуланти). При едновременна употреба с ниска доза ацетилсалицилова киселина, метамизол може да понижи ефекта върху тромбоцитната агрегация. Следователно, тази комбинация трябва да се следи внимателно при ниска доза ацетилсалицилова киселина (напр. за кардиопротекция);
понижаващи повишеното кръвното налягане и прилагани при някои сърдечни заболявалия (каптоприл);
за лечение на психични нарушения (литий);
за лечение на рак и ревматизъм (метотрексат);
за отводняване (триамтерен).
Не е известно в каква степен това се отнася също и за Аналгин за деца.
Аналгин за деца може да понижи плазмените концентрации на циклоспорин (продукт, потискащ имунните реакции при органни трансплантации), поради което нивата на циклоспорин трябва да бъдат проследявани при едновременно приложение с продукта.
Аналгин за деца с храна, напитки и алкохол
Това лекарство е предназначено за лечение на кърмачета от 3 месеца до деца на 9 години.
Едновременното прилагане с алкохол трябва да се избягва, тъй като отрицателното взаимодействие не може да се изключи.
Бременност и кърмене
Това лекарство е предназначено за лечение на кърмачета от 3 месеца до деца на 9 години.
Бременност
Не трябва да приемате този продукт през първите 3 месеца от бременността, тъй като няма достатъчно клинични данни.
През следващите 3 месеца може да го приемате само след внимателна оценка на съотношението полза / риск.
Не приемайте този продукт през последните 3 месеца на бременността.
Продуктът потиска естествената функция на тромбоцитите (тромбоцитна агрегация), което може да доведе до усилване на кървенето, особено при раждане. Възможно е преждевременно затваряне на важен за нероденото дете кръвоносен съд (т. нар. Боталов проток, който се затваря по естествен път само след раждането).
Кърмене
През първите 48 часа след прием на този продукт Вие не трябва да кърмите, тъй като продуктите от разграждането му преминават в майчиното мляко.
Шофиране и работа с машини
Това лекарство е предназначено за лечение на кърмачета от 3 месеца до деца на 9 години.
При приложение на препоръчителната доза няма известни нарушения в концентрацията и времето за реакция. Като предпазна мярка при прием на високи дози трябва да се избягва шофиране, работа с машини или други опасни дейности, особено след приложение на алкохол.
Аналгин за деца съдържа в 1 ml (20 капки) 1,5567 mmol натрий.
Да се вземе предвид при пациенти на диета с контролиран прием на натрий.
3. Как да приемате Аналгин за деца
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Дозата зависи от степента на повишение на температурата или от силата на болката, както и от индивидуалната чувствителност към метамизол.
Препоръчителните еднократни и максимални дневни дози са:
Телесно тегло / възраст Еднократна доза (капки) Еднократна доза (мг.) Максимална дневна доза
Кърмачета 5 - 8 kg (3-11 месеца) 2 - 4 50 - 100 mg до 12 капки (еквивалентни на 300 mg метамизол натрий)
Деца 9 - 15 kg (1-3 години) 3 - 10 75 - 250 mg до 30 капки (еквивалентни на 750 mg метамизол натрий)
Деца 16 - 23 kg (4-6 години) 5 - 15 125 - 375 mg до 45 капки (еквивалентни на 1125 mg метамизол натрий)
Деца 24 - 30 kg (7-9 години) 8 - 20 200 - 500 mg до 60 капки (еквивалентни на 1500 mg метамизол натрий)
При деца над 9 години и юноши (8 до 16 mg/kg телесно тегло): при повишена температура се препоръчва доза от 10 mg/kg телесно тегло.
Аналгин за деца не трябва да се прилага при новородени и кърмачета до първите 3 месеца след раждане или при телесно тегло под 5 kg, ако това не е абсолютно наложително.
Патенти с влошено общо състояние и нарушен креатининов клирънс
Дозата трябва да се намали при пациенти с влошено общо състояние и нарушен креатининов клирънс, тъй като екскрецията на разпадните продукти на Аналгин за деца може да е забавена.
Пациенти с нарушена бъбречна функция
Тъй като скоростта на елиминиране е понижена при нарушена бъбречна и чернодробна функция, многократните високи дози трябва да се избягват. При краткосрочно приложение не е необходима редукция на дозата. Няма опит при продължителна употреба.
Начин на приложение и продължителност на лечението
Аналгин за деца трябва да се приема с достатъчно количество течност.
Продължителността на лечението с метамизол се определя от лекуващия лекар.
Ако сте приели повече от необходимата доза Аналгин за деца
Може да се наблюдава гадене, повръщане, болки в коремната област, нарушена бъбречна функция до остра бъбречна недостатъчност (проявена като напр. интерстициален нефрит) в редки случаи световъртеж, сънливост, отпадналост до загуба на съзнание, гърчове, рязко понижение на кръвното налягане до шок и смущения в сърдечния ритъм (тахикардия).
След прием на много високи дози отделянето на безвредния метаболитен продукт рубазоновата киселина може да доведе до червено оцветяване на урината.
Ако сте пропуснали да приемете Аналгин за деца
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, всеки че не всеки ги получава.
Оценката на нежелани реакции се основава на следната информация за честотата:
Много чести: повече от 1 на 10 лекувани пациента;
Чести: 1 до 10 на 100 лекувани пациента;
Нечести: 1 до 10 на 1 000 лекувани пациента;
Редки: 1 до 10 на 10 000 лекувани пациента;
Много редки: по-малко от 1 на 10 000 лекувани пациента;
С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка.
Нарушения на имунната система
Кожни алергични реакции
Нечести
Виолетов до тъмночервен, отчасти мехурчест кожен обрив (типичен лекарствен обрив).
Редки
Кожен обрив (макулопапулозна екзантема), реакции на свръхчувствителност (анафилактични или анафилактоидни реакции) може да се развият дори и при повторно приложение без усложнения.
Много редки
Пристъпи на астма (задух, дължащ се на стесняване на малките въздухоносни пътища), тежка поява на мехури по кожата и лющене (Stevens-Johnson- или Lyell-синдром), внезапен циркулаторен шок.
По-леките реакции се проявяват с типични признаци като сърбеж и зачервяване на очите, кашлица, хрема, кихане, стягане на гърдите, зачервяване на кожата (особено на лицето и главата), уртикария и оток на лицето, както и по-рядко, гадене и коремна болка. Специфични предупредителни признаци са сърбеж и усещане за затопляне на и под езика и особено на дланите и стъпалата.
По-леките реакции могат да прогресират в по-тежки форми с тежка уртикария, тежък ангиоедем (също и в областта на ларинкса), тежък бронхоспазъм (спастично стесняване на малките въздухоносни пътища), ускорен сърдечен ритъм (понякога и твърде бавен пулс), аритмии, спад на кръвното налягане (понякога първо започва като хипертония), загуба на съзнание и циркулаторен шок.
При пациенти с аналгетична астма (вж. точка 2 „Не приемайте Аналгин за деца“), реакциите на свръхчувствителност обикновено се проявяват под формата на астматични пристъпи.
Нарушения на кръвоносната и лимфна системи
Редки
Понижаване на белите кръвни клетки (левкопения)
Много редки
Значително понижаване на някои бели кръвни клетки (агранулоцитоза) или намаляване на тромбоцитите (тромбоцитопения).
Тези реакции са предимно имунологично обусловени. Те могат да възникнат и ако метамизол е приложен без да е имало усложнения в анамнезата. Доказано е, че рискът от поява на агранулоцитоза може да се повиши в отделни случаи, когато метамизол се използва повече от 1 седмица.
Типичните признаци на агранулоцитоза включват повишена температура, втрисане, възпалено гърло, затруднено преглъщане, както и възпалителни промени на устната, назалната, фарингеалната, гениталната и аналната лигавици.
Типичните признаци на тромбоцитопения са повишено кървене и точковидни кръвоизливи по кожата и лигавиците.
Сърдечно-съдови нарушения
Нечести
Спад на кръвното налягане (хипотонични реакции), причинен директно от лекарството и който не е придружен от други признаци на реакции на свръхчувствителност. Такава реакция може да доведе до тежка хипотония. Рискът от критично спадане на кръвното налягане може да се повиши при много висока температура.
Типичните симптоми на ниско кръвно налягане са учестен пулс, бледост, треперене, замаяност, гадене и загуба на съзнание.
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища
Много редки
Остро влошаване на бъбречната функция с недостатъчно или липсващо отделяне на урина, отделяне на кръвни протеини с урината или остра бъбречна недостатъчност, възпаление на бъбреците (интерстициален нефрит).
Следните нежелани реакции може да имат сериозни последици. Не приемайте Аналгин за деца отново и незабавно се консултирайте с лекар.
Някои нежелани реакции (напр. тежки реакции на свръхчувствителност, Stevens-Johnson- или Lyell-синдром, агранулоцитоза) може да бъдат животозастрашаващи. Незабавното прекратяване на лекарството е от първостепенна важност за възстановяването.
Ако се наблюдават признаци на агранулоцитоза или тромбоцитопения (вж. по-горе), трябва незабавно да се прекрати приложението на продукта. Не трябва да изчаквате с прекъсването на лечението до излизане на резултатите от лабораторните изследвания.
Приема на Аналгин за деца трябва да се прекрати, ако възникнат характерните признаци на агранулоцитоза:
внезапно влошаване на общото състояние;
високата температура не спада или се появява повторно;
поява на болезнени изменения на лигавиците, особено устата, носа и гърлото.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез
Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София,
тел.: +35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Аналгин за деца
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковката след „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Разтворът може да се използва до 6 месеца след първото отваряне на бутилката.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Аналгин за деца
Активното вещество е: метамизол натрий 500 mg в 1 ml разтвор.
Другите съставки са: динатриев фосфат додекахидрат, натриев дихидрогенфосфат монохидрат, сукралоза, течна есенция “Малина”, пречистена вода.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!